O CO JDE V SOUDNÍCH SPORECH VE VODÁRNÁCH?

Jde o vodu a o to, zda její správa bude veřejná služba lidem nebo kšeft koncernů. Jde o důkaz, že přes soudy je možní obrana proti drancování našich peněženek, našich vodáren a předávání vody do rukou cizinců.

V ČR proběhl v řadě městských vodáren obrovský komplot, realizovaný na úkor občanů a měst

Soudci potvrdili, že máme pravdu. V ČR proběhl organizovaný greenmalingový nájezd překupníků na městské vodárny a byl  úspěšný, pokud s nájezdníky kooperovali místní Hadi na radnicích.

Nájezd byl organizovaný a velmi sofistikovaný. V jeho důsledku byla správy monopolu vody vyvedena na desetiletí do rukou soukromých firem. Proces je mimořádně nemravný a protiprávní.

Soudní obrana vodáren je o ukončení protiprávním jednáním zavedených systémů, díky kterým byly zisky z vody vyvedeny z městských vodáren do rukou soukromých firem. 

Soudní obran vodáren je boj o VODU, o základní surovinu nutnou pro život.

Je také o odhalení protiprávního jednání politiků a některých soudců např. Nejvyššího soudu, kteří umožňují svým jednáním pokračování protiprávně zavedeného systému.

Je nepřípustné, aby ve svobodné a demokratické zemi, člověk po neskutečných 15 letech došel potřetí k Ústavnímu soudu ČR, který znovu potvrdí, že má pravdu a soudci dál jednají protiprávně, dopouští se dál soudní zvůle a nerespektují ani ústavní soud.

Po 15 letech boje s darebáky, jsme dosáhi pravomocný rosudek, který potvrzuje, že k ovládnutí monopolu vody koncernem a k instalaci tzv. "provozního modelu" došlo protiprávním obcházením zákona - postupem in fraudem legis. 

Soudci doložili doslova brutální kolaboraci "politiků".

Protiprávní jednání Hadů na radnici a vedení městské vodárny umožnilo, aby soukromé subjekty protiprávně ovládly městské vodárny a poté vše, co generuje zisk, vyvedli, prodali nebo pronajali koncernu. Soud jednání darebáků popsal takto:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné.

Rozsudek soudce Weinštuka KS v Brně soudce 11.2.2010

V ČR proběhl kolem vody a městských vodáren obrovský komplot realizovaný na úkor občanů, měst a státu

Precedenční výsledek 16 let trvající i právní obrany městské vodárny je toho důkazem

Pravomocné usnesení Vrchního soudu v Olomouci z roku 2016, po 13 letech soudní bitvy spoluzakladatele Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ  je precedens, jenž dokládá nemravný proces, který v drobných obměnách proběhl v řadě okresů ČR.

V roce 2002 začal hromadný nájezd na městské vodárny s cílem vyvést zisky z vody do rukou koncernů a v řadě regionů i  hromadné protiprávní jednání řady "politiků ve prospěch soukromých nájezdníků nebo koncernů.

V roce 2004-6 vše vyvrcholilo. Např. ve Zlíně za úplatu cca 30 mil. Kč odsouhlasili vytunelování Vaku Zlín na 30 let. Darebáci jednali protiprávně a ve shodě s organizovanou skupinou právnických a fyzických osob na úkor lidí a od začátku. Tajili stav i své cíle před lidmi, institucemi a popírali své jednání před soudci. Jejich jednání bylo nemravné,  hanebné, předem promyšlené a koordinované.

Je to první pravomocný rozsudek v ČR a výsledek mé 15 leté práce, resp. obrany vodárny u soudů před protiprávním procesem, který spustili a realizovali Hadi na radnici i v řadě dalších regionů v ČR.

 Protiprávní proces začal v roce 2002 a trvá dosud, ale nyní ho lze ukončit a vodu lze vrátit do rukou měst a obcí.

Jste tady, takže vás zajímá, co se s vodou děje. Za to děkuji, protože čím více lidí ví, tím je pro darebáky obtížnější tunely udržet. Je vám jasné, že můj právní boj za vrácení vody zpět do rukou městských vodáren s těmi, kteří předali vodu cizincům nebo ji navzdory rozsudků v jejich rukou udržují, stojí mnoho úsilí, času, práce a peněz.

Soudy trvají již 15 let a právě na tom, že nebudu schopen soudy ufinancovat, stojí velká část taktiky Hadů v oblecích, kteří vše záměrně prodlužují. Navíc ústavní nálezy dokládají, že protiprávně jednají dokonce i některé články české justice.

Konkrétní příklad

Takto hanebně jedná org. skupina

Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. ...

Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ."

reportéři čt boj o vodu II18.9.2017

Takto hanebně je nastaven systém ve Zlíně, Olomouci a v Prostějově

pro zvětšení klikněte ZDE

Kde není žalobce není soudce a kde není soudce není rozsudek, který vodu a profit z ní vrátí městům

Obranu vody, lidí, vodárny a měst nefinancují politici nebo stát!
Musí ji financovat občan a v lepším případě se přidají některá města

Náklady na obranu vody a vodárny do roku 2017 hradil 15 let téměř výhradně sám spoluzakladatel Nadačného fondu PRAVDA O VODĚ.

Náklady na prokázání nemravného tunelu vodárny Zlín se od roku 2002 vyšplhaly na:

3.286.000,- Kč

"Vedení" Vak Zlín za pokus zamaskovat kolaboraci politiků a svou spoluúčast na tomto komplotu a poté na jednání vedoucí k zachování toku zisků z vody do ciziny, utratilo:

50.000.000,- Kč

Pravomocný rozsudekpravda poráží lež

Soudy trvají 15 let. Vlády nic neřeší. Senátor mluví veřejně o korupci.

Po vydání rozsudků, pachatelé místo obrany lidí, chodí s Veolií vypouštět "kapříky"

Boj za zájmy lidí se nekonádokončit proces vrácení vody do rukou státu

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

Protiprávně jednají dokonce i soudci, což nahrává nájezdníkům a koncenrům

ÚSTAVNÍ SOUDpotvrdil soudní zvůli soudců NS

Prioritou hospodaření s vodou musí být přístup lidí k pitné vodě, právo lidí na hygienu, ochrana životního prostředí, obnova a rozvoj infrastruktury a rozumná cena vody a ne miliardy na účtech soukromých firem v cizině.

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL?! PODPOŘTE JI

Reference politiků a osobností

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/09/jana-lorencova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

Doufám, že Váše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="MUDr. Michal Chromec" company="předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/07/Chromec-foto.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Mgr. Eva Štauderová" company="Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/08/eva-stauderova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Mgr. Eva Mucková" company="Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s." image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/04/Muckova-120x140.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Svatopluk Kvaizar" company="Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/06/svatopluk_kvaizar_m.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Pane Novotný!

Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="MVDr. Stanislav Mišák" company="bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/07/stanislav_misak2.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Marián Jurečka " company="býv. ministr zemědělství" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/08/jurečka-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete.  ... Více na VODA a KOHO VOLIT?

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Ing. Hana Orgoníková" company="Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/09/hana-orgonikova120x140.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond je občanská iniciativa. Vše, co děláme financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu její správu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Pro zvětšení klikněte na obrázek