Pravda o vodě Soudci a soudy

10 základních kroků právní obrany vody a městských vodáren, které provádím od roku 2002

10 základních kroků právní obrany vody a městských vodáren, které provádím od roku 2002

10 základních kroků právní obrany vody

 1. Aktivní účast na valných hromadách vodárny a zastupitelstvech.
 2. Zajištění kompletních informací a důkazů v listinné podobě.
 3. Studium materiálů a pochopení toho, co vyřčeno není.
 4. Odhalení lží, podvodů, manipulací a skutečných cílů nájezdníků.
 5. Informování zastupců měst o tom, co je skutečný cíl „anti-politiků“ nebo naháněčů koncenrů.
 6. Spolupráce a konzultace obrany vody právní cesty s rozumnými politiky.
 7. Soudní vymožení dokumentů, které anti-politici odmítají vydat – např. přílohy k zápisům z valných hromad.
 8. Vypracování a podání žalob na obranu vodárny.
 9. Příprava před každým jednáním u soudu, 15 let pravidelné sledovnání soudního spisu a zabránění ztráty dokumentů.
 10. Věnování celému procesu čas, energii, pozornost a finance.

Tyto závěry soudců platí pro dění kolem vodáren v mnoha regionech ČR

 1. Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických). … Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.
 2. Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné. … Napadené rozhodnutí jsou v rozporu s ustanovením §56a obchodního zákoníku. Některá jednání dosahují takové intenzity, že je otázkou, zda byly porušeny toliko dobré mravy.”
 3. Jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vak  Zlín, a.s. společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK … k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona) …

Studium praktik koncenrů v zahraničí

 1. Public Services International Research Unit – www.psiru.org

 2. Right 2 water –  www.right2water.eu

 3. Public citizen – www.citizen.org/

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Prosazujeme vyšetření protiprávní instalace koncernů k naší vodě a garanci práva lidí na vodu v ústavě. Petici již podepsalo přes 36.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE