CO JE TO PROVOZNÍ MODEL?
Uzavření smluv o provozování vodovodů mezi městy a soukromými firmami je privatizace zisků a zestátnění nákladů.

Jednoduché vysvětlení

Provozní model je systém, kdy občané a města zaplatí vybudování studny a poté koncern s několika politiky inkasují z prodeje vody z těchto studní léta zisk.

Z městské vodárny  je vše co vydělává vyvedeno do rukou soukromé firmy a z původního správce monopolu - z městské vodárny - se stane formální slupka, zcela závislá na soukromé firmě, která musí dál financovat drahou infrastrukturu. Městská vodárna přijde o zisky z vody a díky pochybným smlouvám navíc i o dotace z EU, protože EU logicky odmítne dotovat investice, na kterých dolují zisky soukromé firmy.

Hadi v oblecích nebo na radnicích hájící zájmy soukromých firem z vysokých postů ve městech a v městských vodárnách, presentovali smlouvy s koncerny, jako vstup strategického investora do okresní vodárny, do které ovšem nikdy žádný investor nevstoupil. Naopak. Neříkám to jen já.

Důsledek?

Co nastává?

Povinnosti financovat infrastruktury zůstane dál na městské vodárně, ale právo inkasovat zisk z vodného a stočného, přejde na soukromý subjekt, který často dokonce vede městské vodárně účetnictví.

Vše, co tvoří zisk je z okresní vodárny vyvedeno do soukromé firmy. Je prodána (provozní část), infrastruktura je pronajata a know-how, portfolio klientů, právo kalkulovat a inkasovat zisk z vody je BEZÚPLATNĚ vyvedeno do soukromé firmy.

Místo 50-60 okresních vodáren v rukou měst, které se o vše starají, inkasují od lidí peníze, které reinvestují do obnovy vodárenských trubek, máme přes 2500 soukromých prodejců vody a překupníků, kteří inkasují zisky, ale zpět do obnovy trubek je reinvestovat nemusí!

To přináší další zdražování vody, nemožnost čerpat dotace z EU a ztrátu kontroly nad strategickým odvětvím.

Jak jsou vyvedeny zisky z vody z vodárny?

"Zprivatizují"  se zisky z vodného a stočného a zestátní se náklady na obnovu trubek

V materiálech schvalující smlouvy s koncerny se toto zastupitelé nedozví, místo toho se o(h)lupují přes slib, že to, co schválí, zajistí 30 let růst ceny vody pouze o inflaci.

                              cena vody o inflaci - hk-j

Kdo bude něco namítat, když hlasováním zajistí "ráj na zemi"? Řada slibů nese znaky podvodné manipulace, ale to se zjistí až poté, co jsou smlouvy podepsané.

O co jde?

  1. O ztrátu kontroly nad strategickou surovinou.
  2. Mnohdy o lumpárnu realizovanou nájezdníky na hraně podvodu.
  3. O rafinovaný systém dobývání renty, což platí lidé.

Z vody se stal kšeft samo-vyvolených a neříkám to jen já

Ve Francii toto ukončují a u nás zavádí

Městská vodárna, do té doby dominantní správce přirozeného monopolu v regionu, je pod heslem přichází strategický investor, vykuchána.

Zástupci měst a obcí jsou zbaveni i vodárenské inteligence a přímému přístupu k informacím. Ty 20-30 let sdělují starostům zaměstnanci soukromých firem.

Kdo instaloval cizince k české vodě?
[op_testimonial_slider style="6" animation_type="default" animation_loop="n" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#354b55" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Doc. Ilona Švihlíková" company="" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/10/svihlikova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví.

Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů.

Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Policista z odboru hospodářské kriminality" company="" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/10/policie.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Princip provozního modelu chápu takto:

Mám sad a v něm jabloně, které plodí jablka a ty sklízím, prodávám a inkasuji  za to zisk. K tomu, aby mohl jablka prodat, potřebuji  žebříky. Pak přijde "vykuk", který zkorumpuje mého partnera. Ten uzavře Smlouvu o prodeji žebříku a Smlouvu o nájmu a provozování sadu.

Tak získá žebřík, bez kterého nejsem schopen jablka sklízet, navíc má pronajatý můj sad. Pak roky sklízí moje jablka, která prodává a inkasuje původně můj zisk. Zaplatí mi nájem v hodnotě postupné splátky ceny pořízení sadu a já z toho musím, jako vlastník sadu, investovat do obnovy sadu, na kterém vydělává. Chápu to dobře?

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně " company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části společnosti Vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská (pozn. francouzský koncern Veolia). Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon.

Když jsem začínal, doufal jsem, že jednou napíši perfektní rozhodnutí s jedinou větou. Nikdy se mi to nepodařilo. Ve vztahu k této věci (pozn. tunel ve Vak Zlín) mi to nedělá problém.

Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Haec habui, quae dixi - to je vše co jsem chtěl říci.

[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo