Pravda o vodě v Plzni

Hospodaření s vodou je v od roku 2016 v rukou měst, do té doby bylo pod kontrolou fr. koncernu VEOLIE

VODÁRNA PLZEŇ, od r. 1996 - 2016 r. koncern Veolia, dnes společnost města Plzeň


VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

Informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně.

Komu a co platíte v ceně vody? Kde končí peníze? Investuje se u vás do obnovy sítí nebo poteče z kohoutů závadná voda? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností? Jak jsou „vyvážené“ smluvy se zahraničním koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice?

Společnost VODÁRNA PLZEŇ i prodej vody v Plzni byly do konce roku 2015 zcela v rukou fr. koncernu Veolia. Společnost nevlastnila vodárenskou infrastrukturu, ale pronajímala si ji od statutárního města Plzeň a na ní prodává vodu lidem. Fr. koncern Veolia měl ve Vodárně Plzeň majetkový podíl 98,3% a statutární město Plzeň pouze 1,7%.


Informace o vodě a výroční zprávy vodáren v rukou cizinců

Výroční zpráva obsahuje informace, které umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou. Výročné zprávy v čase umožňují porovnat, jaké dopady na ceny, na lidi, na investice má instalace cizinců do pozic prodejců vody.

Informace, které zde najdete:

 • 1

  cena vody, konkrétní cena vodného a stočného, cena kubíku vody, resp. cena za kubík vody, o tom, jaký zisk dosahuje prodejce vody z vodného a stočného vybraného od lidí

 • 2

  o tom, zda budete pít nezávadnou vodu, tzn. o investicích do vodárenské a kanalizační infrastruktury a způsobu jejího financování, o čerpání nebo nečerpání dotací z EU na investice do obnovy a rozvoje vodárenských sítí

 • 3

  o tom, kdo vlastní společnost vodovody a kanalizace, jaký mají podíl na společnosti a zisku z vody města a obce, kdo je největší vlastník společnosti, kdo díky tomu společnost ovládá, řídí a rozhoduje o jejich prioritách

 • 4

  o tom, kteří politici a ze kterých měst, hájí zájmy lidí ve vodárně, o odměnách, které si vyplácí politici ve vedení společnosti vodovody a kanalizace, o složení orgánů, konkrétně představenstva a dozorčí rady společnosti vodovody a kanalizace

 • 5

  o mzdách pracovníků a počtech pracovníků, ve společnosti vodovody a kanalizace a o tom, kolik v oboru vzdělaných zaměstnanců pracuje pro města a obce a hájí zájmy občanů nikoliv zahraničních koncernů v daném městě, okrese nebo kraji

 • 6

  o jednotlivých nákladech a výnosech společnosti vodovody a kanalizace, o výkazu zisků a zpráv, o rozvaze majetku společnosti a způsob jeho financování, o příloze k účetní závěrce

 • 7

  Dokumenty: účetní závěrka, výkazu zisků a zpráv, informace o zadlužení společnosti, Zprávu představenstva o stavu společnosti vodovody a kanalizace a budoucím vývoji, Ovládací zprávu a zprávu o propojených osobáchVÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

Vodu na Plzeňsku prodává fr.koncern Veolia a inkasuje z ní zisky

Ke stažení:

 
VODÁRNA PLZEŇ, a.s. (fr.Veolia)
VODÁRNA PLZEŇ, a.s. (fr.Veolia)
 
VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ, a.s.
VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ, a.s.
vlastníci
98% Veolia a 2% město Plzeň
98% Veolia a 2% město Plzeň
100% města a obce
100% města a obce
Prodává vodu na sítích města Plzeň a sítítích VODÁRENSKÉ A KANALIZAČNÍ, a.s.
Prodává vodu na sítích města Plzeň a sítítích VODÁRENSKÉ A KANALIZAČNÍ, a.s.
Pronajímá sítě VEOLII, která inkasuje zisky z prodeje vody
Pronajímá sítě VEOLII, která inkasuje zisky z prodeje vody
2014
VZ . . .
UZ . . .
2014
"VZ-nezveřejnila"
"VZ-nezveřejnila"
2013
VZ . . .
UZ . . .
2013
"VZ-nezveřejnila"
"UZ-nezveřejnila"

Poskytují zákonem dané informace o nákladech, výnosech a ziscích za dané a minulé účetní období ve společnosti. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT. Přehled o stavu majetku společnosti Aktiva a způsobu jeho financování Pasiva, v podobě Rozvahy. Porovnání dokumentů umožňuje sledovat vývoj ve společnosti i porovnat společnosti mezi sebou. Tam, kde došlo k privatizaci, máte k dispozici VZ okresní vodárny i soukromého provozovatele. To umožňuje posoudit vyváženost smluv např. z pohledu zisků.

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

 1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
 2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách fr. koncernu za 4 roky
 3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
 4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?
%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


Znáte pohádku "Jak Trautenberk prodával vodu"?

Mezi lidi a vodu se postavil panák, který chtěl prodávat vodu a inkasovat zisk.

Kdo drží v rukou prodej vody, ten určuje cenu vody a inkasuje zisky

Realita v ČR je stejná jako v pohádce. Trautenberk je zpět. Rafinovaně je presentován jako "strategický investor a partner obcí" a koupil si Kubu, Anče i hajného!


e-book ZDARMA

E-book: Trautenberk se vrátil

Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?

Stáhnout e-book

"Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?"

Již jen jeden krok!

Vložte e-mail a získejte zdarma e-book.

%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, váš e-mail můžete vždy odhlásit