POMÁHÁME LIDEM UŠETŘIT KAŽDÝ ROK TISÍCE ZA VODU

Každé 3 členné rodině na Pardubicku jsme dosud ušetřili cca

10.064 Kč

Vyhrali jsme soud na obranu Vaku Pardubice, informovali jsme zastupitele obcí, že se chystá tunel, na který doplatí lidé, vodárna i města. Rozumní zastupitelé si ověřili, co říkáme, poslechli nás a hlasovali proti tunelu vodárny. Prodej vody zůstal v rukou obcí. Lidé na Pardubicku díky tomu platí léta za vodu o 10-14 Kč/m3 méně než v sousedním Hradci, kde je správa vody v rukou fr. koncernu Veolia.

Od roku 2008 mají lidé na Pardubicku cenu vody vždy levnější než lidé v sousedním Hradci Králové, kde vodu prodává koncern Veolia

+2,5 Kč/m3

Pardubice a rok 2004: cena vody o 2,5 Kč/m3 dražší než v Hradci

V roce 2004 byl prodej vody naposledy v Hradci i v Pardubicích v rukou měst. V Pardubicích platili lidé z vodu o 2,5Kč/m3 více než v sousedním Hradci

- 14,32 Kč/m3

Pardubice rok 2018: Cena vody o 14,32 Kč/m3 levnější než v Hradci

V roce 2018 byl prodej vody v Hradci v rukou koncern, v Pardubicích v rukou měst. V Pardubicích platili lidé za vodu o 14,32 Kč/m3 méne než v sousedním Hradci.

Pomohli jsme 160.000 odběratelům Pardubicka dosud ušetřit

482 - 535 mil. Kč
z plateb za vodné a stočné

Lidé na Pardubicku patrně ušetřili ještě více, protože růst cen na Pardubicku by v případě prodeje vody přes koncern byl nejspíš ještě strmější. Cena na Pardubicku totiž byla v roce 2003 i 2004 o 2-4 Kč dražší než v Hradci.

Když začaly tanečky kolem vodáren, začal zakladatel NFPOV bránit sebe, lidi i vodárny nejprve informováním zastupitelů. Poslal zastupitelům téměř po celé ČR, tzn. v Hradci, Náchodě, M. Boleslavi, Pardubicích fakta o ekonomických dopadech tunelu již realizovaného v protiprávně "politiky" v Olomouci a doložil, že sliby o inflačním růstu cen jsou lži, stejně jako tvrzení, že smlouvy s koncerny neohrozí stamiliónové dotace z EU.

Pokud zastupitelé fakta nerespektovali, začal vodárny proti tunelářům bránit přes soudy - Zlín, Kladno, Pardubice, Hradec, Chrudim.

V Pardubicích soud vyhrál v roce 2007. Na Pardubicku lidem dál dodává vodu městská vodárna. Ušetřil obyvatelům Pardubického regionu cca půl miliardy korun (500.000.000.000 Kč), protože  zabránil zdražování, které by přišlo, stejně jako v Hradci, Zlíně, Kladně, kde vodu začal prodávat koncern.

ROZSUDEK PARDUBICEPOMOC LIDEM PŘES SOUD
KOMPLOT V PARDUBICÍCHPOMOC LIDEM PŘES AKTIVNÍ OBRANU VAKU

Zastupitelé rozhodovali o uzavření smluv s koncerny na základě lží, ale byli na to námi předem upozorněni

Hadi v oblecích a kolaboranti z řad politiků zastupitelům lživě slibovali 30 let inflační růst cen vody, když vodu předají do rukou koncernu.

Zakladatel NFPOV předem doložil zastupitelům, že to je účelová lež na příkladu v Olomouci, kde právě tyto lži vedly k nekalému vyvedení správy vody do rukou koncernu.

V Pardubicích, Náchodě, Přerově si dali zastupitelé obcí poradit a když si ověřili fakta předložená zakladatelen NFPOV, pro tunely vodáren nehlasovali.

V Hradci Králové zastupitelé fakta ignorovali. Nestoudnou manipulaci, kterou si prošli zastupitelé prověřila Komise pro cenné papíry a ocenila ji pokutou 1.000.000 Kč pro vedení Vak H.Králové (později ji drobně snížila na 700.000 Kč).

Realita a jak by vypadala cena, kdyby rostla o inflaci v Hradci Králové

Vaku Pardubice pomohl získat dotace z EU ve výši

 312 mil. Kč

Každé 3 členné rodině cca 6.200 Kč

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. díky tomu, že zůstala v rukou měst, realizovala v letech 2007 – 2010 projekt „Labe-Loučná“, spolufinancovaný Evropskou unií, který poskytla dotaci ve výši 12,5 milionů EUR.

312.500.000 Kč

Vak podal žádost i o dotace na PROJEKT BČOV. Dotace z EU, z Fondu soudržnosti měla činit 365,4 miliony Kč a dotace ze SFŽP zhruba 21,5 milionu Kč. Toto nakonec bylo realizováno jinak, ale Vak mohl takto získat prostředky ve výši:

365.400.000 Kč

Koncernoví naháněči zastupitelům tvrdili, že smlouvy s koncernem dotace neohrožují

BYLA TO VĚDOMÁ LEŽ

Schválení smluv s Veolií, které navrhlo starostům schválit vedení Vaku Pardubice na protiprávně vedené valné hromadě 22.6.2006 by znamenaly, že Vak Pardubice přijde o možnost získat až 700.000.000 Kč z dotací EU na rozvoj infrastruktury. Předkladatelé návrhů smluv to věděli.

Stejně tak to věděli lidé z vedení Vak H.Králové, kde falešnými sliby oblouznění starostové smlouvy s Veolií odsouhlasili a Vak H.Králové o stamilióny z dotací z EU přišel , stejně jako města a obce.

  [op_file_download_item title="Sm%C4%9Brnice%20Ministerstva%20%C5%BEivotn%C3%ADho%20prost%C5%99ed%C3%AD%2011%2F2003%20platn%C3%A1%20pro%20dotace%20z%20EU%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2014/10/17.8.03-smernice-mzp-11-2003-k-fondu-soudrznosti.pdf" package="" level="" new_window=""]Definuje%2C%20komu%20jsou%20ur%C4%8Deny%20dotace%20z%20Fondu%20soudr%C5%BEnosti%20EU%2C%20kter%C3%A9%20p%C5%99erozd%C4%9Bluje%20M%C5%BDP.%20Rozhodn%C4%9B%20nejsou%20ur%C4%8Deny%20soukrom%C3%BDm%20subjekt%C5%AFm%2C%20kter%C3%A9%20na%20dotac%C3%ADch%20cht%C4%9Bj%C3%AD%20bohatnout.%3Cbr%2F%3E%20[/op_file_download_item]
PŘÍBĚH ZAKLADATELENadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Stav před komplotem. Vodárny jsou v rukou měst v Pardubicích i v H. Králové a správa vody je také v rukou měst

Obě městské vodárny byly smíšeného typu, tzn. byly vlastník i provozovatel vodárenské infrastruktury. Vlastnily infrastrukturu, provozní techniku, portfolio smluv s klienty, vodárenské know-how, v oboru školený vodárenský management i zaměstnance.

Jejich hlavní činnost bylo provozování vodovodů, kanalizací a čištění odpadních vod a rozvoj infrastruktury v regionu. Vodárny jsou správci vody od roku 1993. Inkasují vodné a stočné. Májí právo inkasovat zisk z vody. Rozhodují o ceně i o tom, jak velký zisk do ceny vody lidem započtou.

Ovládají je města a ta rozhodují o všem. Díky tomu jsou oprávněné žádat o stamilióny z dotací EU na obnovu infrastruktury.

Peníze vybrané od lidí končí v obnově trubek a ne v zahraničí

Pohyb financí z vody v případě, kdy obce mají obchod s vodou zcela v rukou

Pardubice

Cena vody v roce 2003 - 46.07 Kč/m3

Cena vody v Pardubicích, byla proti Hradci dražší o:

+ 3,77 Kč/m3

 • Prodejce vody: Vak Pardubice
 • Vlastník sítí: Vak Pardubice
 • cca 90 vodárny vlastní města a obce
 • Vak Pardubice je oprávněný čerpat dotace
 • Města rozhodují o všem
 • Počet vodou zásobovaných lidí cca 143 tis.
 • Počet zaměstnanců 256
 • Hlavní akcionáři: město Pardubice 47,18% a město Holice 5,39%
 • Město Pardubice: Počet zastupitelů ODS 16, ČSSD 7, Sdr.pro Pardubice 7, KSČM 7, KDU 2

Hradec Králové

Cena vody v roce 2003 - 42,30 Kč/m3

Cena vody v Hradci, byla proti Pardubicím levnější o:

- 3,77 Kč/m3

 • Prodejce vody: Vak H. Králové
 • Vlastník sítí: Vak H. Králové
 • cca 90 vodárny vlastní města a obce
 • Vak H. Králové je oprávněný čerpat dotace
 • Města rozhodují o všem
 • Počet vodou zásobovaných lidí cca 145 tis.
 • Počet zaměstnanců 285
 • Hlavní akcionáři: město H.Králové 58,67% a město Chlumec n.Cidlinou 4,32%
 • Město H.Králové: Počet zastupitelů ODS 13, ČSSD 6, Volba pro město 6, KSČM 6, KDU 2

Vak Pardubicích a Vak H. Králové r. 2004 v číslech

Vak Pardubice

 • výkony 385 mil. Kč
 • mzdy 55 mil. Kč
 • odpisy 81 mil. Kč
 • odměny 16 čl. orgánů 0,924 mil.Kč

představenstvo 7 členů

zisk

14,7 mil. Kč

Vak H. Králové

 • výkony 392 mil. Kč
 • mzdy 61,6 mil. Kč
 • odpisy 138 mil. Kč
 • odměny 15 čl. orgánů 1,784 mil.Kč

představenstvo 9 členů

zisk

4,7 mil. Kč

Vyvedení zisku z vody do rukou koncernu iniciovali "politici" velkých měst, kteří seděli ve vedení vodáren

Komploty byly zastupitelům lživě presentovány jako vstup investora/partnera do městské vodárny

Pardubice

 • Poptávkové řízení vyhlašuje představenstvo Vak Pardubice
 • Představenstvo Vak Pardubice navrhlo, aby zisková část Vaku byla prodána Veolii!
 • Probíhalo ohlupování zastupitelů? Ano
 • * Dramatický růst cen vody nehrozí, cena poroste jen o inflaci, věříme, že bude stagnovat - Raskazov (ODS)
 • * Vak Pardubice je bezproblémová firma, ale odkup ČOV bez koncernu nezvládne - Jeníčková (US)
 • * Obce, pověřte svého zástupce hlasovat PRO Veolii, pokud bude třeba, nabízíme účast lidí z Vak a Veolie na jednáních zastupitelstva - Koláček (Sdružení pro Pardubice)
 • * Smíšený Vak bude sám jen velmi obtížně čelit trendu rostoucích cen vstupů - Koláček (Sdružení pro Pardubice)

Vedení Vaku říká akcionářům

Hradec Králové

 • Poptávkové řízení vyhlašuje představenstvo Vak H.Králové na popud vedení města HK
 • Představenstvo Vak H.Králové navrhlo, aby zisková část Vaku byla prodána Veolii!
 • Probíhalo ohlupování zastupitelů? Ano
 • * Cena vody poroste jen o inflaci
 • * Zpráva Vak HK neobsahoval informace o poptávkovém řízení
 • * Ve zprávě Vak HK byly použity klamavé údaje o vývoji společnosti
 • * vedení Vak upřednostnilo protiprávně v poskytování informací město H. Králové
 • * části akcionářům zamlčovalo informace a účelově jim omezilo přístup k informacím
 • * Protiprávně neinformovalo orgán dohledu Komisi pro cenné papíry

Vedení Vaku tvrdí akcionářů

Rozdílný přístup soudců negativně dopadl na občany Královéhradecka

Soud v Pardubicích

V Pardubicích protiprávní jednání ukončil soud, na který se obrátil zakladatel NFPOV a s rozumnými soudci rozkryl protiprávní jednání a vodárnu ubránil.

Obchod s vodou zůstal výhradně v rukou měst a obcí. Prioritou je veřejný zájem, obnova trubek v regionu a ne peníze lidí v zahraničí. Investice v regionu financuje převážně Vak Pardubice a o to více peněz zůstává v rozpočtech obcí.

 • Prodejce vody: Městský Vak Pardubice
 • Vlastník sítí: Vak Pardubice
 • cena vody 2019: 93,90 Kč/m3 vč. DPH
 • Pokus vyvést zisky z vody na Veolii - úspěšný
 • Dotace z EU: čerpá Vak Pardubic

Soud v H. Králové

V H. Králové soudce odmítl řádně provést důkazy, fakta nepřezkoumal a žalobu zamítl. Lidé na toto jednání soudce roky doplácí.

Povrchnost soudce dokazuje závěr správního řízení České národní banky, která potvrdila protiprávní jednání kolem Vaku Hradec Králové. Pokuta ČNB udělená vedení Vaku H. Králové není rozsudek a protiprávní stav neukončuje.

 • Prodejce vody: Veolie - KHP
 • Vlastník sítí: Vak Hradec Králové
 • cena vody 2019: 105,63 Kč/m3 vč. DPH
 • Pokus vyvést zisky z vody na Veolii - úspěšný
 • Dotace z EU: NEčerpá Vak H. Kr. ani obce

Koncern přišel na vodě vydělat a ne lidem šetřit peníze. Obce získaly milióny a přišly o miliardy.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je neakceptovatelný.

Proto prosazujeme:


Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

Nadační fond PRAVDA O VODĚPožadujeme vodu v rukou měst/státu

DÁVÁ VÁM BOJ ZA VODU SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Reference politiků a osobností

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/09/jana-lorencova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="MUDr. Michal Chromec" company="předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/07/Chromec-foto.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Mgr. Eva Štauderová" company="Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/08/eva-stauderova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Mgr. Eva Mucková" company="Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s." image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/04/Muckova-120x140.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Svatopluk Kvaizar" company="Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/06/svatopluk_kvaizar_m.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Pane Novotný!

Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="MVDr. Stanislav Mišák" company="bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/07/stanislav_misak2.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Marián Jurečka " company="býv. ministr zemědělství" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/08/jurečka-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete.  ... Více na VODA a KOHO VOLIT?

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Ing. Hana Orgoníková" company="Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/09/hana-orgonikova120x140.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond je občanská iniciativa. Vše, co děláme financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu její správu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo