shadow-ornament

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

BOJ O VODU JIŽ ZAČAL A NEJEN VE ZLÍNĚ

To, co se stalo a děje ve Zlíně, se děje v řadě dalších regionů České republiky, takže čtěte pozorně.

5.9.2016 ČT1 pořad REPORTÉŘI ČT

shadow-ornament

2015 - 2016 Moravské Palermo

"Březík a jeho parta" pokračují v manipulacích s lidmi i zastupiteli a pokouší se mediální masáž, ve které při znalosti pravdy lidem říkají:

"Hovno je růžové, voní a vy plaťte!"

primátor Zlína, p. Adámek (STAN)

náměsta primátora, p. Kamas (ANO)

Místo Šebíka, přivádí pan Adámek do vedení vodárny Zlín, pana Březíka.

Kde se vzal? Pro koho pracuje? Kdo ho financuje?

Předseda představenstva, p. Březík, dosazený p. Adámkem, sám sebe prohlašuje za krizového manažera. Zda jde o kvalitní manažera nebo chameleona anebo darebák, na to si uděláte názor sami. Za tři měsíce jeho působení ve Vaku Zlín je to většině lidem jasné.

Pan Březík, je prodloužená ruka Adámka, resp. města Zlín, ve Vaku Zlín. vedení města Zlín je přitom přímo odpovědné za zavedení soukromého penězovodu do Vaku Zlín a jeho tunelování. Březíka platí nejdříve samotné město Zlín a poté je financován přímo přes vodárnu Zlín, do které ho město Zlín dosadilo. Navíc sedí s p. Adámkem a dalšími zástupci Zlína, v prezídiu HC Zlín, takže o jeho motivaci je postaráno.

Primátor Zlína bere 70-80 tis. měsíčně a ten dává Březíkovi 108 tis. měsíčně odměnu z Vaku Zlín, kterou  platí lidé v ceně vodného a stočného. 

Pokud kdokoliv z těchto lidí neudělá to, co chce p.Adámek, tak na těchto pozicích nezůstane!

22.3.2015 Odvysílala ČT2 v pořadu NEDEJ SE PLUS  reportáž

23.3.2015 Zasedá mimořádné jednání Rady města Zlín, k Vaku Zlín

Vedení města Zlín veřejně přiznává, že "provozní model", předání hospodaření s vodou a zisků z vody, což bylo zavedeno ve Zlíně na popud města Zlín, je pro Vak Zlín i města nevýhodné. Vedení města se chce vyhnout náhradám škod a proto navrhuje vedení Vaku Zlín - jednejte o stažení žalob a škody nebudeme muset hradit. To, že na systém léta doplácí lidé a města "politiky" typu Adámek nezajímá.  V důvodové Zprávě pro RM Zlín, právník Zlína a s člen dozorčí rady Vaku Zlín, Oldřich Hlaváček, OldrichHlavacek@zlin.eu, uvádí:

  • Statutární město coby hlavní akcionář v letech 2001-2004 stálo o zavedení tzv. provozního modelu, resp. rozdělení společnosti na infrastrukturní a provozní část, a vstup strategického partnera do tzv. provozní části.
  • Se soudním zneplatněním valných hromad společnosti jsou spojena rizika pro SMZ – zjm. pak riziko náhrady škody vůči společnosti i strategickému partnerovi v řádech stovek miliónů korun
  • Nynější situace je pro všechny dlouhodobě neudržitelná. Zřejmě optimální řešení je uzavření dohody stran všech sporů a dosažení smíru. ... musí dojít ke změně podmínek smluvních dokumentů uzavřených t.č. mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a společností Moravská vodárenská (Veolia) tak, aby došlo k narovnání podmínek provozního modelu, který je v současné podobě pro Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. nevýhodný.

Co následuje? Korektní jednání a nápravu stavu ve Vaku Zlín ve prospěch lidí?

Na to zapomeňte!

2.4.2015 jsem obdržel dopis, ve kterém mne oslovuje p. Březík a chce, abych pro vedení vodárny, jako vodárenský odborník, udělal přednášku o "možném rozvoji vodárny Zlín".

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás nejen jako na akcionáře společnosti VaK Zlín, a.s., ale především jako na odborníka, který se v našem oboru podnikání pohybuje již déle než 15 let. V souvislosti se změnou, která nastala v představenstvu naší firmy a s ohledem na to, že připravujeme valnou hromadu,  bych Vás rád požádal o přednášku na téma: Možnosti  dalšího potenciálního vývoje VaK Zlín, a.s..

