PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ V ROCE 2003

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Zlín x ČT a občanům

ZAJISTĚTE 75% HLASŮ, ABY ŠLO ODHLASOVAT ANTI-PRIVATIZACI

Korupce, manipulace a postupné otupování jednoty měst a obcí při obraně vodárny Vaku Zlín v roce 2003?

Společnosti Jižní vodárenská (jednající ve vlastním zájmu a také pro fr. koncern Veolia) chybělo získat potřebný počet hlasů pro možnost prosazení smluv mezi vodárnou Zlín a Veolií na valné hromadě, na která by byl schváleno vyvedení ziků z vody z Vak Zlín. Rok 2003 byl rokem pokusů sehnat předem potřebných 75 % hlasů potřebných pro odhlasování smluv, které by předaly monopol vody do rukou cizinců. Vedení vodárny ovládali společně lidé z Veolie a města Zlín a ti kooperovali při pokusech zajistit dovršení 75% hlasů v rukou Jižní vodárenské.

  • Připravovalo se vše pro vyvedení zisků z prodeje vody z Vaku Zlín na Veolii.
  • Jsou činěny kroky, které mají umožnit získat JIV (Veolii) kontrolu nad 75% podílem hlasovacích práv k akciím Vaku.
  • Na valné hromadě dne 24.4.2003 je navržena změna stanov. Na místo valné hromady má převody akcií schvalovat představenstvo Vaku, ve kterém sedí lidé z Veolie!
  • Především by to umožnilo JIV "dokoupit" potřebný počet akcií do 75% a poté hurá hlasovat pro vyvedení zisků na koncern.
  • Druhý pokus zajistit JIV potřebný podíl na hlasovacích právech přišel koncem roku 2003.
  • Na dvou valných hromadách v roce 2003 předložilo vedení Vaku k schválení tzv. Pravidla pro navyšování základního kapitálu.
  • Město Napajedla podepsalo s ČS stejné smlouvy o akciích VAKu jako město Zlín. V době valných hromad v roce 2003 kontrolovala hlasovací práva Napajedel Jižní vodárenská.
  • Kdyby město Napajedla získalo další akcie VAKu, bylo povinno tyto akcie prodat JIV. Vklad majetku do Vaku by byl směněn za akcie a ty by město muselo prodat JIV! Směna majetku obce v hodnotě 1250 za 160 Kč?

Vedení Vaku Zlín a města Zlín se snaží instalovat Francouze do pozice subjektu inkasujícího zisky z vody od lidí na Zlínsku, místo Vaku Zlín!

V roce 2003 proběhly pokusy předat kontrolu nad vodou Francouzům a eliminovat nebo rozdrobit jednotu měst a obcí, které se postavily na obranu vody. (Luhačovice, Valašské Klobouky, Brumov - Bylnice, Slavičín, Otrokovice ....). O všem podstatném mělo rozhodovat město Zlín či vedení vodárny Zlín, kde se někteří "politici" toužili "přitulit do náruče svého milovaného koncernu".

Jak se drobí jednota těch, kteří ví, že jde o tunel? Penězi a odměnami

Ing. Dalibor Maniš, dlouholetý starosta Valašských Klobouk a veřejný odpůrce tunelu v roce 2002, byl člen představenstva Vaku Zlín od roku 2001. Na valné hromadě Vaku Zlín 17.4.2002 prohlásil: "On osobně považuje hlasování o pronájmu (pronájem) za "pohřeb" Vaku a nedoporučuje ho uskutečnit." Následně, přestože se dělo to, co se dělo, ovšem zůstal v představenstvu Vaku a spolupodílel se s lidmi z Veolie a SMZ na "pohřbu" Vaku Zlín a navíc z toho osobně profitoval přes odměny a tantiémy.

Jak eliminovat odpůrce tunelu? Zbavit je pozice rozhodování.

Město Zlín nebo vedení Vaku Zlín přišlo s "nápadem", že místo všech akcionářů Vaku Zlín bude převod akcií na jméno schvalovat jen představenstvo vodárny. Prosté a geniální, vedení vodárny ovládali společně lidé z Veolie a města Zlín a tím by eliminovaly ty, co s tunelem nesouhlasí.

Pro realizaci tunelu je třeba 75% hlasů

Obchodní zákoník stanovil podmínku hlasování 75% přítomných na valné hromadě PRO změnu stanov a případně PRO zrušení omezení převoditelnosti akcií na valné hromadě vodárny Zlín. Totéž platilo pro schválení prodeje a pronájmu části podniku, tzn. uzavření smluv mezi vodárnou Zlín a Veolií! Hlasy města Zlín a malých obcí a na Slovensko "odkloněného" balíku cca 3% Veolii k prohlasování smluv nestačily.

V roce 2003 byla vodárna již pevně kontrolována Jižní vodárenskou (JIV) a bylo jen otázkou času a peněz, kdy dojde k uzavření smluv s Veolií. K jejich prosazení bylo potřeba 75% hlasů přítomných na valné hromadě a ty JIV neměla. Opakovaly se proto nabídky obcím na odkup akcií Vaku Zlín. Činily se i další kroky, které měly umožnit získat JIV (Veolii) kontrolu nad 75% podílem hlasovacích práv k akciím Vaku.

Do hry o hlasy se zapojil i samotný Vak Zlín a jeho staronová Pravidla pro navyšování základního kapitálu, kdy obce měly upisovat akcie vodárny, které následně měly "prodávat" Jižní vodárenské a té by rostl podíl, kterým vodárnu kontroluje - až na 75%. Pak by proběhla valná hromady vodárny, na které by si koncern sám odhlasoval smlouvy mezi vodárnou a sám sebou. Geniální pro koncern a ono to nakonec téměř tak i proběhlo.

Kdo řídil a měl jednat v zájmu Vaku Zlín a občanů Zlínska v roce 2003?

Představenstvo Vaku Zlín a tím i jednání a dění ve Vaku během posledních 5 měsíců ovládali zástupci města Zlín a Veolie . Ze 7 osob byly 2 osoby z města Zlín a 2 osoby spojené s Veolií.

                                      Složení představenstva Vaku Zlín v roce 2003
předseda P Ing. Josef Šverma člověk Veolie
Ing. Josef Svoboda člověk Veolie
Ing. Milan Soldán radní Zlína       KDU-ČSL
Jaromír Šebík radní Zlína ZHN
Ing. Dalibor Maniš starosta Val.Klobouků NK
Ing. Martin Bernard ředitel Vaku, následně Veolie
Ing. Miroslav Marčík tech.ředitel násl. zaměstnánVeolii

Co dělali někteří členové vedení města Zlín a vodárny Zlín v roce 2003? Změnili způsob manipulace se zastupiteli a lidmi.

Řekněte jim, že bez předání vody cizincům nedostanou dotace z EU

Začal nový způsob manipulování se zastupiteli měst a obcí a akcionáři vodárny Zlín. Pokoutný, nepravdivý a patrně i podvodný, ale velmi chytrý tah. Zastupitelům obcí na Zlínsku začali různí "Veoliameni" říkat, že smlouvy s Veolií jsou jedinou cestou k dotacím z EU! Kdo ze zastupitelů by se odvážil bránit uzavření smluv s jakýmkoliv koncernem, když by tím "ohrozil" stamiliónové dotace z EU?

Realitou je, že dotace z EU právě z důvodu anti-privatizace Vak Zlín a celý Zlínský okres nemůže dotace z EU čerpat. Naháněči koncernů a Hadi na radnicích místo žalob a obrany zájmu lidí vymyslí výmluvu na bruselské úředníky a nechávají se jet tunel, který odmítla dotovat dokonce i EU.

Okolní okresy, kde vodárny Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště zůstaly v rukou měst a obcí  dotace z EU v pohodě čerpají, protože nebyly vytunelovány. Zde rozumní zastupitelé pokoutné nabídky naháněčů koncernů předat zisky z vody cizincům odmítli.

Jak vidíte, okresní vodárny pro získání dotací z EU žádné koncerny a smlouvy s koncerny nepotřebovaly.

Podmiňování získání dotací z EU uzavřením smluv s Veolií, tzn. privatizací zisků Vaku, byla a je nehorázná lež. V sousedních nevytunelovaných vodárnách ve Vsetíně, na Slovácku i v Kroměříži vodárny nebo sdružení měst dotace z EU bez problémů dostaly. Smlouvy s Veolií byly totiž přesně to, co způsobilo, že EU odmítla dotace vodárně Zlín i obcím poskytnout!

S tím, že sliby dotací jsou další manipulací, měli zastupitelé zkušenost. V roce 2002 ČS pracující pro JIV nabízela obcím odkup akcií vodárny a tvrdila, že její smlouvy neohrožují získání dotací. Prakticky za 14 dnů po podpisu smluv mezi ČS a městem Zlín se ukázalo, že je tomu přesně naopak, a zástupce MŽP žádal primátora Zlína, aby uzavření smluv přehodnotili, jinak peníze z fondu ISPA na již připravený projekt nebudou a město Zlín region o tyto peníze připravilo.


Podvodná a manipulující argumentace

Podmiňování předání monopolu vody cizincům, jako jediná možnost čerpat do vodárny dotace z EU, byla jedna z hlavních lží, která byla zastupitelům tvrzena a na základě které zmanipulováni, podvedeni a v pozici, že není jiná možnost, rozhodli o majetkové dispozici a o uzavření smluv s Veolií. Dotace z EU vodárna Zlín nikdy nedostala, právě z důvodu uzavření nevýhodných smluv s Veolií!

Proč nechce EU dotovat tento "model"? Protože by tím dotovala nehorázné zisky koncernu.


Věříte, že za to, že vodárna Zlín nedostala dotace z EU, mohou byrokrati z Bruselu? Toto totiž tvrdí lidem "veoliameni" z vedení města Zlín a vodárny Zlín nyní, když "zdůvodňují", že dotace vodárna Zlín nemá.  Nebo spíš věříte tomu, že šlo o podvod a lež?

Manipulace přes sliby dotacíProvozní model = maximální využití dotací

privacy Nemám rád SPAM, email můžete vždy odhlásit


Jsme připraveni vás motivovatChceme provozní model ve Zlíně

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit


Doporučil jsem zastupitelům obezřetnost. Vysvětlili jsme jim, že systém, kdy města financují 100% investic a koncern inkasuje 100% zisku je tunel a ne vstup strategického investora.

Vedení města i Vaku Zlín vědělo, že jde o tunel! Dostali od nás Rozbor, který prokazoval, že to, co se jim slibují nájezdníci jsou lži. Upozornili jsme je, že realizace provozního tunelu povede ke ztrátě zisků, vlivu na vodu i stop dotacím z EU.

Doporučili jsme zjistit, zda je investor skutečně potřebný. Pokud ano, pak model 50/50 (města/koncern). Tzn. investor bude investovat a v poměru financování investic (včetně zohlednění investic minulých), se bude dělit případný zisk!

Vedení města Zlín, informace mělo a mělo informovat zastupitele. Udělalo pravý poak mé materiály před zastupiteli zatajilo.

Vedení města Zlín a Vak Zlín naopak umožnilo protiprávně fakticky ovládnout Vak Zlín soukromu společností  Jižní vodárenská (Veolie) a ta zastupitelům měst a obcí samozřejmě pravdu o tom co nastane, neříkala, protože by se jinak k ziskům z vody nedostala.

Rozbor předem zaslaný vedení města Zlín a Vaku Zlín


Jak jednalo vedení vodárny Zlín, když zjistilo, že se protiprávně 43% podíl hlasů objevilo u soukromého subjektu, který ovládl Vak Zlín?

Vedení vodárny přihlíží porušování zákona. Jedná ve shodě s těmi, co zákon porušují?

Vedení vodárny neřešilo porušování stanov a zákonů. Protiprávní stav přikrylo a akceptovalo. Prostě začalo pracovat pro nového "majoritního vlastníka" a ostatním akcionářům, institucím a občanům začalo mlžit.

Na valné hromadě vodárny Zlín dne 24.4.2003 se současně s jednáním výše uvedených skupin projevila ve shodě účelovost jednání představenstva a dozorčí rady. Představenstvo ze zákona předkládá akcionářům roční účetní závěrku a seznamuje akcionáře s výroční zprávou. Její nedílnou součástí je:

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 2002 (Zpráva).

Představenstvo, od 28.8.2002 kontrolované lidmi z Veolie a města Zlín, Zprávu akcionářům skutečně předložilo. Zpráva však neobsahuje podstatné a pravdivé skutečnosti.

Zpráva informuje o ovládající osobě pouze do dne 26.4.2002. Jde o den, kdy město Zlín prodalo 47% akcií VAKu. Zpráva neobsahuje žádné informace o České spořitelně, Jižní vodárenské, Veolii a neinformuje o ovládnutí představenstva vodárny Zlín osobami jednajícími ve shodě dne 28.8.2002. Představenstvo vodárny Zlín v zákonem určeném dokumentu, který má dát celé České republice a akcionářům přesné informace o vlastnících, osobách jednajících ve shodě a případných vztazích ve společnosti, informuje akcionáře tak, že po 26.4.2002 vlastně

neexistuje 47% základního kapitálu vodárny

Neexistuje žádné jednání ve shodě mezi městy, které prodaly akcie vodárny, a Českou spořitelnou, resp. Jižní vodárenskou a Veolií?

Akcionáři se z této Zprávy nedozví nic o stavu ve společnosti po 26.4.2002. Ovládající osoba VAKu Zlín dle tvrzení představenstva ke dni konání valné hromady 24.4.2003 neexistuje. Je to účelové zamlčení a účelová manipulace s informacemi poskytovanými vlastníkům společnosti.

