Pravda o vodě v Olomouci

Hospodaření s vodou je 100% v rukou fr. koncernu Veolia

Moravská vodárenská a.s., Veolia Olomouc a Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. VHS

VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

Informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně.

Komu a co platíte v ceně vody? Kde končí peníze? Investuje se u vás do obnovy sítí nebo poteče z kohoutů závadná voda? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností? Jak jsou „vyvážené“ smluvy se zahraničním koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice?

Prodej vody v okrese Olomouc je v rukou fr. Veolie od roku 2000, která je prodejce vody a městský VHS Olomouc "pouze" vlastní vodárenské sítě, které Veolii pronajímá. Prodej vody, stanovení její ceny a rozhodnutí o zisku z vody je v rukou fr. koncernu. Dle názoru mnohých došlo k protiprávnímu vytunelování VHS Olomouc, obdobně jako Vaku Zlín.

ČT2: POŘAD NEDEJ SE +: Megapodvod s vodu


Výroční zprávy městského VHS Olomouc a francouzské firmy Moravská vodárenská

Porovnání informací z výročních zpráv umožňuje sledovat vývoj ve vodárně i porovnat vodárny mezi sebou, případně porovnat, jak je nastavena "spolupráce" mezi městy anebo  městskou vodárnou a zahraniční firmou, která prodává lidem vodu.

Informace, které zde najdete:

 • 1

  cena vody, konkrétní cena vodného a stočného, cena kubíku vody, resp. cena za kubík vody, o tom, jaký zisk dosahuje prodejce vody z vodného a stočného vybraného od lidí

 • 2

  o tom, zda budete pít nezávadnou vodu, tzn. o investicích do vodárenské a kanalizační infrastruktury a způsobu jejího financování, o čerpání nebo nečerpání dotací z EU na investice do obnovy a rozvoje vodárenských sítí

 • 3

  o tom, kdo vlastní společnost vodovody a kanalizace, jaký mají podíl na společnosti a zisku z vody města a obce, kdo je největší vlastník společnosti, kdo díky tomu společnost ovládá, řídí a rozhoduje o jejich prioritách

 • 4

  o tom, kteří politici a ze kterých měst, hájí zájmy lidí ve vodárně, o odměnách, které si vyplácí politici ve vedení společnosti vodovody a kanalizace, o složení orgánů, konkrétně představenstva a dozorčí rady společnosti vodovody a kanalizace

 • 5

  o mzdách pracovníků a počtech pracovníků, ve společnosti vodovody a kanalizace a o tom, kolik v oboru vzdělaných zaměstnanců pracuje pro města a obce a hájí zájmy občanů nikoliv zahraničních koncernů v daném městě, okrese nebo kraji

 • 6

  o jednotlivých nákladech a výnosech společnosti vodovody a kanalizace, o výkazu zisků a zpráv, o rozvaze majetku společnosti a způsob jeho financování, o příloze k účetní závěrce

 • 7

  Dokumenty: účetní závěrka, výkazu zisků a zpráv, informace o zadlužení společnosti, Zprávu představenstva o stavu společnosti vodovody a kanalizace a budoucím vývoji, Ovládací zprávu a zprávu o propojených osobáchVÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, ROZVAHA, VÝSLEDOVKA

ke stažení:

 
městská Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
městská Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
 
fr. koncern Veolia
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Fr. koncern Veolia
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
rok
Město Ol a VHS Ol pronajímají sítě VEOLII, která na Olomoucku inkasuje 100% zisků z prodeje vody
Město Ol a VHS Ol pronajímají sítě VEOLII, která na Olomoucku inkasuje 100% zisků z prodeje vody
Prodává vodu na sítích města Ol a městské společnosti VHS Olomouc
Prodává vodu na sítích měst a městské společnosti VHS Olomouc
rok
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
rok
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2007
Došlo k fůzi STŘEDOMORAVSKÉ VODÁRENSKÉ a Zlínské vodárenské, a.s.
2007
Společnost SMV se přejmenovala na MORAVSKOU VODÁRENSKOU
2001
Město Olomouc koupilo akcie VHS od akcionářů, kteří se bránili protiprávnímu procesu vyvedení zisků z VHS Olomouc u soudu a poté odsouhlasilo na valné hromadě Smlouvy s fr.koncernem Veolia
Bez souhlasu FNM, by smlouvy s Veolií nebyly uzavřeny
Zástupce FNM na valné hromadě VHS, se ZDRŽEL hlasování o smlouvách s fr.Veolií. Poté byl vystaven nátlaku a hlasovalo se ZNOVU. Hlasoval PRO SMLOUVY s fr. Veolií v rozporu s pověřením od FNM
POKYN ZDRŽET SE . . .
2000
Představenstvo VHS Olomouc, bez vědomí akcionářů, předalo zisky z provozování koncernu Veolia
2000
Představenstvo VHS Olomouc, bez vědomí akcionářů, uzavřelo s Veolií smlouvy
1997
Již v roce 1997 měla v sídle společnosti VHS Olomouc sídlo firma z koncernu Veolia
1997
V roce 1997 neproběhlo žádné výběrové řízení na provozovatele a koncern již sídlil na adrese VHS Olomouc!

ZDARMA

Komu platím, kde mé peníze končí a budu pít nezávadnou pitnou vodu?

 1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
 2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách měst a obcí za 4 roky
 3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
 4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


PETICE

Voda je život a náš život, ani životy našich dětí, do rukou koncernů rozhodně nepatří.

NECHCEME TRAUTENBERKY U ČESKÉ VODYNaše peníze patří do obnovy trubek, nikoliv na účty cizinců v zahraničí, kde žádné trubky nemáme