VYJÁDŘENÍ EKONOMA A ZAKLADATELE NF PRAVDA O VODĚ, R. NOVOTNÉHO K "ŽALOBĚ" VEOLIE
Stanovisko R.Novotného

Pane P. Gitarde a pane Čápe (Bernarde, Marčíku, či Tejchmane - původně vedoucí zástupci vytunelovaného Vaku Zlín, kteří jste přešli do vedení Veolie nebo MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ a tudíž i vy tuto "žalobu" na mne podáváte).

Přinutili jste mne věnovat 20 dnů života vašemu žalobnímu útoku. Stálo to čas, energii i peníze. Nic z toho neuhradíte, i když "žalobu" prohrajete. Byl to váš cíl, protože víte, že kdyby celé vyjádření dělal pro mne právník, tak ho nemám z čeho zaplatit.

Vše zlé je k něčemu dobré. Přinutili jste mne se problematiky opravdu do detailu ponořit a díky tomu jsem objevil i pochopil další důkazy a souvislosti. Za to vám tímto děkuji.

MUSÍME SI POMÁHAT. Proto, aby lidé, na které zkusíte podobné útoky, ušetřili čas, energii a peníze, jsem mé VYJÁDŘENÍ k vaší "žalobě" zaslal soudu a zpřístupnil veřejnosti.

A dávám všem svolení k CTRL+C a CTRL+V , aby lidé měli vše zásadní pro svou obranu k dispozici. 🙂

VYJÁDŘENÍ postupně přeložím a dostanou ho rovněž neziskové organizace PUBLIC CITIZEN, PSIRU a RIGHT 2 WATER. Poskytl jsem ho i novinářům a protikorupčním organizacím.

Věřím, že informace z VYJÁDŘENÍ pomohou lidem vrátit  priority a zájmy občanů a státu, do správy vody v ČR. To znamená, že prioritou bude čistá voda, obnovené trubky, řešení sucha a rozumná cena vody. Finance vybrané od lidí za vodu budou investovány v ČR a nepotečou do zahraničí.

S pokorou k vodě

Radek Novotný

VYJÁDŘENÍ R.Novotného k "žalobě" Veolie

 • Kdo je a co léta dělá Radek Novotný, jaké jsou výsledky jeho práce
 • Jaká je skutečná pověst žalobců - Veolie a Moravské vodárenské
 • Skutečný motiv a smysl této "žaloby"
 • Greenmalingové nájezdy organizované skupiny na městské vodárny
 • Jak soukromí nájezdníci protiprávně ovádly městské vodárny a ty vykuchaly
 • Úloha České spořitelny a její pozice v organizované skupině
 • Ekonomický a koloniální diktát
 • Kolaborace politiků a vedení městských vodáren a jejich pozice v organizované skupině
 • Faktická přímá likvidace konkurenta Veolie na vodárenském trhu
 • Organizovaná skupina - Václavské nám 47, Praha 1
 • Koncern Veolia v ČR očima politiků

 

 • Stát preventivně bránil okresní vodárny před greenmailery i případnou kolaborací politiků - neuspěl
 • Zájmy Veolie nad zákony ČR
 • Veolia své postavení osoby ovládající okresní vodárny oficiálně tajila
 • Faktický stav projektu MORAVA A ČECHY Veolia přiznala politikům
 • Přímý důkaz, že greenmailing byl organizován pro Veolii
 • Jak a komu tekly peníze?
 • Porušování povinnosti při správě cizího majetku? Rozhodování o strategické surovině, miliardovém majetku a stamiliónových ziscích bez znalosti věci!
 • Lži sdělované zastupitelům, aby souhlasili s uzavřením smluv s Veolií
 • Porušování zákazu konkurence a jednání ve prospěch koncernu - Barák, Svoboda, Šverma a Chudoba

Fakta z kterých Novotný vychází

 • Makroekonomický pohled žalovaného na dění kolem vodáren v ČR
 • Finanční skupiny a koncerny přišly do ČR jako „internacionální pomoc“
 • Závěry Žalovaného potvrzuje Analýza odlivu zisků, zpracovaná pro Úřad vlády
 • Co probíhá mimo jiné i ve vodárenství v ČR, popisuje také Doc. Ilona Švihlíková
 • BIS - Politické vedení České republiky dlouhodobě neřeší a ignoruje závažné změny
 • Česká republika není Koncernistán

 

 • Atak Veolie v podobě žaloby na ochranu své pověsti hodnotí žalovaný jako projev zoufalství a taktiku v duchu dojdou-li argumenty, je potřeba očernit toho, kdo pravdu šíří
 • Co žalobci "zapomněli" ve své "žalobě" uvést
 • Problém nejsou koncerny, problém jsou kolaborující anti-politici
 • Okresní vodárny před vytunelováním
 • Žalovaný je přesvědčen, že touto žalobou žalobci útočí na žalovaného. Je to BOJ PENĚZ proti PRAVDĚ, ne právní boj. Jde o ekonomický útok na žalovaného.
 • Jde o snahu Žalovaného zastrašit, protože podává žaloby proti protiprávnímu jednání organizované skupiny osob a úspěšně brání sebe, svou rodinu, městské vodárny a vodu.
 • Je to pokus zabránit doložit veřejnosti nekalé jednání anti-politiků, jenž vede k dobývání renty nadnárodních skupin a snahu udržet tok zisků z vody do ciziny.
 • Jde o snahu znevěrohodnit projekt PRAVDA O VODĚ[5] a jeho autora (žalovaného), protože spouští převzetí hospodaření s vodou zpět do rukou měst a obcí, obdobně jako ve Francii nebo v Německu.

Zásadní informace pro pochopení co se děje

 • Žaloby patří mezi standardní formu nátlakového jednání Veolie
 • Pan Touly k žalobním praktikám Veolie v dokumentu Voda vydělává
 • V České republice používá Veolia obdobné praktiky pravidelně
 • Veolia zaútočila na Mgr. Evu Štauderovou, bývalou zastupitelku města Zlín
 • Veolia osočila Českou televizi, že zkresluje reálný stav vodohospodářství na Zlínsku
 • Žaloba města Hradec Králové na poslankyni Hanu Orgoníkovou
 • Pravdu o manipulaci s akcionáři a protiprávní jednání Vak Hradec Králové potvrdila Komise pro cenné papíry

 

 • Žalobce nepravdivě informuje soud o skutečné pověsti Veolie, kterou nevytváří žalovaný, ale sama Veolie svým jednáním
 • Zahraničí: Veolie očima Public Citizen
 • Zahraničí - Veolia - Francouzský dokument: Voda vydělává, aneb jak korporace bohatnou na vodě
 • Zahraničí Veolia – Public Servis International

 

 • Soudce KS v Brně JUDr. Miroslav Weinštuk v řízení o neplatnost valné hromady Vak Zlín z 30. 4. 2004
 • Senátor ČR Jiří Čunek za KDU-ČSL- Jednání kolem smluv o prodeji akcií vodáren nebo pronájmu vodáren provázela korupce.
 • ODS dostala peníze, Francouzi vodárnu - Soud řeší zpronevěru v oblastní ODS
 • Manipulace Veolie se soudci o postavení Žalovaného

Jak hodnotí R. Novotného starostové a občané?

 • Žalovaný informoval předem zastupitele po celé České republice o tom, co organizovaná skupina chystá a jaké to bude mít negativní dopady, když k našim studním nainstalujeme cizince
 • Žalovaný roky pomáhá rozumným politikům okresní vodárny ubránit a řadu vodáren před nájezdy různých naháněčů koncernů ubránil a názor na činnost žalovaného od zastupitelů je jiný než Veolie
  • Vak Náchod, Vak Přerov
  • Vak M.Boleslav, Vak Zlín
 • Práci a informace od Žalovaného hodnotí občané- Ing. Jaroslav Martínek navrhl žalovaného, za projekt PRAVDA O VODĚ (www.pravdaovode.cz), na udělení státního vyznamenání
 • Žalovaný brání přes soudy okresních vodáren a i díky němu zůstaly v rukou měst např. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. , Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. …
 • Žalovaný přednášel v Poslanecké sněmovně ČR v rámci odborného semináře „Voda znamená život“.

 

 • Proč podávají žalobu oba žalobci? Mají strach z pravdy
 • Přidáním Moravské vodárenské, a.s. k žalobě Veolie, je snaha zabránit informování lidí o tom, jak funguje „systém, motivace, odměňování a spolupráce“ místních či vrcholných politiků
 • Provázanost politiků a Veolie začala mnohem dříve než lidé tuší. Veolie, resp. její dceřiná společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
 • Protiprávní stav anti-politici Olomouce přikryli odkupem akcií od měst a obcí, které tunel zažalovaly a následoval pokoutný způsob „legalizace“ tunelu, kdy v prosinci 2001
 • Kdo je a co dělal Martin Bernard - GŘ Veolie?

Veolii vadí pravda o vodě a informovaní lidé?

 • Manipulace se soudci v "žalobě"
 • Co je cíl projektu PRAVDA O VODĚ - WIKIPEDIA https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vodě
 • Žalobci požadují smazat příspěvky, které se jí vůbec netýkají nebo dává rovnítko mezi Veolii a některé politiky, hnutí a trolly.
 • Jak a pro koho je nastavena regulace hospodaření s vodou, ceny a zisky z vody v České republice? https://pravdaovode.cz/cena-vody-regulace-fikce/
 • Žalobcům vadí, že žalovaný informuje o tom, co říkají politici.
 • Shrnutí - Veolie svým jednáním odpovídá za to, že o dobré jméno přišla. Nemá je v České republice ani v zahraničí.
 • Tuto žalobu nelze vnímat jinak, než jako útok na žalovaného a také zneužití práva.
 • Veolia si přes placený Public Relations (PR), sice platí „plastické operace“, které presentují její nezdravé tělo, ale ani tyto PR náplasti jim zdraví (v tomto případě dobrou pověst) nepřinesou.
 • Závěrečný návrh - Žalovaný s ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuje, aby soud podanou žalobu zamítl a zavázal oba žalobce k náhradě nákladů řízení.

Radek Novotný

Takto Veolie tvoří své jméno

VEOLIA ÚČTUJE LIDEM LÉTAdo cen protiprávně náklady v řádech miliónů
VEOLIA PROVOZUJE NAČERNO MAJETEK MĚSTAneoprávněně inkasuje milióny

Plné moci k podání "žaloby" podepsali

VYJÁDŘENÍ ŽALOVANÉHO K "ATAKU" VEOLIE 10.2.2017

Podala na vás VEOLIE žalobu? Pak si projděte VYJÁDŘENí.
Máte souhlas p. Novotného použít CTRL+C a CTRL+V

 • icon
  Vyjádření R. Novotného soudu k žalobnímu útoku Veolie - a jejím skutečnému jménu

  Fakticky jde o snahu zneužít soudy k cenzuře, k omezení svobody slova a nastavení KONCERNISTÁNU v České republice (vysvětlení pojmu KONCERNISTÁN je uvedeno dále).Jde o pokus zabránit lidem, politikům, médiím a institucím k přístupu k informacím... Usnesení řady soudů to dokládají...Pověst Veolie nemůže být nijak dotčena informováním o vytunelováním Vaku Zlín nebo Vodárny Kladno-Mělník, pokud se Veolie na vytunelování těchto společnosti nepodílela.Pak ovšem nemá dobré jméno a žaloba je pokus zneužít právo a zamaskovat vlastní protiprávního jednání. ...

 • icon
  "Žaloba" Veolie na ekonoma R.Novotného - prý na ochranu dobrého jména- podaná Veolií u KS v Ostravě 2.2017

  Žalobu na ekonoma R.Novotného psal nový advokát Veolie, z advokátní kanceláře PETERKA PARTNERS, resp. její společník - Přemysl Marek, který na příkaz Veolie tvořil předtím "stížnost" na advokátku E.Štauderovou a konstruoval její údajné nekalé jednání.
  Po Advokátní komoře chtěl, aby s ní zahájila kárné řízení, za to jak se k vodě vyjdařuje.

  Advokátní komora vše prošetřila, na vyjadření paní Štauderové neshleda nic nekalého a fabulaci p. Marka a tím i podnět Veolie odložila jako neoprávněný.

  Advokátka, stejně jako R.Novotný, případně novinář J. Sůra podobné kroky Veolie, považuje za rafinovaný útok bílých límečků na svobodu občanů ČR a snahu o zastrašení.

Máme přislíb, že dokumenty ze soud nám RN poskytne a my je zveřejníme

Znáte pohádku Jak Trutenberk prodával vodu? 🙂 Není to dnes realita?

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA VEOLIEa reakce na ni od R.Novotného
2. "ŽALOBA" VEOLIE NA R.N.a reakce na ni od R.Novotného

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Žaloby koncernů nemusí lidé v  ČR řešit, je-li voda spravována bez koncernů

DÁVÁ VÁM SMYSL BRÁNIT SEBE I VODU? PAK NÁS PODPOŘTE

 • Radek Novotný Radek Novotný Ekonom, odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků a spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
  Cíl podobných "žaloby" je:
  1. Zastrašit, zaměstnat a cucat časově, energeticky a finančně lidi, kteří vodu brání a současně odvést pozornost od toho, co se páchá a co Hadi na radnicích nemravně a často protiprávně kolem vody páchali a páchají.
  2. Pokud se o vodě nemluví, tak se nic nestalo, že? Lidé, kteří o vodě mluvím, lumpárnu odaljí a někteří se jí postavili přes soudy.
  Veolie tím vezme lidem, kteří vodu brání čas, energii i peníze, ale nevezme jim, že mají PRAVDU.

   

  VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT, ANI ŽIVOT NAŠICH DĚTÍ, DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme