PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ V ROCE 2010-2014

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Zlín x ČT a občanům

SOUD POTVRZUJE PROTIPRÁVNOST TUNELIZACE VAK ZLÍN

PŘIŠEL STAN NEBO S(a)TAN?

V roce 2010 přichází 1. rozsudek umožňující ukonči tunelizaci Vaku Zlín a drancování peněženek lidí. Vedení Vak Zlín dosazené městem Zlín, se ovšem proti rozsudku ve prospěch Vaku, měst a občanů odvolává a rozjíždí totální jednání ve prospěch koncernu. Koalice STAN/TOP 09, v jako nové vedení města Zlín v letech 2010-2014, provolávající před volbami hesla o vodě, udržuje dál tok peněz vybrsaných od lidí do zahraničí. Takto odpovídá vedení vodárny akcionářům.

Město Zlín po volbách v listopadu 2010! V roce 2010 vznikla koalice TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ZNH, VV, M.O.R.

Co dělali "politici" STANU, TOP09 a později Zlín 21 z města Zlín a lidé, kterými město Zlín obsadilo orgány vodárny Zlín v letech 2010-2014? Ukončili nevýhodné smlouvy s Veolií, obrátili se na soudy a policii? Požadovali náhradu škod a vrácení neoprávněně vyvedených peněz? Nebo vše běží dál pod dohledem místních oligarchů s novým vedením  města Zlín?

Poté, co ve volbách prohrály staré struktury ČSSD-ODS, jsem očekával od vedení měst pomoc a snahu ukončit tunel a drancování peněženek lidí

Již v roce 2002 jsem se snažil zabránit pokusu vyvést zisková aktiva z Vaku Zlín na fr. koncern a obrátil jsem se na soudy. Požádalo jsem  soud o ochranu a podal žaloby na  nemravnost, neplatnost a protiprávnost celého procesu, s tím, že jsem přesvědčen, že do vodárny Zlín má být protiprávně zaveden tunel a to ke škodě Vodovodů a kanalizací Zlín a občanů Zlínska a ve prospěch fr. koncernu Veolie.

Byl to omyl, na radnici Zlína přišli lidé, kteří jsou stejní jako ti předtím. 

Do roku 2010 trvalo, než soudce Krajského soudu v Brně pochopil a poprvé mi dal zapravdu. To se opakovalo u Vrchního soudu v Olomouci v roce 2012 a u Ústavního soudu v roce 2014  a 2015.

V roce 2010 přišlo 1.rozhodnutí soudu o protiprávnosti dění ve vodárně Zlín

V únoru roku 2010 rozhodl Krajský soud v Brně, že valná hromada zavádějící tzv. "neprovozní tunel" žádná usnesená schvalující podepsání smluv s Veolií  nebyla platně nepřijala a celý proces byl protiprávní, nemravný a pokoutný!

Vedení Vaku Zlín se poté pokusilo odvolat soudce, který řekl, že proces kolem Vaku je nemravný a protiprávní.

Kdo je to Had v obleku a jeho poddruh, Had na radnici aneb co udělalo "vedení" města Zlín a Vaku Zlín?

Odvolalo se proti usnesení soudu, které je ve prospěch Vaku Zlín, měst a obcí a občanů. Které vrací vodu zpět do rukou měst a obcí. Přitom ví, že vodárna Zlín díky tomu, že soud prohlásil tunel za protiprávní, by mohla získat vodu zpět pod svou kontrolu a tím i dotace z EU. Cena vody by mohla klesnout na úroveň okolních vodáren, které zůstaly v rukou obcí. Zisky z vody, které platí lidé v ceně vodného a stočného by mohly téct do trubek v regionu, místo na účty koncernu do zahraničí.

Lidé ve vedení Zlína a vodárny dělají vše proto, aby tunel pokračoval dál! Stávající stav jim přináší něco, co není vidět.

Co věděli noví "politici", kteří přišli na radnici Zlína v roce 2010?

Starostové a nezávislí (STAN) je politické hnutí, zaměřené především na komunální politiku na úrovni obcí a krajů. V čele hnutí  Petr Gazdík, který je zároveň místopředseda Poslanecké sněmovny

TOP 09 politická strana založené v roce 2009. Název je odvozen od motta Tradice, Odpovědnost, Prosperita a číslo devět symbolizuje rok vzniku strany.

Věděli, že se vedení Vaku Zlín (které tam jejich předchudci dosadili) odvolalo proti rozhodnutí soudu z roku 2010, které vracelo prodej vody zpět do rukou měst a obcí, což přinášelo možnost získat 1/2 milardy Kč z dotací EU! Znalo stanovisko Krajského soudu Brno z roku 2010, k valné hromadě z roku 2004, kde byl tunel do vodárny protiprávně odsouhlašen.

Nové vedení radnice Zlína dokonce vědělo, že to, co bylo zavedeno, je pro vodárnu, města i občany nevýhodné a to ještě předtím, než na radnici přišlo.

Miroslav Adámek (léta jedná v rozporu s programem vlastní strany)

Zdroj: Britské listy

Aleš DUFEK (pol. cestovatel TOP 09 - poté ZLIN21 poté  KDU-ČSL)

Zdroj: Britské listy

Následně obdrželo další důkazy o protiprávnosti dění ve vodárně Zlín

V roce 2012 dostalo do rukou pravomocná rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o neplatnosti řady valných hromad Valu Zlín v období let 2002, 2003 a po roce 2005. Kdy Vrchní soud potvrdil kontinuitu protiprávního jednání ve Vaku Zlín.

Na tunelování vodárny a na stanoviska soudců jsem je upozornil a nabídl jsem jim důkazy a materiály. Informoval jsem opozici i koalici. Politici ve vedení města Zlín (a také dalších měst a obcí) byli a jsou mnou průběžně informováni o roku 2002.

Zde je důkaz:

Pan Dufek na začátku svého působení na radnici Zlína o zavedení tunelu do vodárny Zlín řekl:

Vedení města a zastupitelům Zlína jsem roce 2011 řekl:

Co udělalo nové vedení města Zlín v roce 2011?

Nejprve se zachovalo velmi rozumně!

Zaplatilo 540 tis. Kč za kvalitní a nezávislou Analýzu vodárny Zlín. Objednával ji náměstek primátora Mgr. Aleš Dufek (STAN), stejně jako nový primátor Zlína p.Adámek (STAN).

Co konstatuje Analýza, kterou si nechalo město vypracovat? Nevýhodnost smluv s Veolií pro vodárnu, města a lidi.

Vak Zlín je v podstatě je formální subjekt, zcela závislý na Veolii!


Co věděli politici, když instalovali mezi vodárnu a lidi penězovod, kterým peníze vybrané od lidí za vodu tečou do zahraničí? Co dělají, i když ví, že to je pro lidi nevýhodné?

PRAVDA O VODĚ: ANALÝZY


Vedení města Zlín vědělo předem, že předat vodu koncernu je pro lidi a města nevýhodné

Analýza zpracovaná mou firmou Compas


Nové vedení  Zlína, kt. přišlo v roce 2010, vědělo, že pro lidi a obce nevýhodné smlouvy lze ukončit

Analýza zpracovaná firmou SAUL

Místo toho, aby "politici" požadovali náhradu škod a tunel ukončili, tak obsah analýzy i rozsudek před zastupiteli i občany okresu tajili a dělají kroky, aby peníze od lidí tekly dál do zahraničí.

arrow

Politici se mění na Hady na radnici?

Nové vedení města Zlín vědělo, že to, co bylo do Vaku Zlín zavedeno, je pro vodárnu, akcionáře, lidi a města nevýhodné, ale najednou zcela obrátilo a penězovod do zahraničí ve Vodovodech a kanalizacích Zlín jede dál a nejen to.

V listopadu 2011 nastal zlom a vedení města zcela obrátilo a navázalo na jednání svých předchůdců.

Vedení města Zlín Analýzu téměř rok tajilo před zastupiteli! Dokonce ji odmítlo vydat předsedovi dozorčí rady Vaku Zlín  i soudci, který řešil protiprávnost zavedení tunelu do vodárny Zlín.

Nové vedení města Zlín tak za své volební období "dohlíželo" na toto dělení zisků z vody!

Jednání vedení města Zlín v letech 2012-2014 na valných hromadách Vaku Zlín

Správa 46% majetkového podílu města Zlín ve společnosti Vak Zlín. Za město Zlín chodil na valné hromady vodárny Zlín, výše zmiňovaný Aleš Dufek, ze stejné strany jako primátor Adámek (STAN).

Za 4 roky neměl zástupce města Zlín na valné hromadě vodárny Zlín žádnou otázku. Nikdy nic nechtěl, neprotestoval a to ani tehdy, když sledoval předkládání lživých informací nebo odmítnutí informování akcionářů, z nichž z 90% byli zástupci měst a obcí.

Obdobně se chovali zástupci většiny další měst. Někteří zástupci obcí dokonce na valné hromady Vaku Zlín léta ani nechodí.

V roce 2013 na otázku akcionáře řeklo vedení Vaku Zlín, že Veolii schválilo zisk z vodného a  stočného stočného 65,6 mil. Kč. Vak Zlín vytvořil ve stejném roce zisk pouhých 7,3 mil.Kč! Vedení Vaku předložilo akcionářům dokument: - ř- 11.

Vedení vodárny akcionářům lhalo. Vedení města Zlín to vědělo a neudělo nic. Vedení Vaku Zlín ve skutečnosti schválilo Veolii v roce 2013, zisk ve výši

zisk Veolii 93,7 mil. Kč / za rok

Je to o 43% více, než rok předtím řeklo akcionářům vodárny Zlín a vedení města Zlín mlčí.

Důkaz: ř.11 - plánované a skutečné zisky z vodného a stočného, které lidé zaplatí!

Zde je záznam z valné hromady roku 2013 a 2014 k této otázce!

Jednání vedení města Zlín roce 2012

V roce 2012 jsem znovu informoval o stavu Vaku Zlín vedení a zastupitele města Zlín a také nové vedení Vaku Zlín. Požádal jsem je o doložení ekonomické výhodnosti provozního modelu a doložení pravdivosti Zprávy představenstva Vaku Zlín o prodeji části podniku, kterou vedení vodárny předložilo zastupitelům v roce 2004, před schvalováním smluv s Veolií. Protože ví, že je NEPRAVDIVÁ!

Odpověď města Zlín byla šokující. Město Zlín není kompetentí ověřovat, zda mu vodárna Zlín, ve které má 46% vlastnický podíl, předkládá pravdivé informace.

Aleš DUFEK (pol. cestovatel TOP 09 - poté ZLIN21 poté  KDU-ČSL)

Nejvyšší soud rozkryl obrovský komplot kolem Vaku Zlín!

Moravské Palermo? Triada město Zlín, Vak Zlín a zahraniční koncern?

2016

Jak pokračoval proces vedoucí k vyvedení obchodu z vodou a zisků z vody na koncern?

Snaha některých politiků o nápravu

nebo zpět na stránku