Pravda o vodě v Libereckém a Ústeckém kraji

Hospodaření s vodou je ze 50,1% v rukou francouzkého koncernu VEOLIA

Severočeské vodovody a kanalizace (Veolia) a
Severočeská vodárenská společnost (města)

VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

LIBEREC, SEMILY, ČESKÁ LÍPA, JABLONEC, ÚSTÍ NAD LABEM, DĚČÍN, CHOMUTOV, MOST, TEPLICE


Informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně.

SčVaK i prodej vody v Ústeckém kraji a Libereckém kraji je v rukou fr. koncernu Veolia od roku 2000. SčVak je prodejce vody a SVS je vlastník vodárenských sítí, které pronajímá SčVak

Komu a co platíte v ceně vody? Kde končí peníze? Investuje se u vás do obnovy sítí nebo poteče z kohoutů závadná voda? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností? Jak jsou „vyvážené“ smluvy se zahraničním koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice?


Informace, které zde najdete:

 • 1

  cena vody, konkrétní cena vodného a stočného, cena kubíku vody, resp. cena za kubík vody, o tom, jaký zisk dosahuje prodejce vody z vodného a stočného vybraného od lidí

 • 2

  o tom, zda budete pít nezávadnou vodu, tzn. o investicích do vodárenské a kanalizační infrastruktury a způsobu jejího financování, o čerpání nebo nečerpání dotací z EU na investice do obnovy a rozvoje vodárenských sítí

 • 3

  o tom, kdo vlastní společnost vodovody a kanalizace, jaký mají podíl na společnosti a zisku z vody města a obce, kdo je největší vlastník společnosti, kdo díky tomu společnost ovládá, řídí a rozhoduje o jejich prioritách

 • 4

  o tom, kteří politici a ze kterých měst, hájí zájmy lidí ve vodárně, o odměnách, které si vyplácí politici ve vedení společnosti vodovody a kanalizace, o složení orgánů, konkrétně představenstva a dozorčí rady společnosti vodovody a kanalizace

 • 5

  o mzdách pracovníků a počtech pracovníků, ve společnosti vodovody a kanalizace a o tom, kolik v oboru vzdělaných zaměstnanců pracuje pro města a obce a hájí zájmy občanů nikoliv zahraničních koncernů v daném městě, okrese nebo kraji

 • 6

  o jednotlivých nákladech a výnosech společnosti vodovody a kanalizace, o výkazu zisků a zpráv, o rozvaze majetku společnosti a způsob jeho financování, o příloze k účetní závěrce

 • 7

  Dokumenty: účetní závěrka, výkazu zisků a zpráv, informace o zadlužení společnosti, Zprávu představenstva o stavu společnosti vodovody a kanalizace a budoucím vývoji, Ovládací zprávu a zprávu o propojených osobách


VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

LIBEREC, SEMILY, ČESKÁ LÍPA, JABLONEC, ÚSTÍ NAD LABEM, DĚČÍN, CHOMUTOV, MOST, TEPLICE


Informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně.

ke stažení:

 
SčVaK- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
SčVaK- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 
SVS - Severočeská vodárenská společnost, a.s.
SVS - Severočeská vodárenská společnost, a.s.
vlastníci
50,01% Veolia a 49,1% SVS=města
50,01% Veolia a 49,1% SVS=města
100% města a obce
100% města a obce
2014
UZ . . .
UZ . . .
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
UZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .

ZDARMA

Komu platím, kde mé peníze končí a budu pít nezávadnou pitnou vodu?

 1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
 2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách měst a obcí za 4 roky
 3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
 4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?
%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


Znáte pohádku "Jak Trautenberk prodával vodu"?

Mezi lidi a vodu se postavil panák, který chtěl prodávat vodu a inkasovat zisk.

Kdo drží v rukou prodej vody, ten určuje cenu vody a inkasuje zisky

Realita v ČR je stejná jako v pohádce. Trautenberk je zpět. Rafinovaně je presentován jako "strategický investor a partner obcí" a koupil si Kubu, Anče i hajného!


e-book ZDARMA

E-book: Trautenberk se vrátil

Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?

Stáhnout e-book

"Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?"

Již jen jeden krok!

Vložte e-mail a získejte zdarma e-book.

%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, váš e-mail můžete vždy odhlásit