PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

Korupce a postupné otupování jednoty obrany vodárny Vaku Zlín v roce 2003?

Další pokusy vyvést zisky z vody od lidí na Zlínsku na fr. koncern Veolia!

V roce 2003 proběhly pokusy předat kontrolu nad vodou Francouzům a předtím eliminovat nebo rozdrobit jednotu obcí. O všem podstatném mělo rozhodovat město Zlín či vedení vodárny Zlín, kde se někteří "politici" toužili "přitulit do náruče svého milovaného koncernu".

VIDEO: Jak prorůstá byznys korporací s politikou? Kdo to platí?

[sociallocker id="8029"] [/sociallocker]

Vedení Vaku Zlín a města Zlín se snaží instalovat Francouze do pozice subjektu inkasujícího zisky z vody od lidí na Zlínsku, místo Vaku Zlín!

 • Připravovalo se vše pro vyvedení zisků z prodeje vody z Vaku Zlín na Veolii.
 • Jsou činěny kroky, které mají umožnit získat JIV (Veolii) kontrolu nad 75% podílem hlasovacích práv k akciím Vaku.
 • Na valné hromadě dne 24.4.2003 je navržena změna stanov. Na místo valné hromady má převody akcií schvalovat představenstvo Vaku, ve kterém sedí lidé z Veolie!
 • Především by to umožnilo JIV "dokoupit" potřebný počet akcií do 75% a poté hurá hlasovat pro vyvedení zisků na koncern.
 • Druhý pokus zajistit JIV potřebný podíl na hlasovacích právech přišel koncem roku 2003.
 • Na dvou valných hromadách v roce 2003 předložilo vedení Vaku k schválení tzv. Pravidla pro navyšování základního kapitálu.
 • Město Napajedla podepsalo s ČS stejné smlouvy o akciích VAKu jako město Zlín. V době valných hromad v roce 2003 kontrolovala hlasovací práva Napajedel Jižní vodárenská.
 • Kdyby město Napajedla získalo další akcie VAKu, bylo povinno tyto akcie prodat JIV. Vklad majetku do Vaku by byl směněn za akcie a ty by město muselo prodat JIV! Směna majetku obce v hodnotě 1250 za 160 Kč?

Kdo řídil a měl jednat v zájmu Vaku Zlín a občanů Zlínska v roce 2003?

Představenstvo Vaku Zlín a tím i jednání a dění ve Vaku během posledních 5 měsíců ovládali zástupci města Zlín a Veolie . Ze 7 osob byly 2 osoby z města Zlín a 2 osoby spojené s Veolií.

                                      Složení představenstva Vaku Zlín v roce 2003
předseda P Ing. Josef Šverma člověk Veolie
Ing. Josef Svoboda člověk Veolie
Ing. Milan Soldán radní Zlína       KDU-ČSL
Jaromír Šebík radní Zlína ZHN
Ing. Dalibor Maniš starosta Val.Klobouků NK
Ing. Martin Bernard ředitel Vaku, následně Veolie
Ing. Miroslav Marčík tech.ředitel násl. zaměstnánVeolii

Ing. Dalibor Maniš, člen představenstva Vaku Zlín od roku 2001, na valné hromadě Vaku Zlín 17.4.2002 prohlásil: "On osobně považuje hlasování o pronájmu (pronájem) za "pohřeb" Vaku a nedoporučuje ho uskutečnit." Následně ovšem zůstal v představenstvu Vaku, přestože se dělo to, co se dělo, a spolupodílel se s lidmi z Veolie a SMZ na "pohřbu" Vaku Zlín.

Co dělalo vedení města Zlín a vedení Vaku Zlín v roce 2003?

Obchodní zákoník stanovil podmínku hlasování 75% přítomných na valné hromadě PRO změnu stanov a případně PRO zrušení omezení převoditelnosti akcií na valné hromadě vodárny Zlín. Totéž platilo pro schválení prodeje a pronájmu části podniku, tzn. uzavření smluv mezi vodárnou Zlín a Veolií! Hlasy města Zlín a malých obcí a na Slovensko "odkloněného" balíku cca 3% Veolii k prohlasování smluv nestačily.

V roce 2003 byla vodárna již pevně kontrolována Jižní vodárenskou (JIV) a bylo jen otázkou času a peněz, kdy dojde k uzavření smluv s Veolií. K jejich prosazení bylo potřeba 75% hlasů přítomných na valné hromadě a ty JIV neměla. Opakovaly se proto nabídky obcím na odkup akcií Vaku Zlín. Činily se i další kroky, které měly umožnit získat JIV (Veolii) kontrolu nad 75% podílem hlasovacích práv k akciím Vaku.

Město Zlín přišlo s "nápadem", že místo valné hromady akcionářů bude převod akcií na jméno schvalovat představenstvo vodárny Zlín, které ovládali společně lidé z Veolie a města Zlín.

Do hry o hlasy se zapojil i samotný Vak Zlín a jeho staronová Pravidla pro navyšování základního kapitálu, kdy obce měly upisovat akcie vodárny, které následně měly "prodávat" Jižní vodárenské a té by rostl podíl, kterým vodárnu kontroluje - až na 75%. Pak by proběhla valná hromady vodárny, na které by si koncern sám odhlasoval smlouvy mezi vodárnou a sám sebou. Geniální pro koncern a ono to nakonec téměř tak i proběhlo.

Jižní vodárenské chyběly hlasy pro možnost prosazení smluv mezi vodárnou Zlín a Veolií. Proto byl rok 2003 rokem pokusů sehnat 75% hlasů potřebných pro odhlasování smluv, které by předaly monopol vody do rukou francouzské Veolie. Vedení vodárny ovládali společně lidé z Veolie a města Zlín a ti se pokoušeli zajistit dovršení 75% hlasů pro Jižní vodárenskou.

Co dělali někteří členové vedení města Zlín a vodárny Zlín v roce 2003? Jen změnili způsob manipulace se zastupiteli a lidmi.

Začal nový způsob manipulování se zastupiteli měst a obcí a akcionáři vodárny Zlín. Okolní vodárny Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště dotace čerpají a v žádném případě nebyly vytunelovány, když nabídky předat zisky z vody koncernům zastupitelé odmítli. Zastupitelům obcí na Zlínsku ovšem různí "Veoliameni" začali říkat, že smlouvy s Veolií jsou jedinou cestou k dotacím z EU!

Pokoutný, nepravdivý a patrně i podvodný, ale velmi chytrý tah. Kdo ze zastupitelů by se odvážil bránit uzavření smluv s Veolií, když by tím "ohrozil" stamiliónové dotace z EU? Které sice nepřijdou, ale to už budou smlouvy podepsané.

Šlo o jednu z hlavních lží, která byla zastupitelům tvrzena a na základě které následně rozhodovali o uzavření smluv s Veolií. Dotace z EU vodárna Zlín nikdy nedostala, právě z důvodu uzavření nevýhodných smluv s Veolií!

Vodárny pro získání dotací z EU žádné smlouvy s koncerny uzavírat nemusely.

Podmiňování získání dotací z EU uzavřením smluv s Veolií, tzn. privatizací zisků Vaku, byla a je nehoráznost. Smlouvy s Veolií byly totiž přesně to, co způsobilo, že EU odmítla dotace vodárně Zlín i obcím poskytnout!

V sousedních nevytunelovaných vodárnách ve Vsetíně, na Slovácku i v Kroměříži okresní vodárny nebo sdružení měst dotace z EU bez problémů dostaly.

Klikněte na tlačítko

Manipulace přes sliby dotacíProvozní model = maximální využití dotací

privacy Nemám rád SPAM, email můžete vždy odhlásit

Klikněte na tlačítko

Jsme připraveni vás motivovatChceme provozní model ve Zlíně

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit

Seriózní argument nebo geniální manipulace a podvod?

Věříte, že za to, že vodárna Zlín nedostala dotace z EU, mohou byrokrati z Bruselu? Toto totiž tvrdí lidem "veoliameni" z vedení města Zlín a vodárny Zlín nyní, když "zdůvodňují", že dotace vodárna Zlín nemá.  Nebo spíš věříte tomu, že šlo o podvod a lež?

S tím, že sliby dotací jsou další manipulací, měli zastupitelé zkušenost. V roce 2002 ČS pracující pro JIV nabízela obcím odkup akcií vodárny a tvrdila, že její smlouvy neohrožují získání dotací. Prakticky za 14 dnů po podpisu smluv mezi ČS a městem Zlín se ukázalo, že je tomu přesně naopak, a zástupce MŽP žádal primátora Zlína, aby uzavření smluv přehodnotili, jinak peníze z fondu ISPA na již připravený projekt nebudou a město Zlín region o tyto peníze připravilo.

I v tomto případě konečné uzavření smlouvy s koncernem a  zavedení "neprovozního tunelu" do vodárny Zlín v roce 2004 znamenalo, že vodárna Zlín dotace z EU nedostala a nedostane, právě kvůli podobě, délce, nevýhodnosti smluv s Veolií a také netransparentní formě zavedení těchto smluv!

Proč nechce EU dotovat tento "model"? Protože by tím ještě dotovala zisky koncernu a to rozhodně cílem dotací není.

Jak jednalo vedení vodárny Zlín, když zjistilo, že se protiprávně 43% podíl hlasů objevilo u soukromého subjektu, který ovládl Vak Zlín?

Na valné hromadě vodárny Zlín dne 24.4.2003 se současně s jednáním výše uvedených skupin projevila ve shodě účelovost jednání představenstva a dozorčí rady. Představenstvo ze zákona předkládá akcionářům roční účetní závěrku a seznamuje akcionáře s výroční zprávou. Její nedílnou součástí je:

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 2002 (Zpráva).

Představenstvo, od 28.8.2002 kontrolované lidmi z Veolie a města Zlín, Zprávu akcionářům skutečně předložilo. Zpráva však neobsahuje podstatné a pravdivé skutečnosti.

Zpráva informuje o ovládající osobě pouze do dne 26.4.2002. Jde o den, kdy město Zlín prodalo 47% akcií VAKu. Zpráva neobsahuje žádné informace o České spořitelně, Jižní vodárenské, Veolii a neinformuje o ovládnutí představenstva vodárny Zlín osobami jednajícími ve shodě dne 28.8.2002. Představenstvo vodárny Zlín v zákonem určeném dokumentu, který má dát celé České republice a akcionářům přesné informace o vlastnících, osobách jednajících ve shodě a případných vztazích ve společnosti, informuje akcionáře tak, že po 26.4.2002 vlastně

neexistuje 47% základního kapitálu vodárny

a neexistuje žádné jednání ve shodě mezi městy, které prodaly akcie vodárny, a Českou spořitelnou, resp. Jižní vodárenskou a Veolií.

Akcionáři se z této Zprávy nedozví nic o stavu ve společnosti po 26.4.2002. Ovládající osoba VAKu Zlín dle tvrzení představenstva ke dni konání valné hromady 24.4.2003 neexistuje. Je to účelové zamlčení a účelová manipulace s informacemi poskytovanými vlastníkům společnosti.

Jak následně vyplynulo z obdobné Zprávy za rok 2003, předložené akcionářům Vaku Zlín v roce 2004, JIV nahlásila představenstvu VAKu 14.3.2003, že je ovládající osobou VAKu Zlín. Valná hromada Vaku proběhla 24.4.2003, tzn. vedení vodárny vše vědělo a nedělalo nic, čímž protiprávní stav umožnilo.

Vedení vodárny neřešilo stanovy ani zákony. Protiprávní stav přikrylo a akceptovalo. Prostě začalo pracovat pro nového "majoritního vlastníka" a ostatním akcionářům začalo mlžit.


Trautenberk se vrátil aneb Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme

9 odpovědí na otázky o vodě

 • 1. Když budu s vodou šetřit, budu platit méně?
 • 2. Proč je vlastně voda tak drahá?
 • 3. Reguluje stát zisk z vodného a stočného?
 • 4. Jsou soukromé firmy zainteresovány na snižování nákladů, a tím na nízké ceně vody?
 • 5. Přišly koncerny do ČR řešit problémy měst a vodáren?
 • 6. Kde lze porovnat ceny vody vodáren?
 • 7. Kde lze najít informace k vodě a vodárnám?
 • 8. Dá se situace napravit? Co dělat k nápravě?
 • 9. Co mohu pro zlepšení situace udělat já?

e-book nejen o ceně vody ZDARMA

E-book: Trautenberk se vrátil
Stáhnout e-book

"Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?"

Již jen jeden krok!

Vložte e-mail a získejte zdarma e-book.

Nemám rád SPAM, váš e-mail můžete vždy odhlásit

Jaký další krok činilo představenstvo Vaku Zlín, aby "pomohlo" akcionářům?

Nabádalo malé obce, aby vkládaly svou infrastrukturu do vodárny Zlín a dostávaly za ni akcie vodárny. Ze smluv s Jižní vodárenskou plynulo, že tyto akcie budou obce muset "prodat" za babku soukromé společnsoti Jižní vodárenská!

Druhý pokus zajistit potřebný podlí JIV na hlasovacích právech vodárny Zlín byl podniknut koncem roku 2003. Představenstvo vodárny předložilo akcionářům na dvou po sobě jdoucích mimořádných valných hromadách k schválení tzv. Pravidla pro navyšování základního kapitálu.

Jako důvod uvedlo, že:

"VAK tvoří logický celek, který sceluje vodárenskou infrastrukturu, kterou následně provozuje, což je dlouhodobá koncepce VAKu."

Zní to logicky, ale cílem představenstva vodárny, Jižní vodárenské a Veolie nebylo scelovat infrastrukturu a tu provozovat. Cílem bylo pouze  provozování - a tím ovládnutí tržeb a zisku, a to mělo být z vodárny Zlín vyvedeno.

Toto zdůvodnění představenstva bylo proto nepravdivé, manipulační a účelové.

Co s majetkem, řešilo město Napajedla. Město mělo vložit ČOV Napajedla do vodárny. Za to by dostalo akcie vodárny. Tyto akcie by získalo za cca 1250 Kč/akcii a obratem by je muselo „prodat" Jižní vodárenské za 160 Kč/akcii. Žádný normální člověk nenakupuje za 1250 Kč a neprodává za 160 Kč. Město Napajedla pro tato pravidla nehlasovalo a ČOV do vodárny Zlín nevložilo.

Jak to bylo ve skutečnosti?

V roce 2003 přiznává Veolia, že ovládá vodárny Zlín a Kladno, a současně přiznává, že jejím cílem je vodárny rozdělit a „pouze“ provozovat vodárenskou infrastrukturu. Toto „pouze“ je zásadní, neboť jde o záměr privatizovat zisky a z vodáren vytvořit subjekty, které s pomocí fondů EU budou financovat podnikání soukromé společnosti ze skupiny Veolia. Povinnost financovat infrastrukturu prostě bude ponechána na vlastníkovi infrastruktury, tedy vodárně Zlín a Kladno. Zisk z provozování přejde mimo dosah vodáren. Vodárny přitom byly založeny za účelem provozování vodárenské infrastruktury a během desíti let scelovaly vodárenskou infrastrukturu ve svých regionech. Nyní měly rezignovat na 90-95% výnosů a celý zisk ve prospěch Veolie!

Klikněte na tlačítko

Ovládáme Vak Zlín - jasné? Někdo napochoduje do Vak. Oznámí, že ho ovládá a vedení Vaku zasalutuje!

privacy Nemám rád SPAM, email můžete vždy odhlásit

Klikněte na tlačítko

Jak zmanipulovat obce?Cílem Vaku je zcelovat a provozovat infrastrukturu, proto vkládejte vodárenské sítě!

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit

Důkazy, které  můžete požadovat po vedení města Zlín a Vaku Zlín

1) Zápis z jednání řádné valné hromady VAKu 24.4.2003

2) Návrh změny stanov Vaku – článek týkající se omezené převoditelnosti

3) Zpráva o vztazích mezi Ovládající a ovládanou osobou ve výroční zprávě za rok 2002

4) Zpráva o vztazích mezi Ovládající a ovládanou osobou ve výroční zprávě za rok 2003

5) Smlouvy uzavřené mezi městem Napajedla a Českou spořitelnou

6) Smlouvy o postoupení pozice České spořitelny na Jižní vodárenskou

7) Pravidla navyšování základního kapitálu nepeněžitým vkladem

Jak pokračoval proces vedoucí k vyvedení obchodu z vodou a zisků z vody na koncern?

Pokračování v roce 2004

nebo zpět na stránku

Informace pro odborníky, profesionály a lidi, kteří chtějí mít v rukou důkazy. VIP INFORMACE rovněž pro novináře, ekonomy, vodaře, znalce, soudce, vyšetřovací složky, státní instituce, ministerstva, zpravodajce.