KONCERN PLATÍ MĚSTŮM ZA TRUBKY NÁJEM, KTERÝ ZAPOČTE DO CENY VODY, TAKŽE HO PLATÍ LIDÉ NE KONCERNY

Nájem není zisk městské vodárny a nejde ani o investici koncernu do infrastruktury

Trojské koně a anti-politici presentují nájem placený koncerny falešně jako investice koncernu. Jde o cílenou lež a manipulaci.

Nájem je výnos okresní vodárny a ta ho v lepším případě použije na pokrytí režijních nákladů a část možní i investuje, ne koncern.

Pokud ho investuje a investici dál spravuje koncern, je to pro koncern geniální systém odborně nazývaný dobývání renty. Veřejný sektor platí koncernům investice na kterých koncerny poté dolují zisky.

Výnosy okresní vodárny v lepším případě pokryje na pokrytí nákladů a co zbude sama investuje, ne koncern. Pokud ho investuje a investici dál spravuje koncern, je to geniální systém odborně nazývaný dobývání renty.

Navíc výše nájmu je odvozena od toho, co předtím vodárna sama investovala (odpisy). Aby v budoucnu vůbec nějaký nájem dostala, musí nájem znovu investovat a protože již nemá prostředky k provozování této investice, tak ji okamžitě "pronajme" koncernu.

Za 30-50 let dostanou ve splátkách investici zpět! a koncern na ní 20-30 let tvoří stamiliónové zisky, které posílá do zahraničí. Geniální ... !

Pozor! Jsou regiony, kde koncerny městům dokonce nehradí žádný nájem a trubky vesele užívají a inkasují zisky z vodného a stočného.

Co lidé neví?

Veřejný sektor financuje investice a cizinci inkasují zisky.

a) Nájem odvozený od odpisů je položka, kterou městské vodárny měly před zavedením provozních smluv s koncerny plně k dispozici, jen pod položkou odpisy.

b) Nájem je součástí ceny vody, takže ho ve skutečnosti hradí občané. Přes koncern jen proteče.

c) Nájem je ve výši historických pořizovacích cen, logicky proto nestačí ani na prostou reprodukci. Proto musí obnovu trubek často financovat i města ze svých rozpočtů (další naše peníze).

Co je to Provozní model?Tunel nebo vstup strategického investora do vodárny?
Voda nemusí zdražovat

Nájem majetku vodárny nebo měst v hodnotě stamiliónů, generující miliónové zisky za pouhé tisíce ročně!

Řada města pronajímá koncernům infrastrukturu za nájmy, které negenerují ani návratnost vložených prostředků. Postaví nové čistírny odpadních vod např. za 130 mil Kč, kdy část investice pokryjí dokonce z dotace od státu (naše daně). Poté si ČOV pronajme koncern za 5.000 Kč/rok. Okresní vodárna přitom za stejnou ČOV platila městu 5.500.000 Kč/rok!

Stát to ví, města to ví a nic proti tomu nedělají a lidé na to léta doplácí. Koncern inkasuje zisky.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo