PETICE VODA JE ŽIVOT
POŽADAVEK ÚSTAVNÍ OCHRANY VODY A VRÁCENÍ ZÁJMŮ LIDÍ DO SPRÁVY VODY
VODY, OBČANŮ A PŘÍRODY
10 PRINCIPŮ, KTERÉ VRÁCÍ ZÁJMY LIDÍ DO SPRÁVY VODY V ČR A CHRÁNÍ PŘÍRODU

Proto mají lidé právo, aby peníze, které platí, řešily výhradně sucho, zadržení vody, čistotu vody a obnovu trubek a nekončily na účtech překupníků v cizině.

Požadujeme po poslancích a senátorech

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

 1. Vytvoření dlouhodobé státní vodárenské koncepce k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.
 2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.
 3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.
 4. Zapracování zásady, že zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
 5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
 6. Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby.
 7. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
 8. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu, za spolu pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody práce bezpečnostních složek státu.
 9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).
 10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a náprava často protiprávního stavu hospodaření s vodou a řízení vodáren.

Voda je život a náš život, ani život našich dětí, do rukou Trautenberků ani koncernů rozhodně nepatří

Souhlasíte?
Váš právě teď, chrání i vaše děti

 

Požadavek již podepsalo 16.761 lidí fyzicky a na internetu

[php function=1]

Děkujeme 🙂

Jen Liky na FB k nápravě nestačí!

Názory lidí, kteří podepsali petici, pomáhají sdílením informací a brání s námi vodu pro sebe a své děti

 • Klíčové strategické suroviny, enegetické zajištění a hlavně zdroje vody se nikdy neměly stát předmětem divoké privatizace, nota bene do zahraničí. Vždy musí zůstat pod kontrolou státu. Lze to nazvat přímo velezradou, protože je ohrožena přímo nezávislost republiky. Nechcete podnikatelsky rozprodat i vzduch který dýcháme? Ten "snad" ještě zbývá.
  František Růženec - Teplice František Růženec - Teplice
 • Jako místostarosta menšího města mám dobré informace o tom, jak komerční firmy s vodou, ať již čistou či splaškovou, nakládají, ale zejména jak z ní těží zisk a na oplátku téměř nic nenabízí zpět. Souhlasím s tím, že voda je strategická surovina a jako taková má být státem chráněná. To ostatně platí také o distribuci a výrobě elektřiny.
  Milan Klimunda - město Paskov Milan Klimunda - město Paskov https://www.darujme.cz/projekt/1202560
 • Víte, co mi na tom nejvíc štve, že naši předkové mámi, tátové, babičky, dědové to pro nás všechno budovali. Nadřeli se na tom na všem, abychom se měli dobře a pár sv*n* po 89 tu jejich práci a snahu za pár let zlikvidovali a roz prodali a to není jen voda, ale to je i zemědělství a průmysl. Ruku na srdce, měli bychom se stydět, že jsme to nechali dojít, tak daleko! A tiše přihlížíme jak likvidují českou zemi a český lid.
  David Šváb - Mirovice David Šváb - Mirovice
 • Voda patří naší našemu státu a ten kdo způsobil, že dostala do cizích rukou měl by za to pikat a odejít z vlády. Doufám,že se to povede.
  Jitka Petanová Jitka Petanová
 • Pravda i já se připojuji. Cizáci nemají právo ochodovat s z naší vodou. Dost, to bývalé vlády - 2000 - nechaly rozkrádat co se dalo. Je to u nás jako u Trautenberka.
  Josef Horacek Josef Horacek
 • SOUHLASÍM A KDE MŮŽE PETICI PODEPSAT? TO PODEPÍŠÍ HNED. VODA A NEROSTNÉ BOHATSTVÍ PATŘÍ VŠEMU LIDU ČESKÉ REPUBLIKY.
  Tina Nová Tina Nová
 • Naši prapředci se musejí v hrobech obracet! Kdyby věděli za co bojovali, pro co dřeli a teď viděli jak to u nás chodí! Jsme jeden malý stát v Evropě s největším množstvím zlodějů na metr čtverečný!
  Věra Zdráhalová * Dvůr Králové Věra Zdráhalová * Dvůr Králové
 • Naprosto souhlasím. Je třeba se začít efektivně bránit a ne se nechat ohlupovat politickými hrátkami, nezodpovědných politických bohapustých žvanilů. Děkuji
  Ludvík Fritscher 100 Kč Ludvík Fritscher 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Váše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

  Jana Lorencová Jana Lorencová přední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD
 • Voda je život můj i Váš, přátelé a spoluobčané.
   Vladimír Ing. RUDOLF 300 Kč Vladimír Ing. RUDOLF 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Krakonoše bychom teď potřebovali jako sůl, aby to vyčistil z jedné vody na čisto. Nepochopím, jak se může prodat cizincům naše bohatství a z jakého důvodu? Ten, kdo se zúčastnil prodeje byť i jen kousíčkem naší země by se měl odsoudit a zabavit mu majetek.
  Nataša Kokotjuchová Nataša Kokotjuchová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Práci a aktivity Radka, sleduju už několik let. Jeho boj v tomto případě ne s větrnými, ale vodními mlýny, je úžasný a ukazuje, že i jednotlivec má hlas a může křičet. Přečtěte si, o co jde a zamyslete se nad tím (ještě navíc před volbami). Jde o důležitou věc, o vodu v rukou zahraničních koncernů. Tímto chci Radka podpořit a sdílet dál. www.pravdaovode.cz
  Šárka Morávková Šárka Morávková https://www.darujme.cz/projekt/1202560
 • Nikdy to neměl stát dopustit. Voda patří ke strategickým surovinám a ty mají být v rukách státu NIKDO nemá právo se skrze ni obohacovat na úkor ostatních a už vůbec ne kdosi ze zahraničí. Ti kdo toto umožnili (pokud jsme skutečně právní stát), musí stanout před soudem a plně nést odpovídající následky.
  Eva Gašpercová Eva Gašpercová
 • Zdravím Vás a přeji, do dalšího boje se zlatokopy na všech úrovních vedení, stále dobré zdraví, hodně trpělivosti a odvahy.
  Vlastimil Tvrzský Vlastimil Tvrzský https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Ti, co vodu prodali, jsou všiváci a zloději, měli být dávno za katrem !
  Božena Štrayblová - Most Božena Štrayblová - Most
 • Klaus prodal vodárny cizincům za pár šupú a ty nás teď ždímou. ODS a ČSSD jsou zkorumpovaný.
  Roman Bohaboj - Kolín Roman Bohaboj - Kolín
 • Hajzl, co to dal do užívání koncernů... bez nutnosti investic na 20 let.... Kdybyste věděli, jak se falšuji vzorky odpadní vody, co jde do řek... kolik kalu se vypouští v noci do řeky, jak se uplácí povodí řeky... jen aby vzorky vyšly ... 2 roky jsem tam pracoval. Hnus
  M. Pokorný M. Pokorný
 • Také podepisuji petici. Za naší Vodu se musíme rvát. Politici prodali vše. Vše je v „pořádku“ přitom rozprodají to, co pro nás budovali naši rodiče a prarodiče a to je nezajímá. Jedná se o Vodu pro naše děti. Berou nám i ostatní suroviny naší krásné České republiky. To už je do nebe volající, je čas, aby se český lid vydal na cestu k parlamentu ČR a jedno hlasně zvolal - už toho máme dost. Za 30 let existence České republiky se jenom střídají politici a nic jiného se neděje, než že se rozkrádá naše vlast.  Lidi už se konečně zamyslete, chtějí naší Vodu pro to aby nám jí mohly prodávat draze. Říkám už toho má dost. My naší Vodu nedáme, a naše vláda ať konečně řekne, my vám nic neprodáme, ta voda je našeho českého národa.
  Petr Eros Duchcov Petr Eros Duchcov

AUTOŘI PETICE

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

MUDr. Michal Chromec

Dlouholetý zastupitel města Přerov a 12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., který s poctivými politiky opakovaně ubránil vodárnu před koncernovými nájezdníky.

Inicioval Dohodu měst o společné strategii, která  zajistila suverenitu  rozhodování  měst ve vodárně. Díky tomu Vak Přerov dosáhl na dotace z EU, peníze od lidí investuje do rozvoje vodárny a cenu vody má přitom nižší než většina koncernů v okolí.

Ing. Radek Novotný

Odborník na praktiky koncernů a Hadů v oblecích. Léta pomáhá zachovat vliv obcí na vodu a na to, aby peníze od lidí vybrané za vodu končily v obnově trubek a ne v zahraničí. Popsal TUNELY a v řadě regionů je pomohl obcím zastavit.

Autor projektu PRAVDA O VODĚ. Učí, jak ubránit vodu a vodárny před nájezdníky. Při obraně vodáren se obrátil na soudy, ty mu dávají za pravdu. Zažil neskutečné gangsterské praktiky a  zastrašování, aby vodu nebránil.

Ochran osobních údajů

GDPR: Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Petice je druhý krok projektu VODA LIDEM