PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

Hadi na radnici a manipulace s informacemi i zastupiteli. Jednání "politiků" města Zlín v letech 2001-2004

Co dělali "politici" města Zlín?

Pracují pro město a hájí zájmy lidí nebo pro koncern a jeho naháněče? Co řekli a co neřekli zastupitelům? Manipulovali se zastupiteli a lidmi nebo říkali pravdu?

VIDEO: Věříte zástupci Zlína nebo zástupci Otrokovic?

Co věděli a pro koho pracovali "politici" města Zlín?

 • Když bylo vše připraveno pro vyvedení zisků z prodeje vody z Vaku Zlín na Veolii, tak se svolala formální valná hromada, která vše odsouhlasila.
 • Na valné hromadě dne 30.4.2004 byla akcionářům lživá Zpráva představenstva a na základě ní návrh k schválení smlouvy s Veolií
 • Předtím ovšem Veolie "nakoupila" hlasování měst a obcí pro provozní model. To, co města dostanou, zaplatí lidé v ceně vodného a stočného
 • JIV prodává zpět SMZ všechny akcie Vaku Zlín, které SMZ v roce 2002 prodalo ČS a na Slovensko
 • Zisky z vody začínají téct k Veolii. Vak Zlín ztrácí nárok na dotace. Cena vody v dalších letech vystřelí na jedny z nejdražších v ČR a ve Zlínském kraji
 • Lidé z Veolie a vedení Vaku prchají z představenstva Vaku Zlín zpět k Veolii.
 • JIV se pokouší vrátit bezcenné akcie Vaku Zlín městům, aby nemusela doplácet 20% "kupní ceny". Napajedla toto odmítají.
 • Jsou podány první žaloby na obranu Vaku Zlín a soudům je dokládána protiprávnost a tunelování Vaku Zlín - začíná dokumentování kauzy Vak Zlín

Město Zlín mělo 46,25% podíl ve vodárně Zlín

Koncern mohl navrhnout cokoliv, ale bez politiků Zlína, neměl žádnou šanci, ovládnout peněžní toky a převést toky zisků z vody na své účty. Stejně pozici a jednání města Zlín hodnotila Komise pro cenné papíry.

Co věděli vedoucí politici města Zlín již od roku 2003 a co kolegům neřekli?

Vedení Zlína vědělo o rizicích "privatizace"! Již v lednu 2003, dostali Rozbor, který na rizika a na to, co se děje kolem vodáren a Vaku Zlín upozornil.

Doporučil jsem zastupitelům obezřetnost, nejprve zjistit, zda vůbec je třeba nějaký koncern. Pokud provozní model, tak systém 50/50 (města/koncern), kdy přijde skutečný strategický investor, který bude stejně jako města investovat 50/50. V poměru financování investic bude dělen dosahovaný zisk mezi města/koncern!

Díky vedení města Zlín, Vak Zlín fakticky ovládala Jižní vodárenská (Veolie) a ta zastupitelům měst a obcí samozřejmě nic neříkala. Vedení města Zlín, které mělo pravdivě informovat zastupitele, mé podklady před zastupiteli opakovaně tajilo.

Co vědělo vedení města Zlín v roce 2004 před hlasováním o vyvedení zisků na Veolii a co zastupitelům záměrně neřeklo?

Vedení města Zlín bylo znovu předem upozorněno na rizika "privatizace" a na negativní důsledky, které přináší pro města, obce a občany! Věděli, že koncern již vodárnu ovládá a připravuje sám sobě vykuchání zisků z vodárny.

Měsíc před schvalením smluv s Veolií 30.4.2004 dostali můj druhý Rozbor a v něm důkaz, jak nesmyslně to funguje v Olomouci.

Přesto!

zástupce města Zlín hlasoval dne 30.4.2004, PRO uzavření smluv mezi Vakem Zlín a Veolií, čímž zisky z prodeje vody přešly na 30 let z Vaku na Veolii a náklady na investice zůstaly na vodárně Zlín!

