Pravda o vodě v ČR na konkrétním tunelu městské vodárny Zlín

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Podvodníci na radnici

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Co se páchá 30 let ve vodárenství ČR na příkladu kauzy Zlín. Jak proběhl a dál pokračuje řízený tunelu městské vodárny Zlín (Vak Zlín). Žádná teorie. Jen fakta, čísla, důkazy a rozsudky. A jak to jde napravit.

Zahraniční know-how nebylo problém v českém prostředí 90 let spustit, protože s organizovanou skupinou nájezdníků ochotně kooperovala část politiků/poblitiků a vodařů v rolích Trojských koňů. To zevnitř vodáren otevřeli koncernům dveře k ziskům z vody.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Po roce 1993 proběhla v ČR řada zlodějských kauz. OKD, těžký průmysl, banky, LTO a také ve vodárenství. Pomohla tomu naivita občanů, neznalost zastupitelů a ochota části politiků/poblitiků kolaborovat s kýmkoliv, pokud jim to přinese osobní profit.

Své hraje nefunkčnost státu, soudů a policie, resp. jejich ochota plnit politické zadání, přeloženo do češtiny, plnit jen přání pánů v zákulisí. Lidí, kteří se nejdříve scházeli s politiky na benzínových pumpách a v nočních klubech. Nyní se s nimi schází již spíše v konspiračních bytech (Gorila) nebo v luxusních "restauracích" garantujících prostředí bez odposlechů.

To vše bez ohledu na to, kdo je ve vládě. Co se týká politických stran, tak to je jedno. Po volbách končí v koalicích, kde se místo řešení problému státu politikaří. Hraje se o peníze pro "krmení stranického zvířete" a kapes lidí ochotných dle zadání s veřejným majetkem "pracovat".

V řadě regionů byl zaveden "systému", který nemá s privatizací nic společného. Jeho zvedení bylo realizované sofistikovanou a o to více nemravnou a protiprávní zlodějnu.

 • Z pohledu ekonomického, je to systém dobývání renty.
 • Z pohledu historického, jde o post kolonialismus.
 • Z pohledu pravdy, jde lež a zradu elit za bílého dne.
 • Z pohledu demokracie, jde o vznik domokratůry.
 • Z pohledu práva, jde o protiprávní jednání z pohledu obchodní i trestní roviny.

Zavedení tohoto systému provází protiprávní jednání napříč politikou na všech úrovních.

Voda lidem zdražuje. Z odvětví tečou miliardy do zahraničí, přitom schází peníze na investice. Ti, co nás mají bránit, nás nebrání. Advokáti jsou mafiáni, část politiků a vodařů tuneluje vlastní vodárnu.

V mnoha regionech ČR se díky tomu prohlubuje katastrofální stav vodárenské infrastruktury. Pochybné smlouvy s cizinci navíc znemožňují čerpat dotace z EU. Chybějící peníz do odvětví nalévají z veřejných rozpočtů stejní „poblitici“, kteří vytunelovali vodárny. Lidé tak platí za vodu 2x, jednou v ceně vody a podruhé z daní.

 1. Monopol správy strategické suroviny v části ovládání peněžní toků a zisků z vody ovládly nadnárodní koncern. V rámci ČR je to území cca 1/2 republiky. Z pohledu tržeb odvětví jde dokonce až o 70%.
 2. Investice do zdrojů vody, vodovodů a kanalizací, včetně čistíren odpadních vod, jsou cíleně odděleny od tržeb z prodeje vody. Náklady zůstaly na veřejném sektoru.
 3. Z prodeje vody se stal zdroj "podnikání", kdy jediný cíl soukromých firem je generovat co největší zisk a ten si poslat do ciziny.
 4. Vodárenské odvětví přišlo o jediný vlastní zdroj financování, o zisky z vody, ale i o možnost nezávisle na nikom, rozhodovat a prosazovat priority měst a občanů, o ceně vody, o investicích a také o postavení oprávněných žadatelů o dotace z EU.
 5. Města, obce a stát přišli o vodárenský management, i o v oboru vzdělané zaměstnance. Stali se rukojmí korporací v provozování vlastního majetku, i v oblasti dostupnosti informací, plánování i správy infrastruktury.
 6. Některé koncerny podmiňují jednání s politiky povinností mlčenlivosti politiků. Vynucují si předání informací mlčenlivostí se sankcemi pokut v řádech milionů. Tím zastupitele zastraší a ti si informace neověří, nevyhodnotí a nerozhodují se znalosti věci. V „Orwelovské svobodně" pak vše na valné hromadě odhlasují a netuší, že koncern neodchází, ale odhlasovali Tunel na konci tunelu.
 7. Část politiků kolaboruje, část je koupena/motivována, část je zmanipulována a část se bojí, případně rezignovala a na valné hromady ani nechodí.
 8. Protiprávně vytunelované městské vodárny odmítla Evropská unie dotovat. Nehodlá z veřejných rozpočtů financovat zisky koncernů.
 9. Cena vody vyletěla na úroveň západní Evropy, přitom příjmy obyvatel, ani zdaleka na stejné výši nejsou.
 10. Kolaborující politici a vodaři propluli z vedení velkých měst a městských vodáren do nejvyšších postů koncernových fabrik a do odborných vodárenských sdružení.
 11. Média v rukou oligarchu tvoří dezinformační smog a odmítají veřejnost pravdivě informovat i o tom, že vyhráváme u ústavního či nejvyšší soudu.
 12. Kolaborace politiků přichází znovu před koncem doby trvání smluv. Přichází systém Tunelu na konci tunelu.

Příklady v zahraničí ukazují, že řešení začíná informováním lidí, dokumentováním kauz a praktik nájezdníků i politiků. Prosazením dodržování zákonů a odpovědnosti pachatelů.

Fakta, čísla, srovnání a důkazy, dokumenty veřejně dostupné a seřazené v časově řadě

Prokazují, jak komplot proběhl, kdo se na něm podílel, jakou v něm hrál roli a jaké negativní důsledky tunel vodárny přinesl lidem a městům.

Dokládají, jak a kým byli a jsou podvádění a manipulovaní občané, akcionáři, zastupitelé i státní instituce. Prokazují, jak "poblitici" a vedení vodárny kooperovalo průběh realizace tunelu s nájezdníky. Na základě jakých lží byl protiprávně vyveden prodej vody a  zisky z vody do rukou koncernu.

Rozsudky a závěry soudců potvrzují, že informace, které sdělujeme, jsou pravdivé.

Zdokumentování kauzy Vak Zlín Nadační fondem Pravda o vodě

Rozhodli jsme se komplot kolem tunelu Vak Zlín krok za krokem zdokumentovat

Ve veřejném zájmu vše na internetu zpřístupnit. Dokumenty, tvrzení Veolie, nájezdníků, České spořitelny, politiků, vedení vodárny. I materiály zasílané městům/obcím, zprávy předložené zastupitelům.

S tím souvisí i zveřejnění rozsudkům, zdokumentování jak probíhaly soudy, kdo bránil vodu, lidi a Vak Zlín a kdo tunel realizoval, kdo ho kryl a kryje a kdo se snaží zamést pod stůl protiprávní jednání, stamiliónové škody i neoprávněné obohacení.

Materiály kompletuje naše nadace 3. rokem. Poskytly nám je města/obce/, někteří politici a zakladatel nadace, který soudům 18 let úspěšně dokládá, kdo ve Zlíně říká pravdu, kdo lže, kdo lidi a města "okrádá". Vyhrál při obraně vody ve Zlíně  3x Ústavní soudu a v kauze tunelu mu nakonec daly za pravdu opakovaně i soudy nejvyšší a vrchní.

Vše, co se událo, měli v rukou politici Zlína. Ve Vaku Zlín měli rozhodující podíl. Na valných hromadách měli vzhledem k rozložení podílů vždy majoritu. Rozhodovali o složení vedení a orgánů Vaku Zlín.

NE TUNELU vystavené politiky Zlína, by znamenalo konečnou

I kdyby se koncern nebo kdokoliv z organizované skupiny nájezdníků na hlavu stavěl a miliony úplatků nebo finančních plnění komukoliv nabízel.

Koncern mohl navrhnout cokoliv, ale bez politiků Zlína, neměl šanci, ovládnou monopol prodeje vody, ani vyvést peněžní toky a zisky z vody na své účty. Stejně pozici a jednání města Zlín hodnotila i Komise pro cenné papíry.

Politici Zlína a zástupci státu, šli koncernu na ruku léta a nakonec hlasovali PRO smlouvy s Veolií, ale nejsou schopni doložit proč. Důkazy potvrzují, že za hlasování dostalo město Zlín od koncernu slíbené peníze! Není to korupce?

Politici města Zlín, Luhačovic a zástupci Ministerstva zemědělství, (zastupovalo na valné hromadě stát), byli na základě zákona č. 106/1999 požádání o poskytnutí informací

Zástupce města/státu hlasoval dne 30.4.2004 na protiprávní valné hromadě Vak Zlín, PRO uzavření smluv mezi Vakem Zlín a Veolií.  Hlasoval proto, aby správa monopolu vody a zisky z prodeje vody přešly na 30 let z Vaku na Veolii a náklady na drahé investice do infrastruktury zůstaly na vodárně Zlín! PROČ?

 • Na základě jakých rozborů hlasovalo město Zlín PRO smlouvy s Veolií a co je jejich obsahem?

 • Co věděli zastupitelé o dopadech smluv s Veolií, PRO které hlasují, na cenu vody, dotace z EU a zisky z vody?

 • Čím má město doloženo, že to, pro co hlasuje, je výhodné nebo nevýhodné pro města, obce, Vak Zlín a lidí?

Odpovědi jsou šílené a potvrzují důvodné podezření z porušování povinnosti při správě cizího majetku

Žádné rozbory:
nemáme, žádné jsme nedělali, žádné jsme nezadali udělat

Pro koho politici Zlína pracovali a pro koho pracují? Soudy mají jasno.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Soudy mají jasno

Jednání na valné hromadě je mimořádně nemravné

"Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti … Více ZDE

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model." Více ZDE

Pro koho politici Zlína pracovali a pro koho pracují? Ekonomové mají jasno.

Ekonomicky je to také jasné

Samo se nic nenapraví. Proto jsme začali sebe, vodu a lidi bránit.  V případě Zlína zdokumentováním komplotu kolem Vak Zlín, na který lidé doplácí. Dává vám to smysl? Pak se přidejte...

Transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Postavili jsme se často protiprávnímu stavu, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí. Obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nedostáváme ani korunu. Nemohou nás ovlivňovat při odhalování protiprávního jednání politiků.

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_size="24" font_size="22" style="4" animation_type="slide" animation_loop="n" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#022A51" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Bohumil Kujal (85)" company="https://www.darujme.cz/projekt/1202560" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Vážený pane Radku Novotný, k Vaším narozeninám přejí hodně zdraví a štěstí. Vaše bohulibá činnost mně způsobuje nesmírnou radost, neboť jsem celoživotní vodohospodář. Vím co se skrývá za pojmem pitná voda - nalezení zdroje, vyprojektování, vybudování souvisejících staveb a provozování všech objektů s tím souvisejících. Vše jsem si vyzkoušel a na vlastní kůži a prožil. Naprosto s vámi souhlasím, že voda je život a dar a ne zboží k dolování zisků.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vlastimil Tvrzský" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Jsem zarputilý pravićák. Právě proto vím, že u přirozených monopolů nefunguje neviditelná ruka trhu. Tady angažmá soukromého subjektu vždy skonćí zestátněním nákladů a privatizací zisků. Tomu pokušení jeśtě nikdy nikdo neodolal. Přeji Vám mnoho zdaru v tomto nelehkém boji.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Tomáš Bouzek" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Vynikající stránka s potřebnými informacemi pro veřejnost o krádežích vody oligarchy a jimi podplacenými politiky.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jan Bartoš" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Radek a lidé kolem NFPOV se postavili bandě lhářů a zlodějů okrádající lidi pomocí vody. Nezlomilo je vyhrožování ani právníci a soudy. Rád jim pomohu tenhle boj dotáhnout až do konce.

 

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Tomáš Andlík" company="www.pravdaovode.cz/o-co-jde-soudy-pardubice/" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Baví mě pracovat na projektech, které dávají smysl a mají pro lidi přínos. S Radkem a Nadačním fondem PRAVDA O VODĚ se skvěle spolupracuje a to co dělají, dělají opravdu dobře.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Helena Hesova" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]S něčím tak drahocenným se nekšeftuje. Správa vodního hospodářství má být jen záležitostí našeho státu.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vladimír Falc 1000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Moře se skládá z kapek, jednu posílám.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Ludvík Fritscher 100 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Naprosto souhlasím. Je třeba se začít efektivně bránit a ne se nechat ohlupovat politickými hrátkami, nezodpovědných politických bohapustých žvanilů. Děkuji[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="přední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Před Radkem Novotným klobouk dolů. Je to člověk, který pro každého jednoho z nás udělal strašně moc. A tak prosím, podívejte na tento rozhovor - https://youtu.be/Jb3tyg0a3qE. [/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Anna Brezovska" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Voda je dar života bez vody není život proto ji chraňte.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Tomáš Beňo" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Velmi si vážím práce, kterou pro nás děláte. Mám hluboký obdiv k Vaší nezdolnosti a vytrvalosti, se kterou se věnujete nápravě a šíření povědomí se situací s vodou v naší republice. Je to pro mě něco nevídaného.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]