Investice-dotace Náprava Soudci a soudy

Kdo je v ČR odpovědný za předání monopolu vody do rukou cizinců?

Vlády ČR, respektive Ministerstvo zemědělství (Mze), které v ČR spravuje vodárenské odvětví

Ministerstvo zemědělství (Mze) údajně mělo a má jako svou prioritu zajistit soběstačnost financování odvětví vodárenství. Na papíře ano, reálně ovšem dělá léta kroky, které vedou přesné k opačnému stavu. Řadu let pomáhalo instalovat do odvětví soukromé penězovody, kterými tečou miliardy korun vybrané od lidí za vodu do zahraničí.

Díky vládám ČR (ODS, ČSSD), přes Mze, došlo k předání hospodaření s vodou a veškerých peněžních toků z vody i zisků z vody, do rukou koncernů. Lidem v ČR se vytahují z peněženek léta další a další peníze, které by platit nemuseli, nebo by končily v obnově vodárenského odvětví, pokud by vlády ČR (Mze) jednaly v zájmu lidí a státu.

Díky vládám (Mze) se do hospodaření s monopolem vody v České republice dostal během posledních 20 let přímý vliv a priorita nadnárodních koncernů, tj. dostat co nejvíc peněz od lidí vybraných za vodu na své účty do zahraniční.

Díky vládám (Mze)  končí  řadu let miliardy z vody vybrané od lidí ve vodném a stočném v cizině, místo v obnově vodárenského majetku a proto stále schází peníze na obnovu trubek i když cena vody dávno dohnala ceny v západní Evropě, bez ohledu na to, že lidé výše příjmů západní Evropy rozhodně nedosahují.

vykuchané vodárny
  • Mze dalo souhlas (často velmi pochybným postupem) nainstalovat do okresních vodáren soukromé penězovody, kterými tečou zisky z vodného a stočného do zahraničí.
  • Okresní vodárny a obce tak přišly o zdroj obnovy infrastruktury.
  • Vlády ČR i Mze přitom dobře ví, že jediný vlastní zdroj peněz vodáren na investice, jsou peníze vybrané od lidí za vodné a stočné a zisky plynoucí z provozování vodovodů a kanalizací

Prostě bez souhlasu státu nešlo pochybné smlouvy mezi okresními vodárnami a koncerny uzavřít

Dle platné legislativy ČR musely pro anti-privatizaci monopolu vody, (uzavření tzv. provozních smluv mezi vodárnou a koncernem) hlasovat obce, ale i stát. Odpovědnost za předání monopolu vody do rukou cizinců, tedy nesou hlavní akcionáři městských vodáren –  zástupci měst a obcí. Ale ani neznalí, zmanipulovaní, případně podvedení nebo zkorumpovaní místní komunální politici, nebyli schopni anti-privatizace monopolu vody prosadit, pokud by zástupci Fondu národního majetku (FNM) = zástupci státu z Mze, kteří FNM zastupovali ve vodárnách, nehlasovali PRO uzavření pochybných smluv s koncerny.mze-kendik- kolaps statu

Soudy dnes po 10-15 letech konečně rozkrývají, že stát s plným vědomím min. nechal realizovat v  okresních vodárnách neskutečný protiprávní stav. Koncerny ve spolupráci s místními „politiky“ skrytě a protiprávně okresní vodárny ovládly.  Poté opět v rozporu s legislativou ČR ovládly vedení okresních vodáren a nakonec zevnitř vodáren připravily vykuchání jejich ziskových částí přes podpis smluv znamenajících vyvedení a předání zisků z vody do rukou koncernu na 20-30 let.    

Mze mohlo pochybné anti-privatizace zisků okresních vodáren zastavit ještě předtím, než k nim vůbec došlo!

