Koncerny platí vodárnám nájem za infrastrukturu, ale nájem ve skutečnosti zaplatí městské vodárně lidé v ceně vodného a stočného

Nájem není zisk vodárny a už vůbec nejde o investici koncernu do infrastruktury

Vodárna sice dostane za infrastrukturu od koncernu "nájem", ale jeho výše je odvozena od toho, co předtím vodárna sama investovala (odpisy). Aby v budoucnu vůbec nějaký nájem dostala, musí nájem znovu investovat a protože již nemá prostředky k provozování této investice, tak ji okamžitě "pronajme" koncernu. Za 30-50 let dostanou ve splátkách investici zpět! a koncern na ní 20-30 let tvoří stamiliónové zisky, které posílá do zahraničí. Geniální - pro koncern!

Ano, koncern platí za infrastrukturu "nájem", ale ten neobsahuje podílu na zisku z provozování této investice, který předtím měly vodárny k dispozici. Naproti tomu zisky z provozování inkasuje jen koncern, a to bez nutnosti financovat investic  do infrastruktury. Zisky tak vesele tečou do ciziny. Co lidé neví?

a) Nájem odvozený od odpisů je položka, kterou městské vodárny měly před zavedením provozních tunelů plně k dispozici.

b) Nájem je součástí kalkulace ceny vody, takže ho ve skutečnosti hradí v ceně vody občané a přes koncern jen proteče.

c) Nájem je ve výši historických pořizovacích cen investic, logicky proto nestačí vodárně ani na prostou reprodukci. Proto musí obnovu trubek financovat i města ze svých rozpočtů (další naše peníze).

Veřejný sektor financuje investice a cizinci inkasují zisky.

Pronájmy majetku v hodnotě stamiliónů, generující miliónové zisky za nájemné ve výši pouhých tisíců

Řada města dokonce pronajímá koncernům infrastrukturu, kterou postaví za nájmy, které negenerují ani návratnost městy vložených prostředků. Postaví nové čistírny odpadních vod např. za 130 mil Kč, a část investice pokryjí z dotace od státu (peníze z našich daní). Poté ČOV pronajmou koncernu za pouhých 5.000 Kč/rok. Okresní vodárna do svého vytunelování přitom za stejnou ČOV platila městu 5.500.000 Kč/rok!

Koncern z jejího provozu inkasuje každoročně miliónové zisky. Stát to ví, města to ví a nic proti tomu nedělají a lidé na to léta doplácí.

Trojské koně nájem za infrastrukturu presentují lidem falešně jako investice koncernu

Lidem se často záměrně zaměňuje  nájem za investice koncernu. Jde o vědomou manipulaci. Nájem je výnos okresní vodárny a pouze ta ho v lepším případě investuje, nikoliv koncern.

Už vůbec se lidem neříká, že  Nájem nakonec ve skutečnosti zaplatí v ceně vody občané ČR, kdy koncern vybere peníze na nájem od lidí ve vodném a stočném a pak je přepošle okresní vodárně v podobě nájmu a k tomu vyinkasuje z provozu ziskovou marži, kterou měla předtím k dispozici vodárna. Je to geniální a souvisí s tím systém odborně nazývaný dobývání renty.

Co je to Provozní model?Tunel nebo vstup strategického investora do vodárny?
Voda nemusí zdražovat

Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě

Dokument, který jasně popisuje praktiky koncernů a kolaborujících politiků. Dokument ukazuje důsledky instalace soukromých firem do pozice správce monopolu vody, do pozice, kdy se kšeft postaví proti lidem a vodě. Důsledky? Drahá voda, zisky z vody končí mimo obnovu trubek, vše provází rozsáhlá a organizovaná korupce. Politici kolaborují s koncerny a jednají na úkor města a občanů.