PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ V ROCE 2004

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Zlín x ČT a občanům

TUNEL VAKU ZLÍN A ZAČÁTEK DRANCOVÁNÍ PENĚŽENEK LIDÍ

Organizovaná skupina instaluje protiprávně mezi lidi a vodu soukromý penězovod, kterým mají téct stamilióny vybrané od lidí do rukou cizinců. Vak Zlín je vytunelován.

 1. Nabídka Zlínské vodárenské učiněná městům Luhačovice, Slavičín, Brumov-Bylnice a dalším, včetně podmínek a smluvní dokumentace.
 2. Smlouva o účelovém finančním plnění, Smlouva o společném postupu – Luhačovice.
 3. Přehled VAKu, s kým je uzavřena smlouva o účelovém finančním plnění .
 4. Přehled Zlínské vodárenské, s kým je uzavřena smlouva o společném postupu.
 5. Zápisy z jednání zastupitelstev měst a obcí, včetně důvodových zpráv a přijatých usnesení projednávajících uzavření Smlouvy o účelovém finančním plnění, Smlouvy o společném postupu (Otrokovice, Luhačovice, Valašské Klobouky, Slavičín atd.).
 6. Datum zveřejnění znalecké zprávy k stanovení ceny za prodej části podniku v roce 2004.
 7. Datum přijatých usnesení měst a obcí přistoupit na Smlouvu o účelovém finančním plnění, Smlouvu o společném postupu.
 8. Datum zveřejnění obsahu smluv ve sbírce listin a ve společnosti VAK.
 9. "Znalecký posudek" prodávané části VAKu vypracovaný SLAVELA.
 10. Znalecký posudek oceňující přiměřenou hodnotu prodávané provozní části podniku v roce 2002, předložený na valné hromadě VAKu 17.4.2002.
 11. Nabídka cen za provozní část podniku VAKu jednotlivými účastníky výběrového řízení VAKu v roce 2001, 2002.

JIV a SMZ

 1. Dopis zaslaný Jižní vodárenskou primátorovi a městu Zlín týkající se akcií VAKu a provozního modelu.
 2. Dohoda o vzájemném vypořádání vztahů mezi městem Zlín a Jižní vodárenskou, a.s.
 3. Smlouva o společném postupu mezi Jižní vodárenskou a Statutárním městem Zlín. Smlouva o koupi akcií na majitele mezi městem Zlín a Jižní vodárenskou, a.s.
 4. Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury mezi VAK Zlín s Zlínská vodárenská, a.s.
 5. Smlouva o prodeji části podniku mezi VAK Zlín s Zlínská vodárenská, a.s. Důvodová zpráva k předkládaným materiálům – návrhu usnesení města Zlín, přijatá usnesení městem Zlín.
 6. Zápis z jednání mimořádné valné hromady VAKu, hlasování zástupce města Zlín a zástupce Jižní vodárenské na této valné hromadě.
 7. Materiál zpracovaný Ing. Milanem Soldánem, Finanční komisi RMZ dne 19.4.2004.
 8. Materiál předložený RMZ, vycházející z materiálu zpracovaného Ing. Milanem Soldánem, zastupitelstvu města Zlín.

Představenstvo Vaku a  Veolie

 1. Výpis z obchodního rejstříku VAKu a Zlínské vodárenské, a.s.
 2. Informace VAKu o existenci zaměstnaneckého poměru Petra Tejchmana a Martina Bernarda.
 3. Informace VHS Olomouc o existenci zaměstnaneckého poměru Oty Melchera.
 4. Výpis z obchodního rejstříku VHS Olomouc a STŘEDOMORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.
 5. Žaloba na určení neplatnosti smluv v Olomouci, podaná městem Šternberk.
 6. Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o neplatnosti této smlouvy.
 7. Dohody mezi městem Olomouc a městem Šternberk o odkoupení akcií a stažení žalob.

Rafinovaný podvod, na který doplácí lidé i města nebo vstup strategického investora?

Den před vstupem ČR do EU, narychlo koncernem finančně motivovaní zástupci měst a obcí schvalují smlouvy s koncernem

V dubnu 2004, proběhla mimořádná valná hromada VaK Zlín. Tam Milan Soldán jako člen představenstva Vaku Zlín a současně zástupce Zlína a člen Rady města Zlín definitivně navrhl prosadil (pro hlasovalo 77 % akcionářů z toho řada z nich byla k hlasování finančně motivována zahr. koncernem) záměr rozdělit podnik na vlastnickou a provozní část, která za 60 milionů připadla Zlínské vodárenské, což je další firma ze skupiny Veolia. Na ni byly převedeny veškeré věci movité i nemovité sloužící k zabezpečení provozu.

Smlouva byla uzavřena na 30 let. Aby se mohl obchod uskutečnit, muselo město Zlín koupit zpět čtyřicet tisíc kusů akcií, které o tři roky dříve prodalo soukromým firmám propojeným obchodně s Jižní vodárenskou a k tomu nabýt zpět hlasovací práva k akciím, které „prodalo“ skrytě přes Českou spořitelnu, Jižní vodárenské. Údajně proto, že kdyby soukromá firma vlastnila podíl ve Vodovodech a kanalizacích, pak by nebylo možné čerpat peníze z Evropské unie na opravu a výstavbu infrastruktury. Akcie Vaku Zlín ovšem Veolia ani Jižní vodárenská díky stanovám Vaku Zlín nikdy koupit nemohla. Stanovy měly chránit v odvětví vodárenství veřejný zájem a zájem měst, obcí a občanů.

Politické mrtvé duše na výplatní pásce jako skladníky a pomocný dělník

Politici Zlína na výplatní pásce Veolie?

Podařilo se objevit dokument se seznamem zaměstnanců VaK, kteří měli přejít po uzavření smluv s koncernem do Zlínské vodárenské. Mezi těmito lidmi byli i zastupitelé, kteří smlouvy s Veolií léta prosazovali. Kromě jejich oficiálních funkcí v představenstvu a dozorčí radě ve Vaku Zlín měl Milan Soldán přejít na výplatní pásku koncernu například jako skladník nebo místostarosta Luhačovic František Hubáček jako vodárenský dělník.

Toto fingované pracovní zařazení vysvětluje ochotu "politiků" udělat cokoliv, aby k voda byla v rukou koncernů. Potvrzovalo by současně velmi intimní propojení politiků a koncernu. Ukazovalo by na jednání některých "politiků" v zájmy koncernu - členové statutárních orgánů Vodárny a vybraní zástupci radnic by v případě, že by se toto realizovalo, dostávali peníze bokem z fiktivních zaměstnání. Protože se na toto přišlo, tak to naštěstí nenastalo a lidé mrtvé duše v ceně vody neplatí.

Předání zisků z vody fr. Veolii bylo na Zlínsku předem připraveno a koupeno!

Předem koupené hlasování starostů

Hlasování největších akcionářů Vodovodů a kanalizací Zlín, měst Zlín, Luhačovice, Valašské Klobouky, Brumov -Bylnice atd. bylo fr. koncernem Veolia předem "koupeno." Úplatu, dle názoru mnohých spíše úplatek za hlasování, ovšem někdo zaplatí. Kdo to zaplatí a v čem je to schováno? Lidé a v ceně vody!

Nikoliv vlastnictví vodárenských trubek, ale prodej vody vydělává peníze

Zisky z vody Zlín

Co se slibovalo zastupitelům, než sklapla "past"?

Schvalte to:

Zajistíme dotace z EU a cena vody poroste pouze o inflaci.

Dovedete si představit, že by zastupitelé hlasovali PRO smlouvy s Veolií, kdyby znali pravdu o vodě?

Schvalte to:

 • Budete mí nejdražší cenu vody v kraji
 • O inflaci nebudete ani snít
 • 20-30% toho, co se vybere od lidí za vodu, poteče do zahraničí
 • Vodárna Zlín i města a obce na zlínsku přijdou o dotace z EU

SAMOZŘEJMĚ, ŽE NE!

Co se událo před valnou hromadou vodárny Zlín 30.4. 2004, kde se schvalovaly smlouvy předávající zisky z vody Veolii?

Místo rozborů a analýz se některá města nechala zkorumpovat

Za zády akcionářů, mimo valné hromady, bez jakékoliv možné kontroly a možnosti ověřit si předem sdělované informace, byly uzavřeny dohody mezi Veolií, Vakem a některými akcionáři VAKu o „handlu“. Obsah těchto dohod a z nich vyplývajících smluv je s velkou pravděpodobností  v rozporu s obchodním zákoníkem, ust. § 178 odst. 11 ObchZ a také s ust.§3 odst. 2) zák. č.143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.

"Úplaty" za hlasování PRO smlouvy s Veolií, hradí na konce bez možnosti obrany konečný spotřebitel. Součástí těchto dohod bylo, že města a obce, které budou hlasovat na valné hromadě projednávající vyvedení hlavního předmětu podnikání vodárny do rukou Veolie, dostanou v čase úplatu celkem 53 mil. Kč.

Tuto nabídku odmítl Slavičín, Fryšták nebo Otrokovice, ale např. Města Luhačovice, Tlumačov či Brumov-Bylnice ji přijaly.

Díky tomuto "handlu" vše, co se dělo kolem Vaku Zlín od konce roku 2001, došlo k naplnění dne 30.4.2004. Proběhla formální mimořádná valná hromada VaKu Zlín, na které Veolií finančně motivované měst a obce a zmanipulovaní akcionáři, odhlasovali uzavření smluv mezi Vak Zlín a společností Zlínská vodárenská, a.s. (Veolií).


Vrcholí komplot vedoucí k instalaci „Veolie“ do pozice prodejce vody na Zlínsku místo Vaku Zlín. Hlavní roli hraje město Zlín a vedení Vaku Zlín.

Představenstvo Vaku Zlín a tím i jednání a dění ve Vaku během posledních 5 měsíců ovládali zástupci města Zlín a Veolie . Ze 7 osob byly 2 osoby z města Zlín a 2 osoby spojené s Veolií.

                                      Složení představenstva Vaku Zlín v roce 2004 do privatizace
předseda P Ing. Josef Šverma člověk Veolie
Ing. Josef Svoboda člověk Veolie
Ing. Milan Soldán radní Zlína       KDU-ČSL
Jaromír Šebík radní Zlína ZHN
Ing. Dalibor Maniš starosta Val.Klobouků NK
Ing. Martin Bernard ředitel Vaku, následně Veolie
Ing. Miroslav Marčík tech.ředitel Vaku, násl. zam.Veolie
                                      Složení představenstva Vaku Zlín v roce 2004 po privatizaci
předseda Ing. Milan Soldán radní Zlína KDU-ČSL
Jaromír Šebík radní Zlína ZHN
Ing.Ivan Kovalčík místostarosta Val.Klobouků  NK
Ing. Dalibor Maniš starosta Val.Klobouků NK
Phdr. František Hubáček místostarosta Luhačovic SNK ED
       Po privatizaci zisků Vaku Zlín z představenstva Vaku Zlín odešli
předseda P Ing. Josef Šverma člověk Veolie  - odstoupil 24.6.04
Ing. Josef Svoboda člověk Veolie -  odstoupil 24.6.04
Ing. Martin Bernard stal se z něj generální ředitel Veolie
Ing. Miroslav Marčík stal se zaměstnancem Veolie

Po vytunelování Vaku Zlín v roce 2004 odešli z vedení VAk Zlín - Šverma, Svoboda a Bernard po uzavření smluv s Veolií z vedení Vaku Zlín odešli a přišli ti, kteří pro tunel za úplatu hlasovali

"Politici" z města Zlín, Valašských Klobouků, Broumov-Bylnice, Luhačovic a Napajedel


Vedení města Zlín jsme na to, že jde o tunle upozornili ještě jednou v roce 2004 před pokoutným hlasováním vedoucím k vyvedení zisků na Veolii. S plným vědomím negativních důsledků se nachali koupit a pro tunel 30.4. 2004 hlasovali.

Vedení města Zlín bylo znovu předem upozorněno na rizika "privatizace" a na negativní důsledky, které přináší pro města, obce a občany! Věděli, že koncern již vodárnu ovládá a připravuje sám sobě vykuchání zisků z vodárny.

Měsíc před schvalením smluv s Veolií 30.4.2004 dostali můj druhý Rozbor a v něm důkaz, jak nesmyslně to funguje v Olomouci.

 • Když bylo vše připraveno pro vyvedení zisků z prodeje vody z Vaku Zlín na Veolii, tak se svolala formální valná hromada, která vše odsouhlasila.
 • Na valné hromadě dne 30.4.2004 byla akcionářům lživá Zpráva představenstva a na základě ní návrh k schválení smlouvy s Veolií
 • Předtím ovšem Veolie "nakoupila" hlasování měst a obcí pro provozní model. To, co města dostanou, zaplatí lidé v ceně vodného a stočného
 • JIV prodává zpět SMZ všechny akcie Vaku Zlín, které SMZ v roce 2002 prodalo ČS a na Slovensko
 • Zisky z vody začínají téct k Veolii. Vak Zlín ztrácí nárok na dotace. Cena vody v dalších letech vystřelí na jedny z nejdražších v ČR a ve Zlínském kraji
 • Lidé z Veolie a vedení Vaku prchají z představenstva Vaku Zlín zpět k Veolii.
 • JIV se pokouší vrátit bezcenné akcie Vaku Zlín městům, aby nemusela doplácet 20% "kupní ceny". Napajedla toto odmítají.
 • Jsou podány první žaloby na obranu Vaku Zlín a soudům je dokládána protiprávnost a tunelování Vaku Zlín - začíná dokumentování kauzy Vak Zlín

Před valnou hromadou vodárny Zlín 30.4. 2004, schvalující smlouvy předávající zisky z vody Veolii, proběhl nábor starostů, ochotných za úplatu hlasovat PRO

Za zády akcionářů, mimo valné hromady, bez jakékoliv možné kontroly a možnosti ověřit si sdělované informace byly uzavřeny dohody mezi Veolií, Vakem a některými akcionáři VAKu o „handlu“. Obsah těchto dohod a z nich vyplývajících smluv je s velkou pravděpodobností  v rozporu s obchodním zákoníkem, ust. § 178 odst. 11 ObchZ a také s ust.§3 odst. 2) zák. č.143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.

"Úplaty" za hlasování PRO smlouvy s Veolií hradí nakonec bez možnosti obrany konečný spotřebitel. Součástí těchto dohod bylo, že města a obce, které budou hlasovat na valné hromadě projednávající vyvedení hlavního předmětu podnikání vodárny do rukou Veolie, dostanou v čase úplatu celkem 53 mil. Kč.

Tuto nabídku odmítl Slavičín, Fryšták nebo Otrokovice, ale např. města Luhačovice, Tlumačov či Brumov-Bylnice ji přijala.

Díky tomuto "handlu" vše, co se dělo kolem Vaku Zlín od konce roku 2001, došlo k naplnění dne 30.4.2004. Proběhla formální mimořádná valná hromada VaKu Zlín, na které Veolií finančně motivovaná města a obce a zmanipulovaní akcionáři odhlasovali uzavření smluv mezi Vak Zlín a společností Zlínská vodárenská, a.s. (Veolií).

Podobné emaily dostala před valnou hromadou řada starostů.  Starosto! Uzavři s námi smlouvu a hlasuj 30.4.2004 PRO smlouvy mezi Vakem a Veolií a dostanete "finanční plnění".

Jde o korupci nebo vstup strategického investora? Kdo zaplatí motivace starostů k hlasovaní PRO?

Vše podstatné proběhlo a bylo rozhodnuto předem tak, aby valná hromada Vaku Zlín a hlasování akcionářů PRO vyvedení zisků z Vaku Zlín přes slíbené „úplat(k)y“, proběhlo bez síly schopné předem motivované starosty přivést k změně názoru - valná hromada byla formální záležitost, kdy o všem co má být schváleno bylo předem rozhodnuto.

"Motivaci" zástupců měst, hasujících PRO smlouvy s Veolií zaplatí lidé na Zlínsku v ceně vodného a stočného.

 • SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU, nebo KORUPCE MĚST A OBCÍ?
  SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU, nebo KORUPCE MĚST A OBCÍ?

  V roce 2010 soudce KS v Brně označil proces, který proběhl ve Vaku Zlín, za mimořádně nemravný s tím, že intenzita tohoto nemravného jednání dosahuje míry, kdy je otázkou, jestli jde o toliko nemravost.

 • SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ FINANČNÍHO PLNĚNÍ, nebo ÚPLATEK ZA HLASOVÁNÍ?
  SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ FINANČNÍHO PLNĚNÍ, nebo ÚPLATEK ZA HLASOVÁNÍ?

  Míra kooperace nebo kolaborace /záleží na úhlu pohledu/ vedení Vaku Zlín s koncernem dosáhla v tomto bodě absolutní úrovně. Vodárna vstupuje jako prostředník do smluv mezi Veolií a jí kupovaným hlasováním města pro smlouvy s Veolií. Na základě těchto smluv má vodárna přijít na dalších 30 let o jedinou zisky tvořící činnost. Vedení vodárny toto činí bez vědomí akcionářů, dávno předtím, než akcionáři na valné hromadě rozhodnou, zda vůbec nějakou Veolii chtějí.

Kdo platí toto finanční plnění, které Veolia slibovala starostům za hlasování PRO smlouvy s Veolií? Lidé ve vodném a stočném. Ve Zlíně to vědí primátoři, jejich náměstci, starostové, zastupitelé v koalici i politici v opozici. Vědí to zástupci Ministerstva zemědělství i financí, vědí to členové představenstva a dozorčí rady Vaku Zlín!

JEDINÝ, KDO TO NEVÍ, JSOU LIDÉ, KTEŘÍ ÚPLATY STAROSTŮM ZA HLASOVÁNÍ PLATÍ V CENĚ VODY

Smlouvu, kterou lidé ještě neviděli, ale již ji platí v ceně vody

Lži obsahující Zpráva představenstva o prodeji části podniku předložená zastupitelům a akcionářům

O formálnosti valné hromady  svědčí obsah zákonem vyžadované Zprávy představenstva o prodeji části podniku. Ta z velké části uvádí zcela nepravdivé informace a je dnes  důkazem o zapojení vedení Vaku do skupiny pracující pro koncern!

Jde o jediný dokument, kterým představenstvo dokládá akcionářům výhodnost smluv s Veolií. Zpráva je v zásadních a věcných informacích prakticky celá nepravdivá, a řadu věcí dokonce zamlčuje.

Na valné hromadě byl vznesen požadavek na doložení ekonomické výhodnosti „provozního tunelu“ pro Vak Zlín doložením výhledu vývoje hlavních ekonomických ukazatelů Vaku Zlín po a bez smluv s Veolií, a to na 5 let. Představenstvo toto odmítlo předložit a odkázalo akcionáře na nepravdivou Zprávu, která žádné podobné informace neobsahovala.

Představenstvo Vaku Zlín zcela popřelo, že by akcionáři byli finančně motivováni  k hlasování pro smlouvy s koncernem. Přitom finanční "úplata" za hlasování PRO smlouvy byla zahrnuta do smlouvy o nájmu a provozování a toto plnění vedlo ke zdražení vody pro občany. Veolia se s představenstvem Vaku domluvila, že „úplatu“ obcím za hlasování zaplatí přes Vak Zlín, kterému úplatu vyplatí v nájmu za infrastrukturu! Tudíž ji zakalkuluje lidem do vodného a stočného. Představenstvo Vaku odmítlo tuto nehoráznost na valné hromadě vysvětlit.

Nepravdivost Zprávy doložil v roce 2012 Rozborem nový předseda dozorčí rady Vaku Zlín, který poté, co svůj Rozbor předložil městu Zlín, byl vedením města okamžitě z DR odvolán!


Nabídka "handlu"Dostanete finanční plnění, když budete hlasovat pro smlouvy s Veolií

privacy Nemám rád SPAM, email můžete vždy odhlásit


SchválenoPosudek na cenu prodeje ještě nebyl ani zpracován a už bylo rozhodnuto!

privacy Nemám rád SPAM, email můžete vždy odhlásitJak přimět zastupitele, aby nemysleli? Nahnat jim strach, zmanipulovat je a naslibovat hory doly. Několik si jich koupit?

Dovedete si představit, že by pro toto někdo (ne)hlasoval? Že by svým NE, "ohrozil" dotace, růst ceny vody o inflaci a investování místo obcí?

V důsledku toho:

Důsledky na cenu, dotace, zisky? Důsledky pro lidi?

 1. Nejdražší cena vody ve Zlínském kraji.
 2. Celý region je bez dotací z EU.
 3. Zisky v řádech stamiliónů končí v zahraničí, ale platí je lidé na Zlínsku.
 4. Na obnovu a rozvoj trubek v regionu schází Vaku Zlín peníze.
 5. Vak Zlín je formální slupka, zcela závislá na Veolii, bez zaměstnanců, fungující jako trafika.


Kdo podepsal smlouvy o úplatách za hlasování PRO smlouvy s Veolií za Vak Zlín?

Došlo k uzavření dohod mezi Zlínskou vodárenskou (Veolia) a některými městy - Luhačovice, Tlumačov, Brumov-Bylnice atd.. Těmto městům bylo Veolií slíbeno tzv. „ účelové finanční plnění“. Úplata za to, že na valné hromadě budou hlasovat PRO smlouvy s Veolií, tzn. pro vyvedení zisku z provozování infrastruktury na Veolii. Na tuto "dohodu" města přistoupila!

Dané město se zavázalo pověřit svého zástupce hlasovat PRO na valné hromadě s programem schválení smluv o prodeji části podniku a smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury.

Město se zavázalo, že v budoucnu neučiní jakékoliv soudní ani jiné podání ve vztahu k předmětu žalob, a to samo ani prostřednictvím třetí osoby.

Zastupitelé Luhačovic schválili, že budou hlasovat PRO smlouvy s Veolií, ale nevěděli, co schvalují. Zastupitelstvo města Luhačovic schválilo usnesení k této záležitosti dne 4.3.2004. Až dne 22.3.2004 byly přitom do sbírky listin uloženy návrhy smluv a až dne 17.3.2004 byl vypracován "znalecký posudek" (má 3 strany!) stanovující hodnotu prodávané provozní části podniku.

Do smluv o účelovém finančním vypořádání vstoupilo aktivně také představenstvo VAKu. VAK totiž figuruje jako smluvní strana ve Smlouvě o účelovém finančním plnění, a dokonce některé části dohody bezplatně garantuje.

Tyto informace však akcionářům VAKu představenstvo na valné hromadě 30.4.2004 nesdělilo. Smlouvy o účelovém finančním plnění, jejichž platnost je vázána na uzavření smluv o nájmu a prodeji části podniku, byly  před akcionáři tajeny.


Za Vak Zlín podepsali tyto smlouvy v podstatě lidé Veolie!

Josef Šverma

Dlouholetý zaměstnanec a člen orgánů řady firem koncernu Veolia. Seděl současně v orgánech Vaku Zlín a Vaku Kladno-Mělník a "privatizoval" jejich zisky.


Martin Bernard

Původně ředitel Vaku Zlín, který věděl, že se podpisem smluv stává zaměstnancem Veolie. Stal se jejím GŘ a působí v řadě společností Veolie v ČR i na Slovensku!Smlouvu, kterou lidé ještě neviděli, ale již ji platí v ceně vody

Smlouvy vedoucí k podpisu smlouv s Veolií podepisují lidé z Veolie nebo pro ni pracující!

Lumpárna nebo obchod? Zmanipulovaný nebo zlobbovaný zástupce státu hlasuje PRO tunel také.

Koncern Veolia přiznává ministerstvu své postavení cíle v okresních vodárnách

Subjekt, který není poskytovatelem dotací a nedisponuje žádnou kompetencí k jejímu poskytnutí, sděluje MZe, že oddělení provozu od infrastruktury ve Zlínském regionu umožní realizovat dotační projekt Zlínsko - čistá voda ve výši cca 660 mil. Kč!

Ministerstvo ví, že v okresních vodárnách nemůže být legálně žádný cizí subjekt v tomto postavení.

K hlasování PRO vyvedení zisků z vodárny Zlín bylo zmanipulováno nebo nějak přesvědčeno  dokonce i Ministerstvo zemědělství, zastupující Fond národního majetku, které, jak se následně ukázalo, prakticky vůbec nepracovalo a nevědělo, proč hlasuje. Měsíc před schválením smluv mezi Vakem a Veolií (30.4.2004) obdrželo Ministerstvo zemědělství (MZe) dopis. Nepíše ho představenstvo Vaku Zlín (jediný zákonem stanovený zástupce oprávněný jednat za Vak Zlín), ani město Zlín, které je alespoň ovládající osobou vodárny. Píše ho soukromý subjekt, který je v rámci hospodářské soutěže přímý konkurent Vaku Zlín. Sděluje MZe, že připravuje realizaci provozního modelu Vaku Zlín a Kladno.

Pěkná
Slibem neurazíš a když se slibují stamilióny, tak to může někoho k hlasování snadno

Zde jsou 3 zásadní otázky a odpovědi, aby bylo jasné, zda a jak Ministerstvo zemědělství hájí zájmy státu a občanů:

 1. Ověřovalo MZe výhodnost provozního modelu pro okresní vodárny, města a stát? NEOVĚŘOVALO!

 2. Byly po uzavření smluv s Veolií na Zlínsku a Kladensku realizovány projekty za 640 mil. Kč a 800 mil. Kč? NEBYLY!
 3. Vědělo MZe, že Veolia nemá žádné zákonné postavení ve Vaku Zlín a pokud ano, tak jedině s tím, že ho nabyla protiprávně? VĚDĚLO!

Nikdy, nic a nijaký, ničí, žádný - to není slovní hříčka, to je realita na Mze

Neověřovalo!

Nebyly!

Vědělo!

Ministerstvo zemědělství řádně nepracovalo a nepracuje

Nehájilo a nehájí zájmy státu, občanů, odvětví vodárenství a vodáren. Právě MZe přitom prosadilo v roce 2001 do stanov vodáren v ČR bezpečnostní ustanovení, které  "GARANTOVALO", že žádný jiný subjekt než obce nemohl vodárny ovládnout, ani za ně jednat.

Člověk, který za MZe v roce 2001 zaslal požadavek na úpravu stanov vodáren, v roce 2004 hlasoval PRO smlouvu, která předala zisky z vody Veolii na 30 let!

MZe hlasovalo PRO smlouvy, které privatizují zisky z vody koncernu, aniž dělalo rozbor dopadů smluv na stát, obce a občany.


Privatizace vodárenství v České republice: Kam odtékají zisky?

Proč máte drahou vodu a vodárnám přesto schází peníze na investice? Co se dělo s vodárnami? Kdo je privatizoval a proč? Pro koho je to výhodné? Co se v ČR děje!

Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit


Soudy a neplatnost valné hromady 30.4.2004

Jak dění směřující k této "valné hromadě" vidí soud?K hlasování PRO smlouvy s Veolií bylo finanční motivací v řádu desítek miliónů korun  namotivováno i město Zlín a to Jižní vodárenskou!

2 dny před protiprávní valnou hromadou Vaku Zlín 30.4.2004 byla na městě Zlín odsouhlasena Dohoda a další smlouvy mezi JIV a městem Zlín. Všechny akcie Vaku a práva k nim se vrátí městu Zlín a město dostanete cca 34 mil. Kč, pokud bude hlasovat PRO provozní tunel Vaku Zlín, PRO  Veolií.

Na otázku, zda to není korupce, si umíte odpovědět sami.

JIV zaslala SMZ návrh, ve kterém nabízí vrácení akcií VAKu městu Zlín a uzavření dalších smluv v případě, že město Zlín podpoří provozní model, a tím vyvedení zisku z provozování z VAKu k Veolii na valné hromadě VAKu. Z materiálu zaslaného JIV mimo jiné plyne, že JIV:

 1. Vlastní také 39.779 Ks akcií, které "koupil" v roce 2002 "slovenský" obchodník s cennými papíry.
 2. Nehodlá doplatit městu Zlín zbytek kupní ceny akcií VAKu sjednanou v roce 2002.
 3. Za dva roky výkonu hlasovacích práv je ochotna zaplatit 65 Kč/akcii, což je další důkaz, že prodejní cena akcií VAKu nebyla městem Zlín odpovídajícím způsobem stanovena. Za 20 let by jen hlasovací práva měla dle Jižní vodárenské hodnotu 650 Kč/akcii.
 4. Jedná ve shodě se Zlínskou vodárenskou, a.s, Veolií, neboť podmiňuje vrácení akcií VAKu provozním modelem se Zlínskou vodárenskou a současně informuje o částce finančního plnění 53 mil.Kč pro ostatní subjekty, které podpoří provozní model.
 5. Chce upravit smluvní vztahy s městem Zlín. Při dosažení provozního modelu nebude dále nutné vlastnit akcie VAKu či se majetkově podílet na VAKu.
 6. Vrací akcie městu Zlín za 95 Kč/akcii. Je si vědoma, že provozní model 47% podíl akcií VAKu znehodnocuje.
 7. Způsobila nemožnost získat dotace a nestabilitu VAKu. Sděluje, že realizace provozního modelu je jediným východiskem ze současné situace a znamená stabilizaci situace ve vodárenství zlínského regionu, příliv dotací z kohezního fondu EU.
 8. Opět slibuje financování investic namísto obecních rozpočtů a vstup odborného provozovatele.

Následně jsou uzavřeny dohody mezi městem Zlín a Jižní vodárenskou. Opět jde o jednání ve shodě. Akcie VAKu se vrací zpět městu Zlín. Město Zlín hlasuje pro Provozní model, a tím vyvedení zisku z provozování z VAKu k Veolii.

Údajný zisk z operací s akciemi VAKu od roku 2002 do roku 2004 dosahuje výše 34 mil. Kč. Ve skutečnosti jen město Zlín utrpělo ztrátu, která se dá očekávat v řádu stovek milionů korun. Nakoupilo akcie VAKu, které díky provoznímu modelu budou prakticky bezcenné.

O vlivu provozního modelu na hodnotu akcií VAKu vypovídá mimo jiné srovnání úpisem akcií městem Zlín za 1600 Kč/akcii. Dnes je 47 % podíl akcií Vaku možné koupit za 95 Kč/akcii.

Dne 25. 5. 2004 se uskutečnil nákup 39.779 ks akcií VaK Zlín statutárním městem Zlín od společnosti Jižní vodárenská, a.s.!! Předtím tytéž akcie putovaly od SMZ na SMD, poté na POŠTOVNÍ BANKU a nakonec k JIV!Dohoda mezi představenstvem VAKu a Zlínskou vodárenskou, a.s.

I v tomto případě si  na otázku, zda to není korupce, umíte odpovědět sami.

Již dva měsíce před valnou hromadou, na které mají akcionáři rozhodnout, zda chtějí smlouvy s Veolií, má konkurenční společnost Zlínská vodárenská sídlo na stejné adrese jako vodárna Zlín.

Člen představenstva konkurenční společnosti Zlínská vodárenská (Veolie) "pracuje" na pozici ekonomického náměstka vodárny Zlín!

Představenstvo VAKu umožnilo Zlínské vodárenské, a.s. zřídit v sídle společnosti VAKu Zlín své sídlo. Obchodní rejstřík zapsal toto sídlo již dne 09.02.2004.

Akcionáři o provozním modelu rozhodovali až 30.4.2004!

Členem představenstva Zlínské vodárenské, a.s. se dne 9.2.2004 stal ekonomický ředitel VAKu Ing. Petr Tejchman a Ing. Ota Melcher, který je současně členem představenstva STŘEDOMORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s., (Veolia). Součástí provozního modelu je převod všech zaměstnanců vodárny Zlín na Zlínskou vodárenskou, tudíž i pana Tejchmana a Bernarda, který se stává zanedlouho generální ředitel Veolie!

Člen představenstva a současně ředitel Vaku Ing. Martin Bernard ví, že provozním modelem přechází do Zlínské vodárenské.

Totéž byl případ Ing. Oty Melchera, který do STŘEDOMORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. přešel z pozice člena představenstva a zaměstnance Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.. Ve společnosti VHS Olomouc byl v roce 2000 realizován prakticky tentýž proces jako ve Zlíně. Šlo o spolupráci Veolie, města Olomouc, Uničov a představenstva VHS Olomouc.

Vše bylo zkoordinováno, připraveno a rozhodnuto předem.


Dohoda mezi představenstvem VAKu a Zlínskou vodárenskou, a.s.

Nepravdivá zpráva představenstva

privacy Nemám rád SPAM, email můžete vždy odhlásit

Rozbor, co všechno je nepravdivé

privacy Nemám rád SPAM, email můžete vždy odhlásit


V roce 2010 přišel první rozsudek, že celý proces kolem vodárny je protiprávní a nemravný. Tunel šlo okamžitě ukončit. Vak Zlín se proti rozsudku ve prospěch vodárny a lidí odvolal a proto pokračuje toto.

Jednání města Zlín 10-14

Informace pro odborníky, profesionály a lidi, kteří chtějí mít v rukou důkazy. VIP INFORMACE rovněž pro novináře, ekonomy, vodaře, znalce, soudce, vyšetřovací složky, státní instituce, ministerstva, zpravodajce.

[/opmIf]