O CO JDE U SOUDŮ? O TO, KOLIK ZA VODU PLATÍME, ZDA SPRÁVA VODY JE SLUŽBA NEBO KŠEFT
JDE O ZRUŠENÍ PROTIPRÁVNÍ INSTALACE CIZINCŮ K ČESKÉ VODĚ A VRÁCENÍ SPRÁVY VODY DO PODOBY SLUŽBY MĚSTŮM

Kde není žalobce, není soudce, ani rozsudek. Není-li rozsudek, pak je voda zdroj dolování zisků a my platíme a platíme.

Politici v řadě regionů jednali a jednají protiprávně na úkor občanů a měst

Soudy potvrdily názor NF PRAVDA O VODĚ, že realizovali mimořádně nemravný a protiprávní komplot. Realizovali ho ve shodě s nájezdníky, pracujícími pro soukromé firmy.

Podváděli a manipulovali s institucemi i zastupiteli. O(h)loupení starostové odsouhlasili vyvedení monopolu a zisků z vody do rukou soukromých rukou, protože dostali lživé informace.

Soud potvrdil, že k instalaci cizinců k české vodě, tzv. "provozní model", došlo protiprávně - postupem obcházejícím zákon - in fraudem legis.

PRAVOMOCNÝ ROZSUDEKVS v Olomouci 16.11.2016

O co nám všem jde při obraně vodáren přes soudy?

O naše peníze v cizině

O naše peníze v obnově trubek a čisté vodě

  • O vrácení správy vody do rukou měst v podobě veřejné služby.
  • O vodu, surovinu potřebnou pro život a o ukončení kolonizace ČR.
  • O ukončení protiprávního stavu, kdy byly k vodě instalovány koncerny.
  • O ukončení drancování peněženek lidí, okresních vodáren a rozpočtů měst.

V zahraničí končí stamilióny od lidí protiprávně

Pravomocné usnesení dosáhl v roce 2016 spoluzakladatel NF PRAVDA O VODĚ. Jde o důležitý precedens, protože proces, který soud posoudil jako protiprávní, proběhl v řadě regionů ČR.

Soud o jednání darebáků řekl:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné.

PRŮLOMOVÝ ROZSUDEKKS v Brně soudce 11.2.2010

Kdo v komplotu jede? Politici, vlády i strany. Soudy i policie. Senátor potvrzuje korupci a koncerny dál vesele inkasují stamilióny.

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

ÚSTAVNÍ SOUDpotvrdil soudní zvůli soudců NS

Pochybná je i činnost části justice

Ústavní soud ČR potvrdil, že se soudci Nejvyšší soud léta dopouští soudní zvůle a:

  • Léta dochází k organizované protiprávní činnosti.
  • Organizovaná skupina porušuje zákony ČR.
  • Soudci nerespektují ústavní soud, ani ústavní práva občana.

Katastrofální je "jednání" policie

Vidí realitu, má důkazy a zná rozsudky soudů. Odmítá závažnou organizovanou hospodářskou trestnou činnost řešit a jde proti rozsudkům a tvrdí, že se nic neděje.

NFPOV zveřejňuje rozsudky, požaduje ukončit protiprávní stav a vrátit vodu do vodáren v rukou měst

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme

Nadační fond je občanská iniciativa. Obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor.