VEOLIE STÁHLA ABSURDNÍ "ŽALOBU", PROTI EKONOMOVI, KTERÝ PŘES SOUDY LÉTA BRÁNÍ MĚSTSKÉ VODÁRNY A INFORMUJE, CO SE PÁCHÁ A KDO TO PÁCHÁ

Požadovala, aby soud nařídil, že ekonom nesmí říkat, že dochází k:

 • dojení spotřebitelů,
 • protiprávní jednání na základě klamu a falešných slibů
 • netransparentnost, kořistění českého vodárenství
 • tunel, tunelování, kolaborace
 • nevýhodné smlouvy, protiprávní smlouvy, nevypověditelné smlouvy
 • pochybná privatizace, pokoutné jednání
 • parazitní model, infrastruktura se vybydluje
 • soukromé penězovody, vazalské smlouv
 • megapodvod, vodárenská loupež, korupční praktiky, lumpárny

Soud po cca 2 letech nařídil jednání na 11.6.19

Radek Novotný na jednání soudu pozval veřejnost i média

A zveřejnit toto:

Toto je REÁLNÉ zahraniční know-how, které k nám přinesly koncerny. Obdobné ataky jsou zdokumentovány na webu Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ v menu ROZSUDKY a podmenu VEOLIE „ŽALUJE“

Potvrzuje se, že koncern Veolia rozsévá „žalobní ataky“ ve velkém – na ekonoma, starostu, zastupitele, novináře, občany, advokáta …, ale žaloby nevyhrává.

ŽÁDNÉ ÚTOKY KONCERNŮ, ANI HADŮ V OBLECÍCH NEMUSÍ LIDÉ V ČR ŘEŠIT, JE-LI SPRÁVA VODY V RUKOU  MĚSTSKÝCH VODÁREN.

Voda je naše. Pro stát i pro nás občany jde o zásadní komoditu. Pokud díky protiprávnímu jednání politiků skončila správa vody a zisky z vodného a stočného v rukou koncernů a z vody se tak stal kšeft – pak je to špatně a je třeba to napravit – což dělám 17 let přes informování, soudy a spolupráci s rozumnými politiky. Voda a její správa nemá být zdroj dolování zisků koncernů, patří výhradně do správy městských vodáren.

Setrvám na tom stanovisku, i kdyby koncerny na mne podaly dalších tisíc „žalob“.

Politici a darebáci z vedení městských vodáren, kteří v nemravném procesu vyvedení zisků z vody z městských vodáren do rukou koncernu kolaborovali, protiprávní procesy řídili anebo kryli – patří za mříže.

 

Na jednání soudu dne 11.6. v 10:00 na Krajském soud v Ostravě vás všechny zvu.

A těším se na něj!

Pokud mne chcete podpořit, tak podpořte Nadační fond PRAVDA O VODĚ, jehož jsem spoluzakladatel. Ten i díky pomoci lidí začal „žalobní“ praktiky Veolie dokumentovat a zveřejňovat. Soudy tyto "žaloby" zamítají jako bezdůvodné, tzn. potvrzují, že jde o rafinovanou formu nátlaku, která má z lidí čerpat energii, čas a peníze a další lidi to má zastrašit a od obrany vody odradit.

Pokud Nadační fond PRAVDA O VODĚ podpoříte, pak ho nemusím dotovat a mohu platit právníky a dokázat, že toto není žaloba, ale další rafinovaný útok, nyní bílých límečků.

Ujišťuji vás, že žádným útokům (ani tomuto, ani žhářskému) ustupovat nebudu.

Veolie před jednáním soudu "žalobu" stáhla

ZDARMA ke stažení

 • icon
  Veolia bere zpět "žalobu" na údajnou ochranu hospodářské soutěže

  Po zvážení všech procesních aspektů, i v kontextu dosavadní délky řízení, se žalobce Moravská vodárenská = Veolie rozhodl vzít žalobu vůči žalovaným zpět, což činí tímto podáním, a navrhuje, aby v důsledku zpětvzetí žaloby nadepsaný soud řízení vůči oběma žalovaným zastavil.

ZDE JE "ŽALOBA" VEOLIEna ekonoma a spoluzakladatele Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Novotný informuje lidi, že Veolie žalobu stáhla a jednání u soudu bohužel nebude

Co si myslíte o Veolii a této žalobě?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor občanů

 • Jana Hochmannová Jana Hochmannová
  Je zcela jednoznačné, že voda má patřit vždy občanům země, ve které žijí. V některých zemích se za vodu neplatí vůbec. Myslím, že je na čase, aby se za pana Novotného, který nás informuje o tom, že stále bojuje sám - postavil stát - tedy Česká republika. HOWGH
 • Mladočovské Mlad Mladocov Mladočovské Mlad Mladocov
  Proč taková zpráva není jako hlavní zpráva ve všech novinách? Co to vypovídá o Veliole, že žalobu stáhla? Snad byste mohl přejít do protiútoku žalobou, aby Vám uhradila náklady na právníky. Na druhou stranu není povinností mít advokáta u tohoto sporu, takže by nebylo jisté, že by Vám soud nějakou náhradu škody přiřkl. Existuje na to v angličtině i speciální pojem SLAPP- strategic lawsuit against public participation, tedy strategická žaloba, aby veřejnost do ničeho nestrkala nos. Zajímavé je, že třeba v Austrálii může být iniciátor žaloby, jejíž účelem neni vyhrát, ale vyčerpat protivníka (finančně, nervově...), pokutován. Zkrátka v některých zemích jsou občané chránění tzv. Anti-SLA PP zákony. Více zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_lawsuit_against_public_participation?fbclid=IwAR0B1WTd1rqAZKF0oH0V7wYOZug7Z54uqi3pvKM0tCGET9bTxjzundCfgBE

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme