Zdrzený hejtman a o(h)loupeni akcionáři i občané Zlína?

Na povrch vyplula škoda 50 mil. Kč za právníky, kteří „bránili“ protiprávní jednání města Zlín …

V rámci kauzy vodárny Zlín, kde se léta protiprávního jednání léta dopouští vedení Statutárního města Zlín, vyplynula na povrch tato hrůza. Vedení města Zlín schválilo prodej monopolu vody Veolii za pouhých 60 mil. Kč. Jen za „PRÁVNÍKY“, kteří protiprávní jednání vedení města Zlín a Vaku Zlín u soudů kamuflují, zaplatil Vak Zlín 50 mil. Kč.

Vedení vodárny Zlín dosazené pachatelem protiprávního jednání, městem Zlín, platilo z rozpočtu vodárny Zlín 12 let nehorázné sumy právníkům, kteří se pokoušeli protiprávní stav ve Vaku Zlín zachovat a protiprávní jednání města Zlín popírali. Vedení města Zlín a Vaku Zlín přitom samozřejmě dobře vědělo a ví, co páchalo a páchá. Stejně tak věděli, že provozní model je pro Vak Zlín i města nevýhodný, že byl zaveden protiprávně a právě oni se spolupodíleli na manipulacích se zástupci obcí i  občany.

Co dnes dělá vedení města a Vaku Zlín?

Reálný fakt je, že vedení města a Vaku Zlín:

 1. Nerespektují pravomocné rozhodnutí soudu a dál pracují a jednají ve prospěch Veolie.
 2. Odpovídají za stamiliónové škody. Nechtějí je uhradit a snaží se vyhnout odpovědnosti za léta páchanou protiprávní činnost.
 3. Nečiní kroky, aby spolupachatelé tunelu a protiprávního jednání vrátili vodu a majetku zpět do Vaku Zlín.
 4. Udržují v chodu protiprávní penězovod instalovaný mezi lidi a vodu, kterým tečou zisky z vody na účty cizinců!
 5. Kašlou na lidi

Březík a jeho parta slibují dotace! ?

Svatopluk Březík prohlašuje v tisku, že  VaK je připraven pomáhat městům a obcím s administrací žádostí o dotace. Pro jejich přijetí je prý schopen vytvářet odpovídající podmínky. „Kterýkoliv ze starostů se na nás může obrátit, všem pomůžeme. Nejenom s žádostmi o dotace, jsme připraveni jim nadále vytvářet co nejlepší servis. Dveře mají u nás otevřené,“ uvedl Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín. Ví, že vodárna Zlín, ani obce žádné dotace z EU nedostanou a to díky systému, který přes rozsudky soudu udržují v chodu.

Reálný fakt je, že:

 1. Vak Zlín nemá ani zaměstnance schopné komukoliv vytvářet servis a projekt žádosti a dotace.
 2. Vak Zlín navíc není oprávněný žadatel o dotace z EU, právě díky smlouvě uzavřené protiprávním způsobem s Veolií.
 3. Protiprávní jednání realizované v roce 2002 organizovanou skupinou do které patří dle názoru soudců VS v Olomouci lidé z vedení města Zlín, Jižní vodárenské a Veolie, vedlo k protiprávnímu ovládnutí Vaku Zlín přímým konkurentem na trhu a to následně znemožnilo vodárně Zlín čerpat min. 600 mil. Kč dotací z EU.

Pan Březík a jeho parta stejně jako p. Adámek (STAN) a jeho parta, dobře ví, že dotace z EU nebudou, pokud zůstane zachován pokoutný systém

 • Dotaz starosty:  Požádal Vak a získal Vak Zlín v minulých letech nějaké dotace z EU na obnovu infrastruktury?
 • Odpověď Březíka: Nezískal!
 • Dotaz starosty: Jste si vědom, že Vak a obce v působnosti Vaku Zlín nedosáhnou na evropské dotační programy? Jste si toho prosím vědom?
 • Odpověď Březíka: Na evropské dotační programy nedosáhnou!

Pokus kamuflovat protiprávní stav a tunel vodárny přes úpravu neplatných smluv

Představenstvo Vaku Zlín, předložilo akcionářům vodárny Zlín v roce 2004 návrh uzavřít smlouvy s Veolií, s tím, že to je výhodné a jedině toto přinese dotace z EU. Byla to lež. Pan Bernard a pan Soldán přitom věděli, že Vak Zlín je protiprávně ovládán Veolií. Protiprávnímu stavu nebránil. Naopak, předložil návrh uzavřít smlouvy a po podpisu smluv k Veolii přešel a stal se její generální ředitel. Kdo je Martin Bernard?

„Podle Moravské vodárenské se podmínky tzv. provozního modelu od roku 2004, kdy byl uzavřen, v posledních letech již výrazně změnily, což se projevuje i na ziscích této společnosti, patřící nadnárodnímu koncernu Veolia. Určitý prostor pro další úpravy tady přitom stále ještě je. Jsme připraveni o nich jednat. Naším zájmem je na Zlínsku působit dlouhodobě, což půjde jen tehdy, když budou partneři spokojení,“ prohlásil Martin Bernard, ředitel MOVO.“

Proč jste nejednal na samém počátku, pane Bernarde?

Podmínky tzv. provozního modelu od roku 2004, kdy byl uzavřen, se v posledních letech změnily. To je jen a jen důkaz, že při uzavírání smluv s Veolií vedení vodárny nedojednalo řádné a pro Vak výhodné podmínky. Je evidentní, že nyní pod tlakem rozsudků lze smlouvy nastavit jinak. Kdo ovládal Vak Zlín, když se provozní model zaváděl? Jižní vodárenská a Veolia? Veolia nastavovala podmínky sama pro sebe? Pan Bernard je připraven o podmínkách změny neplatné smlouvy jednat? Jak to, že nejednal, když byl členem představenstva Vaku Zlín hned na počátku?

Poté, co přišly rozsudky odhalující tunel, jde Veolii krátit zisky? Ale, ale, ono to jde?

Super, takže zde máme důkaz, že 12 let vedení vodárny Zlín a města Zlín nejednali s péčí řádného hospodáře? Nepodali na protiprávní stav žalobu na obranu Vaku Zlín a změnu podmínek ve prospěch Vaku Zlín nikdo nevyjednal. Koncern díky nim inkasoval od lidí  800 mil. Kč v zisku, který mohl evidentně skončit v obnově trubek ve Zlínském regionu.

Předtím nic nešlo změnit?  Nyní po rozsudcích jsou změny podmínek tunelu možné? Pak jde samozřejmě o přímý důkaz, že při uzavírání smluv s koncernem v roce 2004, šlo o komplot a vedení vodárny Zlín nedojednalo pro Vak nejlepší podmínky.

Ptáme se zcela logicky:

 1. Proč? Proč se toto nenastavilo hned? Proč do teď odtékaly stamilióny zisky 2010-2015zisku do zahraničí?
 2. Jak to, že pan Bernard nevyjednal rovnou dnes nabízené podmínek smluv, byl přece člen představenstva Vaku Zlín a měl hájit zájmy lidí, měst a vodárny? Vedení Vaku Zlín pracovalo pro koncern?
 3. Kdo ovládal Vak Zlín, když se nevýhodné smlouvy uzavíraly?  Města nebo Jižní vodárenská či Veolia?
 4. Proč vedení Vaku Zlín vyhodilo 50 mil. Kč za právníky. Vak přitom zaprodalo do rukou cizinců jen za cca 80 mil. Kč?

Za toto nesou odpovědnost konkrétní lidé.

Co zorganizuje a udělá v horizontu příštích týdnů město Zlín a vedení Vaku Zlín?

Myslíte si, že vedení města Zlín, v čele s panem Adámkem:

 1. Přizná se, že kolaborovalo a léta jednalo v zájmu koncernu a půjdou se udat na policii , aby přijali odpovědnost za své činy a poté uvolní místo na radnici, aby mohli přijít rozumní a slušní politici, kteří zjednají nápravu?
 2. Budou organizovat informační balast, tzn. „semináře a zákulisní jednání“, kde se opět pokusí manipulovat se starosty, zastupiteli i občany a přes vymývání mozků jim budou slibovat hory doly?
 3. Začnou respektovat rozhodnutí soudu, začnou jednat v zájmu občanů a budou činit kroky po vrácení vodárny a vody zpět do rukou obcí?

Zdroj: http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/jednani-o-vode-co-zdrtilo-hejtmana-soudy-za-50-milionu-30170407.html

 

podpořte nás

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá 🙂

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Pravomocný rozsudek – hlavním „pachatelem“ jsou lidé z vedení města Zlín

Konec kolonizace

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Jedna odpověď

 1. Dobrý den, podle mých informací mají v Izraeli všichni politici zákaz jednat o nakládání s vodou, a stát vyplácí občanům dávky na zaplacení vodného a stočného. Jsem s pozdravem. Tomáš Strbačka

Podobné články