Francouzský koncern Moravská vodárenská, a.s., Veolia Prostějov a Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Vak Prostějov

Hospodaření s vodou je ze 100% v rukou cizinců, konkrétně francouzkého koncernu VEOLIA.


INFORMACE O VAK PROSTĚJOV A MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ

Vodárenskou infrastrukturu Vak Prostějov provozuje od roku 2006 francouzský koncern Veolia přes firmu MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.. V roce 2001 město Prostějov jako hlavní akcionář Vaku Prostějov odmítlo předat monopol vody Veolii, jako nevýhodný model pro města a lidi, ale v roce 2006 v podstatě stejní lidé  prodej vody Veolii předali. Přitom již od roku 2004 bylo zcela jasné, že tím připraví Vak Prostějov o možnost čerpat dotace z EU a tím o zdroje na obnovu vodárenských sítí.

ČT2: POŘAD NEDEJ SE +: Megapodvod s vodu

V roce 2001 město Prostějov, jako hlavní akcionář Vaku, privatizaci odmítlo jako nevýhodnou, ale v roce 2006 ji realizovalo, přitom již od roku 2004 bylo jasné, že tím připraví Vak o možnost čerpat dotace z EU. Cenu vody na Prostějvsku od roku 2006 navrhuje nadnárodní koncern Veolia. Cenu V/S a do ní kalkulovanou míru zisku koncernu, formálně schvaluje představenstvo společnosti Vak Prostějov. O ceně V/S NErozhodují města a obce. Kalkulace obsahuje rovněž ziskovou marži provozovatele, ta je k dispozici výhradně Veolii a ne Vaku či městům a obcím. Před privatizací Vak Prostějov vedení Vaku obesílalo akcionáře slibovalo zastupitelům měst a obcím, že cena vodného a stočného poroste pouze o inflaci. Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se  s ní porovnat růst V/S.

"Slib" růstu cen vodného a stočného o inflacinení plněn!

1) Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizace Prostějov. Dne 12.10.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zapsáno: 1.listopadu 1993. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 1.7.2008 činil 442.148.000,- Kč. www.vakpv.cz. Měla zajištovat provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v okrese Prostějov

3) Osoby odpovědné za stav v okrese Prostějov www.volby.cz

Zastupitelstvo města Prostějov 1998-2002,   2002-2006,  2006-2010, 2010-2014

4) Dne 1.3.2006 došlo k převedení provozní části společnosti Vak Prostějov pod soukromou společnost Středomoravská vodárenská Olomouc, a.s. – SMV. Z francouzského koncernu Veolia voda ČR.Majetková část i nadále patří společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

5) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Prostějov soukromá společnost z koncernu Veolie voda ČR, STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., od roku 2008 přejmenovaná na MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..

6) Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury má platit do 31.12.2030, což vylučuje Vak Prostějov z postavení oprávněného žadatele o dotace z EU.

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit