Francouzský koncern Moravská vodárenská, a.s., Veolia Prostějov a Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Vak Prostějov

Hospodaření s vodou je ze 100% v rukou cizinců, konkrétně francouzkého koncernu VEOLIA.


CENA VODY A VODNÉ A STOČNÉ V PROSTĚJOVĚ

Obchod s vodou, její prodej a stanovení ceny vody v okrese Prostějov je v rukou fr. Veolie od roku 2006.

Městský Vak Prostějov "pouze" vlastní vodárenské sítě, které Veolii pronajímá. Dle názoru mnohých došlo k protiprávnímu vytunelování Vak Prostějov, Vaku Zlín a VHS Olomouc.

V roce 2001 město Prostějov, jako hlavní akcionář Vaku, privatizaci odmítlo jako nevýhodnou, ale v roce 2006 ji realizovalo, přitom již od roku 2004 bylo jasné, že tím připraví Vak o možnost čerpat dotace z EU. Cenu vody na Prostějovsku od roku 2006 navrhuje nadnárodní koncern Veolia. Cenu kubíku vody a do ní kalkulovanou míru zisku koncernu, formálně schvaluje představenstvo společnosti Vak Prostějov. O ceně vody NE rozhodují města a obce. Kalkulace obsahuje rovněž ziskovou marži provozovatele, ta je k dispozici výhradně Veolii a ne Vaku či městům a obcím.

Před uzavřením smluv mezi Vak Prostějov a Moravskou vodárenskou (Veolií) o předání prodeje vody fr. Veolii, vedení Vaku Prostějov obesílalo akcionáře a slibovalo jim a zastupitelům měst a obcím, že cena vodného a stočného poroste pouze o inflaci. "Slib" růstu cen vodného a stočného o inflaci není plněn!

Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se  s ní porovnat skutečný růst ceny vody.

ČT2: POŘAD NEDEJ SE +: Megapodvod s vodu

Zdokumentování obdobného procesu, který proběhl zde aneb, jak se z okresní vodárny stala slupka závislá na koncernu a zisky z vody platí lidé do zahraničí.

Proč prodávají českou vodu Francouzi?Proč mají lidé ve Zlíně léta nejdražší cenu vody v kraji?

CENA VODY A VODNÉ A STOČNÉ V PROSTĚJOVĚ

Na Prostějovsku vodu prodává a o vodě rozhoduje od roku 2006 fr. koncern Veolia

Prostějovvodnestočnécelkemrůstinflace
rokKč/m3Kč/m3Kč/m3%%
201643,7340,5784,302,99
201542.4639.3981.854.81
Privatizováno Veolii2006růst V/S od 201119.55%
Privatizováno Veolii2006růst V/S od 200667.97%

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Srovnání zisků z "vody" dosažené městskou vodárnou a fr.koncernem, kt. prodává vodu za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


STOP "VYVÁDĚNÍ" ZISKU Z VODY DO ZAHRANIČÍ

Chceme vodu v rukou samospráv a ne v rukou koncernů Máme dost drancování našich peněženek a veřejných rozpočtů