(variantní řešení vývoje společnosti VaK Zlín  podle rozhodnutí soudu,  respektive finanční, právní, organizační a personální dopady a příprava společnosti na potencionální směry vývoje)

Prosím o potvrzení, abychom našli vhodný termín co nejdříve (předpokládáme slevu pro vodaře).

Pěkný den

Ing. Svatopluk Březík

Předseda představenstva


2.4.2015 jsem zaslal "Březíkovi a jeho partě" na 5 stranách i s odkazy na dokumenty a důkazy o protiprávním tunelování vodárny a jejím možném dalším rozvoji. Zdarma.

Přednáška lze shrnout do jediné věty:

Nelze napravit ani rozvíjet právně relevantně něco, co bylo zavedeno protiprávně, je to neplatné a jde o tunel - tečka.


7.4.2015 uděluje tentýž Březík, který po mne chtěl odbornou přednášku, plnou moc advokátce Hejdové a pověřuje ji, aby mi napsala, že poškozuji jméno Vaku Zlín a že vedení vodárny zvažuje podat na mne trestní oznámení.

Již ten den, mi paní Hejdová píše výhružný dopis, kde mimo jiné uvádí:

Má reakce byla prostá:

"Paní Hejdová, pánové ve vodárně vás neinformovali pravdivě o tom, kdo poškozuje vodárnu Zlín a její dobré jméno. Ověřte si fakta, omluvte se mi a je to mezi námi vyřízeno. Pokud máte podezření z trestné činnosti, nic nezvažujte, podejte trestní oznámení, jako advokát víte, že to je vaše povinnost. Vaše nynější jednání považuji za vyhrožování - tečka."

Následovalo toto:

  • 7.4.2015 dostává p.Hejdová plnou moc od pana Březíka
  • 7.4.2015 mi zasílá Výzvu, kde neříká pravdu a která obsahuje skrytou výhružku formou možného podání trestního oznámení
  • 20.4.2015 Obdržela paní Hejdová ode mne výzvu ať doloží, kde neříká pravdu, dále informace a žádost o omluvu. Dále výzvu, ať podá trestní oznámení, pokud má podezření, že něco páchám.
  • 20.4.2015 Seznámila "Březíka a jeho partu" s mým vyjádřením a nedostala od nich pokyn, co já dělat
  • 22.5.2015 Upozorňuji paní Hejdovou, že pozici mrtvého brouka akceptovat nebudu
  • 24.5.2015 p.Hejdová mi sděluje: Obsah Výzvy vyjadřuje názor a postoj mého klienta tzn. "Březíka a jeho party", nikoliv její osobní názor, jak se mylně domnívám.
  • 25.5.2015 Uzavřela paní Hejdová písemně dohodu s Vakem Zlín o ukončení poskytování právních služeb

Paní Hejdová, rezignovala na další zastupování Vaku Zlín v této věci a za měsíc a půl ze spolupráce s "Březíkem a jeho partou" vycouvala.

Odpověď paní Hejdové na zastrašující výzvu "Březíka a jeho party"

Ing. Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ

Klikněte na ikonu PDF a přečtěte si "Zastrašující výzvu" zaslanou R.Novotnému!

"Březík a jeho parta" se snažili zastrašit i další lidi, co veřejně mluví o nevýhodnosti smluv a protiprávním stavu ve Vaku Zlín.

Odpověď na "Zastrašující výzvu" vedení Vaku Zlín!

Bc. Michal Špendlík, starosta Želechovic nad Dřevnicí

Pro zvětšení písma klikněte na text!

Klikněte na ikonu PDF a přečtěte si "Zastrašující výzvu" zaslanou M.Špendlíkovi!

Odpověď na "Zastrašující výzvu" vedení Vaku Zlín!

Miroslav Rafaja, městem Zlín odvolaný předseda dozorčí rady Vaku Zlín

Pro zvětšení písma klikněte na text!

Klikněte na ikonu PDF a přečtěte si "Zastrašující" Výzvu" zaslanou pan Rafajovi!

Odpověď na "Zastrašující výzvu" vedení Vaku Zlín!

Mgr. Eva Štauderová, bývalá radní města Zlín

Pro zvětšení písma klikněte na text!

Klikněte na ikonu PDF a přečtěte si "Zastrašující výzvu" zaslanou paní Štauderové!

Květen 2015 a valná hromada vodárny Zlín. Hlasy města Zlín je potvrzeno, že vodárnu povede "Březík a jeho parta"

Již během valné hromady se ovšem ukázalo, koho zájmy má "Březík a jeho parta" hájit, ve vedení vodárny Zlín. Akcionářům mají schválit, že tuto partu bude platit firma z koncern Veolia! Na valné hromadě Vaku Zlín se provalilo, že vedení Vaku Zlín, chystá materiály Veolia nebo vedení vodárny Zlín zcizilo Veolii dokumenty.

Primátor města Zlín, p. Adámek (STAN), který byl na valné hromadě vodárny a měl o tomto hlasovat, byl se vším srozuměn, vůbec mu nevadilo, že vedení vodárny Zlín má mít smlouvy o výkonu funkce s Veolií, ničemu se nedivil, ani neprotestovla. Nejspíš o tom věděl a souhlasil s tím, protože jinak by okamžitě tyto lidi z vodárny vyhodil.

Na této valné hromadě se prozradilo, že p. Březíka úkoluje pan Adámek a Březík zadání Adámka plní.

Den poté, na  jednání zastupitelstva města Zlín odmítl primátor informovat o průběhu valné hromady a zastupitelům neřekl, že bylo navrženo, aby vedení vodárny Zlín financovala Veolia, ani to, že úkoluje p. Březíka.

Valná hromada společnosti VaK Zlín schválila 7.10.2015 dodatek, „jaký svět neviděl“ a dodatek neviděli ani akcionáři, kteří pro něj hlasovali

Když se jeden z menších akcionářů zeptal, zda je tedy možné seznámit se s tímto dodatkem, bylo mu vedením společnosti sděleno: "Zatím neexistuje, a akcionáři jej dostanou, až nastane ten pravý čas“. Odpověděl akcionářům p. Březík

Primátor města Zlín, p. Adámek, který rovněž nevěděl, o čem hlasuje,  ho následně pochválil za jeho manažerské schopnosti. Valná hromada doporučila uzavření dodatku 86 procenty přítomných hlasů. Nikdo z hlasujících nevěděl, o čem hlasuje.

Pan Březík poté uvedl ČTK,  že proběhl ekonomický seminář, kde se o dodatku a podrobnostech diskutovalo, ale to, že ani zde nebyl předložen žádný dodatek, uvést zapomněl. Navíc ekonomický seminář nemá v akciové společnosti žádné právní opodstatnění.

Šlo buď o předávání insider informací – vyvoleným - mimo valnou hromadu a především o  vytváření mediální mlhy a snahy vytvořit „jakous-takous“ právní beztrestnost při protiprávním jednání vedení vodárny.

Zástupcům 17 malých měst a obcí došla trpělivost a vydali tiskovou Zprávu, kterou se od praktik Zlínského Palerma rázně distancovali.

Malé města a obce Zlínského regionu vydávají společné prohlášení k nekalému jednání vedení vodárny Zlín a k cílům, které chtějí společně dosáhnout.

Zajímavé vystoupení občana Zlína na zastupitelstvu města Zlín 22.10.2015 a ještě zajímavější reakce těch, kteří prohlašovali, že chtějí zabranit tunelu ve Vaku Zlín

Dotazy na zastupitelstvu města Zlín. Odpovědi šéfů vládnoucí koalice v porovnání s tím, co říkali před volbami.

Jak vše pokračovalo?

zde budu postupně doplňovat!

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚzpět na úvodní menu

Chceme platit za vodu jen to, co je skutečně třeba. Chceme, aby peníze, které platíme za vodu, byly reinvestovány zpět ve vodárenském odvětví a nekončily v cizině na účtech zahraničních koncernů. Chceme kontrolu a správu vody pro další generace v rukou státu.

Chcete totéž?

Pak, se přidejte k lidem, kteří vyzvali politiky k úpravě legislativy ve prospěch lidí a měst

Pomozte poslat koncerny domů. Šlo to s armádou Sovětského svazu, půjde to i s koncerny.

Mám dost neustálého zdražování vody na úkor lidíPožaduji ukončit drancovaní našich peněženek a vrátit hospodaření svodou do rukou samospráv nebo státu
shadow-ornament