CO PŘINESLO LIDEM Z PARDUBICKA, ŽE ZAKLADATEL NADAČNÍHO FONDU POMOHL UBRÁNIT VODU V RUKOU MĚST?

Pardubice a Hradec Králové, správa vody v rukou měst

 

Cena vody v Pardubicích v roce 2004, byla proti Hradci Králové dražší o:

+ 2,5 Kč/m3

Pardubice voda v rukou měst. H. Králové, správa vody v rukou Veolie

 

Cena vody v Pardubicích v roce 2018, byla proti H.Králové levnější o:

- 14,32 Kč/m3

150.000 občanům Pardubicka dosud ušetřil

482 - 535 mil. Kč za platby za vodu

Každé 3 členné rodině cca 10.000 Kč

Když začaly tanečky kolem vodáren, začal zakladatel NFPOV lidi i vodárny bránit informováním zastupitelů a přes soudy. Zastupitelům v Hradci, Náchodě, M. Boleslavi, Pardubicích předem doložil, že sliby naháněčů koncernů o inflačním růstu cen a tvrzení, že smlouvy s koncerny neohrožují stamiliónové dotace z EU, jsou lži.

Podal žalobu na zastavení snahy vytunelovat vodárny. U Vak Pardubice ji  vyhrál. Na Pardubicku dál lidem dodává vodu městská vodárna.

Ušetřil cca 150.000 obyvatelům Pardubického regionu cca 500 mil. Kč, protože zabránil zdražování, které by přišlo stejně jako přišlo v Hradci, kde vodu začal prodávat koncern.

Zdražování vody. Poté, co koncern v roce 2005 ovládl prodej vody v Hradci, mají obyvatelé v Pardubicích, od roku 2008 vždy vodu levnější než lidé v Hradci.

Lidé na Pardubicku ušetřili ještě více, protože růst cen na Pardubicku by v případě prodeje vody přes koncern byl ještě strmější. Cena na Pardubicku totiž byla v roce 2003 i 2004 o 2-4 Kč dražší než v Hradci.

Vaku Pardubice pomohl získat dotace z EU ve výši

 312 mil. Kč

Každé 3 členné rodině cca 6.200 Kč

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. díky tomu, že zůstala v rukou měst, realizovala v letech 2007 – 2010 projekt „Labe-Loučná“, spolufinancovaný Evropskou unií, který poskytla dotaci ve výši 12,5 milionů EUR.

312.500.000 Kč

Vak podal žádost i o dotace na PROJEKT BČOV. Dotace z EU, z Fondu soudržnosti měla činit 365,4 miliony Kč a dotace ze SFŽP zhruba 21,5 milionu Kč. Toto nakonec bylo realizováno jinak, ale Vak mohl takto získat prostředky ve výši:

365.400.000 Kč

Koncernoví naháněči zastupitelům tvrdili, že smlouvy s koncernem dotace neohrožují

BYLA TO VĚDOMÁ LEŽ

Schválení smluv s Veolií, které navrhlo starostům schválit vedení Vaku Pardubice na protiprávně vedené valné hromadě 22.6.2006 by znamenaly, že Vak Pardubice přijde o možnost získat až 700.000.000 Kč z dotací EU na rozvoj infrastruktury. Předkladatelé návrhů smluv to věděli.

Stejně tak to věděli lidé z vedení Vak H.Králové, kde falešnými sliby oblouznění starostové smlouvy s Veolií odsouhlasili a Vak H.Králové o stamilióny z dotací z EU přišel , stejně jako města a obce.

Zabránil o(h)loupování lidí lživým slibem inflačního růstu cen

Hadi v oblecích falešně slibovali zastupitelům 30 let jen inflační růst cen vody, když vodu předají do rukou koncernu.

Zakladatel NFPOV předem doložil zastupitelům, že to je nestoudná lež, na příkladu v Olomouci, kde tyto lži vedly k nekalému vyvedení správy vody do rukou koncernu.

V Pardubicích, Náchodě, Přerově uvěřili zastupitelé zakladateli NFPOV. V Hradci Králové Hadům v oblecích.

Srovnání reality a vývoje ceny, jak by vypadala, kdyby rostla o inflaci je vedle.

PŘÍBĚH ZAKLADATELENadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Stav před komplotem. Vodárny jsou v rukou měst v Pardubicích i v H. Králové a správa vody je také v rukou měst

Obě městské vodárny byly smíšeného typu, tzn. byly vlastník i provozovatel vodárenské infrastruktury. Vlastnily infrastrukturu, provozní techniku, portfolio smluv s klienty, vodárenské know-how, v oboru školený vodárenský management i zaměstnance.

Jejich hlavní činnost bylo provozování vodovodů, kanalizací a čištění odpadních vod a rozvoj infrastruktury v regionu. Vodárny jsou správci vody od roku 1993. Inkasují vodné a stočné. Májí právo inkasovat zisk z vody. Rozhodují o ceně i o tom, jak velký zisk do ceny vody lidem započtou.

Ovládají je města a ta rozhodují o všem. Díky tomu jsou oprávněné žádat o stamilióny z dotací EU na obnovu infrastruktury.

Peníze vybrané od lidí končí v obnově trubek a ne v zahraničí

Pohyb financí z vody v případě, kdy obce mají obchod s vodou zcela v rukou

Pardubice

Cena vody v roce 2003 - 46.07 Kč/m3

Cena vody v Pardubicích, byla proti Hradci dražší o:

+ 3,77 Kč/m3

 • Prodejce vody: Vak Pardubice
 • Vlastník sítí: Vak Pardubice
 • cca 90 vodárny vlastní města a obce
 • Vak Pardubice je oprávněný čerpat dotace
 • Města rozhodují o všem
 • Počet vodou zásobovaných lidí cca 143 tis.
 • Počet zaměstnanců 256
 • Hlavní akcionáři: město Pardubice 47,18% a město Holice 5,39%
 • Město Pardubice: Počet zastupitelů ODS 16, ČSSD 7, Sdr.pro Pardubice 7, KSČM 7, KDU 2

Hradec Králové

Cena vody v roce 2003 - 42,30 Kč/m3

Cena vody v Hradci, byla proti Pardubicím levnější o:

- 3,77 Kč/m3

 • Prodejce vody: Vak H. Králové
 • Vlastník sítí: Vak H. Králové
 • cca 90 vodárny vlastní města a obce
 • Vak H. Králové je oprávněný čerpat dotace
 • Města rozhodují o všem
 • Počet vodou zásobovaných lidí cca 145 tis.
 • Počet zaměstnanců 285
 • Hlavní akcionáři: město H.Králové 58,67% a město Chlumec n.Cidlinou 4,32%
 • Město H.Králové: Počet zastupitelů ODS 13, ČSSD 6, Volba pro město 6, KSČM 6, KDU 2

Vak Pardubicích a Vak H. Králové r. 2004 v číslech

Vak Pardubice

 • výkony 385 mil. Kč
 • mzdy 55 mil. Kč
 • odpisy 81 mil. Kč
 • odměny 16 čl. orgánů 0,924 mil.Kč

představenstvo 7 členů

zisk

14,7 mil. Kč

Vak H. Králové

 • výkony 392 mil. Kč
 • mzdy 61,6 mil. Kč
 • odpisy 138 mil. Kč
 • odměny 15 čl. orgánů 1,784 mil.Kč

představenstvo 9 členů

zisk

4,7 mil. Kč

Vyvedení zisku z vody do rukou koncernu iniciovali "politici" velkých měst, kteří seděli ve vedení vodáren

Komploty byly zastupitelům lživě presentovány jako vstup investora/partnera do městské vodárny

Pardubice

 • Poptávkové řízení vyhlašuje představenstvo Vak Pardubice
 • Představenstvo Vak Pardubice navrhlo, aby zisková část Vaku byla prodána Veolii!
 • Probíhalo ohlupování zastupitelů? Ano
 • * Dramatický růst cen vody nehrozí, cena poroste jen o inflaci, věříme, že bude stagnovat - Raskazov (ODS)
 • * Vak Pardubice je bezproblémová firma, ale odkup ČOV bez koncernu nezvládne - Jeníčková (US)
 • * Obce, pověřte svého zástupce hlasovat PRO Veolii, pokud bude třeba, nabízíme účast lidí z Vak a Veolie na jednáních zastupitelstva - Koláček (Sdružení pro Pardubice)
 • * Smíšený Vak bude sám jen velmi obtížně čelit trendu rostoucích cen vstupů - Koláček (Sdružení pro Pardubice)

Vedení Vaku říká akcionářům

Hradec Králové

 • Poptávkové řízení vyhlašuje představenstvo Vak H.Králové na popud vedení města HK
 • Představenstvo Vak H.Králové navrhlo, aby zisková část Vaku byla prodána Veolii!
 • Probíhalo ohlupování zastupitelů? Ano
 • * Cena vody poroste jen o inflaci
 • * Zpráva Vak HK neobsahoval informace o poptávkovém řízení
 • * Ve zprávě Vak HK byly použity klamavé údaje o vývoji společnosti
 • * vedení Vak upřednostnilo protiprávně v poskytování informací město H. Králové
 • * části akcionářům zamlčovalo informace a účelově jim omezilo přístup k informacím
 • * Protiprávně neinformovalo orgán dohledu Komisi pro cenné papíry

Vedení Vaku tvrdí akcionářů

Rozdílný přístup soudců negativně dopadl na občany Královéhradecka

Soud v Pardubicích

V Pardubicích protiprávní jednání ukončil soud, na který se obrátil zakladatel NFPOV a s rozumnými soudci rozkryl protiprávní jednání a vodárnu ubránil.

Obchod s vodou zůstal výhradně v rukou měst a obcí. Prioritou je veřejný zájem, obnova trubek v regionu a ne peníze lidí v zahraničí. Investice v regionu financuje převážně Vak Pardubice a o to více peněz zůstává v rozpočtech obcí.

 • Prodejce vody: Městský Vak Pardubice
 • Vlastník sítí: Vak Pardubice
 • cena vody 2019: 93,90 Kč/m3 vč. DPH
 • Pokus vyvést zisky z vody na Veolii - úspěšný
 • Dotace z EU: čerpá Vak Pardubic

Soud v H. Králové

V H. Králové soudce odmítl řádně provést důkazy, fakta nepřezkoumal a žalobu zamítl. Lidé na toto jednání soudce roky doplácí.

Povrchnost soudce dokazuje závěr správního řízení České národní banky, která potvrdila protiprávní jednání kolem Vaku Hradec Králové. Pokuta ČNB udělená vedení Vaku H. Králové není rozsudek a protiprávní stav neukončuje.

 • Prodejce vody: Veolie - KHP
 • Vlastník sítí: Vak Hradec Králové
 • cena vody 2019: 105,63 Kč/m3 vč. DPH
 • Pokus vyvést zisky z vody na Veolii - úspěšný
 • Dotace z EU: NEčerpá Vak H. Kr. ani obce

Koncern přišel na vodě vydělat a ne lidem šetřit peníze. Obce získaly milióny a přišly o miliardy.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je neakceptovatelný.

Proto prosazujeme:


Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

Nadační fond PRAVDA O VODĚPožadujeme vodu v rukou měst/státu

DÁVÁ VÁM BOJ ZA VODU SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Reference politiků a osobností

 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

 • MVDr. Stanislav Mišák MVDr. Stanislav Mišák bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje

  "Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

 • Marián Jurečka Marián Jurečka býv. ministr zemědělství

  Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete.  ... Více na VODA a KOHO VOLIT?

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

Nadační fond je občanská iniciativa. Vše, co děláme financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu její správu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo