Pravda o vodě v Hradci Králové

Hospodaření s vodou je pod kontrolou francouzkého koncernu VEOLIE

Královéhradecká provozní, a.s. fr. koncern  Veolia a
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Vak H. Králové


ZISK, KTERÝ PLATÍ LIDÉ V CENĚ VODY A KTERÝ KONČÍ NA ÚČETCH FR. KONCERNU VEOLIA, RESP. V ZAHRANIČÍ

Prodej vody na Královéhradecku ovládá fr. koncern Veolia, který inkasuje 66% zisku!

Zisky z vodného a stočného a prodej vody v okrese Hradec Králové je z 2/3 v rukou fr. Veolie od roku 2005, která je prodejce vody a městský Vak Hradec Králové "pouze" vlastní vodárenské sítě, které Veolii pronajímá a v provozní společnosti KHP má jen 1/3 podíl. Dle názoru mnohých došlo k protiprávnímu vytunelování Vaku Hradec Králové, obdobně jako Vaku Zlín. Zda byste uzavřeli smlouvy, které vedou k tomuto dělení zisku a přitom museli financovat 100% investic, posuďte sami.


ZISK, KTERÝ PLATÍ LIDÉ V CENĚ VODY A KTERÝ KONČÍ NA ÚČETCH FR. KONCERNU VEOLIA, RESP. V ZAHRANIČÍ

Prodej vody na Královéhradecku ovládá fr. koncern Veolia, který inkasuje 66% zisku!

V rámci privatizací vodáren lidé pracující pro Veolii v letech 2002-2006 často slibovali zastupitelům, že cena vodného a stočného poroste pouze o inflaci, pokud svěří prodej vody Veolii. Tento falešný slib není plněn.

V případě Vaku H.Králové byl zastupitelům předložen "nádherný" výhled budoucího nízkého růstu cen vodného a stočného po privatizaci. Již první rok poté realita ukázala, že šlo o účelovou manipulaci se zastupiteli, aby souhlasili s privatizací zisků Vaku H.Králové. Cena vody na Královéhradecku je jedna z nejvyšších v ČR. Prakticky všechny vodárny v okolí Vaku H.Králové mají cenu až o 10Kč/m3 nižší!

Vak H.Králové, a.s.
Královéhradecká provozní, a.s.
města a obce 100%
ZISK tis. Kč
Veolia 66%, města 34%
ZISK tis. Kč
rok
celkem
rok
CELKEM
2012-2014
137.775
2012-2014
153.818
2014
44977
2014
50131
2013
46614
2013
54123
2012
46184
2012
49564
Privatizace Veolii2005

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Srovnání zisků z "vody" okresní vodárny a zahr.koncernu za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky vodárny a koncernu za 3 roky
  4. Jak se určí zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Pro Transparency international jsem napsal Analýzu o dění v českém vodárenství

Odpovídá na podobné otázky.

ZDARMA ke stažení

Analýza Transparency international Proč máme drahou vodu?

Ukázkové příklady a důsledky pochybných "privatizací" ...

privacy e-mail můžete kdykoliv odhlásit

Chceme platit za vodu jen to, co je skutečně třeba. Chceme, aby peníze, které platíme za vodu, byly reinvestovány zpět ve vodárenském odvětví a nekončily v cizině na účtech zahraničních koncernů. Chceme kontrolu a správu vody pro další generace v rukou státu.

Chcete totéž?

Pak, se přidejte k lidem, kteří již požadují nápravu ve prospěch lidí a měst

Pomozte poslat koncerny domů. Šlo to s armádou Sovětského svazu, půjde to i s koncerny.

Mám dost neustálého zdražování vody na úkor lidí