Mé počáteční neúspěchy díky selhání justice i protiprávnímu jednání soudců

Boj o vodu přes soudy je neskutečně náročný

Časově, vědomostně, finančně i psychicky. Když naháněči koncernů zjistili, že o jejich jednání začínám informovat a tuneláři začali prohrávat u soudů, pak neváhali použít gangsterské praktiky a zkusili zastrašit mne a všechny, co vodu se mnou brání. Beru to jako důkaz, že obranu vody děláme dobře, protože se bojí.

Abych vše vydržel, musel jsem si být jist, že mám – Pravdu

pravda a lež

Mé počáteční neúspěchy souvisely se selháním justice

Na počátku jsem zažíval u soudů samé prohry a draze za to platil. V letech 2004-2006 jsem prohrál něco, co ve fungující justici prohrát nedá a soud navíc určil, že musím zaplatit koncernům a k městům, které jim šly na ruku

téměř 1,5 mil. korun

V letech 2002-2003 jsem se obrátil na soudy s žalobou na určení neplatnosti smluv mezi nájezdníkem Českou spořitelnou a městy, přes které soukromé subjekty, stojící za ČS, protiprávně ovládly městské vodárny. Ty si poté zevnitř městské vodárny připravily podmínky pro jejich vykuchání a přes manipulace je nemravným postupem na valných hromadách vodáren vykuchaly – smlouvami o tzv. provozním modelu/tunelu.

Strávil jsem 6 let soudních tahanic, aby mi nakonec soudci řekli, že nemám aktivní legitimaci a právní zájem na určení neplatnosti těchto smluv, které umožnily, aby např. Vak Zlín a Vak Kladno protiprávně ovládala soukromá firma, která nebyla akcionář vodárny! Jsem přesvědčen, že to byl a je fatální justiční omyl a toto rozhodnutí dokládá absurdní jednání některých soudců v ČR.

„Soudci“ vlastně konstatovali, že spolumajitel firmy nemá právní zájem  na určení neplatnosti smluv, které uzavřel jiný spolumajitel s cizí osobou, a touto smlouvou obchází stanovy společnosti a protiprávně zcela se mění ovládající osobu městské vodárny.

Mé přesvědčení se rovná jistotě, neboť v roce 2013-2014 Ústavní soud ČR, v kauze Vaku Zlín, konstatoval, že jednou ze zásadních otázek, které je Nejvyšší soud povinen posoudit, je platnost nebo neplatnost smluv mezi Českou spořitelnou a městy. Totéž potvrdil Ústavní soud v roce 2017 v kauze Vak Kladno. Toto jsem přitom požadoval po soudcích na samém počátku a soudy to udělat odmítly. Kdyby řádně pracovaly, tak k žádným tunelů vodáren nedošlo.

Vrchní soud v Olomouci nakonec tyto smlouvy prohlásil v roce 2016 za neplatné a celé jednání jako komplot obcházející stanovy a zákony ČR.

1,5 mil. Kč, ani čas mi ovšem nikdo ze soudců nevrátí

Hloupost i arogance soudců

Na soudy jsem se obrátil i v kauzách Olomouc, Hradec Králové a Chrudim. U nižších soudů jsem zde, stejně jako ve Zlíně nebo v Kladně prohrál. Soudci odmítli kauzy posuzovat komplexně, v případě Hradce jsem dokonce zažil urážky ze strany soudce, který mne označoval z komunistického kapitalistu a odmítl toto své vyjádření zaprotokolovat.

Když na jednání o Olomoucké kauze VHS Olomouc soudce prohlásil: „Je jedno, jak rozhodnu, důležité je, že rozhodnu rychle a vy se pane Novotný odvolejte“, byl jsem opravdu úrovní naší justice zhnusen.

Nechtěl jsem doslova utrácet čas a peníze na boj s justiční šikanou, proto jsem na obranu v těchto regionech rezignovat s tím, že čas dozraje i zde, když dosáhnu precedentu tam, kde rozhodují skuteční soudci.

Zde marně vynaložené náklady na obranu vodáren dosáhly v celkem výše cca 430 tis. Kč

Protiprávní jednání soudců Nejvyššího soudu

Vrcholem všeho bylo cca 5 let trvající opakované protiprávní jednání několika soudců Nejvyššího soudu, které jsem zažíval v situaci, kdy mi soudci nižších soudů již začali dávat zapravdu . Protiprávnost jejich jednání potvrdil postupně běheme let 2013 -2017 celkem  5x Ústavní soud ČR, na který jsem byl nucen se obrátit, neboť daní soudci neplnili své povinnosti dané zákonem, porušovali mé právo na spravedlivá proces a dopouštěli se zcela vědomě a cíleně soudní zvůle.

Jejich jednání vedlo k pokračování vyvádění zisků z Vak Zlín a Vak Kladno a mne jejich jednání stálo především neskutečné množství nervů, promarněného  času a úsilí o nápravu.

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí. NFPoV informace přináší a náklady na jejich zveřejnění jako nzisková organizace financuje z příspěvků lidí, kteří chápou důležitost vody. Upřednostňujeme menší příspěvky pravidelně, např. 100-200 Kč, před většími jednorázově, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

PODPOŘTE NÁS

Pomoci může každý a každá částka pomáhá 🙂

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Podobné články