Pravda o vodě v Kroměříži

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Vak Kroměříž

Cena vody, vodné stočné, cena kubíku vody

AKTUÁLNÍ I DLOUHODOBÝ VÝVOJ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO

INFORMACE O FIRMĚ DODÁVAJÍCÍ LIDEM VODU V KROMĚŘÍŽI

Vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Vak Kroměříž je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Kroměříž. I v Kroměříži proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Kroměříž nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Důsledným postupem, kterým jsem vytvářel důkazy o podivném jednání některých "politiků", se podařilo se služnými zástupci měst a obcí, toto odhalit a zastavit. Především v roce 2002, 2004 a 2008 bylo zavedení soukromého penězovodu do rukou fr. koncernu Veolie, poté slov. PENATY a šp. AQUALIE doslova na spadnutí.

1)  Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Kroměříž společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. byly zapsány do obchodního rejstříku dne 8. listopadu 1993.

Provozuje svoji činnost v okrese Kroměříž a dodávají pitnou vodu do měst Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Chropyně, Morkovice a dalších obcí. Od září 1994 dodá vodu i do okresu Prostějov a do Nezamyslic. Výlučný předmětem podnikání společnosti je výroba a dodávka pitné vody a současně odvádění a čištění odpadních vod. Tato činnost  představuje 90% z celkového obejmu tržeb. Jedná se o zboží, u něhož není možná zásadní inovace ani vstup na zahraniční trhy či výrazné zvyšování produkce. Současně jde o službu, která musí být poskytována nepřetržitě a za všech okolností.

2) Společnost Vak Kroměříž je smíšená. To znamená, že infrastrukturní majetek vlastní a současně provozuje. Na rozdíl od Zlína zde nedošlo k privatizaci zisků a zestátnění nákladů formou smluv s koncernem. Společnost má v okrese dominantní a monopolní postavení a při založení byla zcela pod kontrolou města obcí, které mají ve společnosti cca 92% podíl.

3) Přes stanovy společnosti omezující prodej akcií na jméno a práv s nimi spojených, vykonává bez souhlasu valné hromady soukromý subjekt Moravská infrastrukturní, a.s. (dnes po fůzi Česká infrastrukturní,a.s. a za ní stojící PENTA), kdy se presentuje, že je údajně v pozici držitele cca 34% akcionářských práv (blokační minorita) a z této pozice ovlivňuje chod  společnosti Vak Kroměříž na valných hromadách.

Město Kroměříž, ani společnost, se tomuto jednání soudně nijak nebrání!

4) Osoby odpovědné za stav v okrese Kroměříž:  www.volby.cz

Zastupitelstva měst Kroměříž, Holešov, Hulín, Bystříce pod.Hostýnem, Chropyně 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

5) Vak Kroměříž díky svému postavení okresní vodárny pod plnou kontrolou města a obcí čerpá dotace z EU a tím spolufinancuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a nezatěžuje občany vysokým vodným a stočným.

6) Jde o společnost, která přes velké investice má dlouhodobě nejnižší cenu vodného a stočného ve Zlínském kraji. V kraji má léta nejdražší ceny V/S zprivatizovaný Vak Zlín, kde působí koncern Veolia voda ČR.

Jsou pro vás tyto informace přínosné?

Datová žurnalistika a poskytování těžko dostupných informací, je jednou z hlavních činností.

Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit