Pražské vodovody a kanalizace, a.s., francouzský koncern Veolia Praha a Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

Hospodaření s vodou je ze 100% v rukou cizinců, konkrétně francouzkého koncernu VEOLIA.


Kdo končí zisk z vodného a stočného, které platí Pražané?

Zisky vybrané v ceně vody od spotřebitelů jsou k dispozici výhradně soukromému provozovateli, nikoliv Hlavnímu městu Praha.  Fr. Veolia (PVK) prodává vodu a inkasuje 100% zisku. Hlavní město Praha (PVS) pronajímá Veolii vodárenské sítě a financuje ze 100% jejich obnovu! Na zisk z prodeje vody nemá město nárok.

Takto se dělí peníze vybrané od lidí za vodu v Praze!

ČT2 Nedej se plus: Megapodvod s vodou v Praze

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Fr.Veolia
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. HPM
PVK
celkem
PVS
celkem
rok
ZISK tis. Kč
rok
ZISK tis. Kč
celkem 2012-2014
1.366.026
celkem 2012-2014
29.647
2014
499763
2014
9130
2013
429553
2013
9066
2012
436710
2012
11451
Privatizováno fr.Veolia2000Více na: http://pravdaovode.cz/praha/zisky-praha/

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" v rukách fr.koncernu za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Chceme platit za vodu jen to, co je skutečně třeba. Chceme, aby peníze, které platíme za vodu, byly reinvestovány zpět ve vodárenském odvětví a nekončily v cizině na účtech zahraničních koncernů. Chceme kontrolu a správu vody pro další generace v rukou státu.

Chcete totéž?

Pak, se přidejte k lidem, kteří již požadují nápravu ve prospěch lidí a měst

Pomozte poslat koncerny domů. Šlo to s armádou Sovětského svazu, půjde to i s koncerny.

Mám dost neustálého zdražování vody na úkor lidí