Politici Pravda o vodě Soudci a soudy

Politický KONSENZUS a KOMPROMIS anebo rozum, slušnost a zájmy lidí

dite-neveri-j

Politický KONSENZUS a KOMPROMIS aneb lidé v rukou Hadů na radnici?

Takto údajně znázornil a vysvětlil přední “politik” statutárního města na osobní schůzce s jiným zastupitelem města, jak přistupuje k jednání města a politiků ve prospěch nadnárodního koncernu a místních oligarchů, když s ním dojednávají, jak prosadit a hájit jejich zájmy. Na jednání došlo k otázce:

Proč město neukončí nevýhodný model provozu okresní vodárny přes fr. koncern Veolia, když soudní rozhodnutí umožňují ukončit nevýhodný a protiprávní stav, kdy na majetku měst a obcí podniká cizí subjekt a na úkor občanů i měst se léta obohacují třetí osoby?

“Politik” vytáhl papírek a tužku a s úsměvem kačera Donalda nakreslil “vysvětlení”. Nad jeho obsahem by patrně žasla celá jeho rodina, která drahou vodu léta platí, stejně jako ostatní občané okresu. Nakreslil  kruh a ten rozdělil na dva díly o velikosti cca 30% a 70 %. Prohlásil, “POLITICKÝ KONSENZUS, znamená umění dělat KOMPROMISY,” a do menší části napsal KOMPROMISY a do větší části napsal – MORÁLKA,” pak s dalším úsměvem kačera Donalda, prohlásil:

“Musíš pochopit jedno. KONSENZUS  je umění DĚLAT KOMPROMISY. Těch 30 % jsou KOMPROMISY s koncerny a podnikateli, ale těch 70%, to je MORÁLKA. Pokud takto jednáš, tak to neznamená, že jsi nemorální nebo darebák, podívej se zde, jak velká část MORÁLKY v tobě zůstala a ty ji městu a lidem přinášíš!”

morálka primátůProtože lístek s “vysvětlením” nepodepsal, nemohu uvést jeho jméno.

To nic nemění na tom, že toto zajímavé vysvětlení lze zveřejnit. Jde zde především o to, aby občané věděli, co si mohou představit, když politici měst a vedení vodáren začnou v materiálech a prohlášeních používat veřejně slova KONSENZUS A KOMPROMIS.

 

Platí to i pro město Zlín?

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelů Statuárního města Zlín den 15.12.2016

ADÁMEKPrimátor města Zlína, pan Adámek (STAN), dne 15.12.2016 předložil zastupitelům města Zlín důvodovou zprávu k Vaku Zlín, zpracovanou členem dozorčí rady Vaku Zlín a současně právníkem města Zlín, Oldřichem Hlaváčkem. Na jejím konci je uveden zlověstný závěr.koncenzus a kompromis

KONSENZUS A KOMPROMISY v souvislosti s kauzou vytunelovaného Vaku Zlín již řadu let vedení města a Vaku Zlín dělají a vypadají takto:

Den 22.11.2016 Vrchní soud v Olomouci potvrdil neplatnost usnesení valné hromady ze dne 30.4.2004, týkající se městské vodárny Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., která byla pokoutným, nemravným a protiprávním postupem doslova vydrancována organizovanou skupinou fyzických a právnických osob, do které patřili i někteří “politici” Statutárního města Zlín a lidé z vedení Vaku Zlín. Následovalo 12 let tunelování Vaku Zlín a drancování peněženek lidí. Vak Zlín díky tomu přišel o zisky z vody, o možnost čerpat dotace z EU a o obchodní postavení správce vodárenského monopolu a  na úkor Vaku Zlín a občanů Zlínska se protiprávně léta obohacují třetí osoby.

MĚSTO ZLÍN NIKDY NEPODALO ŽÁDNOU ŽALOBU NA UKOČENÍ TUNELOVÁNÍ VAKU ZLÍN A TÍM NA OBRANU VAKU ZLÍN A OBČANŮ ZLÍNSKÉHO OKRESU!

Toto se děje, ať už bylo vedení města Zlín v jakémkoliv složení politických stran – ČSSD, ODS, KDU-ČLS, TOP 09, STAN a ANO!

Protiprávnost stavu, který nastavil tzv. provozní model, potvrdili svým rozhodnutím soudci Vrchního soudu v Olomouci. Vzhledem k tomu, že Vak Zlín ovládá město Zlín, tak  bez konsenzu, kompromisů a kooperace vedení města Zlín s organizovanou skupinou, nemohl daný protiprávní stav ve Vaku Zlín nikdy nastat. Jsem proto léta přesvědčen, že vedení statutárního města Zlín nehájí zájmy občanů a řada lidí z radnice místo toho realizuje KONSENZY A KOMPROMISY.

Od roku 2010, přes lidi, které vedení města do vedení Vaku Zlín dosadilo, se Vak Zlín odvolává proti rozsudkům, které tunelování vodárny Zlín ukončovaly a byly ve prospěch městské vodárny, měst a obcí i občanů. Již 6 let, činí někteří lidé na Zlínsku neskutečné právní kličky a často min. nemorální pokusy, aby rozsudek ve prospěch občanů nenabyl právní moci a tím se zvrátilo a vše, co je dnes nastaveno ve prospěch fr. koncernu Veolia.

Konsenzy a kompromisy:

Žádný politik a to nejen z města Zlín, a ani žádný člen představenstva či dozorčí rady Vak Zlín, nikdy nebyl u jednání soudu, kde probíhalo dokazování v kauze tunelu Vak Zlín.

  • Došlo k pokusu o změnu soudce, který rozhodl o tom, že jde o nemravný tunel v roce 2010.
  • Byla podána neúspěšná ústavní stížnost na to, že soudce Weinštuk neoprávněně rozhoduje danou kauzu.
  • Byl proveden pokus, aby do řízení o neplatnost valné hromady, na které byl tunel pokoutně schválen, přistoupila firma a “advokáti” fr. koncernu.
  • Došlo k natažení délky trvání soudu a tím prodloužení toku peněz vybraných od lidí do zahraničí, přes požadavek na odložení rozhodování v kauze u VS v Olomouci.
  • Město Zlín, dalo na vedení vodárny Zlín požadavek, aby se dohodlo se akcionáři, kteří neplatnost nemravného tunelu zažalovali a chtějí ho přes soudy zrušit. Tím by tunel pokračoval.
  • Objevily se “nabídky” přednostního investování městům, které podaly žaloby, podmiňované stažením žalob.
  • Vedení Vaku Zlín manipuluje léta se zastupiteli, veřejností i médii přes občasník nazývaný některými starosty “INFO-KAPAVOU”, ve které lže např. o tom, že rozhodnutí soudu se týká pouze Smlouvy o prodej a ne smlouvy o nájmu   a současně odmítání léta poskytovat  vysvětlení a informací akcionářům na valných hromadách Vak Zlín
  • Pan Březík, předseda představenstva Vaku Zlín ještě nečetl zdůvodnění rozsudku a už v médiích prohlašuje, že se Vak Zlín bude dovolávat proti rozhodnutí soudu, které nedává právní jistotu (že tunel je tunel?). Navíc v rozporu s právem a zákony ČR veřejně prohlašuje: „Rozhodnutí vrchního soudu nepřináší potřebnou právní jistotu“.
  • Kolem zastupitelů města Otrokovice krouží Hadi v oblecích a snaží se je namotivovat, aby prodali akcie Vaku Zlín a tím je zbavit aktivní legitimace k žalobám.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

https://pravdaovode.cz/novinky/zlin-brezik-lze/

Ukončete tunelování Vaku Zlín a převezměte vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín

 

 

Zlín: Březík se mýlí nebo vědomě šíří poplašné zprávy a lže

Ukončete tunelování Vaku Zlín a převezměte vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín

překvapení

 

podpořte nás

Transparentní účet
966 665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek💦. Děkujeme

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Žádné komentáře

Comments are closed here.

10 principů, jak vrátit do správy vody zájmy lidí podepsalo již přes 31.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE