Pravda o vodě v Olomouci

Hospodaření s vodou je 100% v rukou fr. koncernu Veolia

Moravská vodárenská a.s., Veolia Olomouc a Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. VHS

CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY V OLOMOUCI

Obchod s vodou a prodej vody v Olomouci ovládá od roku 2000 fr. koncern Veolia, kt. inkasuje 100% zisku a rozhoduje o cenách vody!

Vodárenskou infrastrukturu VHS Olomouc a Statutárního města Olomouc provozuje od roku 2000 francouzský koncern Veolia, resp. STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., později přejmenovaná na MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..

Cenu vody na Olomoucku od roku 2001 navrhuje nadnárodní koncern Veolia. Kubík vodného a stočného a do něj kalkulovaná míra zisku koncernu, je formálně schvalována představenstvem společnosti VHS Olomouc, resp. městem Olomouc, ale „politické špičky města sedí současně v orgánech Moravské vodárenské a čí zájmy hájí je tím jednoznačně dané.

Jak je představenstvo VHS ochotné informovat akcionáře o tom, jaký zisk schválilo Veolii v kalkulaci svědčí tato odpověď předsedy představenstva VHS Olomouc na žádost o zaslání kalkulací, kde je možné schválenou ziskovou marži najít.

„Nevidím důvod, proč bych vám měl tyto informace poskytovat.“ Procházka (KDU-ČSL), bývalý daní města Olomouc, působící ve VHS Ol již od doby vyvedení monopolu vody na Veolii v roce 2000.

O ceně vody NE rozhodují výhradně města a obce. Zisková marže provozovatele, ta je k dispozici výhradně Veolii a ne VHS či městům a obcím. Před privatizací VHS Olomouc slibovali zastupitelům, že cena vodného a stočného poroste pouze o inflaci.  Porovnání růstu cen vody i Míry inflace, kterou stanoví ČSÚ, snadno dokáže, že tyto sliby byly lživé.

Olomoucvodnéstočnécelkemrůstinflace
rokKč/m3Kč/m3Kč/m3%%
201639,7844,4484,222,36
201538.8143.4782.282.52
Privatizováno Veolii2000Růst V/S od 201113,75%
Privatizováno Veolii2000Růst V/S od 2000142,92%

Zdokumentování obdobného procesu, který proběhl zde aneb, jak se z okresní vodárny stala slupka závislá na koncernu a zisky z vody platí lidé do zahraničí.

Proč prodávají českou vodu Francouzi?Proč mají lidé ve Zlíně léta nejdražší cenu vody v kraji?

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Dělení zisků z "vody" mezi městskou vodárnu a koncern, kt. prodává vodu za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a správu vody jako veřejnou službu!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak se přidejte a podepište petici požadující to respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2330 občanů