První bod petice „VODA JE ŽIVOT“ zní takto: Vytvoření dlouhodobé státní vodárenské koncepce ve vztahu k zajištění zdrojů vody…

První bod petice „VODA JE ŽIVOT“ zní takto:

  • Vytvoření dlouhodobé  státní vodárenské koncepce  ve vztahu k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.

Důvod:

Stát / města posledních 20 let často díky podivnému jednání politiků ztrácí v řadě regionů přímý vliv na vodu a na finanční toky v odvětví, jehož jediný příjem jsou přitom platby lidí za vodné a stočné, případně dotace z veřejných rozpočtů (opět peníze občanů, v tomto případě z vybraných daní).

Odvětví, které je strategické pro existenci a nezávislost každého státu, které je strategické pro každé jiné odvětví – zemědělství, průmysl, služby, cestovní ruch, zdravotnictví, ale i zdravotnictví, obranu, bezpečnost státu, se mění v pole dolování zisků soukromých firem a stát tomu dokonce napomáhá.

V odvětví, kde schází miliardy na obnovu a dobudování infrastruktury, se souhlasem ministerstev a místních politiků instalují mezi vodu a lidi soukromé firmy, které poté co monopol vody obsadí, mají jediný cíl – dostat co nejvíce peněz od lidí a státu na své účty, nejlépe do zahraničí.

Proto voda neustále zdražuje, ale pořád schází peníze na obnovu trubek. Toto jednání politiků nemá logiku! Jak je možné, že se do obnovy trubek se investuje méně než je třeba a přitom miliardy, vybrané od lidí za vodné a stočné tečou do zahraničí? Tento stav je neudržitelný a vede k novodobé ekonomické kolonizaci a k nesvobodě občanů České republiky.

VRÁCENÍ VODY

Stát je 20 let bez dlouhodobé vodárenské koncepce, která by jasně stanovila a zajistila priority zájmu občanů a státu a způsob samofinancování odvětví. Strategické odvětví vodárenství je za 20 let nekoncepčního vedení zcela roztříštěné a rozbité. 20 let probíhá proces vytvoření strukturálního chaosu s cílem realizovat soukromými subjekty manipulovatelný systém ve stylu „Rozděl a panuj“.

Z původně 12-14 krajských státních podniků, které vlastnily a provozovaly vodovody a kanalizace v ČR vznikl moloch 2600 provozovatelů a více než 3000 vlastníků infrastruktury, kdy většina chce na vodě jen vydělávat a působí v rolích prodejců vody nebo překupníků, ale peníze vybrané od lidí zpět do odvětví neinvestuje. Počet lidí, který za vodu platí je přitom v ČR konstantní, tzn. cca 10 mil. lidí, kteří platí jak obnovu infrastruktury, dodávky vody a její čištění, tak nově zisky soukromých firmem a překupníků.

To vede k dalšímu a dalšímu zdražování vody, k dalšímu růstu tlaku na financování infrastruktury z rozpočtů měst, obcí, krajů a státu. Je to moderní forma kolonizace o to více nebezpečná, že není možná, pokud se do ní na straně soukromých firem nezapojí místní politici a ty nepodpoří nebo nekryjí  politici vrcholoví.

Stát a jeho občané financují investice soukromým firmám, které na nich poté „vesele podnikají“, protože jim o(h)loupení a zmanipulovaní politici jdou na ruku nebo nemohou věci napravit, protože nemají podporu vlád a proto nejsou schopni své městské vodárny ubránit proti sofistikovaným praktikám nájezdníků.

Je potřeba, aby stát, který je zde pro občany, ne pro koncerny a soukromé firmy, měl obdobně jako např. v Izraeli zpracovanou apolitickou Státní vodohospodářskou koncepci, kde bude jasně definováno, jak zajistí a jak bude reagovat na:

  • Klimatické změny – sucho, povodně
  • Potřebu zajištění financí – doinvestování, obnova infrastruktury, zajištění vodních zdrojů
  • Řízení, správa a provozování všech otázek týkajících se vody
  • Vytvoření jednoho řídícího a regulačního úřadu, které celé odvětví spravuje, řídí a je za vodu a dění kolem ní odpovědné
  • atd.

Požadujeme proto:  Vytvoření dlouhodobé  státní vodárenské koncepce  ve vztahu k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Upřednostňujeme menší příspěvky pravidelně, např. 100-200 Kč, před většími jednorázovými, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

PODPOŘTE NÁS

Pomoci může každý a každá částka pomáhá 🙂

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Podobné články