MŮJ PŘÍBĚH NEJEN S VODOU

PROČ BRÁNÍM SEBE A VODU? PROTOŽE NESOUHLASÍM S TÍM, ŽE O TOM ZDA SE NAPIJI NEBO NE, BUDE ROZHODOVAT HAD V OBLEKU (ČASTO ČECH) NAJATÝ KONCERNEM.

K OBRANĚ VODY MĚ PŘIVEDLY GANGSTERSKÉ ÚTOKY NA MĚ A MOU RODINU. POCHOPENÍ, ŽE ZLU NELZE USTUPOVAT, JINAK BUDU OTROK VE VLASTNÍ ZEMI

Pravda je jenom jedna a já ji říkám. Voda je nenahraditelná a proto má být spravována v zájmu lidí a přírody. Ne jako kšeft cizích korporcí, kteří na nás i na přírodu kašlou.

V ČR se dějí věci, které vidíme v akčních filmech. Mám s tím osobní zkušenost i proto jsem založil nadaci, která chrání lidi, kteří sebe a vodu brání. Na nadaci se darebákům útočí hůř než na jedince a lidé, kteří se spojí, mají daleko větší sílu.

Mám stejný názor: „Jsem si jist, že jsme pány svého osudu, že naše úkoly, jež před námi leží, nejsou nad naše síly a že žádná dřina a úsilí nejsou vetší, než můžeme snést. Dokud věříme tomu, co děláme a dokud máme nezdolnou vůli vítězit, vítězství je naše.“ - W.Churchill

Co mě přivedlo k vodě a proč se 20 let věnuji obraně své rodiny, vody a lidí?

NA ZAČÁTKU PODNIKÁNÍ. TO ŠLO STRANOU BOKEM POTÉ, CO NA MĚ ZAČALI ÚTOČIT HADI V OBLECÍCH, PROTOŽE JSEM ZAČAL VEŘEJNĚ DOKLÁDAT, ŽE TI, CO NÁS MAJÍ CHRÁNIT, S NIMI KOLABORUJÍ. OD TÉ DOBY SE LUMPÁRNĚ BRÁNÍM PŘES SOUDY SPOLEČNĚ S LIDMI, KTEŘÍ CHÁPOU, ŽE VODU POTŘEBUJEME VŠICHNI.

Vystudoval jsem Vysokou školu báňskou. V roce 1995 jsem založil obchodníka s cennými papíry. Obchodování s cennými papíry přešlo postupně k poradenství k akvizicím, fúzím firem. Proto rozumím ekonomice, cenným papírům i fúzím. Díky tomu jsem slušně zajištěný a mohu 20 let financovat ze svého soudní obranu vodáren a soudy vyhrávám.

Proto v roce 2001 má firma vyhrála výběrové řízení městské vodárny VaK Prostějov na organizačně-právní servis ve veřejné soutěži na vstup strategické investora do vodárny. Úkol byl zajistit transparentní soutěž tak, aby ji nikdo z účastníků nenapadl. Po skončení soutěže to nikdo ani nezkusil. i když nabídky koncernů byly odmítnuty, jako nevýhodné.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí

Nejsem super hrdina. Nedělám nic, než to, že prosazuji zdravý selský rozum a dodržování zákonů ČR. To je důvod, proč to, co dělám, lidi oslovuje.

Pochopil jsem, že za řečmi politiků o vstupu údajných strategických investorů do vodáren je tunel a kapitalismus bez kapitálu a začal jsem to zveřejňovat

TO POSLEDNÍ, CO KONCERNY CHTĚJÍ, JE INVESTOVAT DO TRUBEK VLASTNÍ PENÍZE. CHTĚJÍ "JEN" OVLÁDNOUT MONOPOL, PENĚŽNÍ TOKY A ZISK Z VODY. CHTĚJÍ CCA 5% Z MĚSTSKÉ VODÁRNY. TĚCH 5%, KTERÉ GENERUJE 99% ZISKU. ZISKY Z VODNÉHO A STOČNÉHO SE INKASUJE AŽ NA KONCI PŘI PRODEJI VODY.

Zbývajících 95% jsou trubky, do kterých se musí investovat. Infrastruktura zůstane v majetku městské vodárny, která je jako vlastník dál povinna do ní investovat.

Koncern s minimem nákladů ovládně miliardové tržby i strategické odvětví. Má právo inkasovat zisky, nemusí investovat a zlikviduje své přímé konkurenty - městské vodárny.

Infrastruktura zůstala v majetku městské vodárny, která je jako vlastník dál povinna do ní investovat.

Vedení státu a ministerstva jsem na to upozornil a zástupce ministerstva zemědělství veřejně přiznal, že mám pravdu:

Člověk na Ministerstvu zemědělství (později náměstek ministra) mi řekl, nebude nic dělat, dokud nedostane politické zadání. Hlasoval pro vytunely městských vodáren.

Více ZDE

Od té doby Ministerstvo zemědělství považuji za Ministerstvo zrady.

Z pohledu koncernů geniální, z pohledu lidí past

V ČR působí organizovaná skupina nájezdníků, která spustila greenmailingový nájezd na městské vodárny pod názvem Projekt Morava a Čechy s cílem městské vodárny protiprávně ovládnout a poté z nich vykuchat to, co vydělává.

To je možné, jen pokud část politiků plní roli Trojských koňů. Oni otevírají koncernům zevnitř vodáren dveře k miliardovým ziskům z vody. Do vodáren žádní strategičtí investoři nepřichází.

Naopak. Města a jejich vodárny musí dál financovat investice, které poté využívají koncerny a lidé jim platí zisky, který končí v zahraničí. Prostě dobývání renty.

Infrastrukturu si koncern "jen pronajme" a vodárně platí nájem, který okamžitě započte lidem do ceny vody! Tzn. nájem platí ve skutečnosti lidé. Městské vodárna tento profit od lidí předtím inkasovala přímo, jen se to nejmenovalo nájem, ale odpisy a zdroje na obnovu.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Proto se bráníme a požadujeme, aby naše peníze nekončily v cizině, ale byly reinvestovány.

Upozornil jsme vrcholové politiky na to, co se ve vodárenství páchá již v roce 2002. Místo nápravy mi gangsteři zapálili u domu auto a garáž.

V prosinci 2002 jsme zaslal ministrům Analýzu dění ve vodárenství ČR

Doložil jsem v ní greenmailingový nájezd na městské vodárny, kdy nájezdníci protiprávně městské vodárny ovládají a chystají se je vykuchat.

Hady v oblecích někdo z ministerstva o tom informoval. Ti zaplatili gangstery, kteří cca měsíc po předání analýzy, na nový rok 2003 mi zapálili u domu auto a garáž.

PolicieNIKOHO NECHYTLA

Dění kolem vody proto beru jako útok na sebe, rodinu a darebákům jsem se postavil

Nastalo vše, před čím politiky již v roce 2002 varoval

Doložil jsem politikům, vládám, i zastupitelům, co kdo páchá a jaké to má negativní dopady.

Upozornil jsem je, že pokud nezačnou bránit lidi a vodu, stát přijde i o stamiliardové dotace z EU na obnovu infrastruktury. 🙁

70% tržeb z vody ovládají v ČR KONCERNY. Část politiků jde koncernům na ruku a druhá nedělá nic. Miliardy od lidí konči v zahraničí.

Proto od roku 2003 přestala být pro mě voda otázkou podnikání a stala se osobní. Pochopil jsem, že ti, co nás mají bránit, nás nejen nebrání, ale oni vědomě dělají z České republiky kolonii.

Poté, co jsem ministerské Komisi popsal, jak koncerny postupují při ovládnutí monopolu vody v ČR, v roce 2003, přišel další gangsterský útok. U domu mě napadli a zmlátili dva útočníci.

Následovalo vyhrožování napadením mé rodiny, pokud se z Komise nestáhnu.

Pochopil jsem, že se darebáci PRAVDY O VODĚ BOJÍ.

Na základě mých důkazů došel soudce k těmto závěrům

V roce 2003 jsme předal meziresortní Komisi Rozbor, jak koncerny obchází zákony ČR a skrytě ovládají české vodárny a ty poté kuchají

Hadi v oblecích najali dva borce, kteří mě zmlátili u domu. Skončil jsem v nemocnici s otřesem mozku, zlomenou rukou a ... Následně mi vyhrožovali, že pokud se nestáhnu z Komise, tak se napadení bude týkat mé rodiny.

Chránil jsem rodinu, proto jsem na účast v Komisi rezignoval, ale předtím jsem doložil, že Mze nehájí zájmy státu, ale koncernů.

A o to víc začal vše dokumentovat a s rozumnými lidmi a politiky začal vodárny bránit přes soudy. Již v roce 2002 podal žalobu a v roce 2003 se na soudy obrátil znovu s cílem zastavit tunely vodáren a odhalit kolaboranty. S rozumnými politiky začal vodárny bránit i informováním.

Policie?Nikoho nechytla

LEŽ se nikdy nestane PRAVDOU

Ti, kteří se hrnou do ČR s cílem dolovat zisky z vody, mají problém, protože odhaluji LEŽ. Proto, aby se lidé PRAVDU nedozvěděli, financují gangsterské útoky, mediální kampaně, vyhrožování, křivá obvinění, haterské útoky a ... .

Má oficiální web stránka

V roce 2005 přišel rafinovaný útok bílých límečků Veolie. Mé křivé obvinění a s tím spojená očerňující mediání kampaň.

Naprosto odmítám, lži "právníků" Veolie i závěry "policejního komisaře", že bych kdy komukoliv nabízel ovlivnění výstupu Komise, aby vyhovoval koncernům či překupníkům na vodárenském trhu ČR. Komisi jsem doložil, co a jak koncerny páchají a jaké to má negativní dopady pro lidi a stát.

Ovlivnit výstup Komise jsem nemohl, vnitřní pravidla Komise toto přímo vylučovala, což byla má podmínka, kterou jsem si stanovil než jsem v komisi začal pracoval... Trval jsem na tom, že v Komisi nebudu mít žádné rozhodovací pravomoce. Co se udělá musí schválit ministerstva.

Počítal jsem s tím, že Hadi v oblecích nebo na radnicích udělají cokoliv, aby se závěry Komise odhalující, co se ve vodárenství páchá, nebyly zveřejněny. Evidentně jsem se nepletl.

"Advokáti" Veolie prováděli nájezd na okresní vodárny měst, (což jsem prokázal  soudům). Vykonstruovali v roce 2005 křivé obvinění. Našli "ochotného policistu", který mi sdělil obvinění a s tím spojili mediální kampaň. V den, kdy mi předala obálku kolem 17:00, jsem byl v hlavních zprávách televize v 19:00 označen za korupčníka.

Pak Hadi na radnici v realizovali komplot ve Vak H. Králové, což nikdo neřešil. Stejně jako lži kolem tunelu Vak Kladno. Stačilo dát na sedadla novinové články, že jsem obviněný a nikdo neposlouchal, co říkám nebo se bál na cokoliv ptát.

Veoliameni v roce 2005 policii tvrdili, že jsem po nich v roce 2003! chtěl peníze za to, že ovlivním výsledek Komise.

S Veolií jsem se nikdy nesešel, nikdy jsem nic podobného nikomu nenabízel. V roce 2003 jsem se sešel jednou s Pentou, (co je zač, ukázala kauze Gorila 2010). Na schůzku s ní mne pozval právník, se kterým jsem spolupracoval při obraně vodáren s tím, že může být konkurent koncernů.

Schůzku jsem Komisi oznámil, další jsem odmítl s tím, ať své představy presentuje Komisi. Právník mi poté oznámil, že se mnou nebude dál pracovat, protože pracuje pro PENTU a ta si to nepřeje!

Následoval fyzický útok na mě a vyhrožování, abych z Komise odstoupil, jinak přijde útok na mou rodinu.

Je možné si v ČR objednat trestní stíhání kohokoliv za cokoliv

Česká televize 6.6.2005 vysílá, že mě policie obvinila. Za 19 dnů bylo falešné obvinění zrušeno, ale ČT to odvysílat odmítla!

"Policie mi předala křivé obvinění ve Frýdku- Místku v cca 17:00 a televize to již v 19:00 vysílá v hlavních zprávách! To by jeden nevěřil, jak je televize rychlá, když to někdo umí zařídit. O tunelech vodáren a rozsudcích, které to dokazují prakticky 20 let veřejnost neinformuje.

"Neinformovaný člověk možná chvíli uvěří, že by Veolie čekala do roku 2005, tzn. dva roky, než by podala trestní oznámení, kdybych něco z toho, co tvrdí v roce 2003 dělal. Ale jen poskok placený koncernem nebo nájezdníky je toto ochotný šířit v médiích.

Útok darebáků mě nepřekvapil (trestní oznámení nic nestojí). Co mě překvapilo je to, že se ČT ani policie nepozastavili nad tím, že v roce 2005 jdou "advokáti" na policii s tím, co jsem měl údajně dělat v roce 2003 a nepřemýšleli, co koncern nebo nájezdnící práve páchají, že mě potřebují mediálně pošpinit a zaměstnat.

Zajímavá je i otázka: Jak to, že policie neobvinila advokáty Veolie? Pokud by byla pravda to, co říkali, tak 2 roky kryli trestnou činnost. Nebo je vše jinak? "- Radek Novotný

SPUSTIT POŘAD

Státní zástupce křivé obvinění zrušil za pouhých 19 dnů! V médiích proběhla kampaň a o zrušení falešného obvinění média odmítla informovat.

Interní pravidla Meziresortní komise
Dozorující státní zástupce za 19 dnů nezákonné stíhání zrušil jako protiprávní a přitom odhalil podivnou horlivost policie.

Státní zástupce protiprávní obvinění zrušil i po druhém pokusu, kdy dobráci vyrobili nějaké video ve kterém hrají Hadi v oblecích a právník, který si bral do úst mé jméno, ale sám přitom léta pracoval pro PENTU, což se prokázalo. Ve "videu" nikde nejsem a být nemohu. Darebáky z Veolie jsme nikdy nekontaktoval a nikdy jsem se s nimi nesešel.

Věříte Veolii a PENTĚ, že čekali dva roky a pak šli na polici ohlásit, že po nich něco chci? Nebo jim šlo o to mě pošpinit, zastrašit a zaměstnat, aby mohli kšeftovat?

Veolia

Penta

RAZIE POLICIE V PENTĚKorupce a praní špinavých peněz?

Propojenost PENTY a Veolie a jejich praktiky odhalila v roce 2010 kniha o korupci politiků - Gorila

Poté jsem natočil reportáže o vodě s DVTV, s REPORÉTRY ČT a s NEDEJ SE PLUS

Co je to kauza Gorila?wikipedia
PENTA a kauza Gorilakniha T.Nicholsna

Proč mě potřebovala Veolie v roce 2005 znedůveryhodnit?

Potřebovala zpochybnit, co říkám

Aby mě zastupitelé vnímali jako korupčníka, protože se blížily dvě valné hromady vodáren.

1) Vak Kladno, kde se provalilo, že díky smlouvám s Veolií! skončila městská vodárna ve ztrátě 110 mil. Kč, místo slibovaného zisku 176 mil. Kč.

CHYBĚJÍCÍCH  286 mil. Kč BY VELMI TĚŽKO TUNELÁŘI VKM VYSVĚTLOVALI

Médii označen za korupčníka, jsem mohl říkat cokoliv. Část zastupitelů si četla novinový článek o mém obvinění, který jim rozdali na židle před začátkem valné hromady a ti další se báli ozvat.

2) Poté Vak H. Králové, kde zaváděli obdobný tunel jako v Kladně, Zlíně. Koho instalovali k ziskům z vody? Veolii.

Absurdnost křivého obvinění vystihl JUDr. Stanislav Devátý 1.12.2005

"Je třeba také upozornit na zarážející skutečnost, to je, proč zástupci společností Veolia Water, a.s. i společnosti Penta Finance, a.s. neoznámili Komisi při presentaci svých představ o rozvoji vodárenského průmyslu (tedy v době období června roku 2003), že jim je nabízena za úplatu možnost ovlivnění práce Komise a jejich výstupů obviněnými a učinili tak téměř po dvou letech, prostřednictví advokátní kanceláře, o které je všeobecně známo, že poskytuje služby řadě obchodních společností pohybujících se na vodárenském trhu v ČR v rámci jeho privatizace. Ostatně i tito zástupci uvedené advokátní kanceláře Dáňa, Pergla a Partneři se osobně několikrát účastnili jednání komise.“

V letech 2002-10 jsem pomohl zastavit tunely ve Vak Náchod, Pardubice, Kroměříž, Přerov...  a postupně začal vyhrávat soudy v regionech, kde byly tunely realizovány - Zlín, Kladno...

Pomohl jsme ubránit Vak Pardubice, Vak Náchod, Vak Přerov, Vak Kroměříž, Vak M. Boleslav, Vak Břeclav...

Ušetřil jsem tím každoročně občanům tisíce a městům stovky miliónů korun, které by jinak lidí zaplatili a skončily by v cizině.

Městským vodárnám pomohl zachovat možnost čerpání dotací z EU na rozvoj infrastruktury. Vodárny dotace čerpají.

V součtu jde o 4 miliardy, jen v Pardubicích o:

482 - 535 mil. Kč

Jak z toho profitují lidé?Pardubicka a Vak Pardubice

2011-2019 Sledování a brnkání na nervy používají koncernofilové proto, abych byl pod tlakem

Např. v září až listopadu 2014 si všiml, že mě sledují. "Brnkání na nervy" se objevilo již předtím, ale vrchol byl den, kdy jsem jel přednášet zastupitelům na Krajský úřad ve Zlíně. Auto, kterého jsem si všiml, jelo za mnou z Frýdku do Zlína. Poté stálo po dobu 3 hodinové přednášky u budovy Krajského úřadu Zlín.

Když jsem se v cca 9 hod. večer vracel ze Zlína domů (cca 100 Km), tak auto jelo nějakou dobu za mnou a poté se ztratilo. Myslel jsem si chvíli, že jsem paranoidní, ale jen do chvíle, kdy než jsem přijel k domu. Totéž auto stálo cca 100m od mého domu u zahrádek.

Nezajel do brány a domů, ale jel přímo k dobrákům. Zjistil, že auto nemá SPZ. Tak je zkusil zablokoval a zavolat policii. Pánové v panice nastartovali, objeli ho po poli a ujeli. SPZ neměli ani vzadu.

Vše nahlásil policii. Sledování v této podobě skončilo.

POLICIE NIKOHO NECHYTLA

Ústavní soudu ČR mi dal opakovaně za pravdu v letech 2014-2017

Ústavní soud na základě mých ústavních stížností, od roku 2014 -2017 opakovaně potvrzuje mé názory. Ve vodárenství dochází k protiprávním komplotům, do kterých jsou zapojeni i politici a co více i někteří soudci Nejvyššího soudu.

NÁLEZY ÚSTAVNÍHO SOUDU

V roce 2016 přišlo dokonce vyhrožování smrtí

12.12.2016 mi začal anonym přes internet vyhrožovat smrtí

Policie v době dnešních technologií nebyla schopna autora vyhrůžek vypátrat, přestože jsem jí doložil veškeré údaje o tom, kde byl anonyma zveřejněn atd..

Tři měsíce poté, co se obrátil na policii, policie věc 6.3.17 postoupila k přestupkovému řízení v kompetenci města Zlín.

V jeho vedení sedí hlavní organizátoři protiprávního komplotu kolem Vak Zlín, o kterém informuji!

Jak asi mohlo vyšetřování dopadnout? 🙂

Přestupkový odbor dne 17.5.17 věc uzavřel.

"Nepodařilo se zjistit, kdo je autor vyhrůžky a tak se řízení nezahajuje. A proti tomuto rozhodnutí není odvolání."

Koncem roku 2016 jsem pravomocně vyhrál u soudu v kauze Vak Zlín

Rozsudek potvrzuje, že léta říkám PRAVDU o Veolii, nájezdnících a kolaboraci politiků

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR. Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model.

Ve Veolii sedí "lidé" odpovědní za protiprávní stav. Spustili "žalobní útok", co je odzkoušené zahraniční know-how přenesené do ČR.

Proč toto ČT nevysílá na ČT1?
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Jsem přesvědčen, že žalobní útoky ve stylu SPLAPP, tzn. zamezit informování veřejnosti - RN

Má odpověď byla okamžitá a veřejná

Soudci KS v Ostravě mne vyzvali, abych se „žalobě“ vyjádřil do 40 dnů! První vyjádření dělám veřejně hned. Všechny, kteří chápou důležitost vody pro nás, naše děti a stát ujišťuji, že toto beru velmi osobně. Považuji to za nejbrutálnější útok na mou osobu a mou rodinu, ale i na Českou republiku (a to mi již darebáci najatí gangstery v oblecích zapálili u domu auto, fyzicky mne napadli, vyhrožovali mé rodině, atd.. ). To, zda to je také útok na každého, kdo vodu nechce v rukou cizinců, si musí každý přebrat sám se sebou.

Tento útok Veolie považuji za zásadní střet o to, zda je Česká republika svobodný stát nebo KONCERNISTÁN.

Veolie 10.2.2017 spouští 1. "žalobní" útok, prý poškozování dobrého jména

Koncem roku 2017 spustila  Veolie na mě 2. "žalobní útok"

žalobní útoky ve stylu SPLAPP, tzn. zamezení informování veřejnosti, jsou krásný důkaz o tom, co je tento koncern zač.

Veolie 8.11.2017 spouští 2. "žalobní" útok na R.Novotného, údajné "nekalosoutěžní" jednání

Pochopil jsem, že cesta k nápravě je vydržet útoky, informovat lidi a vyhrát soudy. Vznikl projekt PRAVDA O VODĚ a poté Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

ABSURDITA 1.ÚTOKUDůkazy o tom, co je Veolie
ABSURDITA 2.ÚTOKUDůkazy o tom, co je cíl "žaloby" Veolie

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

V roce 2018 jsem založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ

"Na světě se dá udělat mnoho dobra, pokud se čověk nestará, komu připadnou zásaluhy. Až budu odcházet, tak chci vědět, že není moc rozdílu mezi tím, co jsem dokázal a co jsem dokázat mohl. " Radek Novotný

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

V roce 2019 po dvou letech psychického nátlaku a sání času a peněz Veolie před již nařízeným jednáním soudu absurdní žaloby stáhla

Veolie 13.5.2019 stahuje "žalobní" útok na R.Novotného těsně před jednáním soudu

Veolie 13.5.2019 stahuje "žalobní" útok na R.Novotného těsně před jednáním soudu

2021 Sledování a další brnkání na nervy - superb zaparkovaný nedaleko našeho domu stojící hodiny tak, aby z něho dva pánové viděli, kdy přijíždíme a odjíždíme domů.

Poté, co jsme s nadačním fondem PRAVDA O VODĚ začali zveřejňovat po 1.7. pochybné jednání v senátu a konfrontovali jednání některých senátorů s tím, co dostali a co naopak tvrdí a jak jednají, se začal u mého domu objevovat červený superb.


Dva pánové v něm seděli hodiny v horku a koukali do spojovací ulice, kterou se dá přijet jen ke mně domů. Tak jsem je vyfotil teleobjektivem a předal jsem průběžně jejich nafocené jednání právníkovi, ať připraví kroky k obrně a vyšetření jejich identity.

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Milan Riečan, DiS.
Milan Riečan, DiS.https://www.darujme.cz/projekt/1201498
Voda je základ života. Z většiny jsme voda a bez ní nelze žít. Chce si jí začít chránit, než bude pozdě. Jak soustavu vodovodů, tak i udržení v krajině za použití " selského rozumu "..
Ludmila Vajďáková
Ludmila Vajďákováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Pane Novotný, děkuji za Vaši výdrž, hodně práce, času a neuvěřitelné odvahy, kterou věnujete tomu nejdůležitějšímu pro lidstvo, vodě. My, co nejsme tak kvalifikovaní se zapojit stejným způsobem jako Vy, budeme alespoň Vaše informace a upozornění sdílet. Ještě jednou moc děkuji a přeji hodně zdaru a pevné zdraví.
Vladimír Řepa
Vladimír Řepahttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Česká voda do rukou cizinců nepatří. Vladimír. - 300 Kč
Sarka Melen
Sarka Melenhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Moc děkuji za práci a snahu v boji o naše práva a vážím si všeho co pro nás a naše děti děláte .- 500 Kč
Radim Kliment
Radim Klimenthttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Rád podpořím tento projekt, protože ing. Novotný bere tuto problematiku natolik korektně a s důsledností, že se opravdu může podařit přesvědčit politiky o změně vlastnictví vodárenských společností. Neměli bychom být lhostejní a brát to jako samozřejmost. - 300 Kč
Vladimír Kraus
Vladimír Kraushttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Děkuji Vám za to, co děláte. V této době je to asi zatím velmi nedoceněná aktivita.- 500 Kč
Václav Tomek
Václav Tomekhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Nakopejte jim prdel! - 300 Kč
Aleš S.
Aleš S.https://www.darujme.cz/projekt/1200860
Podpora (nejen) na soudní výlohy. Neváhejte se ozvat pokud byste potřeboval opět podpořit. 😉 - 500 Kč
Jana Kučerová
Jana Kučerováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Podepsala jsem peticie, pravidelně vás sleduji, budu přispívat 100 Kč každý měsíc, děkuji za to co děláte pro nás pro všechny, přeji hodně sil - 100 Kč
Pavel Šťovíček
Pavel Šťovíčekhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Díky za to, co děláte. - 500 Kč
Milena Qualizzová
Milena Qualizzováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Nechci tu žádné Trautenberky, chci levnější vodu - 300 Kč
Dagmar Kopačková
Dagmar Kopačkováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Voda si pozornost zaslouží. Děkuji za vaše úsilí.- 3 000 Kč

"Voda je život a náš život, ani život našich dětí do rukou koncernů rozhodně nepatří. Společně máme větší sílu než koncerny." Radek Novotný

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