Politický KONSENZUS a KOMPROMIS anebo rozum, slušnost a zájmy lidí

Politický KONSENZUS a KOMPROMIS aneb lidé v rukou Hadů na radnici?

Takto údajně znázornil a vysvětlil přední „politik“ statutárního města na osobní schůzce s jiným zastupitelem města, jak přistupuje k jednání města a politiků ve prospěch nadnárodního koncernu a místních oligarchů, když s ním dojednávají, jak prosadit a hájit jejich zájmy. Na jednání došlo k otázce:

Proč město neukončí nevýhodný model provozu okresní vodárny přes fr. koncern Veolia, když soudní rozhodnutí umožňují ukončit nevýhodný a protiprávní stav, kdy na majetku měst a obcí podniká cizí subjekt a na úkor občanů i měst se léta obohacují třetí osoby?

„Politik“ vytáhl papírek a tužku a s úsměvem kačera Donalda nakreslil „vysvětlení“. Nad jeho obsahem by patrně žasla celá jeho rodina, která drahou vodu léta platí, stejně jako ostatní občané okresu. Nakreslil  kruh a ten rozdělil na dva díly o velikosti cca 30% a 70 %. Prohlásil, „POLITICKÝ KONSENZUS, znamená umění dělat KOMPROMISY,“ a do menší části napsal KOMPROMISY a do větší části napsal – MORÁLKA,“ pak s dalším úsměvem kačera Donalda, prohlásil:

„Musíš pochopit jedno. KONSENZUS  je umění DĚLAT KOMPROMISY. Těch 30 % jsou KOMPROMISY s koncerny a podnikateli, ale těch 70%, to je MORÁLKA. Pokud takto jednáš, tak to neznamená, že jsi nemorální nebo darebák, podívej se zde, jak velká část MORÁLKY v tobě zůstala a ty ji městu a lidem přinášíš!“

morálka primátůProtože lístek s „vysvětlením“ nepodepsal, nemohu uvést jeho jméno.

To nic nemění na tom, že toto zajímavé vysvětlení lze zveřejnit. Jde zde především o to, aby občané věděli, co si mohou představit, když politici měst a vedení vodáren začnou v materiálech a prohlášeních používat veřejně slova KONSENZUS A KOMPROMIS.

 

Platí to i pro město Zlín?

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelů Statuárního města Zlín den 15.12.2016

ADÁMEKPrimátor města Zlína, pan Adámek (STAN), dne 15.12.2016 předložil zastupitelům města Zlín důvodovou zprávu k Vaku Zlín, zpracovanou členem dozorčí rady Vaku Zlín a současně právníkem města Zlín, Oldřichem Hlaváčkem. Na jejím konci je uveden zlověstný závěr.koncenzus a kompromis

KONSENZUS A KOMPROMISY v souvislosti s kauzou vytunelovaného Vaku Zlín již řadu let vedení města a Vaku Zlín dělají a vypadají takto:

Den 22.11.2016 Vrchní soud v Olomouci potvrdil neplatnost usnesení valné hromady ze dne 30.4.2004, týkající se městské vodárny Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., která byla pokoutným, nemravným a protiprávním postupem doslova vydrancována organizovanou skupinou fyzických a právnických osob, do které patřili i někteří „politici“ Statutárního města Zlín a lidé z vedení Vaku Zlín. Následovalo 12 let tunelování Vaku Zlín a drancování peněženek lidí. Vak Zlín díky tomu přišel o zisky z vody, o možnost čerpat dotace z EU a o obchodní postavení správce vodárenského monopolu a  na úkor Vaku Zlín a občanů Zlínska se protiprávně léta obohacují třetí osoby.

MĚSTO ZLÍN NIKDY NEPODALO ŽÁDNOU ŽALOBU NA UKOČENÍ TUNELOVÁNÍ VAKU ZLÍN A TÍM NA OBRANU VAKU ZLÍN A OBČANŮ ZLÍNSKÉHO OKRESU!

Toto se děje, ať už bylo vedení města Zlín v jakémkoliv složení politických stran – ČSSD, ODS, KDU-ČLS, TOP 09, STAN a ANO!

Protiprávnost stavu, který nastavil tzv. provozní model, potvrdili svým rozhodnutím soudci Vrchního soudu v Olomouci. Vzhledem k tomu, že Vak Zlín ovládá město Zlín, tak  bez konsenzu, kompromisů a kooperace vedení města Zlín s organizovanou skupinou, nemohl daný protiprávní stav ve Vaku Zlín nikdy nastat. Jsem proto léta přesvědčen, že vedení statutárního města Zlín nehájí zájmy občanů a řada lidí z radnice místo toho realizuje KONSENZY A KOMPROMISY.

Od roku 2010, přes lidi, které vedení města do vedení Vaku Zlín dosadilo, se Vak Zlín odvolává proti rozsudkům, které tunelování vodárny Zlín ukončovaly a byly ve prospěch městské vodárny, měst a obcí i občanů. Již 6 let, činí někteří lidé na Zlínsku neskutečné právní kličky a často min. nemorální pokusy, aby rozsudek ve prospěch občanů nenabyl právní moci a tím se zvrátilo a vše, co je dnes nastaveno ve prospěch fr. koncernu Veolia.

Konsenzy a kompromisy:

Žádný politik a to nejen z města Zlín, a ani žádný člen představenstva či dozorčí rady Vak Zlín, nikdy nebyl u jednání soudu, kde probíhalo dokazování v kauze tunelu Vak Zlín.

  • Došlo k pokusu o změnu soudce, který rozhodl o tom, že jde o nemravný tunel v roce 2010.
  • Byla podána neúspěšná ústavní stížnost na to, že soudce Weinštuk neoprávněně rozhoduje danou kauzu.
  • Byl proveden pokus, aby do řízení o neplatnost valné hromady, na které byl tunel pokoutně schválen, přistoupila firma a „advokáti“ fr. koncernu.
  • Došlo k natažení délky trvání soudu a tím prodloužení toku peněz vybraných od lidí do zahraničí, přes požadavek na odložení rozhodování v kauze u VS v Olomouci.
  • Město Zlín, dalo na vedení vodárny Zlín požadavek, aby se dohodlo se akcionáři, kteří neplatnost nemravného tunelu zažalovali a chtějí ho přes soudy zrušit. Tím by tunel pokračoval.
  • Objevily se „nabídky“ přednostního investování městům, které podaly žaloby, podmiňované stažením žalob.
  • Vedení Vaku Zlín manipuluje léta se zastupiteli, veřejností i médii přes občasník nazývaný některými starosty „INFO-KAPAVOU“, ve které lže např. o tom, že rozhodnutí soudu se týká pouze Smlouvy o prodej a ne smlouvy o nájmu   a současně odmítání léta poskytovat  vysvětlení a informací akcionářům na valných hromadách Vak Zlín
  • Pan Březík, předseda představenstva Vaku Zlín ještě nečetl zdůvodnění rozsudku a už v médiích prohlašuje, že se Vak Zlín bude dovolávat proti rozhodnutí soudu, které nedává právní jistotu (že tunel je tunel?). Navíc v rozporu s právem a zákony ČR veřejně prohlašuje: „Rozhodnutí vrchního soudu nepřináší potřebnou právní jistotu“.
  • Kolem zastupitelů města Otrokovice krouží Hadi v oblecích a snaží se je namotivovat, aby prodali akcie Vaku Zlín a tím je zbavit aktivní legitimace k žalobám.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

https://pravdaovode.cz/novinky/zlin-brezik-lze/

Ukončete tunelování Vaku Zlín a převezměte vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín

 

 

Zlín: Březík se mýlí nebo vědomě šíří poplašné zprávy a lže

Ukončete tunelování Vaku Zlín a převezměte vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín

překvapení

 

podpořte nás

Transparentní účet
966 665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?, i moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články