Pravda o vodě ve Zlíně 2010 - dosud

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Zlín x ČT a občanům

ROZUMNÍ ZASTUPITELÉ ŽÁDAJÍ UKONČENÍ TUNELU

Na Magistrátu města Zlín jsou i slušní a rozumní politici, ale Hadi na radnici tají před zastupiteli Analýzu Vaku Zlín, tají informace o valných hromadách, o téměř stamiliónech, které tečou z vody do soukromé společnosti, odmítají informovat zastupitele o Vaku Zlín a nemožnosti čerpat dotace i drahé vodě. Odmítají zastupitelům pravdivě a úplně odpovídat. Ty, co se ptají a žádají nápravu v zájmu lidí a města, se snaží umlčet, pošpinit nebo zdiskreditovat.  O to víc je vidět, kdo pro koho pracuje.

Proti tunelu ve Vaku Zlín se postavila část politiků a začali boj s Hady na radnici. Snaha rozumných zastupitelů o nápravu narazila na vedení města Zlín a Vaku Zlín, hájící zájmy koncernu.

ČT2: pořad NEDEJ SE+ dne 22.3.2015

Ve statutárním městě Zlín jsou lidé a politici, kteří se snaží o nápravu stavu ve Vodovodech a kanalizacích Zlín ve prospěch lidí tak, aby lidé na Zlínsku neměli vysokou cenu vody.

Ne všichni politici jsou darebáci. Někteří zastupitelé pochopili a žádají nápravu, ale část vedení statutárního města Zlína jim hází klacky pod nohy.

Vedení Magistrátu města Zlín tajilo Analýzu Vodovodů a kanalizací Zlín před zastupiteli města Zlín téměř rok. Někteří zastupitelé viděli čísla ve výročních zprávách, začali sledovat www.pravdaovode.cz a začali se ptát. Zjistili, že jim Magistrát města Zlín informace o Vaku Zlín tají. Pochopili, pro koho je systém smluv o provozování vodovodů a kanalizací nastaven a pro koho "politici" pracují. Pro lidi rozhodně ne.

Začali se ptát i mne a já jim důkazy předložené soudům předal.

Zkušenosti bývalé zastupitelky města Zlína s neinformováním zastupitelů ohledně VaKu v letech 2010 až 2014

Rebelové z MORu

Mgr. Eva Štauderová, Zlín

V letech 2010 až 2014 jsem byla zastupitelkou města Zlína, zvolenou za nezávislé hnutí „za Morální Očistu Radnice“, a mám tedy zkušenosti s tím, jakým způsobem bylo těžké dostat se k informacím ohledně VaKu Zlín, kde má Statutární město Zlín téměř 47% majetkový podíl, a je tak v této společnosti největším akcionářem.

Snad vám tyto řádky pomohou k pochopení toho, jak těžké bylo dostat se k informacím, na které má každý občan nárok, a jak těžké bylo také o nich oficiální cestou informovat.

Osobně zastávám názor, že neinformování o skutečném stavu bylo záměrem, kvůli kterému je možné prodlužovat tento nehorázný tunel, který vyvádí peníze nás občanů do kapes soukromých „podnikatelů“ a ty pak chybí na obnovu chátrající vodárenské infrastruktury.

Čím více lidí bude znát pravdu o vodě, tím hůře se bude politikům dařit tento tunel prodlužovat.

Eva Štauderová, bývalá zastupitelka za Morální Očistu Radnice

Magazín města Zlína

Statutární město Zlín je vydavatelem měsíčníku, který distribuuje do všech domácností Zlína.

V srpnu 2012 v tomto magazínu vyšel článek pana Martina Bernarda, generálního ředitele Moravské vodárenské, a. s. ze skupiny Veolia (do roku 2004 ředitel VaKu Zlín), v němž obhajuje provozní model.

V září 2012 jsem se snažila o uveřejnění vlastního článku, kterým jsem na článek pana Bernarda chtěla reagovat v přesně opačném duchu, neboť na provozním modelu ve zlínském pojetí nevidím nic pozitivního. Můj článek nazvaný „Obrovské zisky soukromé firmy platíme my…“ se podařilo otisknout až po roce v srpnovém magazínu Zlína. Vyjadřovala jsem se k tomu, že je smlouva pro obce a občany nevýhodná, a také jsem psala, co s tím lze dělat. Uvedla jsem, že řádný hospodář nenechá jiného na svém majetku vydělávat 90 mil. Kč, zatímco on sám vydělá pouhých 6 mil. Kč a na investice si musí půjčovat.

Ve stejném čísle Magazínu města Zlína byl můj článek komentován Jaromírem Šebíkem, předsedou představenstva VaKu Zlín, náměstkem Alešem Dufkem, majícím na starosti majetkové účasti města, GŘ Moravské vodárenské Martinem Bernardem a také Františkem Barákem, někdejším členem orgánů nadnárodních koncernů Veolia a Ondeo, současným předsedou představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Podstata jejich článku spočívala v tom, že úspěchem je zmrazení cen vody a také zisk 6 mil. Kč pro VaK.

Zatímco mě trvalo rok probojovat se do tohoto magazínu, lidé obhajující Veolii dostali prostor okamžitě a v nezměrné míře.

V září 2013 pak na můj článek reagoval také někdejší radní Karel Markytán a člen dozorčí rady VaKu Zlín, který v něm obhajoval dovolání se proti rozsudku k Nejvyššímu soudu ČR, zmiňuje se o jakémsi podání informací, které však na dotaz nebyl schopný vůbec odpovědět, a dokonce uváděl, že návrat o deset let zpátky může vést k zásadním problémům v zásobování s pitnou vodou a ke kolapsu v čištění odpadních vod. Zkrátka strašil lidi tím, že bez Veolie vše padne. Jaksi přitom pozapomněl na to, že když Veolia od VaKu Zlín brala, tak neměla zhola nic – lidi, techniku, a nakonec pochybuji, že i know how ohledně vodárenství. Vše si vzala od VaKu Zlín. Byli bychom tak schopni se o svůj majetek i prodej vody postarat stejně, jako jsme to uměli do roku 2004 a jako to umějí jiné vodárny, které zůstaly v rukou měst a obcí.

Podle tiskového zákona jsem tedy v září 2013 žádala o uveřejnění odpovědi na článek p. Markytána, avšak na tuto mou žádost nebylo ani odpovězeno, natož aby byl článek, který byl součástí žádosti, uveřejněn.

Tolik asi představa o tom, jak bylo těžké informovat lidi o jiném názoru v městském magazínu. Namísto zastupitelů a kritických hlasů dostávali opakovaně prostor zástupci Veolie nebo jim oddaní lidé.

Jednání vedení města Zlín a zastupitelstva města Zlína

Za město Zlín měl v letech 2010 až 2014 VaK (a další společnosti s majetkovou účastí města) na starosti náměstek Aleš Dufek, který nás neinformoval o průběhu a výsledcích přijatých hlasování žádné z valných hromad VaKu. Stejně tak jsme nevěděli ani o jednáních, která za město Zlín ohledně situace ve VaKu Zlín vedl anebo se jich účastnil, ačkoliv takové informování bylo jeho povinností (http://rebelovezmoru.cz/index.php/temata/149-jednani-za-mesto-ve-veci-vaku-zlin-bez-souhlasu-zastupitelstva-mesta-zlina).

Když jsme měli k tématu VaKu na zastupitelstvu na pana Dufka dotazy, tak se odpovědím na ně vyhýbal, anebo byla problematika prezentována jako velmi složitá, kterou nelze na zastupitelstvu rozebírat. Přitom problém je vlastně velmi jednoduchý – zisky inkasuje soukromý subjekt, VaKu Zlín chybějí peníze na investice, přišel kvůli smlouvě s Veolií o možnost čerpání dotací, a navíc občany zatěžuje vysokou cenou vodného a stočného.

Dokonce se časem staly pravidlem poruchy přenosu záznamu ze zasedání zastupitelstva, přičemž shodou okolností se tak dělo výhradně u tohoto tématu. Náhoda, nebo záměr?

