Ukončete tunelování Vaku Zlín a převezměte vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín

Veřejná výzva k vedení vodárny Zlín: Ukončete tunelování Vaku Zlín

Členové představenstva a dozorčí rady, celý proces vedoucí ke každoročnímu tunelování Vaku Zlín považuji za mimořádně nemravný a protiprávní. Proto jsem se obrátil se na soud a léta bráním svůj majetek, samotný Vak Zlín a občany Zlínska. Od roku 2010 víte, že stejný názor má Krajský soud v Brně a nově také Vrchní soud v Olomouci i zástupce Státního zastupitelství, který je účastníkem sporu z VH 30.4.2004. 6 let víte, že soudy potvrzují neplatnost VH, kterou byl tunel zaveden.

Chci vám poblahopřát, jste první představenstvo a dozorčí rady vytunelované okresní vodárny, které se dostalo z vazalské pozice zpět do pozice monopolního správce vodárenského monopolu v regionu. To vše díky důsledné práci nás, několika akcionářů, při obraně zájmu Vaku i všech akcionářů, z nichž 90% tvoří města a obce.

V konečném důsledku za to nebudeme platit

Naopak peníze do Vaku Zlín přitečou zpět, protože se na úkor Vaku Zlín někdo léta neoprávněně obohacoval. A budeme moci získat i dotace z EU. Celkový finanční profit z ukončení nemravného tunelu pro Vak Zlín je ve výši až 1,1 miliardy korun.

Věřím, že se těšíte na den zpětvzetí správy vody a našeho majetku,  stejně jako my a občané Zlínska a již máte vše s péčí řádného hospodáře připraveno. Ono to není tak složité, což konce konců dokládá protiprávní předání našeho majetku do rukou koncernu, kde díky perfektní přípravě představenstva Vaku Zlín, v podstatě vše přešlo na koncern během jednoho dne.  

Vy se navíc na převzetí správy našeho majetku zpět do našich rukou připravujete 6 let, průběžně jste tvořili finanční rezervy na zajištění provozní část podniku, máte připraveny zaměstnance a všechny náležitosti, den po vydání pravomocného usnesení došlo k převzetí vody a hospodaření s ní zpět do rukou Vaku Zlín. Berete za to každoročně ročně mnohamiliónové odměny, které vám platí občané Zlínska v ceně vody.

Nabytím právní moci usnesení soudu

Je dáno najisto, že ŠebíkovaŠebík a Březíkova cesta „odvolávání se“ byla slepá. BřezíkPravomocně platný stav je, že skončí tunelování Vaku Zlín v den, kdy mi bude doručeno pravomocného usnesení VS v Olomouci, vydaném soudem den 22.11.2016. Kdo tvrdí opak, ten lže a pokouší se o podvodnou manipulaci s občany a zastupiteli. Další pokračování tunelu je nezákonné a každý další den, jeho pokračování vede k závažné hospodářské trestné činnosti a škodám velkého rozsahu.

Výzva členům orgánů Vak Zlín

Pstop Veoliařestože vím, že mezi vámi nejsou všichni lidé, co pracují pro Vak Zlín, tak přesto vás VŠECHY žádám, abyste v den nabytí právní moci usnesení soudu, okamžitě:

  • Ukončili tunelování Vaku Zlín a převzali vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín.
  • Okamžitě začali vymáhat neoprávněného obohacení na našem majetku od roku 2004.
  • Podali žaloby na vymáhání mnohamiliónových škod, které lidé ve vedení Vaku Zlín akcionářům způsobili a to i ty osoby ve vedení vak Zlín, které svým nejednáním nechaly škody promlčet.         

Upozorňuji vás na to, že jsou mezi zastupitele, občany a média nepravdivé informace opět šířeny lživé informace a to p. Březíkem v „INFOKAPCE č.24“ , což je jeho propagandistický občasník, kde cíleně uvádí zastupitele a občany v omyl. Vytváří lživý obraz o reálném stavu, který nastal po rozhodnutí VS v Olomouci ohledně neplatnosti valné hromady Vak Zlín 30.4.2004. Považuji jeho obsah za vědomé šíření poplašné zprávy, která je šířená s cílem paralyzovat obce, akcionáře a veřejnost, při obraně majetku vak Zlín, jenž je léta tunelován.

Vyzývám vás, jednejte v zájmu Vaku Zlín a občanů Zlínska

O tom, že pan Březík nepracuje v zájmu Vaku Zlín, mnoho lidí nepochybuje. Jak je to s vámi ostatními se uvidí, proto chci z vašeho jednání vyloučit neznalost, nepřímý úmysl a nedbalost. Důkazně dokládám, že v době, o které rozhodoval VS, byly Smlouva o prodeji části podniku a Smlouva o nájmu a provozování uzavřeny jako smlouvy vázané, tudíž neplatnost jedné vede k neplatnosti druhé. Rozhodnutí soudu se týká roku 2004, tzn. jak smlouvy o nájmu, tak smlouvy o prodeji.

Mám velkou a upřímnou radost z toho, že Vak Zlín je zbaven koloniálního modelu, že peníze vybrané od lidí potečou jako dříve výhradně do obnovy a rozvoje trubek a na do ciziny na účty koncernu. Považuji za svůj obrovský úspěch, že díky mé práci a to nejen u soudu, opět můžeme do Zlínského regionu čerpat dotace z EU. Jsem rád, že jsem ubránil Vak Zlín, před dalším tunelováním.

Přeji vám pěkné vánoční svátky a věřím, že jsme vám spolu s městem Otrokovice, městem Fryšták a soudci nadělili pěkný dárek. Totéž v podobě převzetí správy vody do našich rukou očekávám od vás a věřím, že občané a nezkorumpovaní zastupitelé Zlínska také.

Zajistěte, prosím poskytnutí tohoto mého dopisu akcionářům, zastupitelům a veřejnosti, kterým byla zaslána INFOKAPKA Č.24 a dejte mi do 20.12.2016 vědět, kdy jste jim toto zaslali.

S pokorou k vodě

Ing. Radek Novotný, PRAVDE O VODĚ VE ZLÍNĚ

Autor projektu PRAVDA O VODĚ

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

SOUV.ČLÁNKY

O čem je rozsudek Vrchního soudu v Olomouci?

Tisková zpráva 25.11.2016: Vrchní soud v Olomouci, pravomocně ukončil protiprávní tunelování Vodovodů a kanalizací Zlín

Vrchní soud Olomouc

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články