Prodej Pronajmi Prodělej = Public Privat Partnership

Provozní model, Servisní model, Poradenský model, různé názvy pro totéž

V řadě případů vypadá projekt "spolupráce" veřejného a soukromého sektoru PPP takto:

Oblíbená fráze trojských koňů je vydávat předání monopolu vody do rukou cizinců za projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru, tzv. PPP projekt.  Často jde o "privatizaci" zisků z vody a zestátnění nákladů na infrastrukturu. O oddělení neoddělitelného - studny od vody.

Údajné partnerství soukromých firem a samospráv končí v okamžiku, kdy samosprávy chtějí peníze na obnovu trubek, což znamená omezit vliv koncernů a jejich zisky z vody. Přichází diktát silnějšího a lidé na to doplácí.

Koncern má smlouv a tím zisky s nikým nevyjednává

Nevyjednává dokonce ani s lidmi, kteří tunel vodárny protiprávně realizovali nebo ho přes odvolávání se u soudů léta udržují v zájmu koncernu.

Co je to Provozní model ?PPP tunel nebo vstup strategického investora do vodárny?

Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě

Dokument, který jasně popisuje praktiky koncernů a s nimi kolaborujících politiků. Dokument ukazuje důsledky instalace soukromých firem do pozice správce monopolu vody, do pozice, kdy se kšeft postaví proti lidem a vodě. Důsledky? Drahá voda, zisky z vody končí mimo obnovu trubek, vše provází rozsáhlá a organizovaná korupce. Politici kolaborují s koncerny a jednají na úkor města a občanů.