Požádal jsem město Zlín, Luhačovice a Fond národního majetku, resp. Ministerstvo zemědělství, aby mi poskytli své rozbory výhodnosti privatizace "vody" pro města a obce a lidi, když hlasovali PRO!

Položil jsem proto logické otázky

 • Na základě jakých rozborů hlasovalo město Zlín PRO smlouvy s Veolií a co je jejich obsahem?

 • Co věděli zastupitelé o dopadech smluv s Veolií, PRO které hlasují, na cenu vody, dotace z EU a zisky z vody?

 • Čím má město doloženo, že to, pro co hlasuje, je výhodné nebo nevýhodné pro města, obce, Vak Zlín a lidí?

Odpovědi byly doslova šílené!

Žádné rozbory nemáme, žádné jsme nedělali.

Zde máte důkazy:

arrow

První česká e-kniha o tom, co se děje s vodou v ČR

PRAVDA O VODĚ FAKTA

"Českou vodu si prodávejme sami, bez koncernů nebo překupníků. Lidé, města, stát i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou, pitnou a nezávadnou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody. Cizince pro prodej české vody nepotřebujeme."

Odpovídá na zásadní otázku. Ne/ Budeme pít čistou vodu za rozumnou cenu?

Fakta odpovídají na vaše zásadní otázky.

Fakta jsou bič na „politiky“ pracující pro koncerny.

Fakta vám umožní pochopit, co se s vodou děje.

Fakta jsou nejdůležitější text, který jste kdy o vodě četli.

Fakta vám dají schopnost tvořit veřejné mínění - voda patří do rukou měst a obcí.

Fakta přináší pravdu o vodě, informace a cestu k nápravě ve prospěch lidí a měst.

Součástí knihy je 12 vysvětlujících videí k tématu voda.

Chci mít informace i bič

"Čím víc mám roků, tím víc si považuji charakterů lidí a moc mě povzbuzuje v mých snahách pomáhat lidem, kde jsem schopna, když vidím, že je nás víc, kteří nejsou jen slepé ovce. Proto jsem nevydržela a musela jsem Vám napsat, kterak si Vás vážím. Taky proto, že o vás vím už dlouho. Takže znovu děkuji a VYDRŽAŤ!!! Obdivuji to, co děláte. Mějte vždy po ruce někoho, kdo i Vás povzbudí a podpoří, i když s naší vládou to není jednoduché, stejně jako s národem, který ještě spí......nebo čeká, až to druzí zařídí, aby se svezl. No, důležité je to, abychom měli čisté svědomí. Dávejte na sebe pozor!"

- Jana Svobodová, České Budějovice

Co se událo před valnou hromadou vodárny Zlín 30.4. 2004, kde se schvalovaly smlouvy předávající zisky z vody Veolii?

Místo rozborů a analýz se některá města nechala zkorumpovat

Za zády akcionářů, mimo valné hromady, bez jakékoliv možné kontroly a možnosti ověřit si předem sdělované informace, byly uzavřeny dohody mezi Veolií, Vakem a některými akcionáři VAKu o „handlu“. Obsah těchto dohod a z nich vyplývajících smluv je s velkou pravděpodobností  v rozporu s obchodním zákoníkem, ust. § 178 odst. 11 ObchZ a také s ust.§3 odst. 2) zák. č.143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.

"Úplaty" za hlasování PRO smlouvy s Veolií, hradí na konce bez možnosti obrany konečný spotřebitel. Součástí těchto dohod bylo, že města a obce, které budou hlasovat na valné hromadě projednávající vyvedení hlavního předmětu podnikání vodárny do rukou Veolie, dostanou v čase úplatu celkem 53 mil. Kč.

Tuto nabídku odmítl Slavičín, Fryšták nebo Otrokovice, ale např. Města Luhačovice, Tlumačov či Brumov-Bylnice ji přijaly.

Díky tomuto "handlu" vše, co se dělo kolem Vaku Zlín od konce roku 2001, došlo k naplnění dne 30.4.2004. Proběhla formální mimořádná valná hromada VaKu Zlín, na které Veolií finančně motivované měst a obce a zmanipulovaní akcionáři, odhlasovali uzavření smluv mezi Vak Zlín a společností Zlínská vodárenská, a.s. (Veolií).

Co se slibovalo zastupitelům, než sklapla "privatizační past"?

Schvalte to:

Zajistíme dotace z EU a cena vody poroste pouze o inflaci.

Dovedete si představit, že by zastupitelé hlasovali PRO smlouvy s Veolií, kdyby znali pravdu o vodě?

Schvalte to:

 • Budete mí nejdražší cenu vody v kraji
 • O inflaci nebudete ani snít
 • 20-30% toho, co se vybere od lidí za vodu, poteče do zahraničí
 • Vodárna Zlín i města a obce na zlínksu přijdou o dotace z EU

ale my přesto toužíme po koncernu Veolia a proto hlasujte PRO!

SAMOZŘEJMĚ, ŽE NE!

Kdo seděl ve vedení Vaku Zlín v roce 2004 poté, co Šverma, Svoboda a Bernard po uzavření smluv s Veolií z vedení Vaku Zlín odešli?

"Politici" z města Zlín, Valšských Klobouků, Broumov-Bylnice, Luhačovic a Napajedel, tzn. ti, kteří se nechali koupit a hlasovali PRO smlouvy s Veolií nebo dali svá hlasovací právy k akciím k dispozici  Jižní vodárenské.

Já tomu říkám trafika.

Zdroj: Vak Zlín a justice.cz

Ve vytunelované vodárně se jim daří poměrně dobře:


Nelíbí se vám, že vaše peníze tečou do zahraničí?

Nechápete, jak je možné, že s vodou šetříte, a přesto platíte stále víc a více? Chcete vědět, jak to kolem vody funguje? Co dělá stát? Co s tím můžeme dělat?

Pak tu mám pro vás e-book:

arrow

Zde si ho stáhněte

Trautenberk se vrátil aneb Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme

9 odpovědí na otázky o vodě

 • 1. Když budu s vodou šetřit, budu platit méně?
 • 2. Proč je vlastně voda tak drahá?
 • 3. Reguluje stát zisk z vodného a stočného?
 • 4. Jsou soukromé firmy zainteresovány na snižování nákladů, a tím na nízké ceně vody?
 • 5. Přišly koncerny do ČR řešit problémy měst a vodáren?
 • 6. Kde lze porovnat ceny vody vodáren?
 • 7. Kde lze najít informace k vodě a vodárnám?
 • 8. Dá se situace napravit? Co dělat k nápravě?
 • 9. Co mohu pro zlepšení situace udělat já?

e-book nejen o ceně vody ZDARMA

E-book: Trautenberk se vrátil
Stáhnout e-book

"Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?"

Již jen jeden krok!

Vložte e-mail a získejte zdarma e-book.

Nemám rád SPAM, váš e-mail můžete vždy odhlásit

Pro koho tedy "politici"města Zlín a vodárny Zlín pracují?

Odpověď najdete v této tabulce:

Jak pokračoval proces vedoucí k vyvedení obchodu z vodou a zisků z vody na koncern?

Pokračovat: příchod "politiků" S(a)TAN do města Zlín

nebo zpět na stránku

Slovenská kauza GORILA

Slovenská kauza GORILA ukázala, jak politici "privatizují" veřejný majetek ve prospěch fin.skupin a finance, které by jinak zůstaly v rozpočtech měst, obcí a státu tečouna účty koncernů! Na tomto procesu se podílí i státní byrokrati! Což je smrt demokracie.

Doporučuji knihu T.Nicholsna "Gorila".

Totéž, co se děje na Slovensku, se děje v ČR!

Důsledek?

Vodárny zdražují, ale peníze jim stále chybí. Proč?  Protože "politici" mezi městské vodárny a občany instalují penězovody, kterými většina zisků z vody teče do zahraničí. EU toto odmítá dotovat. Hadi na radnicích nepracují pro města, ani když znají negativní dopady na lidi a rozsudky, které proces zavedení penězovodů prohlásily za protiprávní a nemravný!