PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

ZISKY Z VODY

Cílem nemravné a protiprávní anti-privatizace, bylo předání hospodaření s vodou do rukou cizinců. Tím byly zisky z vody, které platí lidé v ceně vody vyvedeny z Vaku Zlín a jsou v rukou cizinců. Díky tomu stamilióny inkasované od lidí ve vodném a stočném končí na účtech koncernu v zahraničí.


ZISK, KTERÝ PLATÍ LIDÉ V CENĚ VODY A KTERÝ KONČÍ NA ÚČTECH FR. KONCERNU VEOLIA, RESP. V ZAHRANIČÍ

Prodej vody ve Zlíně ovládá fr. koncern Veolia, kt. inkasuje 100 zisku!

Zisky z vodného a stočného a prodej vody v okrese Zlín je v rukou fr. Veolie od roku 2004, který je prodejce vody a Vak Zlín "pouze" vlastní vodárenské sítě, které Veolii pronajímá. Prodej vody, stanovení její ceny a rozhodnutí o zisku z vody je v rukou fr. koncernu.

Zde je příležitost srovnat "vyváženost" a dopady smluv mezi Vodovody a kanalizace Zlín a Moravskou vodárenskou, a.s., z fr. koncernu Veolia z pohledu dosahovaných zisků. Vak Zlín, vše, co se týká prodeje vody, prodal nebo pronajal fr. Veolii, která do roku 2004 neměla z vody ani korunu. Dle názoru mnohých, je toto nejen pro města a lidi nevýhodné a protiprávně zavedené. Zda byste uzavřeli podobné smluvy, s tímto "dělením" zisku posuďte sami.

ČT2: POŘAD NEDEJ SE +: Megapodvod s vodu


ZISK, KTERÝ PLATÍ LIDÉ V CENĚ VODY A KTERÝ KONČÍ NA ÚČTECH FR. KONCERNU VEOLIA, RESP. V ZAHRANIČÍ

3 okresní vodárny na Moravě
Koncern Veolia
Zlín
Moravská vodárenská
prodává vodu ve Zlíně, Olomouci a v Prostějově
ZISK tis. Kč
rok
celkem
rok
CELKEM
2012-201424.2032012-2014444.4857
2014
11167
2014
139540
2013
7304
2013
155744
2012
5732
2012
149573

Vedení Vaku Zlín "vysvětluje" proč Veolie inkasuje 90 mil. zisku a Vak Zlín jen 7 mil. zisku

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Porovnání zisků z "vody" pro městskou vodárnu a pro fr.koncern za 3 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Vedení Vaku Zlín informuje o dělení zisků z vody

ČT informuje o dělení zisků z vody

[/opmIf]

Hospodaření s vodou patří do rukou státu nebo samospráv, ne do rukou cizinců, kteří si národního bohatství dělají kšeft. Ukončete drancování peněženek lidí!

CHARTA VODA 300Naše peníze patří do obnovy trubek, nikoliv na účty cizinců v zahraničí