Přesto v letech 2004-2005 zástupci státu hlasovali PRO vyvedení zisků z vody z okresních vodáren, PRO zavedením tzv. „provozních modelů“ s koncerny. Díky tomu okresní vodárně a městům zůstala infrastruktura (tudíž povinnost ji financovat), ale prodej vody, peněžní toky z vody, právo inkasovat za „vodu“ i právo inkasovat zisk z vodného a stočného, přešly do rukou zahraničních koncernů.

ČR vstoupila do Evropské unie 1.5.2004 a již v tomto roce mělo Ministerstvo životního prostředí od Evropské komise stanovisko, že nebude dotovat pro veřejný sektor nevýhodné privatizace vodáren.

Nevěříte?

Zde je vyjádření Ministerstva životního prostředí (MŽP)

mzp-eu stop dotací

Co mělo od roku 2001 v rukou Mze?

Od roku 2000 již byly známé ekonomické dopady privatizace např. Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s.. nebo vodárny Olomouc. Státem pověřená instituce, přesto hlasovala v letech 2004-2005 PRO privatizace zisků z vody dalších okresních vodáren. Od roku 2006 Mze dokonce zcela rezignovalo na svůj vliv ve vodárnách, když dopustilo zrušení tzv. ZLATÉ AKCIE v okresních vodárnách. Bez vytvoření jakéhokoliv jiného skutečně pro stát funkčního silného bezpečnostního instrumentu kontroly vodáren a dění v něm.

mze-chaloupka

Myslíte si, že když stát pro něco hlasuje, tak proto má důvody a ty jsou podložené rozbory? Myslíte si, že stát ví, o čem a proč hlasuje?

Mýlíte se

Požádal jsem, aby mi dle zákona č. 106, Mze zaslalo rozbory, na základě kterých došlo k závěru, že privatizace vodáren formou tzv. provozních modelů s koncerny, je pro stát, obce, měst a občany výhodná a v čem je pro stát výhodná. Odpověď byla šokující. My jsme žádný rozbor výhodnosti privatizace nikdy nedělali, ani jsme si žádný nenechali zpracovat!

NIC JSME NEROZEBÍRALI

Stát měl min. od konce roku 2001 informace o tom, že zavedení smluv s koncerny je privatizace zisků vodáren a zestátnění nákladů na infrastrukturu. Měl informace z EU, že nevýhodné smlouvy s koncerny nebude EU dotovat. Dokonce jsem zjistil, že Mze nejenže nevědělo PRO co hlasuje (jak samo tvrdí), ale v některých případech zástupci Mze přijel na valnou hromadu okresní vodárny a hlasovali PRO uzavření smluv s koncern v rozporu se svým pověřením, které od státu dostali a nic se jim nestalo.

Co vedení státu udělalo?

  1. „Zprivatizovalo“ zisky a zestátnilo náklady
  2. Současně vlastně souhlasilo s vytunelováním řady okresních vodáren
  3. Dokonce proto samo hlasovalo!

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí , proto NFPoV informace přináší. Náklady na jejich zajištění a zveřejnění jako nezisková organizace financujeNFPoV z příspěvků dárců, kteří chápou důležitost vody. Upřednostňujeme menší pravidelné příspěvky (např. 100-200 Kč), před větším jednorázovým, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

PODPOŘTE NÁS

Pomoci může každý a každá částka pomáhá :-)

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

SOUV.ČLÁNKY

PRO a PROTI: Pokus obhájit nesmyslnou “privatizace” zisků z vody nevyšel

Bomba: Ministerstvo zemědělství v roce 2003 dalo příkaz neprivatizovat vodárny, ale vše jelo dál

Šok, Mze hlasovalo PRO vyvedení zisků z vody na zahraniční koncerny!

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Dává nám váš boj za vodu smysl? Podpořte nás

Libovolnou částkou na transparentní účet u ČSOB, číslo účtu: 966665/0300

Další možnost podpory je kartou zde

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

POPULÁRNÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE A SDÍLEJTE

Follow