Veolia a její skutečné jméno: Veolia provozovala kanalizaci načerno, dostala půlmilionovou pokutu

Nové Strašecí – Středočeské vodárny, které jsou součástí koncernu Veolia, musely zaplatit půlmilionovou správní pokutu. Firma používala pro odvádění odpadních vod v Novém Strašecí městskou kanalizační síť, aniž by za to městu platila. Vybírala přitom stočné – tedy poplatek za odvod a likvidaci odpadní vody – za celé město. Kontrolu loni nařídilo ministerstvo financí. Vodárny okamžitě a bez odvolání zaplatily, nyní musí vyřešit nesrovnalosti.

VEOLIA - NA KLADENSKU

Podle náměstka ministra financí Tomáše Zídka se dá očekávat, že finanční ředitelství brzy kontrolu provede znovu a zjistí, zda nedostatky byly odstraněny. Firma například nadhodnocovala náklady na opravy kanalizační infrastruktury, v roce 2010 o více než 4 miliony korun, loni o 8 milionů. Peníze od lidí v Novém Strašecí vybrala, městu je ale nepředala.

Přestože firma zaplatila pokutu půl milionu korun, stejnou částku muselo investovat podle starosty Karla Filipa (ČSSD) i město, a to do obnovy čistírny odpadních vod, která byla podle jeho slov po šestiletém používání firmou Středočeské vodárny v havarijním stavu.

Dluh stále roste

Město na firmu Středočeské vodárny podalo žalobu pro bezdůvodné obohacení ve výši 5,6 milionů korun. Škoda městu vznikla mnohem vyšší, část nájemného je však již promlčena. Dluh navíc stále roste, Středočeské vodárny totiž nadále přivádí do městské kanalizace tisíce litrů své splaškové vody, za kterou neplatí.

Od letošního roku si již město Nové Strašecí zajišťuje na své části potrubí odvod splaškových vod samo. Převzalo také čistírnu odpadních vod a začalo od lidí vybírat stočné. Rozdíl je viditelný – podle člena rady města Nové Strašecí Jana Bureše (Město pro rodinu) firma po šest let nevyměňovala filtry dmychadel, což způsobovalo nedostatečné provzdušňování. Usazený kal po jejich výměně klesl z 95% na 50%, což již splňuje parametry čistíren odpadních vod.

 

Kolik podobných případů v ČR asi existuje?

Zdroj: čt 24

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Reportáží o obchodu s vodou jsme v našem pořadu odehráli už několik. Upozorňovali jsme na překotné rozprodání vodáren, potrubí i čističek, po kterém obce ztratily přímou kontrolu nad prodejem vody a také nárok na evropské dotace. Teď jsme vyrazili do malého středočeského městečka Nové Strašecí. Jeho příběh ukazuje ještě jednu tvář tohoto výnosného byznysu. Sílu nadnárodních koncernů, které vodovody a kanalizace provozují. Nové Strašecí vlastní kanalizační potrubí a také se o něj stará. Firma Veolia potrubí provozuje, vybírá stočné, ale o výdělek se s městem nedělí. A podniká tady bez platného povolení. Do městečka Nové Strašecí se vydal reportér David Macháček.

 

26.9.11 VKM a Veolie a Nové Strašecí

https://pravdaovode.cz/novinky/trestna-cinnost-ano-nebo-ne-2/

 

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?, i moře se skládá z kapek?. Děkujeme

Podobné články