Investice-dotace Náprava Soudci a soudy

Proč je „voda“ v rukou cizinců a kdo je za to odpovědný?

Stát, respektive Ministerstvo zemědělství (Mze) spravuje v ČR obor vodárenství.

Mze má údajně jako jednu ze svých hlavních priorit zajistit soběstačnost jeho financování. Ví, že jediný vlastní zdroj peněz vodáren na investice, jsou peníze za vodné a stočné a zisky, to znamená zisky z provozování vodovodů a kanalizací!  Dle legislativy pro anti-privatizaci vodáren, resp. uzavření smluv mezi vodárnou a koncernem museli hlasovat obce, ale i stát. Stát, resp. zástupci státu Mze, museli hlasovat PRO uzavření smluv s koncerny. Jinak by smlouvy mezi vodárnami a koncerny nemohly být uzavřeny.

Mze proto mohlo jakékoliv privatizace zisků z vodáren zastavit ještě předtím, než k nim vůbec došlo!

Přesto v letech 2004-2005 hlasovalo PRO privatizaci zisků okresních vodáren, zavedením tzv. „provozních modelů“ s koncerny. Díky tomu okresní vodárně a městům zůstala infrastruktura (tudíž povinnost ji financovat), ale prodej vody, peněžní toky z vody, právo inkasovat za „vodu“ i právo inkasovat zisk z vodného a stočného, přešlo na zahraniční koncerny.

ČR vstoupila do Evropské unie 1.5.2004 a již v tomto roce mělo Ministerstvo životního prostředí od Evropské komise stanovisko, že nebude dotovat pro veřejný sektor nevýhodné privatizace vodáren.

Nevěříte?

Zde je vyjádření Ministerstva životního prostředí (MŽP)

VIDEO – ZISKY KORPORACÍM, NÁKLADY OBCÍM A LIDEM (2:12)

Co mělo od roku 2001 v rukou Mze?

Od roku 2000 již byly známé ekonomické dopady privatizace např. Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s.. nebo vodárny Olomouc. Státem pověřená instituce, přesto hlasovala v letech 2004-2005 PRO privatizace zisků z vody dalších okresních vodáren. Od roku 2006 Mze dokonce zcela rezignovalo na svůj vliv ve vodárnách, když dopustilo zrušení tzv. ZLATÉ AKCIE v okresních vodárnách. Bez vytvoření jakéhokoliv jiného skutečně pro stát funkčního silného bezpečnostního instrumentu kontroly vodáren a dění v něm.

Myslíte si, že když stát pro něco hlasuje, tak proto má důvody a ty jsou podložené rozbory? Myslíte si, že stát ví, o čem a proč hlasuje?

Mýlíte se

Požádal jsem, aby mi dle zákona č. 106, Mze zaslalo rozbory, na základě kterých došlo k závěru, že privatizace vodáren formou tzv. provozních modelů s koncerny, je pro stát, obce, měst a občany výhodná a v čem je pro stát výhodná. Odpověď byla šokující.

My jsme žádný rozbor nikdy nedělali, ani jsme si žádný nenechali zpracovat!

Na totéž, se zeptali zástupce Mze, také REPORTÉŘI ČT. Zde máte odpověď tehdy zaměstnance odboru vodovodů a kanalizací, dnes náměstka ministra zemědělství.

Pokus Mze vysvětlit nevysvětlitelné, což je z vystoupení zástupce Mze (státu) znát

Stát měl min. od konce roku 2001 informace o tom, že zavedení smluv s koncerny je privatizace zisků vodáren a zestátnění nákladů na infrastrukturu. Měl informace z EU, že nevýhodné smlouvy s koncerny nebude EU dotovat. Dokonce jsem zjistil, že Mze nejenže nevědělo PRO co hlasuje (jak tedy tvrdí), ale v některých případech zástupci Mze přijel na valnou hromadu okresní vodárny a hlasovali PRO uzavření smluv s koncern v rozporu se svým pověřením, které od státu dostali!

Co stát udělal ?

NECHAL „ZPRIVATIZOVAT“ ZISKY A ZESTÁTNIT NÁKLADY A SOUČASNĚ VLASTNĚ VYTUNELOVAT ŘADU OKRESNÍCH VODÁREN A DOKONCE PROTO SÁM HLASOVAL!

SOUV.ČLÁNKY

 

pravda o vodě

prazdny - div j

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Žádné komentáře