Pravda o vodě v Olomouci

Hospodaření s vodou je 100% v rukou fr. koncernu Veolia

Moravská vodárenská a.s., Veolia Olomouc a Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. VHS

ZISK, KTERÝ PLATÍ LIDÉ V CENĚ VODY A KTERÝ KONČÍ NA ÚČTU FR. KONCERNU VEOLIA

KLADNO, MĚLNÍK, NERATOVICE, KRALUPY NAD VLTAVOU

AKTUÁLNÍ I DLOUHODOBÝ VÝVOJ ZISKU Z VODNÉHO A STOČNÉHO

Prodej vody v Olomouci, Zlíně a Prostějově ovládá fr. koncern Veolia. Rozdíl ve vyinkasovaných ziscích: Veolie - 3 okresní vodárny

jen za období 2006 - 2016 činí:

 1,035 miliardy korun

ve prospěch Veolie

Na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku platí lidé v ceně vody zisky 2x - Veolii a VHS OL, nebo Veolii a Va Zlín anebo Veolii a Vak Prostějov
Rozdíl ve vyinkasovaných ziscích: Veolie - 3 okresní vodárny od roku 2006 činí 1,035 miliardy korun
Moravská vodárenské - VEOLIA
Vodohospodářská společnost Olomouc, Vodovody a kanalizace Zlín a Vodovody a kanalizace Prostějov
prodejce vody
vlastníci trubek, kteří financují jejich obnovu

rok
ZISK tis. Kč
rok
ZISK tis. Kč
ZISK tis. Kč
ZISK tis. Kč
vodárny měst celkem
Veolia od roku 2006
Olomouc od roku 2006
Zlín od roku 2006
Prostějov od roku 2006
Vaky od roku 2006
celkem
1.288.556
celkem
141.854
77.664
31.669
251.187
2017
2017
2016
113326
201620179204373726
44342
2015
128046
20152182091493343
34312
2014
139540
201417787111673020
31974
2013
155744
20132380473043258
34366
2012
149573
2012170955732
2403
25230
2011
130616
201113708-12623
1845
2930
2010
131192
2010121306435
1480
20045
2009
125991
2009106366748
1803
19187
2008
95242
200834256153
2815
12393
2007
61743
2007633
9123
5202
14958
V roce 2006 byl protiprávně vyveden monopol vody na Veolii z Vak Prostějov
2006
57543
2006637
8039
2774
11450
2005
46931
2005345
4624
2944
4969
V roce 2004 byl anti-politiky protiprávně vyveden monopol vody na Veolii z Vak Zlín
2004
30028
2004504
4624
930
5128
2003
23247
2003688
8555648
688
2002
17728
2002167
3458599
167
2001
16963
2001167
3429701
167
V roce 2000 byl anti-politiky protiprávně vyveden monopol vody na Veolii z VHS Olomouc
2000
10777
20008077
3274739
8077
1999-319992493327325308296
1998-20199895912708254314842
1997-144919977781688617101

Protiprávní vyvedení zisků a aktiv z VHS Olomouc vedením VHS a města Olomouc

Dle názoru KS v Ostravě k tomu došlo na základě neplatně uzavřené smlouvy znamenající  vyvedení ziskového podnikání z VHS Olomouc na koncern Veolia, anti-politiky města Olomouc již v roce 2000.

Zisky z vodného a stočného v okrese Olomouc jsou v rukou Veolie od roku 2000. VHS Olomouc "pouze" vlastní vodárenské sítě, které Veolii pronajímá. Prodej vody a zisk z vody je díky Hadům na radnicích v rukou koncernu.

Představenstvo VHS Olomouc bez vědomí a souhlasu akcionářů podepsalo v březnu 2000 s Veolií - SMV smlouvy a zrušilo dosavadní monopolní podnikání VHS Ol.

1.6.2001 rozhodl Krajský soud v Ostravě o neplatnosti těchto smluv na základě žaloby 21 akcionářů (obcí) a potvrdil protiprávní jednání představenstva.

Anti-politici města Olomouc zabránili odstranění protiprávního stavu, když od žalujících obcí odkoupilo za směšnou cenu akcie VHS Ol a tím je zbavilo aktivní legitimace k žalobě a žaloba skončila, neboť obce ztratily aktivní legitimaci k vedení sporu a na valné hromadě VHS OL v prosinci 2001 již nemohly hlasovat PROTI pokusu "protiprávní stav" přelakovat.

Zástupce Města Olomouc odhlasoval smlouvy mezi VHS a SMV (Veolií) a dva roky trvající tunel VHS Ol už nikdo z měst neřešil.

Jaké to má dopady na peněženky lidí?

Cena vody na Olomoucku

Protiprávní průběh valné hromady a selhání zástupce FNM hlasoval  PRO v rozporu s pověřením - ZDRŽET SE.

O tom, že vody skončí v rukou cizinců rozhodli Hadi na radnici dávno předem, než si hráli na "výběrové" řízení s jedním účastníkem

Veolie měla sídlo v sílde VHS Olomouc již od roku 1997!

Konkurenční firmu, si na sído vlastní firmy žádný člověk jednájící v zájmu vlastní firmy nezapíše, navíc bez vědomí vlastníků!

Poskytování utajovaných, nesdělovaných nebo těžko dostupných informací, je jednou z hlavních činností:

Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Pro Transparency international jsem napsal Analýzu o dění v českém vodárenství

Odpovídá na podobné otázky.

ZDARMA ke stažení

Analýza Transparency international Proč máme drahou vodu?

Ukázkové příklady a důsledky pochybných "privatizací" ...

privacy e-mail můžete kdykoliv odhlásit

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte?

Přidejte se a podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme zachovat vodu v rukou měst/státu

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Petici již podepsalo

4603 občanů

Chceme platit za vodu jen to, co je skutečně třeba. Chceme, aby peníze, které platíme za vodu, byly reinvestovány zpět ve vodárenském odvětví a nekončily v cizině na účtech zahraničních koncernů. Chceme kontrolu a správu vody pro další generace v rukou státu.

Chcete totéž?

Pak, se přidejte k lidem, kteří již požadují nápravu ve prospěch lidí a měst

Pomozte poslat koncerny domů. Šlo to s armádou Sovětského svazu, půjde to i s koncerny.

Mám dost neustálého zdražování vody na úkor lidí