Dokonce nikdy neproběhlo ani slíbené jednání se zástupci VaKu Zlín, což byla nabídka proto, aby se na zastupitelstvu na toto téma nediskutovalo.

Připomínám jen, že informace jsme neměli jako zastupitelé, tedy jako členové nejvyššího orgánu města, který má s plnou zodpovědností rozhodovat o správě svého majetku ve prospěch občanů.

Až asi na 5 jedinců v 41 členném zastupitelstvu však nepřišlo nikomu divné, že takové informace nemají!

Analýza neboli Audit

Rada města Zlína zadala zpracování auditu ohledně situace ve VaKu Zlín. Předmětem bylo mimo jiné také zhodnocení „výhodnosti“ provozního modelu uzavřeného s Veolií. Tento posudek vyhotovila firma Saul Consulting už v listopadu 2011, ale Rada města Zlína měla údajně tento audit projednávat až o rok později v listopadu 2012.

Někdejší předseda dozorčí rady Vaku Zlín a současně zastupitel města Zlín Miroslav Rafaja  obdržel tento posudek od primátora Zlína až v únoru 2013, takže i jemu zůstal dlouho tajen.

Zastupitelé audit dostali k dispozici až v lednu 2013 od pana Ing. Radka Novotného, který ho všem zastupitelům města zaslal. Složitý proces jeho získání je zdokumentován zde: http://rebelovezmoru.cz/index.php/temata/108-1.

Tento posudek zastupitelé nedostali od nikoho z vedení města.

Posudek přitom obsahuje velmi závažná zjištění, která potvrzují nevýhodnost prodeje vody přes Veolii a upozorňují na rizika pro VaK Zlín.

Zpráva předsedy dozorčí rady VaKu Zlín Miroslava Rafaji

Můj kolega z hnutí, za které jsme společně kandidovali, Miroslav Rafaja byl v roce 2011 zvolen předsedou dozorčí rady VaKu Zlín. V květnu 2013 rozeslal všem členům zastupitelstva města Zlína vlastní rozbor k otázkám, které se týkají prodeje části podniku Veolii a plnění jejich slibů před uzavřením smlouvy v porovnání se skutečným stavem. Jeho zjištění byla šokující a velmi závažná. Zjistil, že téměř žádný z důvodů, které byly akcionářům uváděny jako argument pro to, aby bylo hlasováno pro prodej části podniku, není pravdivý.

A jaká byla reakce města Zlína? Miroslava Rafaju z dozorčí rady VaKu Zlín pro smyšlený konflikt zájmů odvolali a na jeho místo dosadili člověka ze strany, která smlouvu s Veolií v roce 2004 schvalovala.

http://rebelovezmoru.cz/index.php/temata/142-odpoved-pravnika-mesta-zakladat-zakaz-konkurence-na-shodnosti-nazvu-je-absurdni-takze-je-to-stejne-absurdni-i-u-rafaji

Chci informace o Vaku = musím si koupit akcii

Protože jsem informace o dění ve společnosti VaK Zlín nedostávala od vedení města, koupila jsem si jednu akcii VaKu Zlín, abych získala právo účasti na valné hromadě. Zúčastnila jsem se valných hromad v letech 2013 a 2014 a byl to pro mě velký zážitek. Na valných hromadách bylo odmítáno sdělení požadovaných informací akcionářům (např. ohledně kalkulací cen vodného a stočného, v nichž je kalkulován i zisk pro Veolii a mnohé další). Akcionáři přitom jsou zejména města a obce, takže převážně starostové, kteří by měli poskytovat informace dál svým občanům. Své majetky kdysi v dobré víře lepší správy vložili do VaKu Zlín a na valné hromadě pak byli přehlížení.

Zde si mé dojmy z valné hromady můžete přečíst:

http://rebelovezmoru.cz/index.php/temata/159-zucastnila-jsem-se-valne-hromady-vaku-zlin-byl-to-poucny-zazitek-ktery-by-mel-zazit-kazdy-obcan-zlina-pochopil-by-proc-mame-drahou-vodu-a-mnohe-jine

Rozsudek Krajského soudu v Brně vedoucí k prohlášení neplatnosti smluv z roku 2004 s Veolií

Na květnovém (2014) zastupitelstvu města Zlína jsem všechny zastupitele písemně informovala o tom, že je vydán rozsudek KS v Brně, kterým byla prohlášena valná hromada z 30. 4. 2004, na které bylo schváleno uzavření smlouvy o provozním modelu, za neplatnou.

Také o tom, že představenstvo VaKu Zlín proti tomuto rozsudku podalo odvolání, což je nepochopitelné.

Celá moje výzva, včetně části rozsudku, je zde: http://rebelovezmoru.cz/index.php/temata/171-eva-stauderova-prulomove-rozhodnuti-soudu-prodej-vody-se-muze-vratit-zpet-vaku-zlin).

Zprávu o tom, že byl vydán nějaký rozsudek, a o tom, že se proti němu VaK Zlín odvolal, se zastupitelé dozvěděli jen touto formou. Ne tak, jak by to bylo správné. Totiž aby o tom byli informováni vedením města Zlína.

V souvislosti s podáním odvolání proti rozsudku, který je ve prospěch VaKu Zlín a v zájmu měst a obcí, a tedy i jejich občanů, jsem navrhla odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady. Návrh neprošel.

9 odpovědí na otázky o vodě

  • 1. Když budu s vodou šetřit, budu platit méně?
  • 2. Proč je vlastně voda tak drahá?
  • 3. Reguluje stát zisk z vodného a stočného?
  • 4. Jsou soukromé firmy zainteresovány na snižování nákladů, a tím na nízké ceně vody?
  • 5. Přišly koncerny do ČR řešit problémy měst a vodáren?
  • 6. Kde lze porovnat ceny vody vodáren?
  • 7. Kde lze najít informace k vodě a vodárnám?
  • 8. Dá se situace napravit? Co dělat k nápravě?
  • 9. Co mohu pro zlepšení situace udělat já?

e-book nejen o ceně vody ZDARMA

E-book: Trautenberk se vrátil
Stáhnout e-book

"Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?"

Již jen jeden krok!

Vložte e-mail a získejte zdarma e-book.

Nemám rád SPAM, váš e-mail můžete vždy odhlásit

Jednání předsedy dozorčí rady Vaku Zlín a zastupitele města Zlín, pana Rafaji

Předseda dozorčí rady Vaku Zlín

Miroslav Rafaja, bývalý zastupitel Zlína

V roce 2012 jsem znovu informoval o stavu Vaku Zlín i nové vedení Vaku Zlín. Požádal jsem je o doložení ekonomické výhodnosti provozního modelu a doložení pravdivosti Zprávy představenstva Vaku Zlín o prodeji části podniku, kterou vedení vodárny předložilo zastupitelům v roce 2004, před schvalováním smluv s Veolií.

K mému překvapení na můj podnět z konce roku 2012 reagoval předseda dozorčí rady Vaku Zlín a současně zastupitel města Zlín Miroslav Rafaja. Zpracoval v roce 2013 rozbor pravdivosti Zprávy představenstva Vak Zlín, který jsem požadoval. Dokonce ho rozšířil o posouzení plnění slibů a konfrontoval své závěry se závěry Analýzy Vaku Zlín, které si nechalo udělat město Zlín.

Předseda dozorčí rady Vodovodů a kanalizací Zlín Miroslav Rafaja došel ve svém Rozboru ohledně stavu a dění kolem Vaku Zlín k podobným závěrům jako já.

Zpráva představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín z roku 2004, na základě které se schvalovy smlouvy s Veolií, je prakticky celá nepravdivá!

Vedení statutárního města Zlín, v čele s p. Adámkem (STAN) ho okamžitě z dozorčí rady ve Vaku Zlín:

VYHODILO!

Na jeho pozici byl do dozorčí rady Vaku Zlín dosazen člověk, který nevěděl ani to, jaké vodné a stočné platí lidé na Zlínsku v daném roce, a odmítl na cokoliv, co se týká Vaku Zlín, odpovídat.

Jak pokračoval proces vedoucí k vyvedení obchodu z vodou a zisků z vody na koncern?

Nové vedení a staré praktiky Zlín 2014

nebo zpět na stránku