Jak poté vyplynulo z obdobné Zprávy za rok 2003, předložené akcionářům Vaku Zlín v roce 2004, JIV nahlásila představenstvu VAKu 14.3.2003, že je ovládající osobou VAKu Zlín. Valná hromada Vaku proběhla 24.4.2003, tzn. vedení vodárny vše vědělo a nedělalo nic, čímž protiprávní stav umožnilo.Jaký další krok činilo představenstvo Vaku Zlín, aby "pomohlo" akcionářům?

Nabádalo malé obce, aby vkládaly svou infrastrukturu do vodárny Zlín a dostávaly za ni akcie vodárny. Ze smluv s Jižní vodárenskou plynulo, že tyto akcie budou obce muset "prodat" za babku soukromé společnsoti Jižní vodárenská!

Druhý pokus zajistit potřebný podlí JIV na hlasovacích právech vodárny Zlín byl podniknut koncem roku 2003. Představenstvo vodárny předložilo akcionářům na dvou po sobě jdoucích mimořádných valných hromadách k schválení tzv. Pravidla pro navyšování základního kapitálu. Jako důvod uvedlo, že:

"VAK tvoří logický celek, který sceluje vodárenskou infrastrukturu, kterou následně provozuje, což je dlouhodobá koncepce VAKu."

Zní to logicky, ale cílem představenstva vodárny, Jižní vodárenské a Veolie nebylo scelovat infrastrukturu a tu provozovat. Cílem bylo pouze  provozování - a tím ovládnutí tržeb a zisku, a to mělo být z vodárny Zlín vyvedeno.

Toto zdůvodnění představenstva bylo proto nepravdivé, manipulační a účelové. Co s majetkem, řešilo město Napajedla. Město mělo vložit ČOV Napajedla do vodárny. Za to by dostalo akcie vodárny. Tyto akcie by získalo za cca 1250 Kč/akcii a obratem by je muselo „prodat" Jižní vodárenské za 160 Kč/akcii. Žádný soudný člověk nenakupuje za 1250 Kč a neprodává za 160 Kč. Město Napajedla pro tato pravidla nehlasovalo a ČOV do vodárny Zlín nevložilo.Jak to bylo ve skutečnosti?

V roce 2003 přiznává Veolia, že ovládá vodárny Zlín a Kladno, a současně přiznává, že jejím cílem je vodárny rozdělit a „pouze“ provozovat vodárenskou infrastrukturu. Toto „pouze“ je zásadní, neboť jde o záměr privatizovat zisky a z vodáren vytvořit subjekty, které s pomocí fondů EU budou financovat podnikání soukromé společnosti ze skupiny Veolia. Povinnost financovat infrastrukturu prostě bude ponechána na vlastníkovi infrastruktury, tedy vodárně Zlín a Kladno. Zisk z provozování přejde mimo dosah vodáren. Vodárny přitom byly založeny za účelem provozování vodárenské infrastruktury a během desíti let scelovaly vodárenskou infrastrukturu ve svých regionech. Nyní měly rezignovat na 90-95% výnosů a celý zisk ve prospěch Veolie!

Ovládáme Vak Zlín - jasné? Někdo napochoduje do Vak. Oznámí, že ho ovládá a vedení Vaku zasalutuje!

privacy Nemám rád SPAM, email můžete vždy odhlásit


Jak zmanipulovat obce?Cílem Vaku je zcelovat a provozovat infrastrukturu, proto vkládejte vodárenské sítě!

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásitDůkazy, které  můžete požadovat po vedení města Zlín a Vaku Zlín

1) Zápis z jednání řádné valné hromady VAKu 24.4.2003

2) Návrh změny stanov Vaku – článek týkající se omezené převoditelnosti

3) Zpráva o vztazích mezi Ovládající a ovládanou osobou ve výroční zprávě za rok 2002

4) Zpráva o vztazích mezi Ovládající a ovládanou osobou ve výroční zprávě za rok 2003

5) Smlouvy uzavřené mezi městem Napajedla a Českou spořitelnou

6) Smlouvy o postoupení pozice České spořitelny na Jižní vodárenskou

7) Pravidla navyšování základního kapitálu nepeněžitým vklademJak pokračoval proces vedoucí k vyvedení obchodu z vodou a zisků z vody na koncern?

Pokračování v roce 2004

Informace pro odborníky, profesionály a lidi, kteří chtějí mít v rukou důkazy. VIP INFORMACE rovněž pro novináře, ekonomy, vodaře, znalce, soudce, vyšetřovací složky, státní instituce, ministerstva, zpravodajce.