O CO JDE V SOUDNÍCH SPORECH KOLEM VODY?
JDE O TO, ZDA ČR BUDE SVOBODNÝ STÁT NEBO KONCERNISTÁN. ZDA PRIORITOU SPRÁVY VODY BUDE JEJÍ DOSTATEK A KVALITA NEBO KŠEFT. O DŮKAZ, ŽE NAŠE PENĚŽENKY LZE UBRÁNIT PŘED DRANCOVÁNÍM, STEJNĚ JAKO MĚSTSKÉ VODÁRNY PŘED KOLABORACÍ „POLITIKŮ“ S NÁJEZDNÍKY, KTEŘÍ VYVÁDÍ SPRÁVU MONOPOLU VODY DO RUKOU CIZINCŮ.

V ČR proběhl v řadě městských vodáren protiprávní komplot realizovaný na úkor občanů a měst

Proběhl organizovaný greenmalingový nájezd překupníků na městské vodárny. Pokud s nájezdníky kooperovali místní Hadi na radnicích, pak byl úspěšný. Díky žalobám se odhaluje protiprávnost tohoto jednání a také to, kdo je za to odpovědný. 

Nájezd byl velmi sofistikovaný. V jeho důsledku byla správy monopolu vody vyvedena na desetiletí do rukou soukromých firem. Proces byl a je mimořádně nemravný a protiprávní.

Soudní obrana vodáren umožňuje ukončit protiprávním jednáním zavedený systém, který zisk z vody vyvedl z městských vodáren do rukou soukromých firem. Odhaluje protiprávní jednání politiků.

Je nepřípustné, aby občan "svobodné" země po neskutečných 15 letech došel potřetí k Ústavnímu soudu ČR, který potvrdí, že má pravdu, ale Nejvyšší soud se dál dopouštěl  soudní zvůle a nerespektoval ani ústavní soud a ani ústavní práva občana.

O co jde při obraně vody a vodáren přes soudy?

 • O ukončení drancování peněženek lidí a tunelování okresních vodáren.
 • O vodu a vrácení správy vody do rukou měst v podobě veřejné služby.
 • O vodu základní surovinu pro život a o ukončení kolonizace ČR.
 • O ukončení protiprávního systému, kterým byly k vodě instalovány koncerny.

Kde není žalobce, není soudce. Kde není soudce, není rozsudek. Kde není rozsudek, tam se správa vody do rukou měst nevrátí.

V ČR proběhl kolem vody a městských vodáren obrovský komplot realizovaný na úkor občanů, měst a státu

Precedenční výsledek 16 let trvající i právní obrany městské vodárny je toho důkazem

Pravomocné usnesení Vrchního soudu v Olomouci z roku 2016, po 13 letech soudní bitvy spoluzakladatele Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ  je precedens, jenž dokládá nemravný proces, který v drobných obměnách proběhl v řadě okresů ČR.

V roce 2002 začal hromadný nájezd na městské vodárny v ČR s cílem vyvést zisky z vody do rukou koncernů. V řadě regionů došlo k protiprávnímu jednání "politiků" ve prospěch soukromých nájezdníků nebo koncernů. V roce 2004-6 vše vyvrcholilo.

Např. ve Zlíně za cca 30 mil. Kč úplatu odsouhlasili "politici" vytunelování Vaku Zlín a léta  jednali a ve shodě s organizovanou skupinou nájezdníků na úkor lidí. Tajili stav i své protiprávní jednání a nemravné cíle před lidmi a institucemi.

Protiprávní proces začal v roce 2002 a trvá dosud. Nyní lze správu vody vrátit do rukou měst.

Soudy trvají dlouho. Na tom, že fyz. osoba nebude schopna léta financovat soudy, stojí taktiky Hadů v oblecích. Právními kličkami soudy záměrně prodlužují. Ústavní nálezy navíc dokládají, že protiprávně jednají i někteří soudci Nejvyšších soudů, což vede k průtahům soudních řízení.

Po 15 letech boje jsme dosáhli pravomocný rozsudek, který potvrzuje, že k ovládnutí monopolu vody koncernem a k instalaci tzv. "provozního modelu" došlo protiprávně - promyšleným postupem obcházejícím zákon - postupem in fraudem legis.

Soud jednání Hadů na radnicích ve shodě s organizovanou skupinou popsal takto:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné.

PRŮLOMOVÝ ROZSUDEKKS v Brně soudce 11.2.2010

Soudy trvají 15 let. Vlády a strany nic neřeší. Senátor veřejně potvrzuje korupci a koncern který díky protiprávnímu jednání politiků inkasuje stamilióny, podává žaloby na ty, kdo se lumpárně postavili.

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

Protiprávně jednají dokonce i soudci, což nahrává nájezdníkům a koncernům

ÚSTAVNÍ SOUDpotvrdil soudní zvůli soudců NS

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL?! PODPOŘTE JI

Reference politiků a osobností

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

 • MVDr. Stanislav Mišák MVDr. Stanislav Mišák bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje

  "Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

 • Marián Jurečka Marián Jurečka býv. ministr zemědělství

  Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete.  ... Více na VODA a KOHO VOLIT?

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD
  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách. Doufám, že Váše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

Nadační fond je občanská iniciativa. Vše, co děláme financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu její správu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo