Všichni vědí, že lidem nic na světě nenahradí svobodný přístup k vodě

Ztráty ve vodovodních trubkách platíme v ceně vody také!

Cena vody a ztráty v potrubí

Především zahraniční firmy nemají jako prioritu obnovu vodárenských trubek. Jejich  prioritou je zisk. Takže se jim nevyplatí moc do oprav neinvestovat, protože legislativa je nastavena tak, že spotřebitelé musí zaplatit vše, tzn. i ztráty v potrubí.

Když to vezmeme do absurdního stavu, tak pokud nebude nikdo nic odebírat a ztráty ve natlakovaném vodovodním řádu budou 25% , tak těch 25 % nikdy neodebrané vody lidé ve vodném stejně zaplatí. V této logice je evidentní, že snižování ztrátovosti a tím investovanání na místo výplaty zisků není zrovna prioritou číslo jedna u některých dodavatelů.

Pod-investovaná infrastruktura a honění zisků na úkor obnovy a oprav infrastruktury znamená ztráty v potrubí, kdy voda proteče děravýma trubkami do země. I tuto vodu zaplatíte ve vodném stočném.

Pokud vodou šetříte, kupujete myčky a pračky s nízkou spotřebou vody, ale prodejci vody ne a peníze vybrané od nás spotřebitelů neinvestují do náležitých oprav a snižování ztrát vodovodního řádu, pak šetření jen marnou snahou, protože nám naúčtují i ty ztráty z potrubí. V některých případech se jedná až o 20-25 % z celkového objemu.