Pravda o vodě v Prostějově

Hospodaření s vodou je ze  100% pod kontrolou francouzkého koncernu VEOLIE

Moravská vodárenská, a.s. fr. koncer Veolia a
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Vak Prostějov

p. Faltýnek (původně ČSSD nyní ANO) seděl a sedí, v orgánech Vak Prostějov. V roce 2006 byl u vyvedení hospodaření s vodou a zisků z vody na Veolii a dnes současně "SEDÍ" v orgánech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ (VEOLIE).

p. Tesařík (ČSSD), bývalý člen představenstva městské vodárny VHS Olomouc a primátor Olomouce, který byl v roce 2000 u vyvedení hospodaření s vodou a zisků z vody na Veolii a dnes "SEDÍ" v orgánech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ (VEOLIE).


INFORMACE O VAK PROSTĚJOV A MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ

V roce 2001 má firma organizovala pro vedení Vaku Zlín veřejnou obchodní soutěž na vstup strategického investora do Vak Prostějov po právní a organizační stránce. Díky tomu jsem zjistil, že žádní investoři a už vůbec ne strategičtí, do vodáren v ČR nepřichází.

Sešly se nabídky, které znamenaly, že si za vodárny KONCERNY vezmou to lukrativní a budou platit to, čím Vak Prostějov sám disponuje nebo to snadno v případě potřeby získá od lidí. Výběrová Komise nabídky KONCERNŮ ODMÍTLA - JAKO NEVÝHODNÉ a voda zůstala v rukou měst.

V roce 2006 v podstatě stejní lidé zrealizovali provozní tunel za horších podmínek, než které odmítli v roce 2001 jako nevýhodné. Věděli, že tím připraví Vak Prostějova a obce v regionu o dotace z EU i o zisky z vody a přesto to prosadili.

Odpovědnost nese především vedení města Prostějov, které je rozhodující akcionář Vak Prostějov.


Vodárenskou infrastrukturu Vak Prostějov provozuje od roku 2006 francouzský koncern Veolia přes firmu MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.. V roce 2001 město Prostějov jako hlavní akcionář Vaku Prostějov odmítlo předat monopol vody Veolii, jako nevýhodný model pro města a lidi, ale v roce 2006 v podstatě stejní lidé  prodej vody Veolii předali. Přitom již od roku 2004 bylo zcela jasné, že tím připraví Vak Prostějov o možnost čerpat dotace z EU a tím o zdroje na obnovu vodárenských sítí.

ČT2: POŘAD NEDEJ SE +: Megapodvod s vodu

V roce 2001 město Prostějov, jako hlavní akcionář Vaku, privatizaci odmítlo jako nevýhodnou, ale v roce 2006 ji realizovalo, přitom již od roku 2004 bylo jasné, že tím připraví Vak o možnost čerpat dotace z EU. Cenu vody na Prostějvsku od roku 2006 navrhuje nadnárodní koncern Veolia. Cenu V/S a do ní kalkulovanou míru zisku koncernu, formálně schvaluje představenstvo společnosti Vak Prostějov. O ceně V/S NErozhodují města a obce. Kalkulace obsahuje rovněž ziskovou marži provozovatele, ta je k dispozici výhradně Veolii a ne Vaku či městům a obcím. Před privatizací Vak Prostějov vedení Vaku obesílalo akcionáře slibovalo zastupitelům měst a obcím, že cena vodného a stočného poroste pouze o inflaci. Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se  s ní porovnat růst V/S.

"Slib" růstu cen vodného a stočného o inflacinení plněn!

1) Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizace Prostějov. Dne 12.10.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zapsáno: 1.listopadu 1993. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 1.7.2008 činil 442.148.000,- Kč. www.vakpv.cz. Měla zajištovat provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v okrese Prostějov

3) Osoby odpovědné za stav v okrese Prostějov www.volby.cz

Zastupitelstvo města Prostějov 1998-2002,   2002-2006,  2006-2010, 2010-2014

4) Dne 1.3.2006 došlo k převedení provozní části společnosti Vak Prostějov pod soukromou společnost Středomoravská vodárenská Olomouc, a.s. – SMV. Z francouzského koncernu Veolia voda ČR.Majetková část i nadále patří společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

5) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Prostějov soukromá společnost z koncernu Veolie voda ČR, STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., od roku 2008 přejmenovaná na MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..

6) Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury má platit do 31.12.2030, což vylučuje Vak Prostějov z postavení oprávněného žadatele o dotace z EU.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit