Občané by měli začít šetřit ne na důchody, ale především na vodu!

Vedení politických stran buď nechápe stav s vodou nebo ho chápat nechce 

Rozhodující odpovědnost v tom, co je dnes ve vodárenství nastaveno, leží na ODS, ČSSD. Členové těchto stran se aktivně zapojili do nastavení dnešního anti-systému, který je nastaven ve prospěch koncernů. V září 2016 dostali všichni politici ve Sněmovně, v Senátu a ve Vládě v rámci CHARTY VODA 300 důkazy o tom, co koncerny ve vodě dělají v zahraničí a v České republice, jaké mají priority, jak je prosazují a jak v tomto „systému“ řádí korupce, klinetelismus a manipulace na což doplácí občané, města a stát.

voda vydělává

SPUSTIT DOKUMENT

Dostali rovněž informace, které dokládají, že správnou cestou je rekomunalizace, tzn. k zajištění obnovy infrastruktury je odsun koncernu od vody a převzetí celého hospodaření s vodou zpět do rukou městských vodáren. Na této cestě je Francie i Německo.

Tato cesta je pracnější, ale jediná skutečně funkční. V konečném výsledku levnější a především jistější. Znamená odsun koncernů z vody odsunout. Znamená eliminaci všech priorit koncernů, jejich „obchodní“ praktik a dovedností, stop příležitostí cokoliv, co se systém nastaví, různou formou obejít. Eliminuje zcela korupční potenciál a zajišťuje, že se vůbec nemusí řešit a brát ohled priority majitelů koncernů (dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty to zahraničí).

Jedině při převzetí vody zpět do městských vodáren je zásadní komodita pro život a vše, co s ní souvisí, zcela v rukou státu a veřejné správy.

Politické strany v České republice nyní vydaly prohlášení, jak si představují nápravu. Obsah jejich navrhovaných řešení je zoufalý a ukazuje, že buď nepochopili, nebo vliv koncernů na české politické strany je ohromný. V druhém případě  se

Co „navrhují“?

TOP 09

Obce by měly dle svých možností vykupovat privatizované trubky zpátky, další prodej by měl stát zakázat, nájmy na provoz omezit délkou maximálně deset let.

PRAVDA O VODĚ – V čem je přínos? V tom, že koncern bude inkasovat zisky 10 let a pak uzavře novou smlouvu na dalších 10 let a dála na dalších 10 let?  

STAN

Pravomoci musejí nadále zůstat na obcích, státu to nepřísluší, ale obce se musejí začít mnohem lépe starat o vodohospodářskou síť na svém území.

PRAVDA O VODĚ – Jak vykonávají pravomoc zástupci politických stran, včetně STANU, ve vedení Vaku Zlín při zavedení provozního tunelu? Toto má být zachováno?

apel na Adámka spustit video

KDU-ČSL 

Bylo by dobré regulovat rozdělení zisku mezi majitele a provozovatele tak, aby se zajistily prostředky na obnovu sítě. Možnost je využít nyní část přebytku státního rozpočtu na investice do infrastruktury.

PRAVDA O VODĚ – Navrhovat to, co děláme a nefunguje již 20 let je absurdní. Každá regulace skončila tak, že byla nakonec nefunkční, protože systém zůstal nastaven ve prospěch koncernů. FIKCE REGULACE  Návrh, že z přebytku státního rozpočtu má být sanován korupční a anti privatizační systém je zoufalstvím. Občané mají znovu vše zaplatit ještě jednou a mají dál doplácet na politiky, kteří  pracující pro koncerny?

 

Regulece ve Zlíně

spustit video

KSČM

Obce by měly zpátky vykoupit trubky, pokud je prodaly, a musejí tvrději dbát na to, jaké náklady si vodohospodářské firmy započítávají do výše vodného a stočného.

PRAVDA O VODĚ – Navrhovat to, vykoupit trubky zpět a přitom nevykoupit zpět hospodaření s vodou a právo inkasovat zisky je sebevražda. Absurdní. Každá regulace skončila tak že byla nastavena ve prospěch koncernů. FIKCE REGULACE 

ČSSD

Vodohospodářství patří k přirozeně monopolním sektorům, z nichž odtékají zisky do zahraničí, aniž by se použily na nutné reinvestice, zlepšit to může posílená veřejná regulace a kontrola.

PRAVDA O VODĚ –  Neuvěřitelné. ČSSD velmi dobře ví, že veřejná regulace, ani ta, kterou připravovalo nedávno Ministerstvo průmyslu x let, k ničemu zásadnímu nevedla. Ví, že z pokoutných privatizací zisků vodáren profitovali místní lidé (a stále profitují), ví, že zisky a peněžní toky jsou v rukou koncernu. Vedení ČSSD dobře ví, že dokud bude voda v rukou koncernů, tak stát, měst a občané budou vždy tahat za kratší konec. ČSSD navrhuje, budeme dál tahat za kratší konce.        

ODS

Regulace by měla posílit a vycházet z velikosti, stavu a hodnoty infrastruktury při garanci obnovy a racionálního zisku, řešením může být provoz ne na základě koncese, ale přísnější licence. Usměrnění vodného cenovým výměrem nestačí, umožňuje často zahraničním provozovatelům sítě zahrnovat do nákladů cokoli.

PRAVDA O VODĚ – ODS je strana nejvíce odpovědná za to, co byl ve vodárnách za posledních 20 let zavedeno a v čí prospěch to nastaveno je. Je krásné, když více uvedené tvrdí a přitom je všeobecně známo, že takovýto systém nikdy nenavrhla realizovat a to ani když byla u vlády nebo byla uzavřena „opoziční“ smlouva. Naopak ODS  pomáhala nastavit stávající systém.

ANO

Větší regulace je nutná, velké obce musí do svých vodovodních soustav solidárně přibrat malé vesnice, i když jim to zvýší náklady. Stát musí lépe regulovat pravidla tam, kde obec pronajala provoz soukromníkovi, například smluvně pevně nastavit, o kolik procent ročně se sníží ztráty vody, kolik kilometrů ročně se musí vyčistit atp.

PRAVDA O VODĚ – ANO je s SPD jediná strana, která v tunelech nejela (Někteří její členové ano, protože byli předtím např. ČSSD). Protože neexistovala. Pokud skutečně chce něco udělat, tak bude chtít vodárny a peněžní toky zpět do rukou měst a obcí. Prostě postupně všemi legálními cestami odsunout koncerny z monopolu vody.  Cokoliv méně je jen kosmetická úprava pro problematiku neznalé voliče. V tom případě jde stejnou cestou jako poledních 20 let ČSSD a ODS.

SPD

Prosazujeme deprivatizaci a vrácení vody a správy všeho kolem vody do rukou státu.

PRAVDA O VODĚ – SDP a s ANO je jediná strana, která v tunelech nejela. SPD vypadá, že je zatím jediná strana, která pochopila, jasně říká, co chce a proč. Problém je, že jedna strana sama nápravu nezajistí a pokud se nepřidají  další strany a ty velké budou kooperovat a jednat ve prospěch koncernů, pak je osud české vody i republiky dán.

Co je tedy řešení? Vrátit vodu do rukou samospráv a to přes veřejné mínění a trvalý tlak na politiky

Je třeba, aby se lidé semkli a začali politiky bombardovat požadavky na nápravu a vrácení vody zpět do rukou měst a jejich vodáren. Je třeba požadovat skutečnou reformu, ukončení tunelů a efektivního jednání ve prospěch nás občanů. Pokud to neuděláme jako občané, tak jak výše vidíte, politici nic zásadního nezmění.

Vážení politici, my si neumíme vlastní vodu prodávat sami? Jak to, že to ve Francii umí?


 

 

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

Dost bylo zdražování vody

POŽADUJTE S NÁMI VRÁTIT VODU ZPĚT DO RUKOU STÁTU

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články