Česká „GORILA“ na Moravě pokračuje

Ukázalo se, že politici před volbami slibují a po volbách trpí totální ztrátou paměti. Což samozřejmě není pravda. Dle mých informací ve Zlíně „staré“ vedení radnice najelo již dva měsíce po volbách do starých kolejí. Od těch, kteří na radnici seděli již předtím a protiprávní systém ve Vaku Zlín 4 roky drželi při životě, se nic jiného čekat asi ani nedalo.

Lidé nyní s napětím čekají, zda „ztráta paměti“ postihne také nové politické strany a hnutí. Lidé v nových stranách totiž chápou, jak systém vyvádění zisků z vodárny funguje a ví jaké má dopady na peněženky lidí. Někteří mne před volbami kontaktovali a chtěli informace, vysvětlení a rozsudky soudů i to,  jak to funguje u vodáren, které vlastní města a obce. Systém prodeje vody s překupníkem vtipně a výstižně popsalo voličům. Např. hnutí ANO.

penezovodz vody-jak-ho-pochopilo-ano

Co se děje kolem vody?

Vedení vodárny Vaku Zlín se na jaře roku 2014 odvolalo proti rozsudku Krajského soudu v Brně, který v březnu 2014 podruhé potvrdil, že provozní model s koncernem Veolia je do vodárny 10 let zaveden protiprávně.  K Veolii díky tomu jen ze Zlínska odteklo za 10 let z plateb lidí za vodné a stočné více než 500.000.000 Kč zisku, což odsouhlasili staří „politici“ sedící ve vedení Vaku Zlín a městě Zlín (o tom, kdo sedí ve vedení Vaku Zlín, rozhoduje Statutární město Zlín, protože město Vak Zlín ovládá).

Vrchní soud v Olomouci měl již po volbách v listopadu 2014 projednat odvolání Vaku Zlín proti usnesení Krajskoho soudu v Brně. Měl jednoznačně rozhodnout o tom, zda byl nebo nebyl Vak Zlín protiprávně „vytunelována a vykuchán“. Vedení Vaku Zlín udělalo zdržovací krok (další). Cca 3 dny před jednáním soudu požádalo Vrchní soud v Olomouci o přerušení řízení a tím vše natáhlo, možná i o další roky. Lidé ve vedení Vaku Zlín by si toto nedovolili bez toho, že by o tom alespoň neoficiálně nevěděli „staří“ politici na radnici města Zlín. Pokud to skutečně nevěděli, potom jim někdo pod zadečkem prodloužil „kuchání“ vodárny, ve které má město 47% podíl a vodárna přitom každý měsíc přihází o 8 mil. Kč zisku z provozování! Přesto o tom pochybuji. Zdržovací taktiku totiž vedení Vaku Zlín používá již léta. Předtím vedení Vaku Zlín napadlo soudce Krajského soudu v Brně, který v roce 2010 prohlásil proces uzavření smluv s Veolií za protiprávní a nemravný. Vedení Vaku Zlín se dožadovalo, aby kauzu šetřil někdo jiný. Soudce zůstal, ale tímto krokem se spor natáhl o 4 roky! Což vedení města Zlín velmi dobře ví.

Místo ukončení protiprávního stavu ve Vaku Zlín a převzetí vody zpět do rukou měst a obcí, se aktivity chopili Hadi v oblecích a na radnici. Činí kroky tak, aby protiprávní a pro lidi nevýhodný model (Zlín má nejdražší cenu vody a je bez dotací) nebyl ukončen. Žádné zpětvzetí odvolání se proti rozsudku Krajského soudu v Brně nenastalo, přitom se Vak Zlín odvolal proti usnesení soudu, které proces vedoucí k uzavření smluv s koncernem prohlásil za protiprávní. Žádné náhrady škod, žádné zisky z vody zpět okresní vodárně. Pokračuje systém – vydělává koncern Veolia, investice financují města (včetně Zlína) a lidé vše léta platí v nejdražší ceně vody v kraji.

Logická otázka: Co vedení Vaku Zlín získá v případě, kdy soud rozhodne, že valná hromada před 10 lety JE/NENÍ platná?

Možnosti jsou dvě

  1. a) JE PLATNÁ – pokračuje ABSURDISTÁN = model, kdy lidé mají nejdražší cenu vody v kraji, když platí provozní náklady, investiční náklady a k tomu navíc v ceně vody ročně 90 mil. Kč zisku koncernu. Vak Zlín přitom se ziskem pouhých 5 mil. Kč „obnovuje“ majetek v hodnotě přesahující 2 miliardy korun a navíc díky smlouvám s Veolií nemůže čerpat dotace z EU!
  2. b) JE NEPLATNÁ – model s Veolií je protiprávní a vše se vrací zpět do stavu v roce 2004. Tzn. Vak Zlín je a vždy byl vlastník a provozovatel své infrastruktury. Má právo inkasovat zisky z prodeje vody a nikdy o ně nepřišel.

PROSTĚ JISTOTU, ZDA PLATÍ

  1. a) nebo b) 

Co dosáhlo vedení Vaku Zlín (města Zlín) tím, že požádalo o přerušení řízení u soudu? 

NEVÍ SE ANI a) ANI  b),

ale peníze z vodného a stočného a zisky z „vody“ po celou dobu, co nebude jasno, potečou koncernu Veolia! Vak Zlín tak přichází každý měsíc o přibližně 8 mil. Kč zisku a nemá možnost získat 500.000.000,- Kč dotací z EU!        

Ptáte se:  Pro koho pracovalo a pracuje vedení Vaku Zlín?

Já jsem přesvědčen, že pro města, obce a lidi nikoliv.

Jak jedná vedení města Zlín?

  Někteří „politici“ z města se místo ochrany Vaku Zlín řečnicky ptají: Co jste dokázali těmi žalobami?

ZDE POZOR! I když to z této otázky tak vypadá, tak nejde hlupáky. Jde o vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří velmi dobře ví, že jen díky žalobám na neplatnost valné hromady schvalující prostřednictvím manipulací smlouvy mezi okresní vodárnou a koncernem Veolia, existuje dnes na Zlínsku reálná možnost vrátit prodej vody zpět do rukou měst a obcí, resp. do Vaku Zlín a tím i možnost čerpat dotace z EU.  Vedení města Zlína má právě a jen díky žalobám, které jsme spolu s městy Otrokovice, Fryšták a Slavičín v roce 2004 podali možnost, TEĎ HNED, ukončit protiprávní a pro lidi, města a obce nevýhodný model. Stačí, když vedení Vaku Zlín (instalované městem Zlín) vezme zpět odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně.

Nové vedení města Zlína však toto nečiní. NAOPAK. Část „POLITIKŮ“ testuje politiky z měst, které zažalovaly protiprávní stav ve Vaku Zlín, zda by žaloby nestáhli!

Politici z města Zlína v době voleb lidem říkali: „Nebyli jsme informování a neměli jsme dokumenty a důkazy a bla-bla-bla“.

Nabídl jsem proto primátorovi a celému vedení města i jeho zastupitelům informačně-vzdělávací seminář „PRAVDA O VODĚ„, obsahující kromě informací také materiály a důkazy, na základě kterých rozhodují soudci o protiprávnosti celého procesu kolem Vaku Zlín již od roku 2002.  Dal jsem jim 100% garanci vrácení peněz za seminář, pokud nebude pro zastupitele přínosný a k tomu 50% slevu z ceny. Ze strany primátora a vedení města Zlína NENÍ o seminář, informace a důkazy zájem. Zájem nemají ani zastupitelé a to dokonce ani ti opoziční! Na Zlínsku přitom pořádám fyzický seminář opakovaně, již od října 2014. Přihlašují se do něj především zastupitelé měst a obcí a  občané, které „voda“ zajímá. Fyzickým seminářem prošlo celkem 182 lidí a ON-LINE formy semináře se zúčastnilo celkem 197 lidí.

Pozn. Nikdo z nich nechtěl poplatek za seminář vrátit. Více o tom co obsahuje najdete na:

SEMINÁŘ PRAVDA O VODĚ

Seminář absolvovali v listopadu 2014 i zastupitelé Zlínského kraje. Reference na obsah semináře od krajského zastupitele p. Michala Špendlíka je zde:

refernce 2 - spendlik

Je jasné, že převzetí prodeje vody zpět do Vaku Zlín díky jednání „starých“ politiků ve Zlíně bude ještě nějakou dobu trvat.

Přesto jsem přesvědčen, že nakonec k němu stejně dojde.  

Rozhodl jsem se informovat lidi, dát jim informace a důkazy. Proto připravuji na stránkách www.pravdaovode.cz speciální stránky pro ZLÍN, kde dám k dispozici stejné důkazy jako soudcům Krajského, Vrchního, Nejvyššího a Ústavního soudu a navíc na nich zveřejním korespondenci dokládající průběžné informování politiků města Zlína a vedení Vaku Zlín od roku 2003, kdy jsem zastupitele a lidi upozornil na riziko „vytunelování“ Vaku Zlín a důsledky, které to co dělají lidem a městům přinese.

Pro lidi, kteří chtějí pomoci sjednat nápravu, připravuji také možnost podpisu petice PRAVDA O VODĚ – ZLÍN a současně aktivní krok, formou Výzvy politikům Zlína, kterou občané Zlínska zašlou na radnici a budou požadovat po politicích, aby začali ve vodě procovat pro města, obce a lidi.

Nabízím každému příležitost již teď si stáhnout ZDARMA „Analýzu stavu Vaku Zlín“, za kterou vedení města Zlín zaplatilo 540 tis.Kč a pak ji před zastupiteli města téměř rok tajilo.

Zašlu vám poté informaci o zveřejnění stránek s důkazy a materiály, na základě kterých soudy shledali vyvedená zisků z okresní vodárny  za protiprávní.

Chcete informace, důkazy a analýzu?

PAK KLIKNĚTE NÍŽE:

CHCI ANALÝZU I INFORMACE, KTERÉ MAJÍ K DISPOZICI SOUDCI O „TUNELOVÁNÍ“ VAKU ZLÍN

PS: O ovládání a finacovaní politických stran a o prorůstání vlivu oligarchů, kmotrů a finančních skupin do politiky a následně privatizace plynáren, energetik či vodáren atd., napsal  Tom Nicholson knížku Gorila. Stejné subjekty, které působí na Slovensku, působí rovněž v České republice a jsem přesvědčen, že systém „dělení“ majetku státu, měst a obcí a vlivu funguje v ČR úplně stejně.

podpořte násTransparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá🍀. I moře se skládá z kapek💧. Děkujeme

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>