Souhlasíte? Politici a lidé spravující veřejný majetek by měli projít psychotesty

Co musí splňovat a mít za vzdělání zdravotní sestra, učitel/ka/ či hasič? Psychotesty. A dělají je všichni. Co musí mít za vzdělání, zkoušky a psychotesty politik? ŽÁDNÉ?

Kdo má větší odpovědnost a může napáchat větší škody? Politik nebo učitelka?

Myšlenka, že politik by měli projít a splnit psychologické testy a psychotesty je správná. Když neprojde, tak se nic nestane, prostě místo něj nastoupí další v pořadí hlasů, který projde.

Proč si to myslím?

V senátu sedí pan Vosecký, vzděláním SOUSTRUŽNÍK pracující jako strojník sklářských automatů. Který je politický přelétavý. V roce 1990 by zvolen do zastupitelstva obce Okrouhlá na Českolipsku. Mandát obhájil v komunálních volbách v roce 1994 (člen ČSSD), 1998 (člen KDU-ČSL), 2002 (člen KDU-ČSL), 2006 (člen KDU-ČSL) a v roce 2010 (člen Starostů pro Liberecký kraj).

V obci je oblíbený. Má lidské vystupování, působí rozumně a mluví jazykem občanů. Obec i region zviditelnil, což regionu přineslo peníze. Na první pohled bodrý pán, který má charisma.

Častá a velmi účinná manipulační technika – Zaštiťování se autoritou

V článku  Manipulace byly a jsou základem pochybné „privatizace“ vody v České republice,  jsem poprvé popsal hlavní manipulační techniky, které jsou používány zejména Trojskými koni různých nájezdníků a Hady v oblecích, když se spustí organizovaný komplot vedoucí k vyvedení peněžních toků a zisků ze správy vody na koncern.

(pozn. Veolie uvedla tento článek v seznamu 18 článků, které se pokoušela, aby soud nařídit články smazat, v žalobním útoku na mne, když tvrdila, že poškozují její dobré jméno. Žalobu po dvou letech stáhl, jak jsem očekávala a veřejně řekl, když  jsem soudu doložil, že PRAVDA nemůže poškodit dobré jméno někoho, kdo ho nemá, protože si ho sám poškozuje svou nekalou činností a tu jsem soudu podrobně doložil důkazy.) 

CO JE VEOLIE ZAČ

Manipulace a lži byly základ pochybné „privatizace vody“ v ČR a jsou základ toho, že to stále pokračuje

Zaštiťování se aurou senátora

Pan Vosecký, senátor/strojník, bez ekonomického, právního a vodárenského vzdělání, se stal člen nějaké komise a jejím předsedou. Komise, nikde právně definované, tzn. bez  hmotné a právní odpovědnosti. Ta se stala hlásnou troubou a „autoritativní záštitou“ celého procesu pro zastupitele měst a obcí dvou krajů.

V mnoha zastupitelích vyvolala min. podvědomě tuto reakci – senát(or) s tím souhlasí, už to nemusím ani číst a navíc pod veřejnosti i zastupitelům krásně znějícím heslem – Česká voda opět do českých rukou.

Senátor vosecký - scvak - voda se vrací

 

Ve skutečnosti ovšem došlo k přelakování Provozního modelu s koncernem Veolia, na Servisní model s koncernem Veolia v Libereckém a Ústeckém kraji na severu Čech.

Proces této manipulace byl velmi důkladně připraven a řízen. Nesl veškeré znaky, které popsal soudce Weinštuk v kauze vytunelování městské vodárny Vodovody a kanalizace Zlín. Trval dokonce stejně dlouho – 3 roky. Objevila se tam i praktika zaštiťování se autoritou senátorem (ve Zlíně Stodůlka (KDU) a Gajdošíková (ČSSD).

Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řady osob (právnických i fyzických) započaté  … Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. Více ZDE

Advokát Toman k tomu napsal zajímavý komentář – ZDE

A skončil STEJNĚ. Veolie dál působí u prodeje české vody a eliminovalo se tím, jak posouzení jiných nabídek dalších koncernů, tak transparentní výběrové řízení.

 

Komise byla důležitá součást celého procesu

Na zasedáních starostů prezentovala např. krátká reklamní videa o tom, jak je výhodné odkoupit za cca 2 miliardy 51 % vodárny SčVaK, která za dva roky končí provozní smlouva s města. (pozn. Podíl  bez další smlouvy tudíž bude bezcenný, protože SčVaK nebude mít žádné podnikání generující zisky, ale ani zdroje na pokrytí své činnosti).

A přesvědčovala starosty, že poté, co od koncernu odkoupí SčVaK (bude správu vody zcela ovládat), pak s ním mají uzavřít další smlouvy a koncern v nově založené vodárně bude mít 25% podíl, ale s tímto minoritním podílem bude dál dalších 10 let ovládat prodej vody přes představenstvo nové vodárny – jak se budou dělit zisky, se nikdo nedozvěděl.

Toto poté dokonce i novináři veřejnosti prezentují – Česká voda opět do českých rukou.

 

Až poté, co jsem Českou televizi upozornil na zásadní nesrovnalosti v tom co se říká a v tom, co se realizuje, což u rozumných starostů vyvolávalo vážné podezření, že jde o komplot a ohlupování zastupitelů a občanů, natočila ČT tuto reportáž:

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ
 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

 

Podobné články