PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

PROTIPRÁVNÍ ANTI-PRIVATIZACE NEBOLI TUNELIZACE

Díky "politikům" města Zlín je hospodaření s vodou a zisky z vody, v rukou cizinců, konkrétně francouzského koncernu VEOLIA a její společnosti Moravská vodárenská. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., (Vak Zlín) sice vlastní trubky, ale i ty má v rukou koncern. Má je na 30 let pronajaté. Vak Zlín je pouze formální slupka, zcela závislá na koncernu. Do anti-privatizace byl přitom Vak Zlín dominantní monopolní správce vody na Zlínsku, který disponoval vším k tomu potřebným. Dnes má Vak Zlín jednoho zaměstnance, který 13 "politikům" v orgánech Vaku, který s minimální nadsázkou řečeno - vaří kávu a přepojuje občany na Veolii.

 Kdo je za to odpovědný?

Kdo připravil Vak Zlín i obce o dotace z EU? Kdo předal zisky z vody Francouzům? Kdo může za drahou vodu? Za systém vedoucí k tunelování Vaku Zlín? Kdo daný systém udržuje, i když ví, že je nevýhodný?

Vedení Statutárního města Zlín a Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s.

Martin Janečka

Město Zlín: Martin Janečka ČSSD - VAK ZLÍN

od 2000

Tomáš Úlehla

Město Zlín: Tomáš Úlehla ODS - VAK ZLÍN

od 2000

Milan Soldán

Město Zlín: Milan Soldán KDU-ČSL - VAK ZLÍN

od 2000

Miroslav Adámek

Město Zlín: Miroslav Adámek STAN - Vak Zlín

od 2010

Patrik Kamas

Město Zlín: Patrik Kamas ANO - Vak Zlín

od 2014


Vodu ve Zlíně prodávají lidem cizinci od roku 2004

Vedení města Zlín jedná léta v zájmu zahraničního koncenru Veolia

Rozhodující akcionář Vaku Zlín je Statutární město Zlín s cca 47% podílem ve vodárně. Od roku 2010, kdy byly vyneseny první rozsudky dokládající protiprávnost instalace tunelu do Vaku Zlín,  prosazuje vedení města Zlín ponechání monopolu vody, včetně zisků z vody, v rukou cizinců. Přitom ví, že provozní model je pro Vak Zlín, občany a města na Zlínsku nevýhodný.

Vedení města i vodárny ví, že stamilióny vybrané od lidí za vodu končí v zahraničí místo v obnově trubek a ví, že Vak Zlín ani města a obce nemohou díky smlouvám s Veolií čerpat dotace, když absurdně nastavený systém odmítla dotovat EU a celý Zlínský region přišel o další stamilion, tentokrát z dotací. Přesto přes své lidi ve vedení Vaku Zlín nemravný systém udržuje v chodu a rozsudkům ve prospěch lidí se brání.

Celý proces má zatím 4 fáze:

 1. krok: Ovládnutí Vaku Zlín soukromou firmou a příprava jeho vytunelování.
 2. krok: Vytunelování Vaku Zlín 2004 a nastavení odtoku zisků z vody do ciziny na 30 let.
 3. krok: Udržování toku peněz do zahraničí, drancování rozpočtů lidí a obcí.
 4. krok: Bránění pozice koncernu i přes rozsudky, který tunel prohlásil za protiprávní.

Nikomu nevěřte, vše si ověřujete a dělejte si vlastní názor

Aby bylo možné zjednat nápravu, musí lidé znát stav a také pravdu, jak daný stav vznikl. Proto vznikl projekt PRAVDA O VODĚ a tyto stránky. Doporučuji, abyste mi nevěřili, stejně jako nevěřte politikům, různým naháněčům koncernů ani Hadům na radnici. Informace si ověřujte a dělejte si vlastní názor.

Na základě čeho rozhodovali "politici" a vedení státu o předená zisků z vody cizincům a uzavření smluv s Veolií?

Vedení města Zlín

Jakožto rozhodující akcionář Vaku Zlín cca 47%, již od roku 2002 prosazovalo předání monopolu vody a hospodaření s vodou, včetně zisků z vody, do rukou cizinců. Nemělo žádné analýzy dokládající, že to je pro Vak Zlín, občany a města výhodné. Naopak, bylo předem informováno jak o nevýhodnosti, ztrátě postavení správce vodního monopolu, tak o riziku ztráty dotací.

Hloupost nebo korupce?

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Vedení Ministerstva zemědělství (Mze)

Mze, jako akcionář Vaku Zlín se zlatou akcií, mohlo tunel Vaku Zlín hned na počátku zarazit díky právu zlaté akcie. Místo toho, v roce 2004 pomohlo tunel Vaku Zlín prosadit. Nemělo žádné analýzy dokládající, provozní tunel je pro Vak Zlín, občany a města výhodný. Naopak  bylo předem informováno o nevýhodnosti tunelu, ztrátě postavení Vaku i o riziku ztráty dotací z EU.

nikdy jsme nedělali rozbor výhodnosti PM

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Vedení města Zlín ví, že provozní tunel je pro lidi, Vak Zlín i města nevýhodný

Soudy rozhodly v roce 2010 a znovu v roce 2014, že to, co proběhlo a co se nastavilo v roce 2004, bylo a je nemravné a protiprávní, ale vedení Vaku se proti rozsudkům ve prospěch Vaku Zlín odvolává a tím dál udržuje tok zisků z vody od lidí do ciziny.Pro koho "politici" pracují?

Politici Zlína instalovali v roce 2004 mezi lidi a vodu soukromý penězovod. Dnes udržují tok zisků z vody na účet koncernu. Díky tomu lidé ze Zlínska poslali do zahraničí:

více než 760 miliónů korun.

Ve Zlíně díky tomu platí lidé od roku 2008 nejdražší cenu vody v kraji. Vodu prodávají cizinci. Zisky z vody nekončí v obnově trubek, proto je Vak Zlín bez dotací z EU.


"Primátor" města Zlín, Adámek (STAN), může tunel zastavit, už od roku 2010, ale on ho naopak dál udržuje v chodu. Dělá to přes lidi, které dosadil do vedení Vaku Zlín. Místo, aby je vyhodil, jim navyšuje odměny 4,7 mil. Kč/rok a na valných hromadách mlčí, nic nechce vědět a hlasuje PRO, když stovky milionů korun od lidí ze Zlínska tečou do zahraničí.


Rozpuštěný a vypuštěný aneb kdo udržuje protiprávní a nemravný tunel Vaku Zlín?

To si posoudí každý sám. Vedení města Zlín a Vaku Zlín, přes rozsudky soudů, brání vrácení vody do rukou měst, brání získání dotací i ukončení toku peněz od lidí do zahraničí. Od roku 2010 znají politici města Zlína stanovisko soudu, které umožňuje nevýhodný stav ve Vaku Zlín ukončit a zisky z vody vrátit zpět do rukou obcí. Jednají tak, že lidé zbytečně 6 let přesto dál posílají stamilióny do ciziny.

Názor na vodárenství vedoucího představitele strany STAN, p.GAZDÍKA.


Primátor města Zlín, p. Adámek (STAN), v rozporu s tím, co říká p. Gazdík, udržuje tunelování Vak Zlín.PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

Názor občanů na dění a jednání "politiků" ve Zlíně

 • Zdeněk Kloboučník

  Celé mi to připomíná italský seriál „CHOBOTNICE“, kde komisař Cattani bojuje proti mafii. Nemá to vůbec snadný a až ve chvíli, kdy najde spojence na vyšších místech, zaznamenává první úspěchy.

  Naše vodní mafie, která stále mlčí a když má, nebo může něco vysvětlit, tak před oponu vyšoupne pár užitečnejch idiotů. Oni samozřejmě moc dobře vědí, že to není košer, proto jen koktají, nebo věší hlavy. Možná, že se i trochu stydí, ale od žlabu nepůjdou, vědí, že na jejich místo nastoupí hned další. A že těch všehoschopných je pěkná řada, není pochyb. Že jejich žlab je jen almužna proti tomu, co teče za oponou, no a co, nejsou to jejich peníze.

 • Ing. Juraj Stepanov - Zlín

  Děkuji za Vaše  informace o vodě ve Zlíně a vůbec na Moravě. Jsem už starší člověk, je mne 83 let, ale snažím se sledovat život v okolí i v republice. Budu sledovat Váš seminář a přidám se k petici: VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ.

  Je katastrofou v ČR že je možné uzavírat dlouhodobé „okrádačské smlouvy!“ a že tyto není možné ukončit, přes soudy. No jo, zákony jsou pro ZLODĚJE, resp. svinstvo legalizují. Platí to i v těch nejvyšších kruzích. Mnozí chápou demokracii takto: všechny výhody pro mne, pro moji kapsu. Je to hrůza, moc děkuji, že bojujete proti tomuto zlu a obdivuji Vaši vytrvalost.