Pražská voda: Za zradu a „hloupost“ politiků platí lidé stamilióny

Pražská voda v rukou fr. koncernu Veolie

zisky pvk pvsTakto je z pohledu dosahovaného zisku nastaven „obchodní vztah“ mezi Hlavním městem Praha a francouzským koncernem Veolia, resp. toto je výsledek Smlouvy o nájmu a provozování uzavřené mezi městskou společností Pražská vodohospodářská společnost (PVS), která vlastní trubky a zahraničním koncernem vlastněnou společností Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Veolia trubky nebuduje a nefinancuje, ale používá je k podnikání a dík nim inkasuje vodné stočné i zisky z vody.

Peněžní toky jsou zcela v rukou cizinců přes firmu Pražské vodovody a kanalizace, a.s. stejně jako zisky z vody, které platí občané Prahy ve vodném a stočném.

Jak a díky komu se toto nastavilo?

Díky „politikům„. Za vyvedení zisků z vody na francouzský koncern Veolia jsou zodpovědní konkrétní politici. První prodali 66% akcií Veolii z FNM a druzí pak připravili super rychlý handl a prodej 34% zbylého podílu akcií PVK jediné nabídce z majetku měst Prahy. Tím stát a Hlavní město Praha (Hl. m. Praha) ztratili vlivu na vodu a její cenu. Tímto byla zajištěna absolutní ztráta kontroly nad tím, kde končí zisky z vody v Praze a ty končí v cizině místo v obnově vodárenských trubek.

Zejména druhý prodej 34% podílu akcií byl doslova nemravný a některá jednání „politiků“ dosáhla takové intenzity, že je otázkou, zda byly porušeny toliko dobré mravy.

Od podání písemné nabídky na odkup 34% podílu akcií PVK z majetku Hl. m. Prahy za 840 mil. Kč, do akceptování prodejní ceny 880 mil.Kč uplynulo 12 pracovních dnů! Úzké vedení města jednalo výhradně s Veolií. Jak vidíte u dosahovaných zisků PVK, Veolia má těchto za akcie zaplacených 880 mil. Kč za 1,5 roku zpět v dividendách a zaplatí je lidé v ceně vodného a stočného.

Dle mého rozboru jsou smlouvy s Veolií nemravné a absolutně neplatné

Pokoutný proces, který proběhl při uzavírání smlouvy o prodeji 34% podílu, nese všechny znaky velmi sofistikované a řízené protiprávní činnosti a nejzásadnější, kterou lze snadno důkazy doložit je, že nebyly dodrženy legislativní kroky k procesu předání materiálů zastupitelům, zastupitelé byli při rozhodování o provedení dispozice s majetkem města (s akciemi) manipulováni, zásadní informace před nimi byly vědomě zamlčeny a to přestože se na ně někteří zastupitelé ptali. S velkou mírou pravděpodobnosti byli zástupci města podvedeni. O tom, že městu Praha a jeho občanům vznikla škoda velkého rozsahu, nikdo nepochybuje, stejně jako o tom, že se na úkor Prahy obohacují třetí osoby.

peněženka

Prodeje chtiví „politici“ sice objednali „posudky“ oceňující hodnotu akcií PVK u firem EPIC, HZ Praha a Deloitte and Touch, ovšem znalcům neřekli, aby do posudku zahrnuli vliv prodloužení smlouvy o nájmu a provozování do roku 2028. Akcie byly prodány bez toho, že by zastupitelé věděli, že současně s prodejem akcií schvalují bezúplatné prodloužení smlouvy o provozování s Veolií za rok 2013, kdy smlouva končila.

středa 2.10.2002: 100 stránek dokumentů předali zastupitelům ve středu večer

Dle jednacího řádu Zastupitelstva Hl. m. Prahy měli zastupitelé obdržet materiály na zasedání nejméně 7 dní předem.  Zastupitelé Hl. m. Prahy je ovšem „obdrželi“ ve středu večer. Šlo o cca 100 stránkovou dokumentaci k prodeji 34% akcií PVK společnosti Vivendi za 880 mil. Kč. Do dokumentace byla fikaně vložena také dokumentace prodlužující zdarma pronájem provozování vodovodů Veolii do roku 2028.

čtvrtek 3.10.2002: dopolení schvalování tunelu

Ve čtvrtek 3.10.2002 odsouhlasilo 37 zastupitelů Hl. m. Prahy prodej akcií PVK Vivendi a zdarma vazalskou smlouvu související s provozováním na dalších 15 let! V důvodové zprávě nebylo uvedeno, že prodej akcií za cenu 880 mil. Kč je spojen s prodloužením nájemní smlouvy o 15 let, což bude znamenat, že Vivendi bude jako 100% vlastník společnosti PVK provozovat vodovody a kanalizace pro Hl. m. Prahu do roku 2028 a zisky plynoucí z prodeje vody budou končit u Vivendi ne do roku 2013, ale do roku 2028.

Část zastupitelů upozornila na protiprávní postup a na to, že nikdo neví, o čem vlastně rozhodují, přitom se jedná o miliardy

Zastupitel Martin Bursík (KDU-ČSL)

Předkládáte nám materiál, který má 93 stran. Dostali jsme ho včera do schránek! Nejde jen o to uvěřit firmě Epic, Deloitte and Touch a poradcům, že je majetek správně oceněn, ale jde také o to uvěřit kolegům, že i rámcové smlouvy, které vytvářejí podmínky fungování, práva a povinnosti a sankce mezi hl. městem Prahou na jedné straně a PVK na straně druhé, jsou správně formulované.

PASTMáme schválit pravidla hry na období do r. 2013, aniž bychom je přečetli. Nedokáži přečíst 93 stránek v průběhu dopoledne. Máme věřit a pod tlakem události toto máme schválit. Myslím si, že toto není od Vás při nejmenším korektní. Existují elektronické možnosti komunikace, mohli jste nám to zaslat několik dní předem. 1. jste to projednávali na radě, jednáte o tom velmi dlouho, máte za sebou snad 8 jednání. Dlouhodobě průběžně v rámci svého mandátu sleduji nejen oblast životního prostředí, ale i vodovodů a kanalizací. Nestíhám to. Nepřečetl jsem si  to, nejsem schopen se k tomu vyjádřit. Pravděpodobně kolegové mají z jiných zdrojů informace v předstihu a jsou schopni to posoudit, já nejsem.
Nechci působit obstrukčně, ale myslím si, že by bylo solidní, je-li to tak podstatné – jedná se o 1 mld. Kč – dejte nám týden, svolejte mimořádné zastupitelstvo a tam nechte bod projednávat. Dejte nám čas k tomu, abychom mohli tuto věc posoudit a nebylo naše hlasování založeno pouze na důvěře.“

Zastupitel Hvížďala (Unie Svobody)

„Není možné, abychom zhruba po 6 – 8 letech mnohasetmilionové transakce neprojednali v komisích a ve výborech, abychom materiál dostávali několik hodin před jednáním.

Upozornit na to, že projednat více než 90 stránkový materiál, který je velmi složitý – záležitostí se dlouhou dobu zabývám, a řeknu jednu věc, která je možná příliš ostrá, ale je určitě pravdivá: stejně jako jsme tady měli kauzuistiky tunelování 1. městské banky, myslím si, že do několika měsíců se odkryjí karty, jakým způsobem byla tunelována nejcennější surovina ve městě, a to je voda.“

Zastupitel Hošek (KDU-ČSL):

„Domnívám se, že při předložení tohoto bodu jsme akceptovali jako zastupitelstvo několikanásobné porušení jednacího řádu. Překlad byl hotov včera, přesto zastupitelstvo akceptovalo, že se o tom dnes jedná.“

Zastupitel Dobrý (ČSSD)

„Kdybychom neměli na kontu ani korunu, tak bych se do prodeje také dral. Pak bych začal ale zvažovat, zda je lepší prodat než si půjčit. (…) Nesouhlasím s tím, že si budeme v době, kdy bude změna zastupitelstva, vystřelovat poslední patrony. Na účtech máme asi 6 mld. Kč. Nepospíchal bych s tím a nechal bych si udělat právní rozbory.“

Jde o podvod, jenž vlastně dodnes trvá?

Předkladatelé návrhu a tisku Z-925 prokazatelně neříkali svým kolegům pravdu nebo celou pravdu. Především u doby prodloužení trvání smluv po roce 2013, které byly ten den defacto odsouhlaseny. Obsah Smluv a jejich důsledky byly na zastupitelstvu vykládány nepravdivě, jejich účinky byly vědomě zastírány a banalizovány. Zastupitelé nevěděli, co schvalují, pro co hlasují a k čemu město a občany zavazují, přesto o materiálu hlasovali a usnesením 47/02 schválili. Pro Veolii a pár „vyvolených“ byznys století! Praha prodala v roce 2002 podíl 34% akcií PVK společnosti Vivendi za 3.267 Kč/akcii a k tomu uzavřela ZDARMA vazalskou smlouvu o provozování na dalších 15 let! Fond národního majetku prodal v roce 2000 66% podíl akcií PVK Vivendi za 11.665 Kč na akcii.

Racionálně uvažující, informovaný a nezmanipulovaný subjekt by podobné smlouvy neuzavřel

Tento závěr prakticky ve stejném znění potvrdila Analýza společnosti Mott MacDonald, kterou si vedení města Prahy nechalo na téma smluv vypracovat v roce 2009. 37 lidí v zastupitelstvu města Prahy připravilo Českou republiku, město Prahu a všechny občany o desítky miliard. Část z dotací z EU a dividendy z PVK!  Byly zcela vědomě a záměrně porušeny zákony ČR i jednací řády zastupitelstva Hl. města Prahy. Vznikla škoda velkého rozsahu, která každým rokem narůstá. Jsou za ni odpovědní ti, co hlasovali PRO.

Co s tím?

JE TŘEBA TUNEL UKONČIT! Vedení města Prahy má stanoviska a právní rozbory, že smlouvy s Veolií jsou neplatné, což umožňuje protiprávní a nevýhodný stav v Praze ukončit obranou vodárny u soudu, obdobnou cestou jakou jsem zvolil při obraně okresní vodárny Vak Zlín, která byla vytunelována organizovanou skupinou, do níž patřili o místní politici v roce 2004. Vodu i zisky z vodného a stočného lze vrátit zpět do správy města.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

PRAVDA O VODĚ V PRAZE

Koncerny koupily vodárny za desítky miliónů. Zpět je prodají městům za miliardy?

pražská voda v rukou VeolieFOTO: HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

 

podpořte nás

Transparentní účet
966 665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?, i moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

Uložit

Uložit

Jedna odpověď

  1. Jdu. ( nezákonnost b’hužel cloumá celou zemí).Nemít strach, nezviklatelnè přátele,TO je národ! Máte je?
    Řeknu, CO nikdo neví.Kamkoli v tzv.ČR prstdomapyzabodnete,jste v okruhu 100mil sám…ticho hlouposti zaplnilo kotlinu až po okraj.Nelze držeti zlost, je jen meluzíny kvíl možno k písni přinutit.
    Stavem: umím to.

Podobné články