Unikátní závěry soudců v kauze tunelování okresní vodárny Prostějov

Došlo k protiprávnímu vyvedení "vody" do rukou cizinců

tunel ve vodárně byl realizován v období 2005-2006 a je stále udržován v chodu

"Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela předmětní smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.       

Soud po zhodnocení má za to, že právě schválením uzavření smluv na valné hromadě 10.1.2006 došlo k porušení §56 a) obch. zák., neboť smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady 10.1.2006, která právě schválila uzavření citovaných smluv.

Uzavření smluv bylo pro společnost nevýhodné i z pohledu investic, pokles výsledku hospodaření není dostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodávala veškerý svůj výnosová potenciál. Uzavření smluv mělo negativní vliv na hodnotu akcií společnosti."


ZDARMA

Zde je výsledek 11 let trvající práce, která má za cíl ukončení nemravného tunelu, na který všichni doplácíme.

Usnesení Krajského soudu v Brně 25.9.2017 k tunelování Vak Prostějov

%%_op_gdpr_consent_%%