Pravda o vodě v Praze

Hospodaření s vodou je pod kontrolou francouzkého koncernu VEOLIE

Zisky z vody
Cena vody
Historie
Dokumenty

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., fr. Veolia a
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., město

Toto na politiky platí

ABSURDNÍ A POTÉ PROTIPRÁVNÍ ANTI-PRIVATIZACE ZISKŮ Z VODY

Díky vládě a "politikům" města Prahy je hospodaření s vodou a zisky z vody, v rukou cizinců, konkrétně francouzského koncernu VEOLIA a její společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK).  Vodárenské  trubky sice vlastní město Praha, přes svou Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS), ale i ty má v rukou koncern, neboť je má k na desítky let pronajaté. Hospodaření s vodou v Praze je tak v zásadních bodech v rukou koncernu a ti naplňují své priority - dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty. Do anti-privatizace PVK byl monopolní vlastník PVK stát ČR.

 Kdo je za to odpovědný?

Proč vodu v Praze prodávají Francouzi? Kdo předal zisky z vody Francouzům? Kdo může za drahou vodu? Kdo daný systém udržuje, i když ví, že je nevýhodný a patrně i protiprávní? Proč v Praze skokově zdražuje voda? Proč Pražané posílají miliardy "frantíkům" a Praze schází peníze na obnovu trubek a čistírnu odpadních vod? Kdo připravil PVK i město Prahu o dotace z EU? Co s tím dělat?

Politici ve vedení Fondu národního majetku a města Prahy.

Co se týká Prahy, pak Květoslava Kořínková (ČSSD), Jiří Paroubek (ČSSD), Pavel Bém (ODS).

Vodu v Praze prodávají lidem cizinci od roku 2000

Fond národního majetku a vedení města Prahy

Jako rozhodující akcionáři PVK realizovali prodej akcií PVK do rukou fr. koncernu Veolia. Monopol vody a hospodaření s vodou, včetně zisků z vody, skončil v rukou cizinců. Zejména prodloužení provozní smlouvy o provoozování proběhlo v rozporu se zákony ČR, konkrétně v rozporu s dobrými mravy.  Reálný vývoj i analýzy dokládají, že proběhl z velké části pokoutný proces, který vedl k zavedení modelu, jenž je pro občany a město nevýhodný.

Vedení města ví, že stamilióny vybrané od lidí za vodu končí v zahraničí místo v obnově trubek a ví, že město nemůže díky Smlouvě s Veolií čerpat dotace z EU. Dokonce má rozbory, které dokládají, že řada věcí probíhá protiprávně. Přesto nemravný systém pokračuje a léta nikdo nečiní kroky ve prospěch lidí a města. Nikdo, kdo je k tomu aktivně legitimován se na soudy neobrátil.

FNM, resp. vedení Ministerstva zemědělství (Mze)

Mze, jako subjekt mající na starosti správu vodního hospodářství v ČR a často zastupující FNM, nemělo zpracované žádné analýzy dokládající, výhodnost tzv. provozních modelů pro městské nebo okresní vodárny a občany. Bylo přitom upozorňováno na nevýhodnost anti-privatizací a na riziko ztráty možnosti čerpání dotací z EU.

nikdy jsme nedělali rozbor výhodnosti PM

Uložit

Uložit

Všichni, přitom ví, že miliardové zisky z vody, které platí lidé v ceně vody, tečou do zahraničí, místo do obnovy trubek. Stejně tak ví, že takto pokoutně zavedený absurdní systém, odmítla dotovat EU a Praha proto přišela o další miliardy, tentokrát z dotací z EU.

Celý proces má zatím 4 fáze:

 1. krok: Prodej 66% podílu akcií PVK z majetku FNM a ovládnutí PVK cizinci a nastavení odtoku většiny zisku z vody do ciziny do roku 2013.
 2. krok: Předání 34% podílu akcií PVK z majetku FNM a do majetku Hlavního města Prahy (HMP).
 3. krok: Prodej 34% podílu akcií PVK z majetku HMP a výhradně do rukou koncernu Veolia a pokoutné bezúplatné prodloužení smluvy, znamenající odtok zisku z vody do ciziny do roku 2028.
 4. krok: Bránění pozice, kdy zisky z vody inkasuje koncernu i přes rozbory, dokládající protiprávní stav.

Nevěřte nám, nevěřte politikům ani koncernům. Informace si ověřujte a udělejte si vlastní názor. Jen informovanými nelze manipulovat.

Popis celého pokoutného procesu.

Projděte si ho a pochopíte, nejen to co se stalo, ale díky tomu navíc i to, co musíme udělat, aby prioritou v Praze byla obnova trubek a ne zisky z vody v zahraničí.

Předání obchodu s vodou v Praze do rukou cizinců provázela neznalost, naivita a vymývání mozků i manipulace

Část "politiků" evidentně hájí zájmy koncernu. Díky tomu lidé posílají každoročně stovky miliónů korun do zahraničí, místo do obnovy trubek.

V platbách lidí za vodné a stočné odteklo díky "politikům" do Francie

6,5 miliardy korun z vašich peněženek

což je hodnota nové Ústřední čistírny odpadních vod v Praze, kterou Pražané vlastně již jednou zaplatili. Zaplatí ji znovu, protože se ČOV postavit musí, ale budou ji platit i potřetí, protože zisky z vody potečou do Francie dál.

Neinformovat, neříkat, nemluvit

Dokud to lidé neví k nápravě nedojde a lidé přijdou o další miliardy, které skončí v zahraničí.

"Politici" často lžou o důvodech drahé ceny vody a stavu vodovodů a kanalizací nejen v Praze. Léta neinformují občany ziscích Veolie z vodného a stočného, které schvalují a který lidé v ceně vody platí.

Neříkají pravdu o tom, že smlouva s Veolií znamená nemožnost čerpání dotací z EU do společnosti PVS nebo do rozpočtu města Praha, na financování obnovy infrastruktury a výstavbu nové Čistírny odpadních vod - ÚČOV.

Jak to začalo?

Vraťme vodu a její správu z rukou koncernů do vodáren v rukou měst

SOUHLASÍTE? PODPOŘTE VRÁCENÍ VODY DO PODOBY VEŘEJNÉ SLUŽBY

Názor na obranu vody

 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Váše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

 • MVDr. Stanislav Mišák MVDr. Stanislav Mišák bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje

  "Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

 • Marián Jurečka Marián Jurečka býv. ministr zemědělství

  Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete.  ... Více na VODA a KOHO VOLIT?

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nadační fond je občanská iniciativa a vše, co dělá financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu a její správu mají stejný názor.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo