Náprava Soudci a soudy Vodárny

Ukončete tunelování Vaku Zlín a převezměte vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín

Veřejná výzva k vedení vodárny Zlín: Ukončete tunelování Vaku Zlín

Členové představenstva a dozorčí rady, celý proces vedoucí ke každoročnímu tunelování Vaku Zlín považuji za mimořádně nemravný a protiprávní. Proto jsem se obrátil se na soud a léta bráním svůj majetek, samotný Vak Zlín a občany Zlínska. Od roku 2010 víte, že stejný názor má Krajský soud v Brně a nově také Vrchní soud v Olomouci i zástupce Státního zastupitelství, který je účastníkem sporu z VH 30.4.2004. 6 let víte, že soudy potvrzují neplatnost VH, kterou byl tunel zaveden.

Chci vám poblahopřát, jste první představenstvo a dozorčí rady vytunelované okresní vodárny, které se dostalo z vazalské pozice zpět do pozice monopolního správce vodárenského monopolu v regionu. To vše díky důsledné práci nás, několika akcionářů, při obraně zájmu Vaku i všech akcionářů, z nichž 90% tvoří města a obce.

V konečném důsledku za to nebudeme platit

Naopak peníze do Vaku Zlín přitečou zpět, protože se na úkor Vaku Zlín někdo léta neoprávněně obohacoval. A budeme moci získat i dotace z EU. Celkový finanční profit z ukončení nemravného tunelu pro Vak Zlín je ve výši až 1,1 miliardy korun.

Věřím, že se těšíte na den zpětvzetí správy vody a našeho majetku,  stejně jako my a občané Zlínska a již máte vše s péčí řádného hospodáře připraveno. Ono to není tak složité, což konce konců dokládá protiprávní předání našeho majetku do rukou koncernu, kde díky perfektní přípravě představenstva Vaku Zlín, v podstatě vše přešlo na koncern během jednoho dne.  

Vy se navíc na převzetí správy našeho majetku zpět do našich rukou připravujete 6 let, průběžně jste tvořili finanční rezervy na zajištění provozní část podniku, máte připraveny zaměstnance a všechny náležitosti, den po vydání pravomocného usnesení došlo k převzetí vody a hospodaření s ní zpět do rukou Vaku Zlín. Berete za to každoročně ročně mnohamiliónové odměny, které vám platí občané Zlínska v ceně vody.

Nabytím právní moci usnesení soudu

Je dáno najisto, že ŠebíkovaŠebík a Březíkova cesta „odvolávání se“ byla slepá. BřezíkPravomocně platný stav je, že skončí tunelování Vaku Zlín v den, kdy mi bude doručeno pravomocného usnesení VS v Olomouci, vydaném soudem den 22.11.2016. Kdo tvrdí opak, ten lže a pokouší se o podvodnou manipulaci s občany a zastupiteli. Další pokračování tunelu je nezákonné a každý další den, jeho pokračování vede k závažné hospodářské trestné činnosti a škodám velkého rozsahu.

Výzva členům orgánů Vak Zlín

Pstop Veoliařestože vím, že mezi vámi nejsou všichni lidé, co pracují pro Vak Zlín, tak přesto vás VŠECHY žádám, abyste v den nabytí právní moci usnesení soudu, okamžitě:

  • Ukončili tunelování Vaku Zlín a převzali vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín.
  • Okamžitě začali vymáhat neoprávněného obohacení na našem majetku od roku 2004.
  • Podali žaloby na vymáhání mnohamiliónových škod, které lidé ve vedení Vaku Zlín akcionářům způsobili a to i ty osoby ve vedení vak Zlín, které svým nejednáním nechaly škody promlčet.         

Upozorňuji vás na to, že jsou mezi zastupitele, občany a média nepravdivé informace opět šířeny lživé informace a to p. Březíkem v „INFOKAPCE č.24“ , což je jeho propagandistický občasník, kde cíleně uvádí zastupitele a občany v omyl. Vytváří lživý obraz o reálném stavu, který nastal po rozhodnutí VS v Olomouci ohledně neplatnosti valné hromady Vak Zlín 30.4.2004. Považuji jeho obsah za vědomé šíření poplašné zprávy, která je šířená s cílem paralyzovat obce, akcionáře a veřejnost, při obraně majetku vak Zlín, jenž je léta tunelován.

Vyzývám vás, jednejte v zájmu Vaku Zlín a občanů Zlínska

O tom, že pan Březík nepracuje v zájmu Vaku Zlín, mnoho lidí nepochybuje. Jak je to s vámi ostatními se uvidí, proto chci z vašeho jednání vyloučit neznalost, nepřímý úmysl a nedbalost. Důkazně dokládám, že v době, o které rozhodoval VS, byly Smlouva o prodeji části podniku a Smlouva o nájmu a provozování uzavřeny jako smlouvy vázané, tudíž neplatnost jedné vede k neplatnosti druhé. Rozhodnutí soudu se týká roku 2004, tzn. jak smlouvy o nájmu, tak smlouvy o prodeji.

Mám velkou a upřímnou radost z toho, že Vak Zlín je zbaven koloniálního modelu, že peníze vybrané od lidí potečou jako dříve výhradně do obnovy a rozvoje trubek a na do ciziny na účty koncernu. Považuji za svůj obrovský úspěch, že díky mé práci a to nejen u soudu, opět můžeme do Zlínského regionu čerpat dotace z EU. Jsem rád, že jsem ubránil Vak Zlín, před dalším tunelováním.

Přeji vám pěkné vánoční svátky a věřím, že jsme vám spolu s městem Otrokovice, městem Fryšták a soudci nadělili pěkný dárek. Totéž v podobě převzetí správy vody do našich rukou očekávám od vás a věřím, že občané a nezkorumpovaní zastupitelé Zlínska také.

Zajistěte, prosím poskytnutí tohoto mého dopisu akcionářům, zastupitelům a veřejnosti, kterým byla zaslána INFOKAPKA Č.24 a dejte mi do 20.12.2016 vědět, kdy jste jim toto zaslali.

S pokorou k vodě

Ing. Radek Novotný, PRAVDE O VODĚ VE ZLÍNĚ

Autor projektu PRAVDA O VODĚ

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

SOUV.ČLÁNKY

O čem je rozsudek Vrchního soudu v Olomouci?

Tisková zpráva 25.11.2016: Vrchní soud v Olomouci, pravomocně ukončil protiprávní tunelování Vodovodů a kanalizací Zlín

Vrchní soud Olomouc

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Žádné komentáře

Comments are closed here.

10 principů, jak vrátit do správy vody zájmy lidí podepsalo již přes 31.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE