Nechceme za vodu platit zlatem a ani nemusíme …

Ceny vody v Česku rostou dvakrát rychleji, než je průměr EU

Česko se bleskově přiblížilo západní Evropě. Bohužel ne v životní úrovni obyvatel a ve výši platů, ale v ceně vody. Za posledních patnáct let pitná voda zdražila téměř o­ 100 procent – to je více než dvojnásobně oproti průměru růstu v Evropské unii. České ceny vody se často dostaly i nad úroveň cen západní Evropy.

Různí fiškusové placení přímo nebo nepřímo koncerny (např. z auditorských, poradenských firem nebo z vodárenských sdružení, kde koncerny léta ovládají jejich vedení) veřejnosti v médiích léta tvrdí, že růst cen vody v ČR je způsoben potřebou investovat do infrastruktury po České republice. To je jedna část pravdy, ale v jejich prohlášeních nenajde tu druhou část pravdy, to je informace, že za posledních 10 let lidé zaplatili soukromým vodárnám v ceně vodného a stočného zisky téměř

22.000.000.000 Kč

dvacet dva miliard korun

a ty skončily zcela mimo vodárenské odvětví a dokonce mimo Českou republiku.

Pro srovnání v programu „Dešťovka“ na zachycení dešťové vody, je přitom pouhých 340.000.000 Kč (třistačtyřicet miliónů korun). Do zadržení vody mohlo být investováno téměř 650 x více zdrojů, pokud by peníze od lidí vybrané za vodné a stočné neskončily v cizině.

Různé „agentury“ presentují studie, že podobný vývoj probíhá i v dalších zemích bývalého východního bloku, kdy  v Rumunsku stoupla cena vody trojnásobně, v­ Chorvatsku stejně jako v ČR a např. na Slovensku roste cena vody  pozvolnější, je vyšší o cca 68%.

V západních zemích k tak rychlému růstu cen jako u nás nedochází. Ve Francii je voda v porovnání s­ rokem 2005 dražší o­ 38 % a v Německu dokonce jen o­ cca 18 %.

Vysoké ceny v Česku

Jsou evidentně způsobeny:

  • investicemi
  • odlivem zisku z vybraného vodného a stočného do zahraničí
  • náklady neoprávněně kalkulovanými  do cen vody

Dochází k tomu díky tomu, že politici (často skrytě a protiprávně pracující pro koncerny nebo různé soukromé nájezdníky) nastavili za posledních 20 let ve vodárenství absurdní systém dobývání renty, což je systém „privatizace zisků“  a zestátnění nákladů.

Toto realizovali především místní koalice „politiků“ ODS, ČSSD a případně KDU letech 1996-2006. Nové strany, které přišly po roce 2010 do vrcholové politiky, s tím nic nedělají a některé dokonce tento absurdní systém brání a vědomě dál udržují  v chodu a to i v situaci, kdy jsme jim  předložili pravomocné rozsudky dokládající protiprávní jednání jejich předchůdců a důkazy, že smlouvy s koncerny byly uzavřeny protiprávním jednáním.

 

Pro koho pracují čeští politici?

O tom, co se na úkor lidí, měst, státu a vody i přírody páchá, informujeme léta a opakovaně osobně všechny politické strany, resp. všechny politiky v poslanecké sněmovně, v senátu a ve Vládě ČR. (charta VODA 300, iniciativa CHCEME VĚDĚT, petice VODA JE ŽIVOT).

V ČR je přesto stále téměř 70% tržeb z vodného a stočného v rukou firem v rukou cizího kapitálu – francouzského, rakouského, španělského či německého (před nedávnem dokonce i anglického, japonského a slovensko-ruského).

Každoročně si si zahraniční firmy z odvětví, kde údajně schází peníze na investice a proto prý musí voda lidem stále zdražovat, vyplácí přes dividendy zisk několik miliard korun.

A to není vše, co končí v zahraničí. Protože jsme zjistili a prokázali, že min. jeden koncern si další milióny vyplácí velmi rafinovaně různými nákladovými cestami a zcela protiprávně. Vždy na úkor občanů a vody.

Pro koho pracují auditoři?

Různí fiškusové z agentur, poradenských a auditorských firem placení přímo nebo nepřímo koncerny, lidem nic neříkají o protiprávně kalkulovaných miliónech do ceny vody lidem. O to více veřejnosti neustále zdůrazňují, že roční růst zisku ve vodárenství je omezen nejvýše na sedm procent. Což ovšem evidentně není vždy dodržováno.

Tvrzení, že zisk distributorů vody se pohybuje stabilně kolem sedmi až deseti % z celkové výše vodného a­ stočného a jeho zvýšení brání regulace, je při znalosti nákladových kalkulací vodného a stočného a praktik některých koncernů buď ohlupování lidí nebo důkaz o neznalosti faktů.

V případě fiškuse z auditorských firem, jde o důkaz, že audit probíhá pouze formálně a tak, aby byl koncern spokojen. Fiškus zná zevnitř firem koncernu detaily účetnictví a stejně dobře jako my ví, že min. jeden velký koncern v ČR velmi rafinovaně cenovou regulaci léta obcházel a možná i dál obchází a nerespektuje závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny.

Odhalili jsme, co koncern lidem kalkuloval neoprávněně do ceny vody

Víme, že do kalkulací cen vody pitné a vody odvedené v položkách správní režie, kalkuloval ekonomicky neoprávněné náklady oběhu ve smyslu účelnosti a efektivity.

V ceně vody tak lidé léta platili protiprávně kalkulované náklady na např.:

  • na reklamu a propagaci – pomalované autobusy a tramvaje s reklamou, která nesouvisí s dodávkou vody
  • náklady na podporu ochranné známky
  • náklady typu služby centrály
  • právní služby, která nesouvisí s dodávkou vody
  • náklady na služby nemateriálové povahy
  • něco jako koncernové DPH (% platba z obratu)

Pro vodu dodanou a vodu odvedenou tak koncern požadoval a vyinkasoval od lidí v ceně vody náklady, jejichž výše byla neoprávněná nebo kalkulace nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen.

Prostě lidé v ceně vody platili náklady, které nemají žádnou souvislost s dodávkami pitné vody, resp. odváděním vod odpadních a odporují regulačním pravidlům.

Připravujeme k tomu článek. 🙂

 

Nadační fond PRAVDA O VODĚ inicioval hloubkovou kontrolu nejen koncernů

Trvalo více než rok, než NFPOV dostal od Ministerstva financí (dále jen MF) příslib, že na základě podnětu NFPOV a doložených důkazů, provede MF kontrolu u některých vodáren, která by měla začít v roce 2020.

To, že kontrola proběhne jen u některých vodáren, budí pochybnosti a nejspíš to dokazuje, že MF nemá dost kvalifikovaných lidí. Pokud to je pravda, tak to potvrzuje, že regulace ve vodárenství je sice nějak právně nastavena, ale její efektivní vymožení a kontrola funkční není.

NFPOV navíc jedná s právníky o tom, že tam, kde se odírání občanů v ceně vody potvrdí a tím dochází k neoprávněnému obohacení koncernů, tak tam začneme občany bránit právní cestou a spustíme soudní proces, kde budeme trvat na vymahatelnosti práva a spravedlnosti v ČR.

Závěr

Pokud vám to dává smysl a chce naše kroky k obraně lidí a placení spravedlivé ceny vody podpořit, tak se zapojte níže. Pokud nás neznáte, podívejte se prosím předtím na to, co děláme, jaké máme výsledky, co se daří a co ne. Až poté se rozhodněte, co uděláte.

Děkujeme

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Protiprávní komercionalizaci vody v ČR jsme se postavili. Není důvod, aby voda byla zdroj dolování zisků cizinců a zájmy koncernů byly nadřazeny zákonům ČR a zájmům lidí.

Proto prosazujeme:
Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR

 

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

nfpov - souvis članky

PRAVDA A FAKTA O VODĚ! Co je to DOBÝVÁNÍ RENTY a co to pro nás a stát znamená?

 

Podobné články