PRAVDA O VODĚ A O TUNELU MĚSTSKÉ VODÁRNY ZLÍN

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Podvodníci na radnici

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Ve Zlíně je u vody koncern, protože s organizovanou skupinou nájezdníků kooperovala a kooperuje část politiků v rolích Trojských koňů. Ti zevnitř vodárny otevřeli koncernu dveře k ziskům.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte.

Po roce 1993 proběhla v ČR řada zlodějských kauz. OKD, těžký průmysl, banky, LTO a také ve vodárenství. Své hraje nefunkčnost státu, soudů a policie, resp. jejich ochota plnit politické zadání, přeloženo do češtiny, plnit jen přání pánů v zákulisí.

Co se týká politických stran, tak ve Zlíně je jedno kdo je u moci. Vše je realizováno sofistikovanou a o to více nemravnou cestou.

 • Z pohledu ekonomického, je to systém dobývání renty.
 • Z pohledu historického, jde o post kolonialismus.
 • Z pohledu pravdy, jde lež a zradu elit za bílého dne.
 • Z pohledu demokracie, jde o vznik domokratůry.
 • Z pohledu práva, jde o protiprávní jednání z pohledu obchodní i trestní roviny.

Jak proběhl a pokračuje tunelu městské vodárny Zlín (Vak Zlín)? Žádná teorie. Jen fakta, čísla, důkazy a rozsudky. A jak to jde napravit?

Komplot kolem tunelu Vak Zlín jsme krok za krokem zdokumentovali

Ve veřejném zájmu vše na internetu zpřístupnit. Dokumenty, tvrzení Veolie, nájezdníků, České spořitelny, politiků, vedení vodárny. Materiály kompletuje naše nadace 3. rokem.

Poskytly nám je města/obce/, někteří politici a zakladatel nadace, který soudům 18 let úspěšně dokládá, kdo ve Zlíně říká pravdu, kdo lže, kdo lidi a města "okrádá".

Zakladatel NFPOV vyhrál při obraně vody ve Zlíně  3x Ústavní soudu, 2x soud Nejvyšší a vrchní.

Zdokumentování kauzy Vak Zlín Nadační fondem Pravda o vodě

 • Když bylo vše připraveno pro vyvedení zisků z prodeje vody z Vaku Zlín na Veolii, tak se svolala formální valná hromada, která vše odsouhlasila.
 • Na valné hromadě dne 30.4.2004 byla akcionářům lživá Zpráva představenstva a na základě ní návrh k schválení smlouvy s Veolií
 • Předtím ovšem Veolie "nakoupila" hlasování měst a obcí pro provozní model. To, co města dostanou, zaplatí lidé v ceně vodného a stočného
 • JIV prodává zpět SMZ všechny akcie Vaku Zlín, které SMZ v roce 2002 prodalo ČS a na Slovensko
 • Zisky z vody začínají téct k Veolii. Vak Zlín ztrácí nárok na dotace. Cena vody v dalších letech vystřelí na jedny z nejdražších v ČR a ve Zlínském kraji
 • Lidé z Veolie a vedení Vaku prchají z představenstva Vaku Zlín zpět k Veolii.
 • JIV se pokouší vrátit bezcenné akcie Vaku Zlín městům, aby nemusela doplácet 20% "kupní ceny". Napajedla toto odmítají.
 • Jsou podány první žaloby na obranu Vaku Zlín a soudům je dokládána protiprávnost a tunelování Vaku Zlín - začíná dokumentování kauzy Vak Zlín

Vše, co se událo, měli v rukou politici Zlína. Ve Vaku Zlín měli mají rozhodující podíl a rozhodovali o všem, včetně složení vedení a orgánů Vaku Zlín.

NE TUNELU vystavené politiky Zlína, by znamenalo konečnou

I kdyby se koncern nebo kdokoliv z organizované skupiny nájezdníků na hlavu stavěl a miliony úplatků nebo finančních plnění komukoliv nabízel.

Koncern mohl navrhnout cokoliv, ale bez politiků Zlína, neměl šanci, ovládnou monopol prodeje vody, ani vyvést peněžní toky a zisky z vody na své účty. Stejně pozici a jednání města Zlín hodnotila i Komise pro cenné papíry.

město Zlín je spolupachatel

Politici Zlína a zástupci státu, šli koncernu na ruku. Hlasovali PRO smlouvy s Veolií . Za hlasování dostalo město Zlín peníze! Není to korupce?

Politici města Zlín, Luhačovic a zástupci Ministerstva zemědělství, (zastupovalo na valné hromadě stát), byli požádání, aby vysvětlili a doložili na zákldě čeho hlasovali pro smlouvy s Veolií

 • Na základě jakých rozborů hlasovalo město Zlín PRO smlouvy s Veolií a co je jejich obsahem?

 • Co věděli zastupitelé o dopadech smluv s Veolií, PRO které hlasují, na cenu vody, dotace z EU a zisky z vody?

 • Čím má město doloženo, že to, pro co hlasuje, je výhodné nebo nevýhodné pro města, obce, Vak Zlín a lidí?

Odpovědi jsou šílené

Žádné rozbory nemáme, žádné jsme nedělali, žádné jsme nezadali udělat

Pro koho politici Zlína pracovali a pro koho pracují? Soudy mají jasno.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Soudy mají jasno

Jednání na valné hromadě je mimořádně nemravné

"Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti … Více ZDE

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model." Více ZDE

Pro koho politici Zlína pracovali a pro koho pracují? Ekonomové mají jasno.

Ekonomicky je to také jasné

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Milan Riečan, DiS.
Milan Riečan, DiS.https://www.darujme.cz/projekt/1201498
Voda je základ života. Z většiny jsme voda a bez ní nelze žít. Chce si jí začít chránit, než bude pozdě. Jak soustavu vodovodů, tak i udržení v krajině za použití " selského rozumu "..
Ludmila Vajďáková
Ludmila Vajďákováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Pane Novotný, děkuji za Vaši výdrž, hodně práce, času a neuvěřitelné odvahy, kterou věnujete tomu nejdůležitějšímu pro lidstvo, vodě. My, co nejsme tak kvalifikovaní se zapojit stejným způsobem jako Vy, budeme alespoň Vaše informace a upozornění sdílet. Ještě jednou moc děkuji a přeji hodně zdaru a pevné zdraví.
Vladimír Řepa
Vladimír Řepahttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Česká voda do rukou cizinců nepatří. Vladimír. - 300 Kč
Sarka Melen
Sarka Melenhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Moc děkuji za práci a snahu v boji o naše práva a vážím si všeho co pro nás a naše děti děláte .- 500 Kč
Radim Kliment
Radim Klimenthttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Rád podpořím tento projekt, protože ing. Novotný bere tuto problematiku natolik korektně a s důsledností, že se opravdu může podařit přesvědčit politiky o změně vlastnictví vodárenských společností. Neměli bychom být lhostejní a brát to jako samozřejmost. - 300 Kč
Vladimír Kraus
Vladimír Kraushttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Děkuji Vám za to, co děláte. V této době je to asi zatím velmi nedoceněná aktivita.- 500 Kč
Václav Tomek
Václav Tomekhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Nakopejte jim prdel! - 300 Kč
Aleš S.
Aleš S.https://www.darujme.cz/projekt/1200860
Podpora (nejen) na soudní výlohy. Neváhejte se ozvat pokud byste potřeboval opět podpořit. 😉 - 500 Kč
Jana Kučerová
Jana Kučerováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Podepsala jsem peticie, pravidelně vás sleduji, budu přispívat 100 Kč každý měsíc, děkuji za to co děláte pro nás pro všechny, přeji hodně sil - 100 Kč
Pavel Šťovíček
Pavel Šťovíčekhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Díky za to, co děláte. - 500 Kč
Milena Qualizzová
Milena Qualizzováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Nechci tu žádné Trautenberky, chci levnější vodu - 300 Kč
Dagmar Kopačková
Dagmar Kopačkováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Voda si pozornost zaslouží. Děkuji za vaše úsilí.- 3 000 Kč

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

Postavili jsme se často protiprávnímu stavu. Obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu nedostáváme ani korunu. Politici nás nemohou ovlivňovat.

Transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