KONCERN PLATÍ MĚSTŮM ZA TRUBKY NÁJEM, KTERÝ HNED ZAPOČTE DO CENY VODY LIDEM, TAKŽE HO PLATÍ LIDÉ A NE KONCERNY

Co lidé neví?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Nájem není zisk městské vodárny a nejde ani o investici koncernu do infrastruktury

Trojské koně a anti-politici presentují nájem placený koncerny falešně jako investice koncernu. Jde o cílenou lež a manipulaci.

Nájem je výnos okresní vodárny a ta ho v lepším případě použije na pokrytí režijních nákladů a část možní i investuje, ne koncern.

Pokud ho investuje a investici dál spravuje koncern, je to pro koncern geniální systém odborně nazývaný dobývání renty. Veřejný sektor platí koncernům investice na kterých koncerny poté dolují zisky.

Výnosy okresní vodárny v lepším případě pokryje na pokrytí nákladů a co zbude sama investuje, ne koncern. Pokud ho investuje a investici dál spravuje koncern, je to geniální systém odborně nazývaný dobývání renty.

Navíc výše nájmu je odvozena od toho, co předtím vodárna sama investovala (odpisy). Aby v budoucnu vůbec nějaký nájem dostala, musí nájem znovu investovat a protože již nemá prostředky k provozování této investice, tak ji okamžitě "pronajme" koncernu.

Za 30-50 let dostanou ve splátkách investici zpět! a koncern na ní 20-30 let tvoří stamiliónové zisky, které posílá do zahraničí. Geniální ... !

Co je to Provozní model?Tunel nebo vstup strategického investora do vodárny?

Pozor! Jsou regiony, kde koncerny městům dokonce nehradí žádný nájem a trubky vesele užívají a inkasují zisky z vodného a stočného.

Veřejný sektor financuje investice a cizinci inkasují zisky.

a) Nájem odvozený od odpisů je položka, kterou městské vodárny měly před zavedením provozních smluv s koncerny plně k dispozici, jen pod položkou odpisy.

b) Nájem je součástí ceny vody, takže ho ve skutečnosti hradí občané. Přes koncern jen proteče.

c) Nájem je ve výši historických pořizovacích cen, logicky proto nestačí ani na prostou reprodukci. Proto musí obnovu trubek často financovat i města ze svých rozpočtů (další naše peníze).

Řada města pronajímá koncernům infrastrukturu za nájmy, které negenerují ani návratnost vložených prostředků.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Řada města pronajímá koncernům infrastrukturu za nájmy, které negenerují ani návratnost vložených prostředků. Postaví nové čistírny odpadních vod např. za 130 mil Kč, kdy část investice pokryjí dokonce z dotace od státu (naše daně). Poté si ČOV pronajme koncern za 5.000 Kč/rok. Okresní vodárna přitom za stejnou ČOV platila městu 5.500.000 Kč/rok!

Stát to ví, města to ví a nic proti tomu nedělají a lidé na to léta doplácí. Koncern inkasuje zisky.

Voda nemusí zdražovat

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL SE LUMPÁRNĚ BRÁNIT? PAK NÁS PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo