Pravda o vodě ve Zlíně

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Zlín x ČT a občanům

Hadi na radnici a manipulace s informacemi i zastupiteli - vytunelovaný Vak Zlín a drahá voda

DALŠÍ ROZSUDEK - JE TO TUNEL A VŠE JEDE DÁL

Od roku 2010 přichází další a další rozhodnutí soudu, že to o realizovali ve Zíně anti-politici je nezákonné, protiprávní a nemravné.

Město Zlín a vedení Vaku Zlín přesto dál udržují tok zisků z vody do ciziny a pro lidi nevýhodný tunel pokračuje, přestože soudu, vše umožňují zastavit a napravit.

Ve Francii zjistili toto a ve Zlíně na to mají rozsudek soudu a nic.

Co dělali "politici" města Zlín?

Pracují pro město a hájí zájmy lidí nebo pro koncern a jeho naháněče? Co řekli a co neřekli zastupitelům? Manipulovali se zastupiteli a lidmi nebo říkali pravdu?

VIDEO: Věříte zástupci Zlína nebo zástupci Otrokovic?

Co věděli a pro koho pracovali "politici" města Zlín?

 • Když bylo vše připraveno pro vyvedení zisků z prodeje vody z Vaku Zlín na Veolii, tak se svolala formální valná hromada, která vše odsouhlasila.
 • Na valné hromadě dne 30.4.2004 byla akcionářům lživá Zpráva představenstva a na základě ní návrh k schválení smlouvy s Veolií
 • Předtím ovšem Veolie "nakoupila" hlasování měst a obcí pro provozní model. To, co města dostanou, zaplatí lidé v ceně vodného a stočného
 • JIV prodává zpět SMZ všechny akcie Vaku Zlín, které SMZ v roce 2002 prodalo ČS a na Slovensko
 • Zisky z vody začínají téct k Veolii. Vak Zlín ztrácí nárok na dotace. Cena vody v dalších letech vystřelí na jedny z nejdražších v ČR a ve Zlínském kraji
 • Lidé z Veolie a vedení Vaku prchají z představenstva Vaku Zlín zpět k Veolii.
 • JIV se pokouší vrátit bezcenné akcie Vaku Zlín městům, aby nemusela doplácet 20% "kupní ceny". Napajedla toto odmítají.
 • Jsou podány první žaloby na obranu Vaku Zlín a soudům je dokládána protiprávnost a tunelování Vaku Zlín - začíná dokumentování kauzy Vak Zlín

Město Zlín mělo 46,25% podíl ve vodárně Zlín

Koncern mohl navrhnout cokoliv, ale bez politiků Zlína, neměl žádnou šanci, ovládnout peněžní toky a převést toky zisků z vody na své účty. Stejně pozici a jednání města Zlín hodnotila Komise pro cenné papíry.

Co věděli vedoucí politici města Zlín již od roku 2003 a co kolegům neřekli?

Vedení Zlína vědělo o rizicích "privatizace"! Již v lednu 2003, dostali Rozbor, který na rizika a na to, co se děje kolem vodáren a Vaku Zlín upozornil.

Doporučil jsem zastupitelům obezřetnost, nejprve zjistit, zda vůbec je třeba nějaký koncern. Pokud provozní model, tak systém 50/50 (města/koncern), kdy přijde skutečný strategický investor, který bude stejně jako města investovat 50/50. V poměru financování investic bude dělen dosahovaný zisk mezi města/koncern!

Díky vedení města Zlín, Vak Zlín fakticky ovládala Jižní vodárenská (Veolie) a ta zastupitelům měst a obcí samozřejmě nic neříkala. Vedení města Zlín, které mělo pravdivě informovat zastupitele, mé podklady před zastupiteli opakovaně tajilo.

Co vědělo vedení města Zlín v roce 2004 před hlasováním o vyvedení zisků na Veolii a co zastupitelům záměrně neřeklo?

Vedení města Zlín bylo znovu předem upozorněno na rizika "privatizace" a na negativní důsledky, které přináší pro města, obce a občany! Věděli, že koncern již vodárnu ovládá a připravuje sám sobě vykuchání zisků z vodárny.

Měsíc před schvalením smluv s Veolií 30.4.2004 dostali můj druhý Rozbor a v něm důkaz, jak nesmyslně to funguje v Olomouci.

Přesto!

zástupce města Zlín hlasoval dne 30.4.2004, PRO uzavření smluv mezi Vakem Zlín a Veolií, čímž zisky z prodeje vody přešly na 30 let z Vaku na Veolii a náklady na investice zůstaly na vodárně Zlín!

Požádal jsem město Zlín, Luhačovice a Fond národního majetku, resp. Ministerstvo zemědělství, aby mi poskytli své rozbory výhodnosti privatizace "vody" pro města a obce a lidi, když hlasovali PRO!

Položil jsem proto logické otázky

 • Na základě jakých rozborů hlasovalo město Zlín PRO smlouvy s Veolií a co je jejich obsahem?

 • Co věděli zastupitelé o dopadech smluv s Veolií, PRO které hlasují, na cenu vody, dotace z EU a zisky z vody?

 • Čím má město doloženo, že to, pro co hlasuje, je výhodné nebo nevýhodné pro města, obce, Vak Zlín a lidí?

Odpovědi byly doslova šílené!

Žádné rozbory nemáme, žádné jsme nedělali.

Zde máte důkazy:

arrow

Co se událo před valnou hromadou vodárny Zlín 30.4. 2004, kde se schvalovaly smlouvy předávající zisky z vody Veolii?

Místo rozborů a analýz se některá města nechala zkorumpovat

Za zády akcionářů, mimo valné hromady, bez jakékoliv možné kontroly a možnosti ověřit si předem sdělované informace, byly uzavřeny dohody mezi Veolií, Vakem a některými akcionáři VAKu o „handlu“. Obsah těchto dohod a z nich vyplývajících smluv je s velkou pravděpodobností  v rozporu s obchodním zákoníkem, ust. § 178 odst. 11 ObchZ a také s ust.§3 odst. 2) zák. č.143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.

"Úplaty" za hlasování PRO smlouvy s Veolií, hradí na konce bez možnosti obrany konečný spotřebitel. Součástí těchto dohod bylo, že města a obce, které budou hlasovat na valné hromadě projednávající vyvedení hlavního předmětu podnikání vodárny do rukou Veolie, dostanou v čase úplatu celkem 53 mil. Kč.

Tuto nabídku odmítl Slavičín, Fryšták nebo Otrokovice, ale např. Města Luhačovice, Tlumačov či Brumov-Bylnice ji přijaly.

Díky tomuto "handlu" vše, co se dělo kolem Vaku Zlín od konce roku 2001, došlo k naplnění dne 30.4.2004. Proběhla formální mimořádná valná hromada VaKu Zlín, na které Veolií finančně motivované měst a obce a zmanipulovaní akcionáři, odhlasovali uzavření smluv mezi Vak Zlín a společností Zlínská vodárenská, a.s. (Veolií).

Co se slibovalo zastupitelům, než sklapla "privatizační past"?

Schvalte to:

Zajistíme dotace z EU a cena vody poroste pouze o inflaci.

Dovedete si představit, že by zastupitelé hlasovali PRO smlouvy s Veolií, kdyby znali pravdu o vodě?

Schvalte to:

 • Budete mí nejdražší cenu vody v kraji
 • O inflaci nebudete ani snít
 • 20-30% toho, co se vybere od lidí za vodu, poteče do zahraničí
 • Vodárna Zlín i města a obce na zlínksu přijdou o dotace z EU

ale my přesto toužíme po koncernu Veolia a proto hlasujte PRO!

SAMOZŘEJMĚ, ŽE NE!

Kdo seděl ve vedení Vaku Zlín v roce 2004 poté, co Šverma, Svoboda a Bernard po uzavření smluv s Veolií z vedení Vaku Zlín odešli?

"Politici" z města Zlín, Valšských Klobouků, Broumov-Bylnice, Luhačovic a Napajedel, tzn. ti, kteří se nechali koupit a hlasovali PRO smlouvy s Veolií nebo dali svá hlasovací právy k akciím k dispozici  Jižní vodárenské.

Já tomu říkám trafika.

Zdroj: Vak Zlín a justice.cz

Ve vytunelované vodárně se jim daří poměrně dobře:


Nelíbí se vám, že vaše peníze tečou do zahraničí?

Nechápete, jak je možné, že s vodou šetříte, a přesto platíte stále víc a více? Chcete vědět, jak to kolem vody funguje? Co dělá stát? Co s tím můžeme dělat?

Pak tu mám pro vás e-book:

arrow

Pro koho tedy "politici"města Zlín a vodárny Zlín pracují?

Odpověď najdete v této tabulce:

Jak pokračoval proces vedoucí k vyvedení obchodu z vodou a zisků z vody na koncern?

Pokračovat: příchod "politiků" S(a)TAN do města Zlín

nebo zpět na stránku