Pravda o vodě v Olomouci

Moravská vodárenská a.s., Veolia Olomouc a Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. VHS

Hospodaření s vodou je 100% v rukou fr. koncernu Veolia

Dělení zisků z vody, které platí lidé ve vodném a stočném

AKTUÁLNÍ I DLOUHODOBÝ PŘEHLED DĚLENÍ ZISKŮ Z VODY

Prodej vody na Olomoucku díky protiprávnímu jednání politiků města Olomouc, vedení VHS Olomouc a organizované skupiny fyzických a právnických osob jednajících pod jednotným místem vedení ve svůj osobní prospěch, ovládl fr. koncern Veolia.

"Politici" jednali v zájmu koncernu v letech 2000, 2004 a 2006 postupně v Olomouci, Zlíně a v Prostějově. Nejdříve byla voda vyvedena na Veolii v Olomouci. Poté ve Zlíně. Nakonec v Prostějově na MORAVSKOU VODÁRENSKOU

Mezi okresními vodárnami a Veolií byly díky manipulacím se zastupiteli uzavřeny smlouvy o pronájmu a provozování vodárenské infrastruktury a vznikl na 30 let smluvní vztah, jehož důsledky platí lidé v drahé ceně vody. Kdo a jak na tomto "smluvním vztahu" profituje, vidíte níže.

Názor, že jde o nemravný protiprávní komplot, realizovaný na úkor lidí, měst, vodárny  i státu, potvrdili i soudci.

Dělení zisků z vody na základě protiprávního jednání vedení měst a okresních vodáren

Veolie - 3 okresní vodárny

jen za období 2006 - 2016 činí:

 1,035 miliardy korun

ve prospěch Veolie

Zisky headline
Zisky z vody Olomouc  history button
  Historie

  ZISK Z VODY U KONCERNU VEOLIA A OKRESNÍCH VODÁREN
  .


   large button
   Stáhnout grafy zisků z vody
   tabulka bg
   tabulka zahlavi
   tabulka cast
   tabulka zisky interactive point
   zisky horizontal delic zisky ctvrtkruh
   rok
   zisk v tis. Kč
   tabulka zisky delic
   Dělení zisků z vody: Olomoucko, Prostějovsko, ZlínskoNa Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku platí lidé v ceně vody zisky 2x !!! Veolii a VHS OL, nebo Veolii a Va Zlín anebo Veolii a Vak Prostějov
   Rozdíl ve vyinkasovaných ziscích od roku 2006 : VEOLIA - 3 okresní vodárny = 1,035 mld. Kč
   Moravská vodárenská - VEOLIAVHS OLVaK ZlínVaK ProstějovOkresní vodárny celkem
   Barvy#185ece#022A51
   Vlastn¡kKONCERNVODARNAVODARNAVODARNAVODARNA
   Group01111
   Pozn mkyprodejce vodyvlastníci trubek, kteří financují jejich obnovu
   rokzisk v tis. Kčzisk v tis. Kčzisk v tis. Kčzisk v tis. Kčzisk v tis. Kč
   Veolia od roku 2006Olomouc od roku 2006Zlín od roku 2006Prostějov od roku 2006Vaky od roku 2006
   celkem1.288.556141.85477.66431.669251.187
   2017
   20161133262017920437372644342
   2015128046218209149334334312
   20141395401778711167302031974
   2013155744238047304325834366
   2012149573170955732240325230
   201113061613708-1262318452930
   2010131192121306435148020045
   2009125991106366748180319187
   20089524234256153281512393
   2007617436339123520214958
   poznV roce 2006 protiprávně vyveden monopol z VaK Prostějov0
   2006575436378039277411450
   200546931345462429447913
   poznV roce 2004 byl anti-politiky protiprávně vyveden monopol z VaK Zlín na Veolii0
   20043002850446249306058
   20032324768885556489891
   20021772816734585994224
   20011696316734297014297
   poznV roce 2000 byl anti-politiky protiprávně vyveden monopol vody z VHS Olomouc na Veolii0
   2000107778077327473912090
   1999-32493327325308296
   1998-2095912708254314842
   1997-14497781688614667

   Protiprávní vyvedení zisků a aktiv z VHS Olomouc vedením VHS a města Olomouc

   Dle názoru KS v Ostravě k tomu došlo na základě neplatně uzavřené smlouvy znamenající  vyvedení ziskového podnikání z VHS Olomouc na koncern Veolia, anti-politiky města Olomouc již v roce 2000.

   Zisky z vodného a stočného v okrese Olomouc jsou v rukou Veolie od roku 2000. VHS Olomouc "pouze" vlastní vodárenské sítě, které Veolii pronajímá. Prodej vody a zisk z vody je díky Hadům na radnicích v rukou koncernu.

   Představenstvo VHS Olomouc bez vědomí a souhlasu akcionářů podepsalo v březnu 2000 s Veolií - SMV smlouvy a zrušilo dosavadní monopolní podnikání VHS Ol.

   1.6.2001 rozhodl Krajský soud v Ostravě o neplatnosti těchto smluv na základě žaloby 21 akcionářů (obcí) a potvrdil protiprávní jednání představenstva.

   Anti-politici města Olomouc zabránili odstranění protiprávního stavu, když od žalujících obcí odkoupilo za směšnou cenu akcie VHS Ol a tím je zbavilo aktivní legitimace k žalobě a žaloba skončila, neboť obce ztratily aktivní legitimaci k vedení sporu a na valné hromadě VHS OL v prosinci 2001 již nemohly hlasovat PROTI pokusu "protiprávní stav" přelakovat.

   Zástupce Města Olomouc odhlasoval smlouvy mezi VHS a SMV (Veolií) a dva roky trvající tunel VHS Ol už nikdo z měst neřešil.

   Jaké dopady má protiprávní jednání Hadů na radnicích a vedení VHS Olomouc na peněženky lidí?

   Lidé platí léta drahou cenu vody a stamilióny z peněženek lidí končí v zahraničí.

   Jaké to má dopady na peněženky lidí?

   Protiprávní průběh valné hromady a selhání zástupce FNM hlasoval  PRO v rozporu s pověřením - ZDRŽET SE.

   Obrana občanů, vodáren, poskytování utajovaných dat a nedostupných informací a pomoc rozumným politiků vrátit vodu do rukou měst. To jsou hlavní činnosti Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

   DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

   Převodem na transparentní účet u ČSOB:

   966665/0300

   nebo

    

   O tom, že zisky z vody skončí v rukou cizinců, rozhodli Hadi na radnici dávno předtím, než sehráli komedii s "výběrovým" řízením

   Veolie měla sídlo v sídle VHS Olomouc již od roku 1997!

   Konkurenční firmu, si na sídlo vlastní firmy žádný člověk jednající v zájmu vlastní firmy nezapíše, navíc bez vědomí vlastníků!