VEOLIE STAHUJE SVŮJ 2. ŽALOBNÍ ÚTOK, PROTI EKONOMOVI, KTERÝ LÉTA INFORMUJE VEŘEJNOST, CO SE PÁCHÁ A KDO TO PÁCHÁ

Aby soud nařídil i to, že ekonom nesmí říkat, že dochází k:

Veolia se snaží zabránit informování veřejnosti. Chtěl, aby soud nařídil, že ekonom musí smazat člány, které informoují o tom, co se páchá s penězi občanů i státu.

Články, které Veolie chtěla, aby lidé nemohli číst jsou dál lidem dostupné

18 článků, které touží Veolie smazat aby lidé neznali pravdu

Po cca 2 letech soud nařídil veřejné jednání k "žalobě" na 11.6.19

Radek Novotný na jednání soudu pozval veřejnost i média a veřejně k tomu řekl:

Toto je zahraniční know-how, které k nám přinesly koncerny. Koncern Veolia rozsévá „žalobní ataky“ ve velkém – na ekonoma, starostu, zastupitele, novináře, občany, advokáta …, ale žaloby nevyhrává. Jsou zdokumentovány na webu Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ. ZDE

ŽÁDNÉ ÚTOKY KONCERNŮ, ANI HADŮ V OBLECÍCH NEMUSÍ LIDÉ V ČR ŘEŠIT, JE-LI SPRÁVA VODY V RUKOU  MĚSTSKÝCH VODÁREN.

Voda je pro stát i pro nás občany zásadní komodita. Díky protiprávnímu jednání politiků skončila správa vody a zisky z vodného a stočného v rukou koncernů. Z vody se stal kšeft a to je špatně a je třeba to napravit – což dělám 17 let přes informování, soudy a spolupráci s rozumnými politiky. Voda a její správa nemá být zdroj dolování zisků koncernů, patří výhradně do správy městských vodáren.

Setrvám na tom stanovisku, i kdyby koncerny na mne podaly dalších tisíc „žalob“.

Politici a darebáci z vedení městských vodáren, kteří v nemravném procesu vyvedení zisků z vody do rukou koncernu kolaborovali a protiprávní procesy řídili anebo kryli – patří za mříže.

 

 

Na jednání soudu dne 11.6. v 10:00 na Krajském soud v Ostravě vás všechny zvu. A těším se na něj!

Pokud mne chcete podpořit, tak podpořte Nadační fond PRAVDA O VODĚ, jehož jsem spoluzakladatel. Ten i díky pomoci lidí začal „žalobní“ praktiky Veolie dokumentovat a zveřejňovat. Soudy tyto "žaloby" zamítají jako bezdůvodné, tzn. potvrzují, že jde o rafinovanou formu nátlaku, která má z lidí čerpat energii, čas a peníze a další lidi to má zastrašit a od obrany vody odradit.

Pokud Nadační fond PRAVDA O VODĚ podpoříte, pak ho nemusím dotovat a mohu platit právníky a dokázat, že toto není žaloba, ale další rafinovaný útok, nyní bílých límečků.

Ujišťuji vás, že žádným útokům (ani tomuto, ani žhářskému) ustupovat nebudu.

Veolie těsně před jednáním soudu "žalobní útok" stáhla

Žalobní útok schovaný do právních kliček

Konec útoku schovaný do právních kliček

Články, které Veolie chtěla, aby lidé nemohli číst jsou dál lidem dostupné

18 článků, které touží Veolie smazat aby lidé neznali pravdu

Novotný informuje lidi, že Veolie žalobní útok stáhla a soudu bohužel nebude

ZDARMA ke stažení

    [op_file_download_item title="Veolia%20bere%20zp%C4%9Bt%20%22%C5%BEalobu%22%20na%20%C3%BAdajnou%20ochranu%20hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/06/KSOVA-MOVO_Novotný_CCC_nekalá_soutěž_zpětvzetí_žaloby-190612.pdf" package="" level="" new_window=""]Po%20zv%C3%A1%C5%BEen%C3%AD%20v%C5%A1ech%20procesn%C3%ADch%20aspekt%C5%AF%2C%20i%20v%20kontextu%20dosavadn%C3%AD%20d%C3%A9lky%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%2C%20se%20%C5%BEalobce%20Moravsk%C3%A1%20vod%C3%A1rensk%C3%A1%20%3D%20Veolie%20rozhodl%20vz%C3%ADt%20%C5%BEalobu%20v%C5%AF%C4%8Di%20%C5%BEalovan%C3%BDm%20zp%C4%9Bt%2C%20co%C5%BE%20%C4%8Din%C3%AD%20t%C3%ADmto%20pod%C3%A1n%C3%ADm%2C%20a%20navrhuje%2C%20aby%20v%20d%C5%AFsledku%20zp%C4%9Btvzet%C3%AD%20%C5%BEaloby%20nadepsan%C3%BD%20soud%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20v%C5%AF%C4%8Di%20ob%C4%9Bma%20%C5%BEalovan%C3%BDm%20zastavil.[/op_file_download_item]
"ŽALOBA" VEOLIEna ekonoma a spoluzakladatele Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Co si myslíte o Veolii a této žalobě?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Voda je život, ne zboží ke kšeftování. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé postavili protiprávní komercionalizaci vody přes soudy, informování veřejnosti a prosazují vrácení zámu lidí do správy vody.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

DÁVÁ VÁM SMYSL SEBE A VODU BRÁNIT?! PODPOŘTE NÁS

Samo se nic nenapraví. Je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a s námi sebe i vodu brání.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🍀

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Jana Hochmannová " company="" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/06/J.HOCHMANOVÁ.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]
Je zcela jednoznačné, že voda má patřit vždy občanům země, ve které žijí. V některých zemích se za vodu neplatí vůbec. Myslím, že je na čase, aby se za pana Novotného, který nás informuje o tom, že stále bojuje sám - postavil stát - tedy Česká republika. HOWGH
[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Mladočovské Mlad Mladocov" company="" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/06/MLADCOV.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Proč taková zpráva není jako hlavní zpráva ve všech novinách? Co to vypovídá o Veliole, že žalobu stáhla? Snad byste mohl přejít do protiútoku žalobou, aby Vám uhradila náklady na právníky. Na druhou stranu není povinností mít advokáta u tohoto sporu, takže by nebylo jisté, že by Vám soud nějakou náhradu škody přiřkl. Existuje na to v angličtině i speciální pojem SLAPP- strategic lawsuit against public participation, tedy strategická žaloba, aby veřejnost do ničeho nestrkala nos. Zajímavé je, že třeba v Austrálii může být iniciátor žaloby, jejíž účelem neni vyhrát, ale vyčerpat protivníka (finančně, nervově...), pokutován. Zkrátka v některých zemích jsou občané chránění tzv. Anti-SLA PP zákony. Více zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_lawsuit_against_public_participation?fbclid=IwAR0B1WTd1rqAZKF0oH0V7wYOZug7Z54uqi3pvKM0tCGET9bTxjzundCfgBE[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]